Кафедра будівництва та архітектури

Завідувач кафедри будівництва та архітектури

Вакулін Руслан Миколайович

Завідувач кафедри

Кафедра будівництва та архітектури є структурним підрозділом факультету будівництва та архітектури, яка забезпечує підготовку фахівців у галузі будівництва, архітектури та містобудування. Колектив кафедри здійснює постійний моніторинг освітніх програм з метою оновлення освітніх компонент професійної підготовки, що розвивають ключові компетентності, інтелектуальні й академічні навички майбутніх фахівців у галузі будівництва та архітектори, відображають вимоги суспільства та ринку праці. До перегляду освітніх програм долучаються стейкхолдери.


 • Доцент Чемакіна О.В. – канд. архітектури, доцент, завідувач кафедри будівництва та архітектури КиМУ.  Автор біля 150 наукових праць, 6 навчальних посібників, більше 15 наукових і методичних видань, 2 патенти, 3 авторських свідоцтва, керівництво - 5 захищених кандидатів архітектури, член редколегії наукових збірок «Проблеми розвитку міського середовища», «Теорія та практика дизайну», засновник Міжнародного науково-практичного конгресу «Архітектура 21-е сторіччя» (2014-2020), Міжнародного студентського фестивалю «Архітектура. Будівництво. Дизайн» (2015-2020), Всеукраїнського молодіжного архітектурно-художнього фестивалю «Золотий перетин» (2020), «Школи архітектурно-дизайнерського розвитку КиМУ» (2021), Міжнародної науково практична онлайн-конференції «Інформатизація архітектурної освіти в умовах сталого розвитку» (2021), культурно-мистецького циклу в НАУ «Репродукція»; наукові інтереси – реабілітація порушеного міського середовища, візуальні засоби в дизайні середовища, містобудування. Досвід: заснувала й успішно розвинула спеціальності «Архітектура» і «Дизайн» в Національному авіаційному університеті – декан, директор інституту 2005-2020 р.р..
 • Професор Городецький О.С. – д.т.н., професор, Лауреат Державної премії в області будівництва, науковий керівник ЛІРА САПР більше 15 років, автор наукових праць в напрямі досліджень життєвих циклів будівель, моделювання   архітектурно-конструктивних схем будівель та споруд. Городецький А. С. є засновником школи комп'ютерних технологій проектування конструкцій і науковим керівником багатьох представників цієї школи, які отримали наукові ступені кандидатів і докторів наук. Городецький О. С. є основоположником реалізації методу скінченних елементів, методу переміщень, крокових методів, які в даний час лежать в основі практично всіх подібних програм. Розроблені під його керівництвом програмні комплекси «ЛІРА», «ЛІРА-САПР», «МОНОМАХ», «САПФІР» широко відомі в Україні та Західній Європі, наукові інтереси – ВІМ-технології, консалтинг моделювання   архітектурно-конструктивних схем будівель та споруд.
 • Професор Буравченко С.Г. – канд. архітектури, професор, Лауреат Державної премії в області архітектури, член-кореспондент Української академії архітектури, віце-президент Національної Спілки архітекторів України, головний архітектор УкрНДПІцивільбуд – більше 20 років, практикуючий архітектор, екзаменатор Системи сертифікації ОСП БГ, фахівець будівельної галузі кваліфікаційного рівня провідний, автор книг, брошур, 70 наукових, публіцистичних і популярних статей з проблем архітектури, запроектував і побудував багато різних об'єктів, але особливо вдалі особняки для приватних замовників – близько 40 індивідуальних проектів і реалізацій, а також генплани населених пунктів і ДПТ житлових районів, наукові інтереси – ВІМ-технології, сертифікація архітектурно-містобудівної діяльності, філософія архітектури, прикладні методи наукових досліджень в архітектурі та містобудуванні.
 • Доцент Тимошенко М.М. – канд. архітектури, доцент, фахівець у сфері містобудування та ландшафтної архітектури, урбаністики, дизайну архітектурного середовища, вчений секретар НДІТЦ "КиївЗНДІЕП", наукові інтереси – урбаністика і прострове планування, пам'яткоохоронна справа, має публікації у фахових виданнях: Строительство и архитектура, Архитектура СССР, Українська, радянська енциклопедія, Янус, Glodal Journal of Houman - Social Sciencientrdisciplinery HSS, В помощь проектировщику, Москва, Київ, Proceeding of National Aiation Universiti, Вісник НАУ.
 • Доцент Русаков І.О. – к.техн.н., доцент, практикуючий архітектор,  член Національної спілки архітекторів України, член Спілки Дизайнерів, розробник 3 авторських свідоцтва на винаходи і промислові зразки, автор понад 40 реалізованих проектів в галузі архітектури, дизайну, будівництва, в тому числі закордоном, розробник авторських методик з викладання архітектури та дизайну інтер'єру, промислового дизайну, дизайну туристичного середовища, автор нових концепцій розвитку дизайну - «Адаптивного дизайну» і «Дизайну гостинності», більше 20 дипломників зайняли призові місця на конкурсах дипломних робіт, більше 30 публікацій в наукових виданнях, інтерв'ю, участь у телевізійних передачах, наукові інтереси – інноваційні напрями в дизайні інтер’єру, теорія та практика дизайну.
 • Доцент Русевич Т.В. – канд. архітектури, доцент, автор наукових досліджень в галузі теорії сприйняття складових елементів архітектурних об'єктів, реконструкції та нового будівництва в історичному середовищі, екології архітектурної форми, автор понад 60 публікацій, участь у виставці творчих робіт: «Художні мотиви 55 графіка живопис декоративне мистецтво», (Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Заболотного), Участь у відкритому конкурсі на ескізний проект пам’ятного знаку-символу у м. Славутич на честь реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України і урядами країн «Великої сімки» та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС. Наукові інтереси – реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі, просторовий розвиток територій.
 • Доцент Войко Н.Ю. – канд. архітектури, доцент, член Національної Спілки Архітекторів України, член Асоціації Ландшафтних Архітекторів Україничлен громадської організації Фонд Сталого Розвитку “Інноваційна Агора”, практикуючий архітектор понад 20 років, розробляє проекти об’єктів житлово-цивільного призначення, ландшафтного дизайну, дизайну інтер’єрів. Займалася розробкою проектів для Інституту урбаністики, ТОВ Вістобуд, УКООППРОЕКТ, НДПІмістобудування, керівник розроблення схеми планування Голосіївського району м. Києва та детальних планів територій в м. Києві, член міжнародного журі Всеукраїнського конкурсу ландшафтного дизайну «Light your garden», автор понад 30 наукових праць. Наукові інтереси – містобудування та територіальне планування, проблеми архітектури та містобудування.
 • Доцент Діб М.З. – канд. архітектури, архітектор, фахівець у сфері екологізації і енергоефективності архітектурно-містобудівних рішень, головний архітектор проектів з енергоефективності та термомодернізації, автор біля  30 наукових праць, має досвід роботи менеджером з проектування та менеджером проекту в компаніях  AECOM, Edmond Shipway LLP - Construction Consultants, HYDROPLAN Ingenieur-Gesellschaft mbH, Hulla & Co. Human Dynamics KG, Tecmo Plus, Honeycomb в України, член Катарської ради з екологічного будівництва (Доха, Катар),член Міжнародної асоціації пасивних будинків iPHA (Німеччина), брав участь у розробці нормативних документів: ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. Мінрегіонбуд України; [розроб.: Г. Фаренюк, Є. Колесник, М. Діб, та ін. (всього 24 особи)].  Київ, 2011. 123 с. (Національний стандарт України). ДБН В.2.5-2006. Природне і штучне освітлення: Зміна № 2. Мінрегіон України; [розроб.: Ю. Громадський, О. Сергейчук, М. Діб та ін. (всього 15 осіб)].  Київ, 2012.  32 с. (Державні будівельні норми України). Наукові інтереси – екологізація і енергоефективність архітектурно-містобудівних рішень.
 • Ст. викладач Нещадим В.О. – ст. викладач, аспірант, практикуючий архітектор, дизайнер, член Національної спілки архітекторів України, автор реалізованих проектів в галузі архітектури та дизайну, має близько 20 публікацій. Наукові інтереси – 3D сканування, ВІМ технології, реконструкція та реставрація, архітектурне проектування).
 • Ст. викладач Хлюпін О.А. – ст. викладач, є одним із провідних фахівців в галузі архітектури, практикуючий архітектор, член Національної спілки архітекторів України, автор 4 винаходів у сфері архітектури, 8 авторських свідоцтв на промислові зразки, автор понад 60 публікацій статей та тез доповідей, участь у розробці 6 держбюджетних науково-дослідних робіт, лауреат міжнародних конкурсів, премія Мінбудархітектури та Академії Архітектури України «За високий професіоналізм та унікальність концептуального підходу при вирішенні містобудівних задач». Понад 180 проектів, виконаних під керівництвом Хлюпіна О. А., на оглядах конкурсах дипломних проектів, міжнародних студентських та професійних конкурсах -  отримали призові місця. Наукові інтереси – сучасні проблеми архітектури та містобудування , територіальне планування.
 • Викладач Бутик М. В. – викладач, архітектор, графічний дизайнер, в.о. декана Факультету будівництва та архітектури КиМУ, автор реалізованих проектів в галузі архітектури, дизайну, будівництва, засновник Міжнародного студентського фестивалю «Архітектура. Будівництво. Дизайн» (2015-2020), Всеукраїнського молодіжного архітектурно-художнього фестивалю «Золотий перетин» (2020), «Школи архітектурно-дизайнерського розвитку КиМУ» (2021), розробник авторських методик з викладання архітектурного макетування, має близько 30 публікацій статей та тез доповідей. Наукові інтереси – енергозберігаюча архітектура, екодизайн, архітектурно-просторова організація аеровокзалів та аеропортів, архітектурне макетування;
 • Викладач Вірченко С.П. – викладач, практикуючий архітектор, ГАП проектного бюро КиМУ з 2013 по 2018 рр, автор реалізованих проектів в галузі архітектури, дизайну, будівництва, має понад 20 публікацій статей та тез доповідей. Наукові інтереси – особливості застосування типології будівель в сучасних умовах,  архітектурне матеріалознавство).
 • Доцент Грабовчак В.В.  – канд.техн.наук має понад 40 наукових публікацій,  серед яких 30 друковані роботи  - у наукових фахових виданнях України, та понад 9 публікацій, що входять до наукометричних баз даних, один практикум для проведення практичних занять. Учасник 20 міжнародних та регіональних конференцій. 2014-2018р. була вченим секретарем Навчально-наукового інституту аеропортів (ННІАП) Національного авіаційного університету (НАУ), нова назва Факультет будівництва,архітектури та дизайну НАУ, старший наставник ННІАП. 2015-2016рр. була членом науково-методичної ради ННІАП і НАУ. Наукові інтереси – розробка енергоефективних будівельних матеріалів та виробів, лужні цементи та бетони на їх основі. Під час роботи в НДІВМ КНУБА була  виконавцем держбюджетних тем: № 7ДБ-2010 “Розробка бетонів на високонаповнених лужних цементах та технологій їх виготовлення. Розробка проекту ДСТУ на бетони важкі лужні” (2010-2011 рр.,  № державної реєстрації 0110U002285), 7ДБ-2012 “Розробка технологічних основ енергоефективного виробництва бетонів на лужних цементах для збірного і монолітного будівництва. Розробка проекту ДСТУ–Н Б В.2.7 – 201..." (2012-2013 рр., № державної реєстрації 0112U001482) та 3ДБ-2011 “Визначення основ формування структури та властивостей лужних бетонів з підвищеною корозійною стійкістю та зниженим тепловиділенням на основі паливних зол” (2011-2013рр.,  № державної реєстрації 0111U002218).
 • Доцент Павлюк В.В. – канд. техн. наук, має понад 70 наукових публікацій. Наукові інтереси – ресурсоекономні матеріали, особливості виробництва будівельних конструкцій з бетону.
 • Професор Щербак Л.М. – док. техн.наук, автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць.
 • Доцент Тимкович Г.І. – канд.техн.наук. Наукові інтереси – геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн, сучасні проблеми моделювання.
 • Ст. викладач Бойко О.Л. – член ГО «Українське товариство геодезії і картографії» та  ГО «ГІС асоціація України», близько 20 років працювала в Українському державному інституті інженерно-геодезичних вишукувань і зйомок при Головному управлінні геодезії і картографії  в картографічному відділі, відділі цифрового картографування та геоінформатики,  у відділенні «Геоінформтехнологія» інституту «Укргеоінформ», науково-дослідна робота пов’язана з геоінформаційним моделюванням топографічних поверхонь, об’єктів та явищ, з  представленням геопросторових даних в геоінформаційних системах аеропортових комплексів, містобудівного кадастру та  системах регіонального розвитку, учасник понад 50 Міжнародних конференцій з новітніх технологій у галузі картографії, геодезії, землеустрою, кадастру, геоінформаційних систем та даних дистанційного зондування, автор понад 60 наукових праць, організатор  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру на управління земельними ресурсами». Наукові інтереси – сучасні геоінформаційні системи на основі  ARCGIS.
 • Ст. викладач Бут Н.К. – викладач, практикуючий архітектор, член спілки архітекторів України, член спілки дизайнерів України, член спілки ландшафних архітекторів України, член спілки архітекторів ТІСС (збереження пам’ятників промислової культури в світі). (Наукові інтереси – реставрація та реконструкція об’єктів та містобудування, енергозбереження в будівництві, екологія міського середовища, дизайн в архітектурі).
 • Ст. викладач Матющенко Н.В. – (Наукові інтереси – геометричне моделювання, екодизайн).
 • Викладач Колле Г.Г. – Наукові інтереси – сучасні конструкційні матеріали та нормативне забезпечення України, технології будівництва.
 • Викладач Позняк С.В. – член Національної Спілки художників України, заслужений художник України, має близько 10 персональних виставок  в НСХУ (Не вмирає душе наша, не вмирає воля!» «Портрети», «Київ-ретро. Кінець XIX – початок XX ст.» у галереї «Золота палітра», «Портрет сучасника» тощо). Наукові інтереси – видавниче ілюстрування, сувенірна ландшафтна картографія, ілюстрування коміксів, комп’ютерний та художній дизайн. Має художні та персональні «
 • Викладач Правдохіна Ю.В. – член Національної Спілки художників України, має творчі виставки у м.Львів. Ілюстрації до української казки «Молодильна вода» та поезій І.Франка, Китай, м. Пекін Восьмий китайський  щорічний конкурс на кращу іноземну поштову марку, м. Київ. Персональна виставка в Представництві ООН в Україні. м. Київ. Конкурс «Краща поштова марка України», м.Київ, галерея «Митець» персональна виставка «Правда», Греція, Аріни, Посольство України в Греції, виставка «Український колорит мистецтва батика». Наукові інтереси – кольорознавство, художні техніки, графіка, гризаль.
 • Викладач Шуваєва-Нечипорук О.Ю. – має понад 20 наукових публікацій, Начальник проектного відділу з 01.04.2019 по 01.02.2020 Вент-Заводи, Київ (Проектування та монтаж інженерних систем), головний спеціаліст відділу інженерних систем (напрямок опалення, вентиляція, кондиціонування повітря, енергоефективність), наукові інтереси – альтернативна енергетика в будівництві та архітектурі, енергоаудит, енергозбереження, енергоефективне підвищення ефективності роботи інженерних систем та обладнань.

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами "Будівництво", "Архітектура":

Перелік компонентів освітньо-професійних програм, які забезпечує кафедра:

Будівництво та цивільна інженерія (анотації):

 • Опір матеріалів
 • Будівельна механіка
 • Архітектурно-будівельне матеріалознавство
 • Інженерна та тривімірна компютерна графіка у будівництві і архітектурі
 • Метрологія і стандартизація
 • Інженерна геодезія
 • Інженерне обладнання будівель
 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельна техніка та виробнича база будівництва
 • Технологія та організація будівництва
 • Архітектура будівель і споруд
 • Планування міст і транспорт
 • Проектування будівельних конструкцій: Металеві конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Залізобетонні конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Деревяні конструкції
 • Геозедична практика
 • Технологічна практика
 • Навчально-виробнича практика з організації та проведення будівництва
 • Виробнича практика
 • Випускна кваліфікаційна робота
 • Підсумкова атестація
 • Механіка твердого деформаційного тіла
 • Метали і зварювання в будівництві
 • Екологізація та енергоефективність
 • Реконструкція будівель та споруд
 • Електротехніка в будівництві
 • Вогнестійкість будівель і споруд
 • САПР (програмне забезпечення ALLplan) в архітектурі і будівництві
 • Конструкції будівель та споруд
 • Основи системного аналізу
 • Основи ВІМ-технологій в проектуванні
 • Політологія
 • Соціологія міста
 • Менеджмент і організація будівництва
 • Експлуатація будівель та споруд
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Зведення і монтаж будівель і споруд
 • Технічна експлуатація та ремонт будівель і споруд
 • Інженерне обладнання території і транспорт
 • Основи теорії пружності та пластичності
 • Системи автомитизованого проектування у будівництві
 • Комп"ютерні технології проектування обємнопланувальних рішень
 • Теплогазопостачання і вентиляція
 • Водопостачання і водовідведення
 • Чисельні методи в розрахунках будівельних конструкцій
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Нормативно-правове забезпечення архітектурно-містобудівельної діяльностії
 • Інтелектуальна власність
 • Курсове проектування

Архітектура та містобудування (анотації):

 • Архітектурно-будівельна фізика
 • Архітектурна інженерна і комп'ютерна графіка
 • Основи комп'ютерного проектування
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Нарисна геометрія
 • Основи геодезії
 • Рисунок
 • Живопис
 • Скульптура
 • Архітектурне матеріалознавство
 • Конструкції будівель і споруд
 • Основи теорії споруд
 • Історія архітектури та містобудування
 • Введення в архітектурне проектування
 • Архітектурне проектування
 • Архітектурне проектування багатофункціональних об'єктів
 • Архітектурне проектування з використанням комп'ютерних систем
 • Теоретичні та методичні основи архітектури та містобудування
 • Технологія будівництва
 • Інженерне обладнання будівель і споруд
 • Типологія будівель та споруд
 • Екологізація та енергоефективність
 • Архітектурна композиція
 • Менеджмент і організація будівництва
 • Обмірна та геодезична практика
 • Художньо-ознайомча практика
 • Виробнича практика (Будівельно-технологічна практика)
 • Переддипломна практика
 • Випускна робота (Дипломний проект)
 • Архітектурно-містобудівна спадщина України
 • Основи BIM-технологій в проектуванні
 • Проектування архітектурно-містобудівного середовища
 • Інтер'єр та обладнання
 • Ефективні сучасні матеріали
 • Семантика архітектури
 • Архітектурна евристика
 • Загальна історія урбаністики
 • Синтез візуальних видів мистецтва і архітектури
 • Основи містобудування
 • Основи ландшафтної архітектури
 • Нормативно-правове забезпечення архітектурно-містобудівельної діяльностії
 • Інтелектуальна власність
 • Основи 3D візуалізації архітектурних об'єктів
 • Графоаналітичне моделювання складних архітектурних форм
 • Практикум з архітектурного проектування (сакральна архітектура)
 • Конструктивні рішення в безбар'єрному середовищі
 • Організація будівництва
 • Інженерний благоустрій та транспорт
 • Презентація архітектурного проекту
 • Комп'ютерні техніки в архітектурному проектуванні
 • Основи реконструкції та реставрації будівель і споруд
 • Основи ергономіки
 • Методичні основи архітектурного проектування
 • Основи типологічного аналізу в архітектурі

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Кафедра будівництва та архітектури забезпечує проходження студентами навчальних практик.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 191 “Архітектура та містобудування” та 192 «Будівництво та цивільна інженерія”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП “Архітектура та містобудування” та «Будівництво та цивільна інженерія” здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

І рівень (організаційний)

ІІ рівень (змістовно-методичний)

ІІІ рівень (інформаційний)

Основні напрями наукових досліджень:

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

 • Павлюк В.В. Напрями інтеграції програм ЛІРА САПР у пакет інформаційних технологій для архітектурного проектування будівель і споруд // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Буравченко С.Г. Філософія архітектурної освіти // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Діб М.З. Питання екологізації в архітектурній освіті, як сталий напрям підготовки архітекторів // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Русаков І.О. Використання практичного досвіду головного архітектора проекту в тюторстві архітектурного проектування // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Русевич Т.В. Методи підвищення архітектурно-художньої майстерності в освіті архітектора // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Чемакіна О.В. Інновації в дистанційній формі навчання за освітньою програмою «Архітектура» галузі архітектура та містобудування // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Буравченко С.Г. Семантика архітектури. Сучасні виклики формування архітектурно-просторового середовища // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Бут Н.К. Актуальні проблеми педагогічної майстерності викладача передвищого/ вищого навчального закладу // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Бутик М.В. Напрями інформатизації архітектурної освіти в галузі архітектури та містобудування // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Хлюпін О.А. Досвід використання інформаційних технологій у архітектурному проектуванні сакральних споруд // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Шуваєва-Нечипорук О.Ю. Інженерні дисципліни, як важливий освітній компонент програми підготовки архітекторів- бакалаврів // Матеріали конференції ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Шевель Л.В., Матющенко Н.В. Методи використання сучасних інформаційних технологій в програмі навчальної дисципліни «Нарисна геометрія» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Архітектура» Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ, КиМУ.2021 р.
 • Буравченко С.Г., Дзюба К. О. Сценарні методи в проектуванні громадських просторів з програмами театралізації середовища. Зб. наукових праць «Проблеми розвитку міського середовища». 2020 - 1 (24) – С.69-78.
 • Буравченко С.Г. Сценарні методи формування сталої архітектури багатоквартирних житлових будинків. Зб. наукових праць. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. В.В. Товбич. –К., КНУБА, 2020. – Вип. 56. –С.26-39.
 • Буравченко С.Г. Method of visual analysis in development of general plans for architecture objects/ . Conference «Polit», 2020.
 • Буравченко С.Г., Khlyupin O.A., Burchak A. Philosophy of modern high-density housing on the basis of neighborhood communities in the conditions of the european south. POLIT-2020: Матеріали. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 квітня 2020 року). Київ, НАУ. 2020. – Електронний ресурс. (0,4 д.а.)
 • Буравченко С.Г., TitovaK.V. ЕSports as an architectural phenomenon // POLIT-2020: Матеріали. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 квітня 2020 року). Київ, НАУ. 2020. – Електронний ресурс. (0,4 д.а.)
 • Буравченко С.Г., Sulaiman M.A. Approaches to the formation of urban space in cities with hot climate based on sustainable development concept. POLIT-2020: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 квітня 2020 року). Київ, НАУ. 2020. – Електронний ресурс. (0,4 д.а.)
 • Буравченко С.Г., DziubaK.O. Тheatralization means for the residential area architectural environment (on the application of rc “Сhaika”). POLIT-2020: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 квітня 2020 року). Київ, НАУ. 2020. – Електронний ресурс. (0,4 д.а.).
 • Буравченко С.Г., Дзюба К. О. Сценарні методи в проектуванні громадських просторів з програмами театралізації середовища. Зб. наукових праць «Проблеми розвитку міського середовища». 2020 - 1 (24) – С.69-78.
 • О. В. Чемакіна, В. В. Грабовчак, О.В.Кузьмін, М.В.Бутик Композиція: Навчальний посібник. – К., КиМУ, 2020 – 136 с.
 • Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з архітектурного проектування “Вивчення класичних архітектурних форм” для студентів І-го курсу спеціальності 191 – “Архітектура та містобудування” (Видання друге, перероблене і доповнене):О.В. Чемакіна, М.В. Бутик. – Київ, КиМУ 2020 р. – 24 с.
 • Бутик М.В.Архітектурні конструкції. Частина 2: Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2020.
 • Методичні вказівкило виконання самостійної роботи по курсу «Композиція» Розділ.1 «Основи об'ємно-просторової композиції»:Чемакіна О.В., Тимошенко М.М. – Київ.: КиМУ, 2020 – 16 с.
 • Бойко О.Л.Методичні рекомендації до вивчення курсу з дисципліни «Основи геодезії» для студентів 1 курсу спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2020. – 45 с.
 • Моркляник Б.В., Кузьмін О.В., Чемакіна О.В., Шуваєва О.Ю.Інженерне обладнання будівель: навч. посіб. / Моркляник Б.В., Кузьмін О.В., Чемакіна О.В., Шуваєва О.Ю. К.: КиМУ, 2020. 225 с.
 • Бутик М.В.Архітектурні конструкції. Частина 1: Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2020.
 • Бойко О.Л.Методичні рекомендації до вивчення практичного курсу з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 3 курсу коледжу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2020. – 60 с.
 • Чемакіна О.В. ДСТУ «Дизайн і ергономіка. Знаки графічні для транспортних центрів. Загальні положення» 2019р. Рубцов А., Свірко В.,
 • Чемакіна О.В.Моделювання систем візуальної інформації в середовищі транспортних центрів Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць. – Вип. 19. Дизайн архітектурного середовища – К.: НАУ, 2019. –C.77–87.
 • Чемакіна О.В.Стандартизація дизайнерської діяльності. Навчальний посібник Херсон : Олді-плюс, 2019. 250 с. А.Л. Рубцов, В.О.Свірко
 • Вірченко С. П., Омельяненко М.В., Омельяненко М.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування. Частина 3. «Архітектурне проектування та макетування».К.: Київ: КиМУ, 2019. 24 с
 • Городецкий А.С Numerical Methods for Determining Stiffness Properties of a Bar Cross-Section  / А. С. Городецкий, М. С. Барабаш, Ю. Б. Филоненко // Cybernetics and Systems Analysis. - - Т. 55. – № 2. - С. 180-188.
 • Буравченко С.Г., Мазурок О.П. Методичні основи сценарного проектування благоустрою прибудинкових теритьорій  перших масових серій багатоквартирної забудови.  Зб. наукових праць  НАУ «Проблеми розвитку міського середовища.2019  – С.69-78.
 • Буравченко С.Г. Ситуативні підходи у сценарному моделюванні візуального сприйняття архітектурних об’єктів і середовища. Зб. наукових праць. Архітектурний вісник Архітектурний вісник КНУБА. Зб. наук. праць. - К.: Архітектурний вісник КНУБА- КНУБА, 2019. Вип. 17–18. С.171-181.
 • Буравченко С.Г. Естетичне і типологічне походження нової тектонічної мови сучасної архітектури та її деякі конструктивні складові. Зб. наукових праць. Теорія і практика дизайну. –С.16-28.
 • Буравченко С.Г. Аспекти систематизації сценарних методів проектування об’єктів архітектури. Зб. наукових праць: Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. В.В. Товбич. –К., КНУБА, 2019. – Вип. 55. –С.25-41.
 • Буравченко С.Г. Учбовий посібник для студентів 4 курсу НАУ «Філософія архітектурної творчості».2019
 • Концептуальні засади ВІМ/GIS інтеграції геопросторових даних аеропортів, отриманих лазерним скануванням / Бойко О.Л., Ляшенко Д.О., Прусов Д.Е. // Технічні науки і технології: зб. наук. праць.-Чернігів, 2019.- Вип.68.-С.656-665.
 • Definition of coordinates and heights of obstacles by polar method / Boyko O. ,S.D. Kryachok, V.Yu. Belenok// Materials of the XIV International Scientific and Technical Conference "AVIA-2019", April 23-25, 2019, С. 8-23.12
 • Войко Н.Ю., Колосов В.М.,Омельяненко М.В.: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурні конструкції» «Одноквартирний житловий будинок» для студентів 2 курсу спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво. – К.: КиМУ, 2019. – 43 с.
 • Скрєбнєва С.М., Грабовчак В.В., Глушаниця А.І. Будівельне матеріалознавство : лабораторний практикум для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».– К.: НАУ, 2019. – 68 с.
 • Вірченко С. П., Омельяненко М.В., Омельяненко М.В.Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування. Частина 3. «Архітектурне проектування та макетування».К.: Київ: КиМУ, 2019. 24 с.
 • Ergonomic design of visual information systems Іnternаtіоnаl Scіentіfіc Jоurnаl “Іnternаukа” http://www.іnter-nаukа.cоm/ 2018. – №22. https://doi.org /10.25313/25 20-20572018-22-4532
 • Глобальні моделі компетенцій в архітектурній освіті. Міське середовище - ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, м.Київ, 14-16 березня 2018 р. / відп. ред. О.А. Трошкіна. - К.: НАУ, 2018, 246 - 249 с.
 • Дизайн-ергономічні чинники створення візуальних інформаційних систем. - Теорія та практика дизайну. - 2018. - Вип. 15. - С. 149-173
 • Методи містобудівного аналізу паркових територій на прикладі міста Києва/О.В.Чемакіна, Л.Я.Яценко, М.В.Бутик// Тези доповідей:ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу Міське середовище - ХХІ сторіччя.: Архітектура. Будівництво. Дизайн, м.Київ, 14-16 березня 2018 р. / відп. ред. О.А. Трошкіна. - К.: НАУ, 2018, 246 - 249 с.
 • Просторова організація середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення: навчально-методичнийпосібник К.: НАУ, 2018 – 35 с.
 • Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. Бжезовська Н.В. Теорія містобудування: методичні рекомендації до самостійної роботи. методичні рекомендації до самостійної роботи. К. : НАУ, 2018.
 • Чемакіна О.В. Агєєва Г.М. Бжезовська Н.В. «Теорія містобудування: практикум». Практикум. К. : НАУ, 2018
 • Тимошенко М.М. Голодомор в Україні 1932-1933р., як військово-оперативний силовий захід. Урбаністичні наслідки. Матеріали міжнародної наукової конференції «Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та масових репресій 1932-1933р.р.» 10-12.05.2018. КНУБА, представництво Польської академії наук в Києві. Київ, КНУБА.
 • Тимошенко М.М. Пневматичні об’єкти в дизайні міського архітектурного середовища. Випуск 1 (20) науково-технічна конференція. Київ, НАУ,2018.
 • Тимошенко М.М., Semuroz N, Simontnko V. Source of development of basis in Ukraine –IXX-XX. Personalitcies and memorables Globale journai of Houman-Social Scienceinterdisciplinery v. 18.iss.1vers.1/0 year 2018 url. https:// socialcienceresearch.org/index.php/GJ HSS/article/view/2465/2354Тимошенко М.М., Семироз Н.Г. Садиба в передмісті Києва – джерело натхнення Антонова О.К. Матеріали конференції «Маєткова культура: історія генезис, мистецькі критерії оцінки» 16-17.08.2018. Заповідник «Качанівка» Чернігівська область.
 • Тимошенко М.М., Яблонський П., Бутенко М. Маскування авіа комплексів в Україні засобами архітектури та дизайну. Національний університет оборони ім.. І. Чернявського, Вісник 2 (44) 2018, Київ.
 • Диб М.З. Оценка реализованных примеров энергоэффективных малоэтажных жилых домов в Украине. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб збірник. Киів, 2018. Вип. 16. С. 476-483.
 • Dib M.Z. Типологические основы проектирования пассивных жилых домов на территории Украины. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 2018. 214 p. ISBN-13: 978-613-3-99110-1, ISBN-10: 6133991100, EAN: 9786133991101 (онлайн).
 • Вірченко С.П. Актуальні проблеми містобудівної діяльності у сучасних умовах незалежної України // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика». – К.: КиМУ, 2016. – С. 118-120.
 • Вірченко С.П. Медіа-архітектура – нові технології та нові можливості // Матеріали Круглого столу «Сучасні конструкційні матеріали та нормативне забезпечення України». – К.: КиМУ, 2018. – С. 30-32.
 • Вірченко С.П. Сучасні тенденції проектування та особливості застосування типології будівель // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково–практичної конференції професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Секція "Сучасні європейські тенденції в сфері будівництва та архітектури". – К.: КиМУ, 2018. – С. 255-259.
 • Вірченко С.П. Сучасні тенденції проектування та особливості застосування типології будівель // Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Секція «Сучасні європейські тенденції в сфері будівництва та архітектури». – К.: КиМУ, 2018. – С. 255-259.
 • Вірченко С.П. Медіа-архітектура – нові технології та нові можливості // Матеріали Круглого столу «Сучасні конструкційні матеріали та нормативне забезпечення України». – К.: КиМУ, 2018. – С. 30-32
 • Тимкович Г.І. Оптимізація деформаційних характеристик гнучкого елементу опалубки змінної геометрії // ХХІІІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, 2018.
 • Буравченко С.Г., О. Чижевського. Посібник навчального курсу до професійної атестації архітекторів. Спеціальний модуль. Учбовий посібник для архітекторів, які здійснюють об’ємне проектування / Затверджений на засіданні Архітектурно-будівельної атестаційної комісії НСАУ. 3-е видання. – К.: , НСАУ, 2018 – 256 с.
 • Буравченко С.Г., В. Давиденко. Партиціпація - практика співучасті в проектуванні, як метод гармонізації інтересів інвестора і громадян та підвищення екологічності проекту. Архітектура і екологія.Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 жовтня . 1 листопада 2018 року). К.: НАУ, 2018.  – С.21-23.
 • Буравченко С.Г. Конспект лекції. Проектна документація на будівництво. Вимоги з визначення класу наслідків (відповідальності). Експертиза проектів. Інформаційно-довідкові матеріали. Зміни до містобудівного та спеціального законодавства, нормативно-правових актів та документів (Станом на 1.11.2018.К.: ВУГІП, 2019 – С. 68-102.
 • Державний земельний кадастр: лабораторний практикум/уклад. Л.В. Самойленко, Н.Ф.Іщенко, О.Л. Бойко - К.: НАУ, 2018 – 54 с.
 • Gis of airports in the spatial planning and regional development system / O.Boyko // VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE SERIES «PHENOMENA OF BORDERLAND» (OLD NEW SPACE), 06.2018, Szczecin, Poland, pg.14
 • Geoinformation providing of airport development / Olena Boyko // TheEighth WorldCongress «AviationintheXXI-stcentury»SafetyinAviationAndSpaceTechnologies, October 10-12, 2018,  Kyiv,  pg.14.42 – 14.45
 • Буравченко С.Г.Конспект лекції. Проектна документація на будівництво. Вимоги з визначення класу наслідків (відповідальності). Експертиза проектів. Інформаційно-довідкові матеріали. Зміни до містобудівного та спеціального законодавства, нормативно-правових актів та документів (Станом на 1.11.2018.К.: ВУГІП, 2019 – С. 68-102.)
 • Державний земельний кадастр: лабораторний практикум/уклад.Л.В. Самойленко, Н.Ф.Іщенко, О.Л. Бойко - К.: НАУ, 2018 – 54 с.
 • Бутик М.В.Методичні рекомендації щодо вивчення практичного курсу «Архітектурні конструкції» для студентів спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво освітнього ступеня «бакалавр». – К.: КиМУ, 2018. – 72 с.
 • Буравченко С.Г., О. Чижевський.Посібник навчального курсу до професійної атестації архітекторів Спеціальний модуль. Учбовий посібник для архітекторів, які здійснюють об’ємне проектування / Затверджений на засіданні Архітектурно-будівельної атестаційної комісії НСАУ. 3-е видання. – К.: , НСАУ, 2018 – 256 с.
 • Омельяненко М.В., Обухов А.В., Руденко Н.М., Могилевська О.Ю., Тимкович Г.І., Устяк Н.В., Вірченко С. П., Коллє Г.Г. Шуваєва-Нечипорук О.Ю.Методичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «бакалавр». Київ: КиМУ, 2018. 72 с.
 • Вірченко С.П.Будівельне матеріалознавство. Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2018.119 с.
 • Дизайнерська діяльність: системи візуальної інформації. Науково-методичне видання Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017. 190с Свірко В.О. Рубцов А.Л.
 • Формування знакових інформаційних систем методами екологічного дизайну Теорія і практика дизайну: збірник наук. праць, вип. 13. – Київ, НАУ, 2017. – с.90-104
 • Чемакіна О.В. Свірко В.О. Рубцов А.Л. Олійник О.П. Дизайнерська діяльність: системи візуальної інформації. Методичні рекомендації. Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017. – 191 с.
 • Тимошенко М.М. Вплив комп’ютерних технологій на ринок творчих здібностей архітекторів. Доповідь на конкурсі дипломних проектів КНУБА с.23-25. Київ, 2017.
 • Тимошенко М.М. Інноваційні концепти архітектурної освіти: сучасний досвід держав Закавказзя. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна архітектурна освіта. Еволюція архітектури, як сучасний досвід держав; інформаційна трансформація». КНУБА 23-24.10.2017.
 • Тимошенко М.М. Ландшафтний дизайн в ситуації глобалізації протиріччя теоретичних рефлексій архітектурних форм. Зб. Наук.-праць наук. практик. Конференції Державного історичного заповідника у м. Жовква «Культурний ландшафт та проектування зелені, як складової історико-культурних комплексів». Львів. Золотий лев. 2017.
 • Тимошенко М.М. Макаров В.І. Історичні віхи в методиці вітчизняної архітектурної освіти. Матеріали всеукраїнської конференції «Сучасна архітектурна освіта 2020 Футорологічний аспект» 29-30 листопада 2016. КНУБА, 2017. С.167-, с.78-85.
 • Тимошенко М.М. Симероз Н.Г. Садиба Сікорських на в. Підвальній в Києві: проблеми вивчення і використання. Матеріали конференції «Маєткова культура: історія генезис, мистецькі критерії оцінки» 16-17.09.2017. Заповідник «Качанівка» Чернігівська область.
 • Тимошенко М.М., Marintseva K. Urban planning requirement fur air-cluster/consensus on reconstruction. Вісник НАУ, Київ, 2017. С.45-48.
 • Тимошенко М.М., Агєєва Г.М. Структура транспортних потоків в аеропорту Бориспіль. Збірник доповіді конференції «Концепція розвитку містобудування» Харківський університет містобудування ім. О.М. Бекетова. 21.10.2017.
 • Тимошенко М.М., Макаров В.І. Історичні віхи в методиці вітчизняної освіти. Матеріали 11 міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва» 30.09.2017.
 • Тимошенко М.М., Семироз Н.Г. Невігластво в архітектурі Києва XX-XI ст. Матеріали 11 Міжнародної наукової конференції Києва XX-XXI ст. «Архітектура історичного Києва. Контекст утворення» 24.09.2017, КНУБА.
 • Тимошенко М.М., Томіловіч Л. Нові відкриті садиби Чернігівської області. Матеріали науково-теоретичної конференції 23.03.2017 «Палацево-паркові ансамблі: простір життя й культури» Науково-дослідний інститут пам`яткоохоронних досліджень. Київ, 2017.
 • Butyk M.V. Features integrated security air terminal means of architecture. «SafetyinAviationandSpaceTechnologies». – Kyiv, 2017. – Volume Р. 9.25-9.29
 • Кузнецова І.О. Русаков І.О.. Руденко О.В., Гербич К.О. Інноваційні напрями в дизайні інтерєру Теорія та практика дизайну. Мистецтвознавство. Вип.12. 2017.
 • Вірченко С.П. Особливості застосування типології будівель в сучасних умовах // Матеріали XXIIV Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція будівництва та архітектури. – К.: КиМУ, 2017. – С.228-233.
 • Вірченко С.П. Особливості застосування типології будівель в сучасних умовах // Матеріали XXIIV Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція будівництва та архітектури. – К.: КиМУ, 2017. – С.228-233.
 • Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. Енергоефективні дисперс-ноармавані бетони на ос­нові пластифікованих пуцоланових цементів. Науково техн. 36. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка № 58 - Київ. - 2017. - С. 92-100
 • Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. Енергоефективні композиційні цементи для вико­нання робіт в зимових умовах. Міжнародна наукова конференція "Будівельне матеріалознавство". Харків -2017.
 • Буравченко С.Г., В.Книш. Динаміка проектування і будівництва багатоквартирного житла у поетапно-аналоговому відображенні та матрично-інцидентному оцінюванні пріоритетності взаємовпливовостей. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.Зб. наукових праць. Вип. 47 -К.:КНУБА, 2017 - С.456- 481.
 • Буравченко С.Г. Конспект лекції. Практичні питання визначення класу наслідків (відповідальності об’єктів будівництва. Зміни до містобудівного та спеціального законодавства, нормативно-правових актів та документів - Зб. матеріалів науково-практичного семінару  13-14 липня 2017 р. - К.: ДП «УкрНДІБВ», ГІТН. ВУГІП. -  С. 39 -54
 • Застосування ефективних геодезичних технологій для визначення положення підземних споруд на Дніпровських схилах у м.Києві / Бойко О., Ковтун В., Шульц Р., Сидоренко В. / Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -2017.№ІІ(34).-с.72-76
 • Хлюпін О.А, Тромса Є.В. Особливості архітектурно-планувальної організації середньо-поверхової  житлової забудови підвищеної щільності. «Сучасні проблеми ар-хітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 2017. вип.47. – С. 541-545.
 • Хлюпін О.А., Ряба К.Ю. Особливості проектування реабілітаційного центру для дітей з функціональними обмеженнями. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.47. – С. 523-527.
 • Хлюпін О.А., Химишинець Н.В. Всеосяжні переваги єдиного процесу проектування в САПР ALLPLAN. «Су-часні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: Кнуба, 2017. вип.48. – С. 484-488.
 • Хлюпін О.А., Ряба К.Ю. Іпотерапія як один із видів анімалотерапії в архітектурно-просторовій структурі реа-білітаційного центру для дітей. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Від-пов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.48. – С. 448-452.
 • Хлюпін О.А, Качура В.В. Просторова та архітектур-но-планувальна організація технополісів. «Сучасні проб-леми архітектури та містобудування»: наук.-техн. Збір-ник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.48. – С.435-441.
 • Хлюпін О.А., Оникієнко А.С. Необхідність проекту-вання центру МНС оперативного реагування у міському середовищі. «Сучасні проблеми архітектури та містобу-дування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.48. – С. 290-294
 • Хлюпін О.А., Дашко Ю.С. Організація житлової за-будови підвищеної щільності на прибережних територіях р. Дніпро в м. Києві. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.48. – С. 392-396.
 • Хлюпін О.А., Аксютіна О.О. Особливості урбаніс-тичного руху та його основні ідеї. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьо-мін. – К.:Кнуба, 2017. вип.50. – С. 119-124.
 • Методичні вказівки до дипломного проектування напряму «Архітектура» та спеціальності «Архітектура та містобудування» // Ю.О. Дорошенко, О.А. Хлюпін / – К.: НАУ, 2017. – 168с. (10,5/ 5 д.а.).
 • Хлюпін О.А., Ряба К.Ю. Особливості проектування реабілітаційного центру для дітей з функціональними обмеженнями. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.47. – С. 523-527.
 • Хлюпін О.А., Химишинець Н.В. Всеосяжні переваги єдиного процесу проектування в САПР ALLPLAN. «Су-часні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: Кнуба, 2017. вип.48. – С. 484-488.
 • Хлюпін О.А., Кравчук Г.В. Особливості формування науково-дослідних лабораторій на воді. «Сучасні проб-леми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2017. вип.49. – С. 468-473.
 • Бутик М.В. Систематизація факторів, що впливають на формування аеровокзалів «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:КНУБА, 2016. вип.43. – С. 93-97.
 • Бутик М.В. Формування типів можливих загроз безпеці в в будівлях аеровокзалів. «Сучасні проблеми архітектури та містобудуван-ня»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:КНУБА, 2016. вип.43. – С. 83-88.
 • Бутик М.В. Містобудівні умови розміщення аеровокзальних комплексів аеропортів. «Місто-будування та територіальне планування: Наук. –техн.. збірник» Відпов. Ред. .М.Осетрін.  – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59. – С.216-219;
 • Вірченко С.П. Актуальні проблеми містобудівної діяльності у сучасних умовах незалежної України // Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», Секція будівництва та архітектури. – К.: КиМУ, 2016. – С. 118-120.
 • Буравченко С.Г., В. Книш. Сучасний погляд на багатоквартирне житло в аспектах структурно-логічної ієрархічної класифікації та оціночних пріоритетів громадського попиту. Архітектурний вісник КНУБА: Зб. наук. праць. - К.: КНУБА, 2016. – вип.10 - С.344 - 365.
 • Буравченко С.Г., В.Книш. Ієрархічна структура взаємовпливовостей у проектуванні багатоквартирного житла. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.Зб. наук. праць. - К.: КНУБА. –2016. - С.250-270.
 • Буравченко С.Г., Д. Ісаєнко. А. Беркута, Д. Барзилович. Методичний посібник. Деякі особливості визначення класів наслідків (відповідальності) та категорій складності об’єктів будівництва. Методичний посібник. Схвалено НТР Мінрегіону 1- грудня 2015 р. -. К.: World Bank Group IFC 2016 - 46 с.
 • Буравченко С.Г., В. Книш. Об’ємно-просторова інтеграція багатоквартирного житла в динаміці формування багатофункціональних об’єктів нерухомості та штучно-розвинутого довкілля. Архітектурний вісник КНУБА. Зб. наук. праць.- К.: КНУБА. – Вип. 8-9 -  С. 344 – 365. 2016
 • Вступ до будівельної справи / Навчальний посібник / Першаков В.М., Бєлятинський А.О., Чемакіна О.В., Машков І.Л., Бойко О.Л., Краюшкіна К.В., Лисницька К.М / за заг. ред. В.М.Першакова. – К.: НАУ, 2016. – 122 с.
 • Хлюпін О.А., Дугіна В.С. Особливості планувальної організації центрального офісу територіального органу поліції. «Сучасні проблеми архітектури та містобудуван-ня»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.:Кнуба, 2016. вип.43. – С. 283-288.
 • Хлюпін О.А., Осиченко Г.О Особливості використання медіа обЇєктів у історичному середовищі міста. «Місто-будування та територіальне планування: Наук. –техн.. збірник» Відпов. Ред. .М.Осетрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59. – С.216-219;
 • Хлюпін О.А. Фактори що визначають особливості про-ектування медіа-обїєктів. «Сучасні проблеми архітекту-ри та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 2016. вип.41. – С. 540-541.
 • Хлюпін О.А., Дорохова Н.В. Способи модернізації архітектурно-планувальних рішень шкільних закладів. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. Збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: Кнуба, 2016. вип.49. – С. 425-430.
 • Хлюпін О.А. Фактори що визначають особливості про-ектування медіа-обїєктів. «Сучасні проблеми архітекту-ри та містобудування»: наук.-техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –  К.:Кнуба, 2016. вип.41. – С. 540-541.
 • Хлюпін О.А., Дорохова Н.В. Способи модернізації архітектурно-планувальних рішень шкільних закладів. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук.-техн. Збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: Кнуба, 2016. вип.49. – С. 425-430.
 • Бутик М.В. Особливості комплексного забезпечення безпеки аеровокзалів засобами архітектури. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: Наук.–техн.. збірник. Відпов. Ред. .М.Осетрін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С.129-136;
 • Бутик М.В., Хлюпін О.А. Особливості формування архітектури підприємств торгівлі в системі аеропорту «Сучасні проблеми архітектури та містобудування»: наук. -техн. збірник. Відпов. Ред. М.М.Дьомін. – К.: КНУБА, 2015. вип.40. – С. 183-187.
 • Вірченко С.П. Архітектура вищого учбового закладу як інтегрального простору // Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», Секція будівництва та архітектури. – К.: КиМУ, 2015. – С. 159-161.
 • Павлюк В.В. Старостіна Г.В. Енергозберігаючі в'яжучі композиціїна основі золошла-кових відходів ТЕС модифіковані сульфатними і карбонатними добавками. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Випуск 7, Київ 2015.-С.189
 • Тимкович Г.І. Реалізація дидактичних принципів в задачах параметризації на прикладах вивчення курсу AutoCAD (початковий рівень) Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць. Вип.1. Мелітополь. Вид. МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2015- 155с. стр.88-91.
 • Тимкович Г.І. Методичні вказівки з інженерної графіки до самостійної роботи студентів по створенню креслеників та розрахунково-графічних робіт. К.: НТУУ «КПІ», «Політехніка», 2015. – 29 с.
 • Тимкович Г.И. Методические указания и учебные задания по начертательной геометрии и инженерной графике для иностранных студентов факультета авиационных и космических систем. – К.: НТУУ «КПІ», «Політехніка», 2015. – 41 с.
 • Тимкович Г.І. Алгоритм побудови раціональних поверхонь для робочих органів землеоброблювальної техніки при лінійно змінних параметрах їх форми профілю. Вип.4, т.56. Мелітополь, вид. ТДАТУ.- 2015. с. 221-226.
 • >

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри будівництва та архітектури:

Наукові гуртки:

 • «FBAmaket» (керівник – викладачі Бутик М.В. та Нещадим В.О.)
 • «Архітектурна ергономіка» (керівник - доцент Діб М.З)
 • «БУДіАР» (керівник – викладач Колле Г.П.)
 • «ДАМА» (керівник – викладачі Позняк В.В. та Правдохіна Ю.В.)
 • школа архітектурно-дизайнерського розвитку (ШАДР) (керівник – викладач Бутик М.В.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з фармацевтичних наук, серед яких:

Практична підготовка

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ПЗВО «Київський міжнародний університет». Проходження практичної підготовки формує комплекс компетентностей здобувачів вищої освіти, необхідний для подальшої професійної діяльності. Зважаючи на потреби роботодавців, формуються цілі та завдання практичної підготовки, визначається її змістове наповнення.

Кафедра забезпечує виробничу та переддипломну практики.

Бази практики:

 • Державний науково-дослідний інститут ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд»
 • Український державний науково-дослідний інститут УкрНДІпроектреставрація»
 • ТОВ «НПК «Місто України»
 • ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект»
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА-САПР»
 • ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
 • Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
 • Архітектурна палата НСАУ
 • ТОВ «Консал плюс Україна»

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра будівництва та архітектури постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: