До уваги студентів КиМУ


Антикорупційна програма ПЗВО "Київського міжнародного університету" на 2019-2020 рокиПоложення про студентський гуртожитокПравила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожиткуПоложення про організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про порядок перезарахування результатів навчання у ПЗВО "Київському міжнародному університеті"Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет»Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів Київського міжнародного університетуКодекс академічної доброчесності в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Київському міжнародному університетіПоложення про індивідуальний план навчання

Інструкція про проведення системи перевірки випускних кваліфікаційних і магістерських робіт на плагіатПоложення про протидію академічного плагіатуМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту магістерських робітМетодичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових робіт зі спеціальності "Право"Методичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт зі спеціальності "Право"Методичні рекомендації з розроблення випускних кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) для студентів спеціальності "Архітектура та містобудування"Методичні рекомендації щодо виконання і захисту магістерських робіт зі спеціальності "Право"Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених

Єдиний державний кваліфікаційний іспит