Факультет інформаційних технологій

Сініченко Сергій Володимирович

Сініченко Сергій Володимирович

Декан факультету, доцент
institutes@kymu.edu.ua sinichenko.sv@gmail.com
Відео-презентація факультету
Освітній процес на факультеті забезпечує:

З розвитком інформаційних технологій сучасне суспільство все більше потребує фахівців, компетентних у таких галузях, як: методи побудови й аналізу баз даних і знань, розроблення системного і прикладного програмного забезпечення, методи управління IT-проектами, інструментальні засоби та технології Web-дизайну, мобільні інформаційні технології, машинне навчання і аналіз даних, хмарні технології та мобільні додатки.

Особливістю освітнього процесу на факультеті, окрім якісної сучасної фахової підготовки, є проведення практичних і семінарських занять англійською мовою.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна діяльність науково-педагогічних працівників факультету здійснюється в межах договору про співпрацю із Інститутом технічної теплофізики НАН України (відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів).

Основний напрям наукового дослідження факультету – інформатизація українського суспільства і вирішення науково-технічних проблем забезпечення функціонування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій.

Викладачі й студенти факультету – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема:

Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх зі спеціальностей.

Випускники факультету підготовлені до професійної діяльності, пов’язаної з розробленням та впровадженням сучасних засобів і рішень з ІКТ, організацією та керівництвом національних та міжнародних IT-проектів, що відповідає сучасним вимогам суспільства і потребам stakeholder-ів.

27 11/2021
10:00
Зустріч
10 11/2021
11:40