До уваги студентів КиМУ


Положення про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Антикорупційна програма ПЗВО "Київського міжнародного університету"Правила внутрішнього розпорядкуПравила поведінки здобувачів освіти ПЗВО «Київського міжнародного університету» Положення про студентський гуртожитокПравила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожиткуПоложення про порядок перезарахування результатів навчання у ПЗВО "Київському міжнародному університеті"Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет»Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів Київського міжнародного університетуКодекс академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Київському міжнародному університетіПоложення про навчання студентів за індивідуальним графікомПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у Київському міжнародному університеті
Єдиний державний кваліфікаційний іспит