Нормативна база

Статут ПЗВО “Київський міжнародний університетПоложення про ПЗВО “Київський міжнародний університетПоложення про відокремлений структурний підрозділ ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного університету»Стратегія розвитку університету на 2019-2025 рокиПравила внутрішнього трудового розпорядкуПоложення про вищий колегіальний орган громадського самоврядуванняПорядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)Антикорупційна програма ПЗВО "Київського міжнародного університету" на 2019-2021 рокиПоложення про студентський гуртожитокПравила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожиткуПрограма міжнародного співробітництва Київського міжнародного університетуПоложення про підготовку іноземних громадян в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Порядок реєстрації іноземних студентів Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет»Положення про нострифікацію дипломів у ПЗВО «КиМУ»Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет»Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про стейкхолдерів освітніх програмУмови доступності ПЗВО "Київський міжнародний університет" для осіб з особливими потребамиПоложення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ПЗВО "Київський міжнародний університет"Положення про преміювання за наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівниківЗвіт про роботу Київського міжнародного університетуКонкурсний відбірПоложення про процедуру запобігання, попередження та врегулювання ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Антикорупційна програма
Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про систему забезпечення якості освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного університету»Проекти освітніх програмОсвітня програма професійного розвитку (підвищення кваліфікації) викладачів ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у Київському міжнародному університетіПоложення про порядок перезарахування результатів навчання у ПЗВО "Київському міжнародному університеті"Положення про проектну групу та групу забезпеченняПоложення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної освітиПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів Київського міжнародного університетуПоложення про дуальну форму здобуття вищої освітиКодекс академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про анкетування в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Київському міжнародному університетіКонцепція іншомовної професійно-орієнтовної підготовки студентів навчально-наукового медичного інституту, стоматологічного факультету, фармацевтичного факультетуПоложення про заочну форму навчанняПоложення про апеляцію результатів підсумкового контролюПоложення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниМетодичні рекомендації до складання силабусуМетодичні рекомендації щодо розробки освітніх програм у КиМУТимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації в дистанційному режиміРозрахунок обсягу та розподілу навчальної, методичної, наукової та організаціної роботи у Київському міжнародному університетіМетодичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів вищої освітиМетодичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освітиМетодичні рекомендації до складання індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти у ВСП ПЗВО "Київський міжнародний університет" - "Коледж Київського міжнародного університету"
Типове положення про навчально-науковий інститут (факультет)Типове положення про кафедруПоложення про відділ аспірантури ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Університетська клініка»Департамент ліцензування та акредитаціїПоложення про департамент ліцензування та акредитаціїВідділ забезпечення якості вищої освітиПоложення про відділ забезпечення якості вищої освітиПоложення про відділ по роботі зі студентамиПоложення про центр доуніверситетської підготовкиПоложення про підготовче відділення для іноземних громадян в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відділ по роботі з іноземними студентамиПоложення про юридичний відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відділ кадрів ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про фінансовий відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про Центр міжнародних та громадських зв'язків ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про діяльність Центру міжнародної академічної мобільності ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про консультативно-інформаційний центр ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про психологічну службу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про бібліотеку ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про Інституційний репозиторій Київського міжнародного університету
Положення про науково-методичну радуПоложення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про присвоєння вчених звань професора і доцента Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет»Положення про нострифікацію атестатів/дипломів доктора філософії у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Інструкція з проведення нострифікації у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про наукові виданняПоложення про порядок надання навчальній літературі грифу університетуІнструкція про проведення системи перевірки випускних кваліфікаційних і магістерських робіт на плагіатПоложення про протидію академічному плагіатуМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту магістерських робітПоложення про Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених
26 09/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч