Нормативна база

Офіційна інформація

Ліцензія МОН України про надання освітніх послугРозпорядження про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освітиСертифікати про акредитаціюЗразки документів про освіту (бакалавр, магістр)Зразки документів про освіту (молодший спеціаліст) Міжнародна професійна акредитація КиМУ Освітні програми післядипломної підготовки Акт узгодження переліку спеціальностей у Київському міжнародному університетіСтатут/положення про Приватний вищий навчальний заклад “Київський міжнародний університетПоложення про навчально-науковий інститут (факультет)Положення про відділ аспірантури приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» Положення про кафедру Київського міжнародного університетуПоложення про приймальну комісіюПоложення про діяльність Центру міжнародної академічної мобільності ПЗВО "Київського міжнародного університету"Положення про фінансовий відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про юридичний відділ ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про відділ кадрів ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про нострифікацію дипломів у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Програма розвитку Київського міжнародного університетуПравила внутрішнього трудового розпорядку Звіт про роботу Київського міжнародного університетуПоложення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)Кодекс академічної доброчесності в Приватному вищому навчальному закладі «Київський міжнародний університет» Антикорупційна програма ПВНЗ "Київського міжнародного університету"Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників та посадових осіб

Вчена рада

Рішення Вченої ради


Організація освітньої роботи та наукової діяльності

Положення про організацію освітнього процесу у Київському міжнародному університетіПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Київському міжнародному університетіПоложення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському міжнародному університетіПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет»Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Київському міжнародному університетіПоложення про порядок перезарахування результатів навчання у ПЗВО "Київському міжнародному університеті"Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів Київського міжнародного університетуУмови доступності ПЗВО "Київський міжнародний університет" для осіб з особливими потребамиМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту магістерських робітНаказ про запобігання та виявлення академічного плагіатуПоложення про бакалаврський мінімум з журналістики КиМУПоложення про бакалаврський мінімум з аудіовізуального мистецтва та виробництва КиМУПро присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам Київського міжнародного університетуПоложення про Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених