Нормативна база

Офіційна інформація

Ліцензія МОН України про надання освітніх послугРозпорядження про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освітиСертифікати про акредитаціюЗразки документів про освіту (бакалавр, магістр)Зразки документів про освіту (молодший спеціаліст) Міжнародна професійна акредитація КиМУ Освітні програми післядипломної підготовки Акт узгодження переліку спеціальностей у Київському міжнародному університетіСтатут/положення про Приватний вищий навчальний заклад “Київський міжнародний університетПоложення про навчально-науковий інститут (факультет)Положення про кафедру Київського міжнародного університетуПрограма розвитку Київського міжнародного університету Правила внутрішнього трудового розпорядку Звіт про роботу Київського міжнародного університету Положення про приймальну комісію Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Кодекс академічної доброчесності в Приватному вищому навчальному закладі «Київський міжнародний університет» Антикорупційна програма ПВНЗ "Київського міжнародного університету" Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників та посадових осіб

Вчена рада

Рішення Вченої ради


Організація освітньої роботи та наукової діяльності

Положення про організацію освітнього процесу у Київському міжнародному університетіПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Київському міжнародному університетіПоложення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському міжнародному університеті Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Київському міжнародному університетіПоложення про порядок проведення практичної підготовки студентів Київського міжнародного університетуМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових робіт Методичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт Методичні рекомендації щодо виконання і захисту магістерських робітНаказ про запобігання та виявлення академічного плагіатуАкадемічна відпустка та повторне навчання, відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення Положення про бакалаврський мінімум з журналістики КиМУ Положення про бакалаврський мінімум з аудіовізуального мистецтва та виробництва КиМУ Про присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам Київського міжнародного університету Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів, молодих учених Київського міжнародного університету