Архітектура та містобудування

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна

Випускова кафедра - кафедра будівництва та архітектури.


Головними цілями ОП “Архітектура” є підготовка висококваліфікованих фахівців, зі сформованим і розвинутим професійним світоглядом, загальними, інтегральними і фаховими компетенціями, знаннями, навичками, вміннями в сфері архітектурно-містобудівного проектування, реконструкції та реставрації будівель та комплексів, які здатні: створювати унікальні архітектурні та містобудівні проекти; аналізувати сучасні тенденції розвитку сфери архітектурного проектування, урбаністичного розвитку; застосовувати сучасні методи та підходи до архітектурного проектування, у т.ч. з використанням комп’ютерних технологій; проводити пошук ідеї та самостійно приймати раціональне та найефективніше рішення; очолювати групу фахівців-суміжників під час проектування та реалізації архітектурних та містобудівних проектів.


Освітній процес

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (анотації):

Вибіркові дисципліни (анотації):

* Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

Електронна бібліотека спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Практична підготовка

Практична підготовка студентів передбачає такі види практик, як: обмірно-геодезична (освоєння методів топографо-геодезичних робіт, які застосовуються в процесі проєктування, будівництва та експлуатації будівель і споруд), художньо-ознайомча (ознайомлення студентів із пам’ятками архітектури, історичними та сучасними будівлями; закріплення теоретичних знань, практичних навичок графічної фіксації архітектурних елементів навколишнього середовища), виробнича (будівельно-технологічна; знайомство з будівельною організацією, її структурою, методами виробництва, будівельними засобами і прийомами зведення та реконструкцією будівель) та переддипломна (оволодіння сучасними формами та методами архітектурного проектування, які потрібні в архітектурних організаціях, підприємствах, проєктних фірмах, установах, набуття професійних навичок архітектурного проєктування реальних об'єктів, а також збір матеріалу для дипломного проєкту).

Бази практики:

 • Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
 • Державний науково-дослідний інститут ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд»
 • Український державний науково-дослідний інститут УкрНДІпроектреставрація»
 • ТОВ «НПК «Місто України»
 • ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект»
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА-САПР»
 • ДП "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"
 • Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
 • Архітектурна палата НСАУ
 • ТОВ "Консал плюс Україна"

Після закінчення навчання фахівець з архітектури та містобудування підготовлений до діяльності, пов'язаної з:

 • архітектурним проектуванням житлових будинків і комплексів, громадських і промислових будівель і споруд
 • реставрацією та реконструкцією архітектурних об’єктів
 • архітектурним менеджментом
 • архітектурним проектуванням систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ
 • плануванням і забудовою житлових і промислових районів
 • розв'язанням архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування, дизайну міського середовища
 • проектуванням об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених пунктів
 • реконструкцією забудови промислових і цивільних споруд
 • архітектурно-художнім проектування об’єктів архітектурного середовища
 • проектування інтер’єрів, обладнання і меблів
 • художнім конструюванням малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища
 • плануванням виробничо-господарської і фінансової діяльності
 • дослідженням в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування
 • управлінням розвитку міста

Зміст і структура ОП «Архітектура» дає змогу здобути знання та набуті навички для здійснення професійної діяльності в галузі архітектурного проєктування будівель і споруд, плануванні міст та архітектурного середовища життєдіяльності; обіймати первинні посади в будівельних і проєктних організаціях, комерційних структурах.

Випускники після закінчення університету можуть працювати на таких первинних посадах: технік-архітектор, технік з мультимедійного забезпечення проектування, молодший дизайнер архітектурного середовища, технік-архітектор управління архітектури, фахівець у галузі дизайну інтер’єру, маркетингу; скульптор, художник.


Позааудиторна діяльність

 • науковий гурток «FBAmaket» (керівник – викладачі Бутик М.В. і Нещадим В.О.)
 • науковий гурток «Архітектурна ергономіка» (керівник - доцент Діб М.З)
 • науковий гурток «БУДіАР» (керівник – викладач Колле Г.П.)
 • художня студія «ДАМА» (керівник – викладачі Позняк В.В. і Правдохіна Ю.В.)