Факультет будівництва та архітектури

Іконніков Володимир Анатолійович

Іконніков Володимир Анатолійович

Декан факультету, канд.техн.наук.
decanat_fba@kymu.edu.ua
Освітній процес на факультеті забезпечує кафедра:

Створення Факультету будівництва та архітектури КиМУ у 2008 році було продиктовано необхідністю підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-будівельників та архітекторів шляхом диверсифікації методів та засобів підготовки у навчальних закладах різних форм власності. Рівень сучасного розвитку архітектури та будівництва обумовлений використанням останніх досягнень науки, техніки та новітніх технологій.

Особливістю підготовки фахівців на факультеті, окрім якісної сучасної фахової підготовки, є проведення практичних та семінарських занять англійською мовою.


Наукова робота

Викладачі й студенти Факультету – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів та майстер-класів:

З 2016 року науково-педагогічним колективом факультету підготовлені монографії та навчальні посібники:

  • «Основи нормування міського середовища» (Омельяненко М.В., Ісаєнко Д.В.);
  • «Законодавство та архітектурно-проектна справа» (Омельяненко М.В.);
  • «Інженерна геодезія (загальний курс) (Обухов А.В.).

У своїй професійній діяльності Факультет підтримує зв’язки з навчально-науковими підрозділами Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету та інших ВНЗ.

Випускники з будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування підготовлені до діяльності, пов’язаної з будівельними процесами, організацією будівельного виробництва, керівництвом будівельними процесами, контролем якості будівельних робіт, створенням об'єктів архітектури, пошуку архітектурного рішення та його втілення, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за будівництвом.

Фахівці Факультету забезпечують підготовку молодших спеціалістів Коледжу КиМУ (спеціальність – 192 будівництво та цивільна інженерія). Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, приймаються на 2-3 курси спеціальностей Факультету за результатами фахового вступного екзамену для отримання ступеня Бакалавр.

Факультет будівництва та архітектури постійно співпрацює з загальноосвітніми закладами, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться масові заходи:


23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40