Кафедра слов'янської філології та загального мовознавства

Завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства

Ющук Іван Пилипович

Завідувач кафедри, к.філол.н., професор

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства – це загальноуніверситетська кафедра, що здійснює практичну й теоретичну підготовку студентів в інститутах та на факультетах Університету за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Науково-педагогічні працівники кафедри висококваліфіковані науковці й педагоги, серед них:

професор Ющук І.П., к.філол.н., заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнських премій ім. Б. Грінченка та І. Огієнка, автор багатьох підручників з української мови та перекладів з південнослов’янських літератур; доценти: Кузьмич О.А., к.пед.н.; Ребманн Д.В., автор навчальних посібників з латинської мови; к.філ.н.Зінченко О.З. та ін.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
 • вступ до мовознавства
 • загальне мовознавство
 • загальне редагування
 • коректура
 • історія української літератури
 • українська література
 • сучасна українська література
 • новітня українська література
 • когнітивне та дискурсивне мовознавство
 • латинська мова
 • латинська мова та медична термінологія
 • мовознавство в контексті культурології
 • практична стилістика
 • практичний курс української мови
 • сучасна українська мова
 • сучасна українська мова (за проф. спрям.)
 • українська література
 • українська мова
 • українська мова (за проф. спрям.)

Науково-дослідна робота викладачів кафедри спрямована на дослідження теми: "Актуальні проблеми теоретичної та прикладної граматики української та літературної мови кінця XX - початку XXI століття", робота ведеться над розділом "Вимоги нового правопису" (науковий керівник теми – Ющук І.П., к.філол.н., професор).


Результати наукової роботи знаходять своє відображення у фахових виданнях, в участі у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів:


Основні публікації викладачів кафедри:

 • Ющук І.П.
 • Українська мова: навчальний посібник, 10-11 класи Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014 – 408 с.
 • Феномен Шевченка і «Просвіта», Слово Просвіти, 2014. – № 42. – с. 6 – 7
 • Україна. Слово Просвіти, 2014. – № 43. – с. 6
 • Дніпро, Дністер, Дунай. Слово Просвіти, 2014. – № 44. – с. 8-9
 • Похвала звертанню. Дивослово. – 2015. – № 1. – с. 27 – 31
 • Бібліотечка «Дивослова» Підготовка до ЗНО з української мови. Дивослово. – 2015. – № 3. – 71 с.
 • Хвиля-2014. Літературно-художній альманах. Відповідальний редактор Ющук І.П. К.: КиМУ, 2015 – 218 с.
 • «Лицар козацької педагогіки». Слово Просвіти. – 2015. – № 29. – с. 25 – 28
 • «Розмова про мову». Літературна Україна– 2015. – № 28,29,30
 • «Народ без власної мови – не народ». Слово Просвіти. – 2015. – № 34. – с. 24 – 27
 • «Українська мова в школі». Освіта– 2015. – № 30 –35. – с. 25 – 27
 • «Грамотність без репетитора». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015 – 120с.
 • «Діти – мова – нація». Слово Просвіти. – 2016. – № 9. – с. 5
 • Тарас Шевченко: «Свою Україну любить». Слово Просвіти. – 2016. – № 20. – с. 1
 • «Українська мова півтори тисяч років тому». Слово Просвіти. – 2016. – № 44. – с. 7
 • «Українська мова: навчальний посібник, 7 клас». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015 – 296с.
 • «Українська мова: навчальний посібник, 8 клас». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016 – 248с.
 • «Виховання в дітей пошани до рідної української мови». Дивослово. – 2017. – № 3. – с. 7–10
 • «Чому небезпечно зрікатися рідної мови» Слово Просвіти. – 2017. – № 14. – с. 10
 • «Так виховували» Слово Просвіти. – 2017. – № 4. – с. 11
 • «Справжня любов до своєї країни неможлива без любові до своєї мови» Слово Просвіти. – 2017. – № 16. – с. 10
 • Заглиблений в Українську культуру (до 80-річчя Олександра Мушкудіані). Київ: Слово і час, 2018. Т. 5. С. С. 57–59
 • Милозвучність української мови.. Дивослово.– 2018. – № 10. – с. 43 – 46
 • Українська мова 10 клас. Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 208 с.
 • «Просвіта» і мова Слово Просвіти. – 2018. – № 50. – с. 6
 • Словник української мови VI століття Львів.: Астролябія, 2019. – 496 с.
 • Я вивчу українську мову. Посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,, 2019. – 320 с.
 • Практичний довідник з українського правопису. Київ: "Освіта", 2020. - 128с.

 • Кузьмич О.А.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика «Лексикологія і Фразеологія. Лексикографія. Стилістичне використання лексичних і фразеологічних засобів мови»: курс лекцій. К.: КиМУ, 2014. – 102 с.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 1. К.: КиМУ, 2015. – 110 с.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 2. К.: КиМУ, 2016. – 120 с.
 • «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання мовленнєвого етикету в молодших школярів». Вища школа. – 2016. – № 3. – с. 62
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 3. К.: КиМУ, 2016. – 60 с.
 • Стилістичне використання морфологічних засобів мови. Ч. 3: Курс лекцій . – К: КиМУ, 2017. – 57 с.
 • Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць // Методика діагностування вихованості мовленнєвого етикету в молодших школярів та сучасної практики його виховання в дітей в умовах сім’ї і школи. – К.: КиМУ, 2017. – Вип. 1 (6)
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфеміка і словотвір.Стилістичне використання засобів словотвору. Курс лекцій. К.: КиМУ, 2018 – 53 с.

 • Зінченко О.З.
 • Недосліджена мемуарна проза України XVIII ст.: «Щоденник» Якова Марковича (1717-1767). Літературознавчі студії. Вип. 42. Ч. 2. Київ: КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2014. С. 338 – 343
 • Наративні стратегії в «Денних записках» Якова Марковича. Слово і час. Київ, 2015. № 10. С. 86 – 92
 • Наратив батальних сторінок «Щоденника» генерального підскарбія Якова Марковича XVIII століття. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. 21 Вип. 22. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2015. С. 23 – 29
 • Про рукопис «Діаріуша» козацького старшини Я. А. Марковича. Мова і культура. (Науковий журнал). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Вип. 19. Том III (183). С. 136 – 141
 • Про рукопис «Діаріуша» козацького старшини Я. А. Марковича. Мова і культура. (Науковий журнал). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Вип. 19. Том III (183). С. 136 – 141
 • Яків Маркович і його читацькі інтереси. Spheres of culture. Vol. XIII. Lublin, 2016. S. 56 – 63
 • Розвиток щоденникового жанру в давній українській літературі Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 24. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2017. С. 9 – 14
 • Концепти образу святості перших руських князів у давній українській літературі. Мова і культура. (Науковий журнал). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, Випуск 21, Том VI (195), 2018 ( 0, 4 др. арк.)
 • Феномен образу святості Антонія та Феодосія в літературі Києворуської держави. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки, № 2(16), 2018 (0,6 др. арк.). С. 195-201
 • «Домашній протокол» 1717-1767 рр. генерального підскарбія Якова Марковича в контексті мемуаристики XVIII ст.: монографія – К.: КиМУ, 2018, 200 с.

На кафедрі працює наукова школа української мови:

 • Літературна студія «Хвиля» (керівник – проф. І.П. Ющук), на засіданнях якої обговорюються творчі питання: особливості художньої творчості, літературні мініатюри; діалог як елемент художнього твору; особистий досвід як художній матеріал, спогади з дитинства.
  Видано сім випусків альманаху «Хвиля», у яких вміщено найкращі твори літстудійців (34 автори). Альманахи дістали високу оцінку в Національній спілці письменників України й у пресі. Надрукований восьмий випуск альманаху.
17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч