Факультет інформаційних технологій

Сініченко Сергій Володимирович

Сініченко Сергій Володимирович

Декан факультету, доцент
decanat_inf@kymu.edu.ua sinichenko.sv@gmail.com
Відео-презентація факультету
Освітній процес на факультеті забезпечує:

З розвитком інформаційних технологій світ вимагає все більше фахівців, компетентних у таких галузях, як методи побудови й аналізу баз даних і знань; розробка системного і прикладного програмного забезпечення; методи управління IT-проектами, інструментальні засоби та технології Web-дизайну, мобільні інформаційні технології, машинне навчання та аналіз даних.

Особливістю підготовки фахівців на факультеті, окрім якісної сучасної фахової підготовки, є проведення практичних та семінарських занять англійською мовою.


Наукова робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників факультету здійснюється в межах договору про співпрацю із Інститутом технічної теплофізики НАН України (відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів).

Основний напрям наукового дослідження факультету - інформатизація українського суспільства та вирішення науково-технічних проблем забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням СІТ.

Викладачі й студенти Факультету – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема:

Випускники Факультету підготовлені до діяльності, пов’язаної з розробленням та впровадженням сучасних засобів та рішень з ІКТ, організацією та керівництвом національних та міжнародних IT-проектів.