Кафедра будівництва та архітектури

Завідувач кафедри будівництва та архітектури

Чемакіна Октябрина Володимирівна

Завідувач кафедри, к.арх., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра будівництва та архітектури є структурним підрозділом факультету будівництва та архітектури, яка забезпечує підготовку фахівців у галузі будівництва, архітектури та містобудування. Колектив кафедри здійснює постійний моніторинг освітніх програм з метою оновлення освітніх компонент професійної підготовки, що розвивають ключові компетентності, інтелектуальні й академічні навички майбутніх фахівців у галузі будівництва та архітектори, відображають вимоги суспільства та ринку праці. До перегляду освітніх програм долучаються стейкхолдери.

Науково-педагогічний склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, серед яких:

 • Доцент Чемакіна О.В. – канд. архітектури, доцент, завідувач кафедри будівництва та архітектури КиМУ.  Автор біля 150 наукових праць, 6 навчальних посібників, більше 15 наукових і методичних видань, 2 патенти, 3 авторських свідоцтва, керівництво - 5 захищених кандидатів архітектури, член редколегії наукових збірок «Проблеми розвитку міського середовища», «Теорія та практика дизайну», засновник Міжнародного науково-практичного конгресу «Архітектура 21-е сторіччя» (2014-2020), Міжнародного студентського фестивалю «Архітектура. Будівництво. Дизайн» (2015-2020), Всеукраїнського молодіжного архітектурно-художнього фестивалю «Золотий перетин» (2020), «Школи архітектурно-дизайнерського розвитку КиМУ» (2021), Міжнародної науково практична онлайн-конференції «Інформатизація архітектурної освіти в умовах сталого розвитку» (2021), культурно-мистецького циклу в НАУ «Репродукція»; наукові інтереси – реабілітація порушеного міського середовища, візуальні засоби в дизайні середовища, містобудування. Досвід: заснувала й успішно розвинула спеціальності «Архітектура» і «Дизайн» в Національному авіаційному університеті – декан, директор інституту 2005-2020 р.р..
 • Професор Городецький О.С. – д.т.н., професор, Лауреат Державної премії в області будівництва, науковий керівник ЛІРА САПР більше 15 років, автор наукових праць в напрямі досліджень життєвих циклів будівель, моделювання   архітектурно-конструктивних схем будівель та споруд. Городецький А. С. є засновником школи комп'ютерних технологій проектування конструкцій і науковим керівником багатьох представників цієї школи, які отримали наукові ступені кандидатів і докторів наук. Городецький О. С. є основоположником реалізації методу скінченних елементів, методу переміщень, крокових методів, які в даний час лежать в основі практично всіх подібних програм. Розроблені під його керівництвом програмні комплекси «ЛІРА», «ЛІРА-САПР», «МОНОМАХ», «САПФІР» широко відомі в Україні та Західній Європі, наукові інтереси – ВІМ-технології, консалтинг моделювання   архітектурно-конструктивних схем будівель та споруд.
 • Професор Буравченко С.Г. – канд. архітектури, професор, Лауреат Державної премії в області архітектури, член-кореспондент Української академії архітектури, віце-президент Національної Спілки архітекторів України, головний архітектор УкрНДПІцивільбуд – більше 20 років, практикуючий архітектор, екзаменатор Системи сертифікації ОСП БГ, фахівець будівельної галузі кваліфікаційного рівня провідний, автор книг, брошур, 70 наукових, публіцистичних і популярних статей з проблем архітектури, запроектував і побудував багато різних об'єктів, але особливо вдалі особняки для приватних замовників – близько 40 індивідуальних проектів і реалізацій, а також генплани населених пунктів і ДПТ житлових районів, наукові інтереси – ВІМ-технології, сертифікація архітектурно-містобудівної діяльності, філософія архітектури, прикладні методи наукових досліджень в архітектурі та містобудуванні.
 • Доцент Тимошенко М.М. – канд. архітектури, доцент, фахівець у сфері містобудування та ландшафтної архітектури, урбаністики, дизайну архітектурного середовища, вчений секретар НДІТЦ "КиївЗНДІЕП", наукові інтереси – урбаністика і прострове планування, пам'яткоохоронна справа, має публікації у фахових виданнях: Строительство и архитектура, Архитектура СССР, Українська, радянська енциклопедія, Янус, Glodal Journal of Houman - Social Sciencientrdisciplinery HSS, В помощь проектировщику, Москва, Київ, Proceeding of National Aiation Universiti, Вісник НАУ.
 • Доцент Русаков І.О. – к.техн.н., доцент, практикуючий архітектор,  член Національної спілки архітекторів України, член Спілки Дизайнерів, розробник 3 авторських свідоцтва на винаходи і промислові зразки, автор понад 40 реалізованих проектів в галузі архітектури, дизайну, будівництва, в тому числі закордоном, розробник авторських методик з викладання архітектури та дизайну інтер'єру, промислового дизайну, дизайну туристичного середовища, автор нових концепцій розвитку дизайну - «Адаптивного дизайну» і «Дизайну гостинності», більше 20 дипломників зайняли призові місця на конкурсах дипломних робіт, більше 30 публікацій в наукових виданнях, інтерв'ю, участь у телевізійних передачах, наукові інтереси – інноваційні напрями в дизайні інтер’єру, теорія та практика дизайну.
 • Доцент Русевич Т.В. – канд. архітектури, доцент, автор наукових досліджень в галузі теорії сприйняття складових елементів архітектурних об'єктів, реконструкції та нового будівництва в історичному середовищі, екології архітектурної форми, автор понад 60 публікацій, участь у виставці творчих робіт: «Художні мотиви 55 графіка живопис декоративне мистецтво», (Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Заболотного), Участь у відкритому конкурсі на ескізний проект пам’ятного знаку-символу у м. Славутич на честь реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України і урядами країн «Великої сімки» та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС. Наукові інтереси – реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі, просторовий розвиток територій.
 • Доцент Войко Н.Ю. – канд. архітектури, доцент, член Національної Спілки Архітекторів України, член Асоціації Ландшафтних Архітекторів України, член громадської організації Фонд Сталого Розвитку “Інноваційна Агора”, практикуючий архітектор понад 20 років, розробляє проекти об’єктів житлово-цивільного призначення, ландшафтного дизайну, дизайну інтер’єрів. Займалася розробкою проектів для Інституту урбаністики, ТОВ Вістобуд, УКООППРОЕКТ, НДПІмістобудування, керівник розроблення схеми планування Голосіївського району м. Києва та детальних планів територій в м. Києві, член міжнародного журі Всеукраїнського конкурсу ландшафтного дизайну «Light your garden», автор понад 30 наукових праць. Наукові інтереси – містобудування та територіальне планування, проблеми архітектури та містобудування.
 • Доцент Діб М.З. – канд. архітектури, архітектор, фахівець у сфері екологізації і енергоефективності архітектурно-містобудівних рішень, головний архітектор проектів з енергоефективності та термомодернізації, автор біля  30 наукових праць, має досвід роботи менеджером з проектування та менеджером проекту в компаніях  AECOM, Edmond Shipway LLP - Construction Consultants, HYDROPLAN Ingenieur-Gesellschaft mbH, Hulla & Co. Human Dynamics KG, Tecmo Plus, Honeycomb в України, член Катарської ради з екологічного будівництва (Доха, Катар),член Міжнародної асоціації пасивних будинків iPHA (Німеччина), брав участь у розробці нормативних документів: ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. Мінрегіонбуд України; [розроб.: Г. Фаренюк, Є. Колесник, М. Діб, та ін. (всього 24 особи)].  Київ, 2011. 123 с. (Національний стандарт України). ДБН В.2.5-2006. Природне і штучне освітлення: Зміна № 2. Мінрегіон України; [розроб.: Ю. Громадський, О. Сергейчук, М. Діб та ін. (всього 15 осіб)].  Київ, 2012.  32 с. (Державні будівельні норми України). Наукові інтереси – екологізація і енергоефективність архітектурно-містобудівних рішень.
 • Ст. викладач Нещадим В.О. – ст. викладач, аспірант, практикуючий архітектор, дизайнер, член Національної спілки архітекторів України, автор реалізованих проектів в галузі архітектури та дизайну, має близько 20 публікацій. Наукові інтереси – 3D сканування, ВІМ технології, реконструкція та реставрація, архітектурне проектування).
 • Ст. викладач Хлюпін О.А. – ст. викладач, є одним із провідних фахівців в галузі архітектури, практикуючий архітектор, член Національної спілки архітекторів України, автор 4 винаходів у сфері архітектури, 8 авторських свідоцтв на промислові зразки, автор понад 60 публікацій статей та тез доповідей, участь у розробці 6 держбюджетних науково-дослідних робіт, лауреат міжнародних конкурсів, премія Мінбудархітектури та Академії Архітектури України «За високий професіоналізм та унікальність концептуального підходу при вирішенні містобудівних задач». Понад 180 проектів, виконаних під керівництвом Хлюпіна О. А., на оглядах конкурсах дипломних проектів, міжнародних студентських та професійних конкурсах -  отримали призові місця. Наукові інтереси – сучасні проблеми архітектури та містобудування , територіальне планування.
 • Викладач Бутик М. В. – викладач, архітектор, графічний дизайнер, в.о. декана Факультету будівництва та архітектури КиМУ, автор реалізованих проектів в галузі архітектури, дизайну, будівництва, засновник Міжнародного студентського фестивалю «Архітектура. Будівництво. Дизайн» (2015-2020), Всеукраїнського молодіжного архітектурно-художнього фестивалю «Золотий перетин» (2020), «Школи архітектурно-дизайнерського розвитку КиМУ» (2021), розробник авторських методик з викладання архітектурного макетування, має близько 30 публікацій статей та тез доповідей. Наукові інтереси – енергозберігаюча архітектура, екодизайн, архітектурно-просторова організація аеровокзалів та аеропортів, архітектурне макетування;
 • Викладач Вірченко С.П. – викладач, практикуючий архітектор, ГАП проектного бюро КиМУ з 2013 по 2018 рр, автор реалізованих проектів в галузі архітектури, дизайну, будівництва, має понад 20 публікацій статей та тез доповідей. Наукові інтереси – особливості застосування типології будівель в сучасних умовах,  архітектурне матеріалознавство).
 • Доцент Грабовчак В.В.  – канд.техн.наук має понад 40 наукових публікацій,  серед яких 30 друковані роботи  - у наукових фахових виданнях України, та понад 9 публікацій, що входять до наукометричних баз даних, один практикум для проведення практичних занять. Учасник 20 міжнародних та регіональних конференцій. 2014-2018р. була вченим секретарем Навчально-наукового інституту аеропортів (ННІАП) Національного авіаційного університету (НАУ), нова назва Факультет будівництва,архітектури та дизайну НАУ, старший наставник ННІАП. 2015-2016рр. була членом науково-методичної ради ННІАП і НАУ. Наукові інтереси – розробка енергоефективних будівельних матеріалів та виробів, лужні цементи та бетони на їх основі. Під час роботи в НДІВМ КНУБА була  виконавцем держбюджетних тем: № 7ДБ-2010 “Розробка бетонів на високонаповнених лужних цементах та технологій їх виготовлення. Розробка проекту ДСТУ на бетони важкі лужні” (2010-2011 рр.,  № державної реєстрації 0110U002285), 7ДБ-2012 “Розробка технологічних основ енергоефективного виробництва бетонів на лужних цементах для збірного і монолітного будівництва. Розробка проекту ДСТУ–Н Б В.2.7 – 201..." (2012-2013 рр., № державної реєстрації 0112U001482) та 3ДБ-2011 “Визначення основ формування структури та властивостей лужних бетонів з підвищеною корозійною стійкістю та зниженим тепловиділенням на основі паливних зол” (2011-2013рр.,  № державної реєстрації 0111U002218).
 • Доцент Павлюк В.В. – канд. техн. наук, має понад 70 наукових публікацій. Наукові інтереси – ресурсоекономні матеріали, особливості виробництва будівельних конструкцій з бетону.
 • Професор Щербак Л.М. – док. техн.наук, автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць.
 • Доцент Тимкович Г.І. – канд.техн.наук. Наукові інтереси – геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн, сучасні проблеми моделювання.
 • Ст. викладач Бойко О.Л. – член ГО «Українське товариство геодезії і картографії» та  ГО «ГІС асоціація України», близько 20 років працювала в Українському державному інституті інженерно-геодезичних вишукувань і зйомок при Головному управлінні геодезії і картографії  в картографічному відділі, відділі цифрового картографування та геоінформатики,  у відділенні «Геоінформтехнологія» інституту «Укргеоінформ», науково-дослідна робота пов’язана з геоінформаційним моделюванням топографічних поверхонь, об’єктів та явищ, з  представленням геопросторових даних в геоінформаційних системах аеропортових комплексів, містобудівного кадастру та  системах регіонального розвитку, учасник понад 50 Міжнародних конференцій з новітніх технологій у галузі картографії, геодезії, землеустрою, кадастру, геоінформаційних систем та даних дистанційного зондування, автор понад 60 наукових праць, організатор  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру на управління земельними ресурсами». Наукові інтереси – сучасні геоінформаційні системи на основі  ARCGIS.
 • Ст. викладач Бут Н.К. – викладач, практикуючий архітектор, член спілки архітекторів України, член спілки дизайнерів України, член спілки ландшафних архітекторів України, член спілки архітекторів ТІСС (збереження пам’ятників промислової культури в світі). (Наукові інтереси – реставрація та реконструкція об’єктів та містобудування, енергозбереження в будівництві, екологія міського середовища, дизайн в архітектурі).
 • Ст. викладач Матющенко Н.В. – (Наукові інтереси – геометричне моделювання, екодизайн).
 • Викладач Колле Г.Г. – Наукові інтереси – сучасні конструкційні матеріали та нормативне забезпечення України, технології будівництва.
 • Викладач Позняк С.В. – член Національної Спілки художників України, заслужений художник України, має близько 10 персональних виставок  в НСХУ (Не вмирає душе наша, не вмирає воля!» «Портрети», «Київ-ретро. Кінець XIX – початок XX ст.» у галереї «Золота палітра», «Портрет сучасника» тощо). Наукові інтереси – видавниче ілюстрування, сувенірна ландшафтна картографія, ілюстрування коміксів, комп’ютерний та художній дизайн. Має художні та персональні «
 • Викладач Правдохіна Ю.В. – член Національної Спілки художників України, має творчі виставки у м.Львів. Ілюстрації до української казки «Молодильна вода» та поезій І.Франка, Китай, м. Пекін Восьмий китайський  щорічний конкурс на кращу іноземну поштову марку, м. Київ. Персональна виставка в Представництві ООН в Україні. м. Київ. Конкурс «Краща поштова марка України», м.Київ, галерея «Митець» персональна виставка «Правда», Греція, Аріни, Посольство України в Греції, виставка «Український колорит мистецтва батика». Наукові інтереси – кольорознавство, художні техніки, графіка, гризаль.
 • Викладач Шуваєва-Нечипорук О.Ю. – має понад 20 наукових публікацій, Начальник проектного відділу з 01.04.2019 по 01.02.2020 Вент-Заводи, Київ (Проектування та монтаж інженерних систем), головний спеціаліст відділу інженерних систем (напрямок опалення, вентиляція, кондиціонування повітря, енергоефективність), наукові інтереси – альтернативна енергетика в будівництві та архітектурі, енергоаудит, енергозбереження, енергоефективне підвищення ефективності роботи інженерних систем та обладнань.

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітніми програмами:

Професійна та практична підготовка

Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та містобудування

*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота проводиться за трьома рівнями:

І рівень (організаційний)

ІІ рівень (змістовно-методичний)

ІІІ рівень (інформаційний)

 

Ефективними формами організації студентської науково-дослідної роботи є:

 • виконання під час проходження практики дослідно-наукових практичних завдань;
 • постійні зустрічі, проведення круглих столів з стейкхолдерами, роботодавцями, провідними фахівцями й експертами галузі архітектури та будівництва;
 • участь у конференціях, конкурсах, фестивалях.

Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках.(наукові публікації у фахових збірниках, матеріалах конференцій, науково-методичні праці)


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях і круглих столах, лекціях за участі видатних діячів галузі, роботодавців:

Електронний доступ до періодичних фахових видань.


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і художніх студій кафедра будівництва та архітектури:

 • науковий гурток «FBAmaket» (керівник – викладачі Бутик М.В. та Нещадим В.О.)
 • науковий гурток «Архітектурна ергономіка» (керівник - доцент Діб М.З)
 • науковий гурток «БУДіАР» (керівник – викладач Колле Г.П.)
 • художня студія «ДАМА» (керівник – викладачі Позняк В.В. та Правдохіна Ю.В.)
 • школа архітектурно-дизайнерського розвитку (ШАДР) (керівник – викладач Бутик М.В.)

Навчання студентів на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою. Усі навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, забезпечені якісною навчально-методичною документацією власного розроблення, що значно допомагає студентам в оволодінні знаннями на сучасному науково-технічному рівні. Зокрема, підготовлені науково-методичні розробки, які дають змогу студентам якісно підготувати, виконати та захистити індивідуальні науково-дослідні завдання, курсові проєкти і роботи, передбачені навчальними планами підготовки.


Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ПЗВО «Київський міжнародний університет». Проходження практичної підготовки формує комплекс компетентностей здобувачів вищої освіти, необхідний для подальшої професійної діяльності. Зважаючи на потреби роботодавців, формуються цілі та завдання практичної підготовки, визначається її змістове наповнення.

Бази практики:

 • Державний науково-дослідний інститут ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд»
 • Український державний науково-дослідний інститут УкрНДІпроектреставрація»
 • ТОВ «НПК «Місто України»
 • ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект»
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА-САПР»
 • ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
 • Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
 • Архітектурна палата НСАУ
 • ТОВ «Консал плюс Україна»

Кафедра є активним учасником програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», у межах якої проведено фестиваль майбутніх архітекторів Всеукраїнський молодіжний архітектурно-художній онлайн-фестиваль «Золотий перетин - 2020», «Архітектурна феєрія», майстер-клас Archi-modelling, тиждень факультету будівництва та архітектури, майстер-клас «Сучасні тенденції розвитку будівельної галузі», тематичні лекції для учнів закладів загальної середньої освіти.