Нормативна база

Статут ПЗВО “Київський міжнародний університетПоложення про ПЗВО “Київський міжнародний університетПоложення про відокремлений структурний підрозділ ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного університету»Правила внутрішнього трудового розпорядкуПорядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників та посадових осібПоложення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівниківОсвітня програма професійного розвитку (підвищення кваліфікації) викладачівПоложення про вищий колегіальний орган громадського самоврядуванняСтратегія розвитку Київського міжнародного університетуЗвіт про роботу Київського міжнародного університетуКодекс академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Антикорупційна програма ПЗВО "Київського міжнародного університету"Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ПЗВО "Київський міжнародний університет"
Положення про організацію освітнього процесуПоложення про стейкхолдерів освітніх програмПоложення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісіїПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освітиПоложення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниМетодичні рекомендації до складання силабусуПоложення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Київському міжнародному університетіПоложення про заочну форму навчанняПоложення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у Київському міжнародному університетіПоложення про порядок перезарахування результатів навчання у ПЗВО "Київському міжнародному університеті"Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів Київського міжнародного університетуПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм у КиМУУмови доступності ПЗВО "Київський міжнародний університет" для осіб з особливими потребами
Положення про навчально-науковий інститут (факультет)Положення про кафедру Київського міжнародного університетуПоложення про відділ аспірантури ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відділ по роботі зі студентамиПоложення про департамент ліцензування та акредитаціїПоложення про відділ забезпечення якості вищої освітиПоложення про підготовче відділення для іноземних громадян в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Університетська клініка»Положення про фінансовий відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про юридичний відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відділ кадрів ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про діяльність Центру міжнародної академічної мобільності ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про консультативно-інформаційний центр ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про студентський гуртожитокПравила внутрішнього розпорядку в гуртожитку
Положення про науково-методичну радуПоложення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про присвоєння вчених звань професора і доцента Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет»Положення про нострифікацію атестатів/дипломів доктора філософії у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про наукові виданняПоложення про порядок надання навчальній літературі грифу університетуІнструкція про проведення системи перевірки випускних кваліфікаційних і магістерських робіт на плагіатПоложення про протидію академічного плагіатуМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту магістерських робітПоложення про Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених