Правила прийому іноземних громадян на навчання

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми.

Прийом іноземців на навчання здійснюється очно та/або дистанційно.


Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Вступні іспити з конкурсних предметів відповідають дисциплінам, які виносяться на ДПА та/чи ЗНО України. Зміст програми вступних іспитів з конкурсних предметів узгоджений за обсягом знань і компетентностей із програмою ДПА та/чи ЗНО України.

До вступного іспиту з конкурсного предмета вступник допускається в разі успішного складання іспиту з мови навчання.

У випадку, якщо вступники були слухачами Підготовчого відділення, успішно склали випускний екзамен та отримали сертифікат, та вступають на освітню програму (спеціальність), мова якої співпадає з мовою навчання, рішенням відбіркової комісії можуть бути звільнені від вступного іспиту з мови та надати сертифікат.

Документи про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти іноземців підлягають обов’язковій процедурі визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059 протягом першого семестру навчання.

Прийом документів від іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра, здійснюється у терміни:

 • 1 етап з 15 січня 2022 року до 22 лютого 2022 року;
 • 2 етап 01 липня 2022 року до 20 вересня 2022 року;
 • 3 етап 01 жовтня 2022 року до 20 листопада 2022 року;

Як оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні?

Держави з візовим порядком в’їзду

Громадяни держав з візовим порядком в’їзду прибувають в Україну з візою типу D), отриманою в консульській установі України за кордоном за запрошенням Університету на навчання. Протягом п’яти робочих днів після прибуття до Університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії візи, вони зобов’язані надати до відділу по роботі з іноземними  громадянами паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні (далі - посвідка).

Держави з безвізовим порядком в’їзду (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія, Узбекистан).

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати в Україні до 90 днів у будь-який 180-денний період. Тобто для розрахунку дозволеного терміну перебування від дня подання документів відраховується 180 днів назад. Іноземець не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180- денного періоду він перебував в Україні не більше 90 днів. Такі іноземці зобов’язані протягом п’яти робочих днів після прибуття до Університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні, надати до відділу по роботі з іноземними  громадянами паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки.

З метою підготовки повного пакету документів для оформлення посвідки іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають до відділу по роботі з іноземними  громадянами :

 • паспортний документ з візою типу D), якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;
 • переклад українською мовою сторінки паспортного документа з особистими даними, засвідчений нотаріально в Україні;
 • поліс комплексного страхування іноземців на термін дії посвідки, який відповідає Методичним рекомендаціям щодо комплексного страхування іноземців та осіб без громадянства, які здобувають освіту в закладах вищої та фахової перед вищої освіти України, затверджений наказом МОН від 24 травня 2021 року № 562.

Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №322.

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період навчання. Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які досягли 16-річного віку.

Посвідка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Посвідка є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні. Посвідка видається на період навчання, який визначається наказом Університету про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.

Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну подаються особисто іноземцем або особою без громадянства до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або територіального органу ДМС за місцем реєстрації.

Документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім закінчення строку її дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. У такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки.

Після отримання посвідки іноземець зобов’язаний протягом трьох робочих днів надати її до відділу по роботі з іноземними  громадянами для здійснення реєстрації місця проживання в Україні.

Відповідно до п.7 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 207, реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі, коли особа проживає у двох та більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Іноземні студенти зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

У разі порушення іноземним студентом порядку оформлення (видачі, обміну) посвідки та/або припинення підстав для подальшого законного перебування на території України, такий іноземець відраховується зі складу студентів (слухачів) за порушення міграційного законодавства України.


Як отримати запрошення на навчання?

 • заповнити заяву-анкету і переслати електронною поштою в Інформаційний центр КиМУ з проханням про вступ до університету;
 • написати мотиваційний лист;
 • оформити письмову згоду на обробку персональних даних;
 • надіслати копію паспорта (повне ім'я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання) англійською мовою;
 • надіслати копію документа про освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінок англійською мовою.

Як отримати в'їзну візу?

Для отримання в'їзної візи з метою навчання в Україні абітурієнт звертається до Посольства України у своїй або в сусідній країні із заявою про отримання в'їзної візи, додавши до заяви запрошення на навчання в КиМУ. Після отримання візи на навчання (Д) абітурієнт обов?язково інформує КиМУ електронною поштою або телефоном про дату прибуття в місто Київ і номер рейсу для того, щоб його зустріли представники університету.


Як пройти митний контроль?

Після прибуття до аеропорту м. Києва (Бориспіль або Жуляни) для проходження митного контролю іноземці повинні мати при собі:
 • паспорт з візою «Д»;
 • оригінал запрошення на навчання;
 • гроші в сумі не менше 3000$ (три тисячі) доларів США готівкою або на картці, щоб підтвердити свою фінансову платоспроможність;
 • знати мету прибуття до України.

Якщо не буде виконаний хоча б один з вищеперерахованих пунктів, іноземець не буде пропущений на територію України прикордонним контролем.

Після прибуття на навчання іноземці повинні подати до Відділу по роботі з іноземними громадянами легалізовані в установленому порядку такі документи:
 • заяву на ім'я президента Університету;
 • оригінал і копію документа про освіту з додатком (отримані з навчальних дисциплін оцінки), засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, легалізовані відповідною закордонною установою України та перекладені українською мовою і завірені нотаріально в Україні - 2 копії);
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, перекладену українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;
 • договір (поліс) добровільного медичного страхування;
 • договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами за відшкодування витрат, пов’язаних з його видворенням за межі країни;
 • 12 фотографій розміром 30х40 мм, кольорові, матові.
Після зарахування на навчання іноземці у Відділі по роботі з іноземними громадянами повинні:
 • оформити договір про надання освітньої послуги (навчання);
 • внести плату за навчання;
 • продовжити термін перебування в Україні;
 • оформити страховий поліс із надання медичної допомоги;
 • оформити договір добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням рішення про видворення за межі України;
 • здійснити процедуру нострифікації документів про освіту в Міністерстві освіти і науки України протягом першого семестру навчання.

Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах державної міграційної служби на підставі письмового звернення Університету, який готує Відділ по роботі з іноземними громадянами. Звернення подається не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем свого національного паспорта (або документа, що його замінює) до Університету.

Примітка. Зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року можна замінити договором добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення про видворення за межі України. Такий договір оформлюється через Відділ по роботі з іноземними громадянами.

Студентам Київського міжнародного університету надається гуртожиток.

11 03/2023
10:00
Зустріч