Кафедра слов'янської філології та загального мовознавства

Завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства

Ющук Іван Пилипович

Завідувач кафедри, к.філол.н., професор

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства – це загальноуніверситетська кафедра, що здійснює практичну й теоретичну підготовку студентів в інститутах та на факультетах Університету за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Професорсько-викладацький склад кафедри висококваліфіковані науковці й педагоги, серед них:

професор Ющук І.П., к.філол.н., заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнських премій ім. Б. Грінченка та І. Огієнка, автор багатьох підручників з української мови та перекладів з південнослов’янських літератур; доценти Ребманн Д.В., автор навчальних посібників з латинської мови; Козак В.А., к.ф.н.; Кузьмич О.А., к.пед.н.; Шинкаренко Л.І., к.пед.н. та ін.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
 • вступ до мовознавства;
 • загальне мовознавство;
 • загальне редагування;
 • коректура;
 • історія української літератури;
 • українська література;
 • сучасна українська література;
 • новітня українська література;
 • когнітивне та дискурсивне мовознавство;
 • латинська мова;
 • латинська мова та медична термінологія;
 • мовознавство в контексті культурології;
 • практична стилістика;
 • практичний курс української мови;
 • сучасна українська мова;
 • сучасна українська мова (за проф. спрям.);
 • українська література;
 • українська мова;
 • українська мова (за проф. спрям.).

Науково-дослідна робота викладачів кафедри спрямована на дослідження теми: "Актуальні проблеми теоретичної та прикладної граматики української та літературної мови кінця XX - початку XXI століття", робота ведеться над розділом "Етапи формування української мови" (науковий керівник теми – Ющук І.П., к.філол.н., професор).


Результати наукової роботи знаходять своє відображення у фахових виданнях, в участі у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів:


Основні публікації викладачів кафедри:

 • Ющук І.П.
 • Українська мова: навчальний посібник, 10-11 класи Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014 – 408 с.
 • Феномен Шевченка і «Просвіта», Слово Просвіти, 2014. – № 42. – с. 6 – 7.
 • Україна. Слово Просвіти, 2014. – № 43. – с. 6.
 • Дніпро, Дністер, Дунай. Слово Просвіти, 2014. – № 44. – с. 8-9.
 • Похвала звертанню. Дивослово. – 2015. – № 1. – с. 27 – 31.
 • Бібліотечка «Дивослова» Підготовка до ЗНО з української мови. Дивослово. – 2015. – № 3. – 71 с.
 • Хвиля-2014. Літературно-художній альманах. Відповідальний редактор Ющук І.П. К.: КиМУ, 2015 – 218 с.
 • «Лицар козацької педагогіки». Слово Просвіти. – 2015. – № 29. – с. 25 – 28.
 • «Розмова про мову». Літературна Україна– 2015. – № 28,29,30.
 • «Народ без власної мови – не народ». Слово Просвіти. – 2015. – № 34. – с. 24 – 27.
 • «Українська мова в школі». Освіта– 2015. – № 30 –35. – с. 25 – 27.
 • «Грамотність без репетитора». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015 – 120с.
 • «Діти – мова – нація». Слово Просвіти. – 2016. – № 9. – с. 5.
 • Тарас Шевченко: «Свою Україну любить». Слово Просвіти. – 2016. – № 20. – с. 1.
 • «Українська мова півтори тисяч років тому». Слово Просвіти. – 2016. – № 44. – с. 7.
 • «Українська мова: навчальний посібник, 7 клас». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015 – 296с.
 • «Українська мова: навчальний посібник, 8 клас». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016 – 248с.
 • «Виховання в дітей пошани до рідної української мови». Дивослово. – 2017. – № 3. – с. 7–10.
 • «Словник української мови VI століття». К.: КиМУ, 2016. – 352 с.
 • «Чому небезпечно зрікатися рідної мови» Слово Просвіти. – 2017. – № 14. – с. 10.
 • «Так виховували» Слово Просвіти. – 2017. – № 4. – с. 11.
 • «Справжня любов до своєї країни неможлива без любові до своєї мови» Слово Просвіти. – 2017. – № 16. – с. 10.

 • Кузьмич О.А.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика «Лексикологія і Фразеологія. Лексикографія. Стилістичне використання лексичних і фразеологічних засобів мови»: курс лекцій. К.: КиМУ, 2014. – 102 с.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 1. К.: КиМУ, 2015. – 110 с.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 2. К.: КиМУ, 2016. – 120 с.
 • «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання мовленнєвого етикету в молодших школярів». Вища школа. – 2016. – № 3. – с. 62.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 3. К.: КиМУ, 2016. – 60 с.
 • Стилістичне використання морфологічних засобів мови. Ч. 3 : Курс лекцій . – К : КиМУ, 2017. – 57с.
 • Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць // Методика діагностування вихованості мовленнєвого етикету в молодших школярів та сучасної практики його виховання в дітей в умовах сім’ї і школи. – К. : КиМУ, 2017. – Вип. 1 (6).

 • Шинкаренко Л.І.
 • Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. Праць // Аналіз світового досвіду організації різних форм професійного навчання дорослих. – К.: КиМУ, 2012. – Вип. 3.
 • Педагогіка середньої та вищої школи: Зб. наук. праць // Етапи розвитку дистанційної освіти в Україні. – Кривий Ріг: Криворізький держ. педагог. у-т, 2012. – Вип. 34.
 • Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць. // Розвиток і функціонування системи освіти дорослих в умовах приватної освітньої установи. – К.: КиМУ, 2012. – Вип. 2.
 • Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. Праць // Освітні інтеграційні процеси на європейському континенті та в Україні. – К.: КиМУ, 2013. – Вип. 4.
 • Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць // Відкрита освіта – важливий напрям розвитку освіти дорослих. – К.: КиМУ, 2017. – Вип. 1 (6).

На кафедрі працює наукова школа української мови:

 • Літературна студія «Хвиля» (керівник – проф. І.П. Ющук), на засіданнях якої обговорюються творчі питання: особливості художньої творчості, літературні мініатюри; діалог як елемент художнього твору; особистий досвід як художній матеріал, спогади з дитинства.
  Видано сім випусків альманаху «Хвиля», у яких вміщено найкращі твори літстудійців (34 автори). Альманахи дістали високу оцінку в Національній спілці письменників України й у пресі. Надрукований восьмий випуск альманаху.