Кафедра слов'янської філології та загального мовознавства

Завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства

Кузьмич Оксана Анатоліївна

Завідувач кафедри, к.пед.н., доцент

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства – це загальноуніверситетська кафедра, що здійснює практичну й теоретичну підготовку студентів в інститутах та на факультетах Університету за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Науково-педагогічні працівники кафедри висококваліфіковані науковці й педагоги, серед них:

доценти: Кузьмич О.А., к.пед.н.; Ребманн Д.В., автор навчальних посібників з латинської мови; к.філ.н.Зінченко О.З. та ін.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
 • вступ до мовознавства
 • загальне мовознавство
 • загальне редагування
 • коректура
 • історія української літератури
 • українська література
 • сучасна українська література
 • новітня українська література
 • когнітивне та дискурсивне мовознавство
 • латинська мова
 • латинська мова та медична термінологія
 • мовознавство в контексті культурології
 • практична стилістика
 • практичний курс української мови
 • сучасна українська мова
 • сучасна українська мова (за проф. спрям.)
 • українська література
 • українська мова
 • українська мова (за проф. спрям.)

Науково-дослідна робота викладачів кафедри спрямована на дослідження теми: "Актуальні проблеми теоретичної та прикладної граматики української та літературної мови кінця XX - початку XXI століття", робота ведеться над розділом "Вимоги нового правопису" (науковий керівник теми – Ющук І.П., к.філол.н., професор).


Результати наукової роботи знаходять своє відображення у фахових виданнях, в участі у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів:


Основні публікації викладачів кафедри:

На кафедрі працює наукова школа української мови: