Напрями наукових досліджень

Наукова діяльність є однією із форм інтелектуально-творчої роботи, спрямованої на здобуття і застосування нових знань, формування професійної компетентності. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність»).

У сучасних умовах реформування вищої освіти, науково-дослідна діяльність, інтегруючись із освітнім і виховним процесом, є невід’ємною складовою функціонування кожного вищого закладу освіти. В Університеті наукова робота проводиться відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у приватному закладі вищої освіти "Київський Міжнародний Університет".

Теми науково-дослідних розвідок структурних підрозділів Університету зареєстровані в УкрІНТЕІ.


Назва роботи: Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій розбудови правової та соціальної держави
Керівник роботи: Панфілова Ю.М., директор Начльно-наукового Юридичного інституту, к.ю.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0114U003583
Назва роботи: Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини
Керівник роботи: Гудзенко А.В., д.мед.н., професор
Номер державної реєстрації: 0115U004255
Назва роботи: Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації
Керівник роботи: Нагачевська О.О., директор Навчально-наукового Інституту лінгвістики, к.філол.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0116U005372
Назва роботи: Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України
Керівник роботи: Могилевська О.Ю., зав. кафедри економіки, підприємництва і менеджменту, к.екон.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0116U005366
Назва роботи: Соціально-комунікативні процеси аудіовізуальних та сценічних мистецтв в Україні і світі в контексті сучасних наукових дослідженнь.
Керівник роботи: Самойлов О.Ф., директор Навчально-наукового Інституту журналістики, кіно і телебачення, к.і.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0116U007987
Назва роботи: Дослідження теоретичних основ сучасної системи міжнародних відносин й міжнародного права та місце України в системі міжнародного правпорядку і європейської інтеграції.
Керівник роботи: Чернецька О.В., директор Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин, к.ю.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0116U005375