Правила прийому іноземних громадян на навчання

Прийом на навчання до Київського міжнародного університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці), які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Київського міжнародного університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Правила прийому на Підготовче відділення для іноземних громадян Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» на 2019-2020 н.р.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання до Київського міжнародного університету осіб може здійснюватися:

 • не пізніше 01 листопада для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання на підготовчому відділенні.

Прийом документів від іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра, здійснюється у терміни від 01 липня 2019 року до 11 жовтня 2019 року.

Співбесіда відбувається у термін від 01 липня 2019 року до 25 жовтня 2019 року.

Зарахування на навчання за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору – до 01 листопада 2019 року.

Університет обчислює бали вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти.

Мінімально необхідне для вступу значення кількості балів із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування повинне становити не менше 100 за шкалою від 100 до 200 балів із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до КиМУ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

Положення правил прийому до Київського міжнародного університету щодо строків прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування розповсюджуються на іноземців та осіб без громадянства.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до КиМУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Організацією навчання, проживання, медичного обслуговування іноземних громадян в Київському міжнародному університеті займається Відділ по роботі з іноземними громадянами. У структурі Відділу по роботі з іноземними громадянами працює Паспортно-візова служба, яка займається продовженням терміну перебування в Україні іноземців, а також Підготовче відділення для іноземних громадян, яке забезпечує підготовку іноземців до вступу на навчання до Київського міжнародного університету (КиМУ), а також у інші ВНЗ України.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється на належному науковому і методичному рівнях для підготовки іноземців до навчання в Київському міжнародному університеті (КиМУ), а також в інших ВНЗ України. Для вступу на підготовче відділення для іноземних громадян (російська, українська мови навчання) кандидат на навчання повинен отримати офіційне запрошення на навчання для в'їзду в Україну.


Як отримати запрошення на навчання?

 • заповнити заяву-анкету і переслати електронною поштою в Інформаційний центр КиМУ з проханням про вступ до університету;
 • написати мотиваційний лист;
 • оформити письмову згоду на обробку персональних даних;
 • надіслати копію паспорта (повне ім'я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання) англійською мовою;
 • надіслати копію документа про освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінок англійською мовою.

Як отримати в'їзну візу?

Для отримання в'їзної візи з метою навчання в Україні абітурієнт звертається до Посольства України у своїй або в сусідній країні із заявою про отримання в'їзної візи, додавши до заяви запрошення на навчання в КиМУ. Після отримання візи на навчання (Д) абітурієнт обов?язково інформує КиМУ електронною поштою або телефоном про дату прибуття в місто Київ і номер рейсу для того, щоб його зустріли представники університету.


Як пройти митний контроль?

Після прибуття до аеропорту м. Києва (Бориспіль або Жуляни) для проходження митного контролю іноземці повинні мати при собі:
 • паспорт з візою «Д»;
 • оригінал запрошення на навчання;
 • гроші в сумі не менше 3000$ (три тисячі) доларів США готівкою або на картці, щоб підтвердити свою фінансову платоспроможність;
 • знати мету прибуття до України.

Якщо не буде виконаний хоча б один з вищеперерахованих пунктів, іноземець не буде пропущений на територію України прикордонним контролем.

Після прибуття на навчання іноземці повинні подати до Відділу по роботі з іноземними громадянами легалізовані в установленому порядку такі документи:
 • заяву на ім'я президента Університету;
 • оригінал і копію документа про освіту з додатком (отримані з навчальних дисциплін оцінки), засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, легалізовані відповідною закордонною установою України та перекладені українською мовою і завірені нотаріально в Україні - 2 копії);
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, перекладену українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;
 • договір (поліс) добровільного медичного страхування;
 • договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами за відшкодування витрат, пов’язаних з його видворенням за межі країни;
 • 12 фотографій розміром 30х40 мм, кольорові, матові.
Після зарахування на навчання іноземці у Відділі по роботі з іноземними громадянами повинні:
 • оформити договір про надання освітньої послуги (навчання);
 • внести плату за навчання;
 • продовжити термін перебування в Україні;
 • оформити страховий поліс із надання медичної допомоги;
 • оформити договір добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням рішення про видворення за межі України;
 • здійснити процедуру нострифікації документів про освіту в Міністерстві освіти і науки України протягом першого семестру навчання.

Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах державної міграційної служби на підставі письмового звернення Університету, який готує Відділ по роботі з іноземними громадянами. Звернення подається не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем свого національного паспорта (або документа, що його замінює) до Університету.

Примітка. Зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року можна замінити договором добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення про видворення за межі України. Такий договір оформлюється через Відділ по роботі з іноземними громадянами.

Студентам Київського міжнародного університету надається гуртожиток.