Наукове товариство здобувачів освіти і молодих учених

Завідувач кафедри міжнародних відносин

Здольник Богдан Олегович

Голова Наукового товариства, викладач кафедри міжнародних відносин та туризму
science.kyiu@gmail.com
bogdan.zdolnyk96@gmail.com

Наукове товариство здобувачів освіти і молодих учених Університету є складовою системи громадського самоврядування Університету, що сприяє розвитку науки в молодіжному середовищі закладу, забезпечує захист прав та інтересів студентів, аспірантів і молодих учених із питань наукової діяльності, надає підтримку перспективним науковим ідеям та інноваціям.

Наукове товариство здобувачів освіти і молодих учених Університету діє на основі зазначених цінностей:

 • національної самосвідомості та ідентичності, патріотизму, любові до Української держави
 • прагнення відстоювати національні інтереси і свободу, державну цілісність і суверенність
 • свободи наукової творчості та конкурентності
 • добровільності, колегіальності та відкритості
 • рівності прав членів НТЗОМУ
 • збагачення наукового потенціалу Університету та формування майбутніх корпоративної культури

Місією Наукового товариства здобувачів освіти і молодих учених Університету є збагачення та розширення науково-освітнього простору інноваційними ідеями, створення і реалізація дослідницьких проєктів.

Мета діяльності Наукового товариства здобувачів освіти і молодих учених Університету – створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності, об’єднання спільних зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Основними завданнями Наукового товариства є:

 • представлення інтересів здобувачів освіти і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, аспірантів і молодих учених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проєктів, програм (у т.ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
 • підвищення якості наукових досліджень та проєктної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених Університету;
 • розвиток співпраці з українськими та зарубіжними закладами вищої освіти, науковими установами, державними й недержавними організаціями та інституціями;
 • сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
 • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих учених тощо;
 • сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук і Всеукраїнських олімпіадах із навчальних дисциплін і фахів, напрямів підготовки і фаху;
 • участь у виданні університетського наукового збірника за результатами щорічної науково-практичної конференції здобувачів освіти і молодих учених КиМУ;
 • підтримка наукових проєктів, спрямованих на дослідження проблем розвитку Університету, Києва, а також сприяння їх впровадженню у практичну діяльність;
 • обрання виборних представників з-поміж аспірантів до складу Вченої ради Університету;
 • погодження рішень про відрахування з Університету та поновлення на навчання осіб, які здобувають ступінь доктора філософії;
 • підтримка зв’язків із науковими товариствами студентів, аспірантів і молодих учених українських і зарубіжних закладів вищої освіти;
 • висвітлення результатів наукової діяльності студентів, аспірантів, молодих учених, діяльності НТЗОМУ Університету через ЗМІ, електронну студентську газету «PostScriptum+», телевізійній програмі «Студентський квиток»;
 • прийняття протокольних рішень, що регулюють питання функціонування НТЗОМУ Університету;
 • співпраця з науково-дослідним лабораторіями, науково-методичними центрами Університету та зі Студентським парламентом Університету;
 • здійснення інших функцій, спрямованих на реалізацію завдань НТЗОМУ та не суперечать законодавству України, Статуту Університету і Положенню про Наукове товариство.