Факультет будівництва та архітектури

Бутик Михайло Васильович

Бутик Михайло Васильович

Декан факультету
decanat_fba@kymu.edu.ua
Освітній процес на факультеті забезпечує:

Створення факультету будівництва та архітектури КиМУ у 2008 році було визначено необхідністю підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-будівельників і архітекторів шляхом диверсифікації методів і засобів підготовки у закладах вищої освіти різних форм власності. Рівень сучасного розвитку архітектури та будівництва зумовлений використанням останніх досягнень науки, техніки та новітніх технологій.


Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками наукових конференцій, круглих столів, семінарів за участі видатних діячів та роботодавців:

Науково-педагогічним колективом факультету підготовлено монографії та навчальні посібники:

  • «Основи нормування міського середовища» (Омельяненко М.В., Ісаєнко Д.В.)
  • «Законодавство та архітектурно-проектна справа» (Омельяненко М.В.)
  • «Інженерна геодезія (загальний курс) (Обухов А.В.).

У своїй професійній діяльності науково-педагогічні працівники факультету підтримують зв’язки з навчально-науковими підрозділами Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету та інших закладів вищої освіти.

Випускники з будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування підготовлені до професійної діяльності, пов’язаної з будівельними процесами, організацією будівельного виробництва, контролем якості будівельних робіт, створенням об'єктів архітектури, пошуку архітектурного рішення та його втілення, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за будівництвом.

Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, зараховуються на 2–3 курси спеціальностей факультету за результатами фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавр.

Факультет будівництва та архітектури постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами у межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, зокрема:

Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх зі спеціальностей.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, а саме: Державного науково-дослідного інституту ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд», Українського державного науково-дослідного інституту УкрНДІпроектреставрація», ТОВ «НПК «Місто України», ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект», ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УкрНДПІцивільбуд», Національного заповідника «Софія Київська», здійснюється перегляд освітньої програми з метою зміщення акцентів до практичної спрямованості підготовки майбутніх фахівців.