Факультет будівництва та архітектури

Бутик Михайло Васильович

Бутик Михайло Васильович

В.о. декана факультету
institutes@kymu.edu.ua
Відео-презентація факультету
Освітній процес на факультеті забезпечує:

Створення факультету будівництва та архітектури КиМУ у 2008 року було визначено потребами суспільства щодо підготовки фахівців у галузі будівництва, архітектурного проєктування та містобудування, що пов’язувалось із різким підвищенням попиту на якісну архітектуру різного функціонального призначення та створення сучасного гармонійного середовища в Київському регіоні та на всій території України. Аналіз теорії і практики європейського та міжнародного архітектурного процесу сьогодення виявив нове розуміння архітектурної діяльності та будівництва, яке ставить нові вимоги до якості професійної підготовки фахівців у сфері архітектури та будівництва.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на факультеті є складовою професійної підготовки майбутніх архітекторів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та наукових досліджень. Специфічної ознакою НДР є її практико-орієнтована спрямованість, прикладний зміст наукових проєктів.

Науково-дослідна робота проводиться за трьома рівнями:

І рівень (організаційний)

ІІ рівень (змістовно-методичний)

ІІІ рівень (інформаційний)

 

Ефективними формами організації студентської науково-дослідної роботи є:

  • виконання під час проходження практики дослідно-наукових практичних завдань;
  • постійні зустрічі, проведення круглих столів з стейкхолдерами, роботодавцями, провідними фахівцями й експертами галузі архітектури та будівництва;
  • участь у конференціях, конкурсах, фестивалях.

Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріалах конференцій, науково-методичні праці).

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками наукових конференцій, круглих столів, семінарів за участі видатних діячів і роботодавців:

У своїй професійній діяльності науково-педагогічні працівники факультету підтримують зв’язки з навчально-науковими підрозділами Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та інших закладів вищої освіти.

Випускники з будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування підготовлені до професійної діяльності, пов’язаної з будівельними процесами, організацією будівельного виробництва, контролем якості будівельних робіт, створенням об'єктів архітектури, пошуку архітектурного рішення та його втілення, здійснення архітектурно-будівельного контролю та авторського нагляду за будівництвом.

Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, зараховуються на ІІ–ІІІ курси спеціальностей факультету за результатами фахового вступного випробування у формі творчого конкурсу для здобуття ступеня бакалавр.


Факультет будівництва та архітектури постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:

З метою формування практичних базових навичок із скетчингу, фотографії, макетування і креслення, архітектурної графіки створена Школа архітектурно-дизайнерського розвитку (ШАДР).

Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів і викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм з усіх спеціальностей.

Завдяки проведенню зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, а саме: Державного науково-дослідного інституту ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд», Українського державного науково-дослідного інституту УкрНДІпроектреставрація», ТОВ «НПК «Місто України», ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УкрНДПІцивільбуд», Національного заповідника «Софія Київська» та інших стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників, академічної спільноти) - здійснюється перегляд освітньої програми з метою зміщення акцентів до практичної спрямованості підготовки майбутніх фахівців.


Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має 15 договорів про співпрацю з іноземними університетами-партнерами   (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/), зокрема в межах ОП «Архітектура»  з  Сопотською Вищою Школою (SSW, Польща) ( https://www.ssw-sopot.pl/uk/ ); ОП «Будівництво» з Куявсько-Поморською вищою школою у Бидгощі (Польща) (https://kpsw.edu.pl/ua ). У 2020 році факультет будівництва та архітектури КиМУ спільно з ЗВО-партнером – Сопотською вищою школою (Польща) - взяв участь у Міжнародному фестивалі відкритих архітектурних досліджень (FOPA) (http://bit.ly/2MII3Zn ). Науково-педагогічні працівники університету беруть участь у міжнародних проектах Erasmus + (KA1)  (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/).

27 11/2021
10:00
Зустріч
10 11/2021
11:40