Інститут журналістики, кіно і телебачення

Самойлов Олексій Федорович

Самойлов Олексій Федорович

Директор інституту, к.і.н., доцент.
institutes@kymu.edu.ua samoilov0284@gmail.com
Відео-презентація Інституту

Освітній процес

Освітній процес в Інституті журналістики, кіно і телебачення забезпечують кафедри:

Теоретична та практична підготовка фахівців із журналістики, аудіовізуального мистецтва та виробництва здійснюється науково-педагогічним колективом, сформованим із кола високопрофесійних українських науковців, професорів і доцентів, практиків, які відомі не лише в Україні, а й за її межами.

Теоретична та практична підготовка випускників Інституту здійснюється за програмами бакалаврського мінімуму зі спеціальностей "Журналістика" та "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво", які надають змогу набути професійних навичок роботи у пресі, на радіо, телебаченні, прес-службах.

Основні форми організації освітнього процесу:

 • лекційні заняття
 • семінарські заняття (проводяться англійською мовою)
 • практичні заняття
 • майстер-класи провідних журналістів, акторів, режисерів, операторів України та зарубіжжя
 • професійно орієнтовані тренінги

Художнє керівництво курсами забезпечують:


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників Інституту спрямована на дослідження наукової теми: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (науковий керівник теми – Самойлов О.Ф., к.і.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0119U102045). За результатами роботи над першим етапом видано колективну монографію «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр».

Основні напрями наукових досліджень: проблеми соціокультурного розвитку в соціально-інформаційній сфері та сфері аудіовізуальних мистецтв і театру, сучасних тенденцій розвитку соціально-інформаційної сфери в Україні та світі, моделі співпраці ЗМІ та державних органів влади; дослідження розвитку українського кінематографа на сучасному етапі; з'ясування ролі держави у розвитку кіно і театрального мистецтва; аналіз досвіду української і європейської телережисури, їх вплив на формування національних традицій; втілення ідей, які поширюються в ЗМІ, суспільно-політичному, економічному, культурному житті української держави; формування телевізійного інформаційного простору в Україні й за її межами; аналіз творчого досвіду української й європейської телережисури.

Інститут видає збірник наукових праць «Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процнсів та історико-культурного дискурсу».

Результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників Інституту висвітлюються у наукових монографіях, підручниках, навчальних посібниках:

 • Чебанова О.Є. Сковорода і Вольтер. Чи міг би відбутися діалог українського і французького мислителів ХVIII століття? / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2021. 277 с. C. 5–17.
 • Чебанова О.Є. Особливості театральної комунікації в контексті європейського культурно-історичного руху. Наукова стаття у збірнику Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. І. Київ: КиМУ, 2020. С. 163–188
 • Самойлов О.Ф. Політична комунікація у фільмах Олівера Стоуна. Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2 томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21 – 22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. С. 246–249
 • Мельниченко А.В. Ботоферми як феномен маніпуляції масовою свідомістю. Наукова стаття у збірнику Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2020. С. 169–188
 • Козак. В.А. Баланс думок і точок зору як один із базових стандартів української журналістики. / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. ІІ. Київ: КиМУ, 2021. 287 с. C. 5–20.
 • Черниш О.А. Історія розвитку оформлення дитячих видань. / Соціальні комунікації в контексті сучасних інформаційних процесів та історико-культурного дискурсу: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Т. ІІ. Київ: КиМУ, 2021. 287 с. C. 33–47.
 • Усенко Ю.В. Формування позитивного іміджу телеведучого як складова компетентістного підхіду до підготовки майбутніх фахівців із кіно-, телемистецтва. Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць. Київ: КиМУ, 2019
 • Chebanova O., Moskaliov D. The history of world literature. The 20-th century. – Kyiv: KIU, 2019. – 192 p.
 • Полковенко Т.В. Редагування науково-популярних текстів: Практичний посібник для самостійної роботи студентів. – Київ: ПЗВО «Київський міжнародний університет», 2019. – 138 с.
 • Чебанова О.Є. Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ,2019. 325 с.
 • Чебанова О.Є. Історія зарубіжної літератури ХХ століття. Курс лекцій. К.: КиМУ, 2018. 215 с.
 • Чебанова О.Є. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018 – 336 с.
 • Чебанова О.Є. Формирование личности будущего актёра в условиях современной культуры и влияние на её развитие преподавания дисциплин историко-теоретического цикла в вузе EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. – London, 2017., P. 73–75/(Збірник індексується Google Scholar, Elibrary.ru (РИНЦ), Index Copernicus International) gisap.eu/ru/node/118381
 • Москальов Д.П. Массовый принцип японской культуры: истоки и особенности EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants. Autumn 2017. – London, 2017., P. 70–73. (Збірник індексується Google Scholar, Elibrary.ru (РИНЦ), Index Copernicus International) gisap.eu/ru/node/118381
 • Колодкевич Г.В. Рецепція Василя Стуса як тексту українською масовою культурою. EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants. Autumn 2017. – London, 2017., P. 68–70. (Збірник індексується Google Scholar, Elibrary.ru (РИНЦ), Index Copernicus International) gisap.eu/ru/node/118381
 • Ткаченко Т.І. Трансформація образу гайдамаки в українській літературі (поема Т. Шевченка «Гайдамаки» та оповідання В. Підмогильного «Гайдамака») / Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць / Відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Випуск двадцятий. – С. 194–200
 • Самойлов О.Ф. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті / Монографія. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Мартиненко С.М. Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування. / Рідна школа. – № 5–6. – 2017. – С. 16–19
 • Козак В.А. Збірник матеріалів для загального редагування. Навчальний посібник. К.: КиМУ, 2017 – 88 с.
 • Ющук І.П. «Так виховували» Слово Просвіти. – 2017. – № 4. – с. 11
 • Чебанова О.Є. Екзистенціальна проблематика драми Бертольда Брехта «Життя Галілея» та її трансформація в постановці 1966 року Ю. Любимовим у Театрі на Таганці / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах) – К.: КиМУ, 2017. – Т.1, С. 260-276
 • Самойлов О.Ф. Дифузія масових комунікацій в умовах глобалізації світу: історико-культурологічний контекст / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах) – К.: КиМУ, 2017. – Т.1, С. 5-30
 • Ющук І.П. «Чому небезпечно зрікатися рідної мови» Слово Просвіти. – 2017. – № 14. – с. 10
 • Кривошея Г.П. Психологічні аспекти інформаційної діяльності журналіста в екстремальних умовах / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах) – К.: КиМУ, 2017. – Т.1, С. 107-122
 • Ющук І.П. «Справжня любов до своєї країни неможлива без любові до своєї мови» Слово Просвіти. – 2017. – № 16. – с. 10
 • Чебанова О.Є., “Французький класицизм і народження театру як «високого мистецтва»” / Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу “Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи”, 15 березня 2017 року. – К.: КиМУ
 • Перевертень Н.С. «Творчій діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго)» / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник статей. К.: Університет ім. Б. Грінченка, 2016
 • Ющук І.П. «Діти – мова – нація». Літературна Україна – 2016. – № 9 с. 5
 • Ющук І.П. «Українська мова півтори тисяч років тому». Слово Просвіти. – 2016. – № 44. – с. 7
 • Чебанова О.Є. Современный человек как культурологическая проблема Peer-reviewed digest (collective monograph) published following the results of CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, November 10 – November 15, 2016) London, 2016, P. 63 – 65
 • Ющук І.П. «Корені нашої мови». Літературна Україна – 2016. – № 38 с. 5
 • Ющук І.П. «Виховання в дітей пошани до рідної української мови» / Дивослово. – 2017. – № 3. – с. 7–10
 • Ющук І.П. Словник української мови VI століття. К.: КиМУ, 2016 – 352 с.
 • Ющук І.П. Українська мова 8 кл. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016 – 248 с.
 • "Соціальні комунікації в сучасному світі" - (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 340 с.
 • "Методичні аспекти журналістської роботи" - (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 280 с.
 • "Творчий потенціал журналіста: психологічні аспекти" - (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 65 с.

Викладачі й студенти Інституту беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах, зокрема:

Позааудиторна діяльність

В Інституті працюють студентські наукові гуртки, де майбутні фахівці мають змогу аналізувати проблеми участі ЗМІ в політичному й економічному житті суспільства, готувати наукові повідомлення, які обговорюють із працівниками газет, радіо, телебачення, прес-служб, серед них:

 • «Літературний Київ. Журналістське розслідування» (керівник – А.В. Мельниченко)
 • «Кінокадр» (керівник – проф. Дерюгін В.І., доц. Робочек В.І.)
 • Кіноклуб “Tractus” (керівник – доц. О.Ф. Самойлов)
 • Майстер-класи з провідними практиками кіно, телебачення

Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх спеціальностей.


Для студентів інституту проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів, телеведучих і режисерів

Майстер-класи:

 • Володимир Лерт. Голлівудський кінорежисер, сценарист, продюсер
 • Станіслав Асєєв, український журналіст, блогер, письменник, лаурет Шевченківської премії 2021 року
 • Валерій Чигляєв – український актор театру та кіно, гуморист, шоумен, продюсер, режисер, Народний артист України
 • Ольга Туній – прессекретарка Голови Верховної Ради України (дистанційно, платформі ZOOM)
 • Руслан Шадиєв – продюсер розважальних шоу Нового каналу («Хто проти блондинок», «Суперінтуїція» «Вар’яти» та ін.)
 • Олег Сенцов – український режисер, сценарист, письменник, громадський діяч
 • Роман Сущенко – журналіст, кореспондент Національного інформаційного агентства Укрінформ
 • Андрій Дубчак – військовий кореспондент, фотограф «Радіо Свобода»
 • Вікторія Лезіна – генеральний продюсер «1+1 Продакшн»
 • Андрій Музика – головний режисер телевізійних розважальних шоу «Голос», «Голос. Діти», «Танці з зірками»
 • Юля Карпова – радіоведуча, ведуча ранкового розважального щоу Happy Ранок, радіостанція «Хіт FM»
 • Валентин Щербачов – спортивний журналіст, коментатор, засновник Національного Реєстру Рекордів України, Всесвітньої української спортивної агенції, голова Клубу незвичайних рекордсменів, заслужений журналіст України
 • Григорій Жигалов - журналіст інформаційної служби «Радіо Свобода», кореспондент програми «ТСН» (канал 1+1) у 2008–2015 роках
 • Тетяна Висоцька – телеведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна» (канал «СТБ»)
 • Кирило Круторогов – спортивний журналіст, коментатор телеканалів «Футбол 1», «Футбол 2», «ТРК Україна», радіоведучий програми «Про футбол» на радіо Kiss FM
 • Крістофер Касс (Christofer Cass) - американський режисер та актор, викладач Нью-Йоркської кіноакадемії у м. Лос-Анджелес (Каліфорнія, США)
 • Олена Скачко - головний редактор журналу «Единственная» у 2000–2017 роках, письменниця
 • Руслан Кухарчук - президент Асоціації журналістів і видавців «Новомедіа», редактор, медіа-менеджер і громадський діяч
 • Олена Федорова – член Національної спілки журналістів України та Латвійської асоціації PR-фахівців (LASAP), засновник Школи сучасних комунікацій Taktika
 • Ольга Погинайко – замісник директора незалежного видавництва «Смолоскип», директор книгарні «Смолоскип»
 • Олександр Джусупов - журналіст, ведучий «Нового каналу»
 • Валерій Іваненко - генеральний директор телеканалу «5-й канал»
 • Джефф Віналл (Jeff Vinall) - американський режисер та сценарист
 • Вадим Кастеллі - український режисер
 • Дмитро Томашпольський - кінорежисер, лауреат державної кінопремії ім. О.П.Довженка, лауреат Премії Української Академії кіномистецтва «Золота дзиґа»
 • Жан Новосельцев - журналіст телеканалу «1+1»
 • Тетяна Мельниченко – журналіст «Радіолюкс»
 • Девід Горсі (David Horsey) - відомий американський журналіст, політичний карикатурист і колумніст, дворазовий лауреат Пулітцерівської премії
 • Ігор Никитюк – заступник керівника управління офіційними сайтами Адміністрації Президента України

Зустрічі з випускниками:

 • Богдан Красавцев – журналіст, радіоведучий, громадський діяч, засновник ГО «Екологічна нація»
 • Наталія Дякова – журналіст соціального проекту «Говорить Україна» на телеканалі «Україна» (студентка 4 курсу)
 • Максим Сікора – журналіста, обличчя вечірніх новин ТРК «Україна»
 • Олександр «Фозі» Сидоренко – журналіст, телеведучий, письменник, музикант, вокаліст гурту «Танок на майдані Конго»
 • Максим Бахматов – керуючий партнер інноваційного центру-містечка Unit.City, екс генеральний директор Національного виставкового центру України ВДНГ
 • Олександра Сурган – ведуча новин та аналітичної програми «Наші люди» на радіо «Maydan»
 • Максим Сухенко – спортивний журналіст всеукраїнської спортивної газети «Команда»
 • Катерина Гришко – журналіст інформаційно-аналітичного агентства «PAU» (Тема зустрічі: «Особливості реалізації PR-діяльності»)
 • Аліна Аносова – журналіст інтернет-видання
 • Ганна Кузіна – менеджер PR-компанії
 • Вікторія Стародубець – тележурналістка одеської телекомпанії
 • Сєдова Яна – журналіст інтернет-газети «Апостроф»
 • Богдан Красавцев – ведучий телеканалу RTF
 • Наталія Письменна – помічник-консультант, прес-секретар народного депутата України
 • Наталія Тулінова – заступник генерального директора з розвитку, маркетингу, продажам клініки “ISIDA”

Публічні лекції:

 • Професор Синовець Олександра (Сілезький політехнічний університет, Польща) 3-тижневий курс лекцій з питань соціології, культури, масової комунікації, реклами, найпопулярніших методів аналізу культури і т.д. (в межах програми «Міжнародний лектор»)
 • Головченко Г.О. (к.пед.н., секретарь Національної спілки журналістів України) - «Сучасна преса України і світові тенденції» та презентація його книги “Шкільні газети та інформаційне суспільство”

У 2016–2021 р. студенти взяли активну участь у кіно-, театральних і культурологічних фестивалях

 • Фестиваль аудіовізуального мистецтва GOLDEN FRAME 2021"
 • Всеукраїнський та міжнародний фестиваль "Молоде телебачення" імені Вадима Чубасова
 • Бердянський міжнародний кінофестиваль
 • Кінофестиваль Запорізька Сінерама
 • Міжнародний кінофестиваль молодого кіно «Х Муза»
 • Міжнародний кінофестиваль « Молодість»

Творчі здобутки студентів інституту

XІІІ Всеукраїнський та X міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» імені Вадима Чубасова (2020)

 • Богдан Сольський – дипломом 2 ступеня за відеороботу «Чужа економіка» (студент 4 курсу спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»)
 • 4 курс спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» – диплом журі «За інтенсивність і багатоплановість творчого пошуку» (майстерня Вікторії Робочек)

Всеукраїнський творчий конкурс «Мистецтво молодих» - 2020

 • Євген Гаврик – почесний диплом за короткометражний ігровий фільм «Вампір» (студент ІІ курсу Магістратури спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»)

XVIІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпровських схилах» (2019)

 • Міжнародний арт-фестиваль пластичного мистецтва «Без зайвих слів/Extra words» (дистанційна форма проведення),

 • 3 курс спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», (майстерня Вікторії Робочек). Номінація за популяризацію пластичного мистецтва за онлайн виставу «Відкрита хмара» 30 травня 2020 року (дистанційна форма проведення)

 • Міжнародний арт-фестиваль пластичного мистецтва «Без зайвих слів/Extra words»

 • 2 курс спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та  виробництво» (майстерня Вікторії Робочек). Номінація «Краще звукове рішення» 11.05.2019 р

 • Кацан Ольга – ІІІ місце в номінації «Інтернет-журналістика та ІТ-проект», ІІ місце в номінації «Газета», ІІІ місце в номінації «Майстри слова» (студентка ІІІ курсу спеціальності «Журналістика»)

ХІІ Всеукраїнський, IX Міжнародний фестиваль «Молоде телебачення імені Вадима Чубасова» (2018)

 • Євген Гаврик – приз «За кращу режисерську роботу імені Андрія Бенкендорфа» (студент спеціальності «Кінотелемистецтво»)

XVI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпровських схилах» (2018)

 • Кацан Ольга – ІІ місце у номінації «Радіоробота» (студентка спеціальності «Журналістика»)

Бердянський міжнародний кінофестиваль

 • Олексій Єсаков — диплом «За новаторське рішення в жанровому кіно» (студент спеціальності «Кіно-, телемистецтво»)

ХІ Всеукраїнський VІІІ Міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» імені В.Л. Чубасова (2017)

 • Владислав Ус - Гран-Прі фестивалю - спеціальний приз імені кінорежисера Андрія Бенкендорфа, у номінації «Постановочна робота», художній короткометражний фільм «Апостол миру» (випускник КиМУ)
 • Анастасія Борсук - номінація «Студентська відео робота» - «Спрага неба» (художній короткометражний фільм) (випускниця КиМУ)
 • Ганна Цуріка - номінація «Студентська відео робота» - «Дозвіл на заборону» (художній короткометражний фільм) (випускниця КиМУ)

Х Всеукраїнський VІІ Міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» імені Вадима Чубасова (2016)

 • Володимир Паляниця - диплом І ступеня, номінація «Публіцистична програма», «ГОЛОС» (випускник КиМУ-2016)
 • Марія Компанець - диплом ІІ ступеня, номінація «Постановочна студентська відеоробота», «Янгол» (випускниця КиМУ-2015)
 • Вінницька ОДТРК «Вінтера» - Світлана Малик - диплом І ступеня, номінація «Публіцистична програма», «Слідами лютневого снігу» (студентка КиМУ)
 • Наталія Кудрик - спеціальний диплом журі в номінації «Студентська відеоробота», «Навіки твій», за сучасне прочитання класичного твору (студентка КиМУ)
 • Олександра Башкатова - спеціальний диплом студентського журі за кращу акторську роботу в номінації «Постановочна відеоробота», «Чого я хочу» (студентка КиМУ)
 • Салеомона Андрій - спеціальний диплом журі в номінації «Студентська відеоробота», «Художник UA», за творче рішення (студент КиМУ)

Невід’ємною складовою освітнього процесу є написання і публікація студентами матеріалів у друкованих ЗМІ. Майбутніми журналістами видається студентська Всеукраїнська суспільно-політична газета «Post Scriptum +», на шпальтах якої відображаються основні події життя Університету. Студенти Інституту пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які виходять в ефірі на 5 українських каналах.

В Інституті журналістики, кіно і телебачення діють:

Прес-центр, який здійснює зв'язок із центральними й регіональними виданнями України. На його базі студенти КиМУ набувають практичних навичок із журналістики, готуючи оперативні інформаційно-аналітичні матеріали для періодичних видань «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Україна молода», «Хрещатик», «Сегодня», «Моя газета».

Навчально-виробнича телестудія, випускає телевізійну програму «Студентський квиток», що демонструється на телеканалах України, сюжети для якої готують студенти Інституту журналістики, кіно і телебачення.