Напрями наукових досліджень

Наукова діяльність є однією із форм інтелектуально-творчої, дослідно-пошукової роботи, спрямованої на здобуття і застосування нових знань, формування професійної компетентності, готовності до проведення самостійних наукових досліджень. Її основними формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження з актуальних проблем розвитку суспільно-економічних і політичних аспектів науково-технічного прогресу (Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність»).

У сучасних умовах реформування вищої освіти науково-дослідна діяльність, інтегруючись із освітнім і позааудиторним процесом, є важливою складовою функціонування і розвитку кожного закладу вищої освіти. В Університеті наукова робота проводиться відповідно до Стратегії розвитку університету на 2019 - 2025 роки, Плану роботи Київського міжнародного університету, Положення про організацію освітнього процесу в приватному закладі вищої освіти "Київський міжнародний університет".

Напрями наукової та мистецької діяльності

Теми науково-дослідних розвідок структурних підрозділів Університету зареєстровані в УкрІНТЕІ.


Назва роботи: Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекті
Керівник роботи: Панфілова Ю.М., директор Начльно-наукового Юридичного інституту, к.ю.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0120U100413
Назва роботи: Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини
Керівник роботи: Шостак Л.Г., декан фармацевтичного факультету, к.фарм.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0115U004255
Назва роботи: Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізація надання медичної допомоги як пре диктор підвищення рівня здоров’я населення
Керівник роботи: Павловська М.О., директор Навчально-наукоого медичного інституту, к.мед.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0121U107445
Назва роботи: Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації
Керівник роботи: Нагачевська О.О., директор Навчально-наукового Інституту лінгвістики та психології, к.філол.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0119U102019
Назва роботи: Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України
Керівник роботи: Могилевська О.Ю., зав. кафедри економіки, підприємництва і менеджменту, к.екон.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0116U005366
Назва роботи: Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр.
Керівник роботи: Самойлов О.Ф., директор Навчально-наукового Інституту журналістики, кіно і телебачення, к.і.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0116U007987