Архітектура та містобудування

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна

Випускова кафедра - кафедра будівництва та архітектури.


Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а і як всебічно освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій в архітектурному проектуванні, містобудівному та ландшафтному проектуванні. Студенти знайомляться з сучасними нормами інженерного проектування, отримують ґрунтовну підготовку з живопису, графіки та композиції.


Освітній процес

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

Вибіркові дисципліни:


Освітньо-професійною програмою передбачені такі види практики:


Практична підготовка здійснюється в таких установах/організаціях:

 • в українскьких компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують найновітніші технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд, зокрема:
  • «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
  • Приватне акціонерне товариство «ГІПРОцивільпромбуд»
  • «Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація»
  • ТОВ «Наукова проектна компанія «Містобудування історичних і сучасних територіальних об’єднань України» (ТОВ «НПК «Місто України»)
  • ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект»
  • ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УкрНДПІцивільбуд»
  • «Національний заповідник «Софія Київська».

Після закінчення навчання фахівець з архітектури та містобудування підготовлений до діяльності, пов'язаної з:

 • архітектурним проектуванням житлових будинків та комплексів, громадських і промислових будівель та споруд
 • реставрацією та реконструкцією архітектурних об’єктів
 • архітектурним менеджментом
 • архітектурним проектуванням систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ
 • плануванням та забудовою житлових і промислових районів
 • вирішенням архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування, дизайну міського середовища
 • проектуванням об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених пунктів
 • реконструкцією забудови промислових і цивільних споруд
 • архітектурно-художнім проектування об’єктів архітектурного середовища
 • проектування інтер’єрів, обладнання і меблів
 • художнім конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища
 • плануванням виробничо-господарської і фінансової діяльності
 • дослідженням в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування
 • управлінням розвитку міста

Фахівець здатний займатися самостійною інженерною, дослідницькою, керівною і організаційною діяльністю у сфері проектування та будівництва районного, обласного та державного рівнів, працювати в області вишукувань і здатний виконувати професійну роботу архітектора під керівництвом професіонала-фахівця, магістра чи ліцензованого архітектора. Може займати посаду архітектора без категорії.