Архітектура та містобудування

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна

Випускова кафедра спеціальності - кафедра будівництва та архітектури.


Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а і як всебічно освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій в архітектурному проектуванні, містобудівному та ландшафтному проектуванні. Студенти знайомляться з сучасними нормами інженерного проектування, отримують ґрунтовну підготовку з живопису, графіки та композиції.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • вища математика
 • іноземна мова
 • будівельна фізика
 • нарисна геометрія
 • основи теорії споруд
 • рисунок, живопис, скульптура
 • архітектурне матеріалознавство
 • конструкції будівель і споруд
 • технологія будівництва
 • історія архітектури та містобудування
 • історія мистецтв: образотворче, декоративне, дизайн
 • архітектурне проектування
 • теорія архітектури та архітектурного проектування

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • практичні основи проектування об’єктів
 • композиція та архітектурна композиція
 • інженерне обладнання будівель і споруд
 • соціологія / психологія
 • правознавство
 • основи геодезії
 • інформатика та основи комп’ютерного проектування
 • основи екології та безпека життєдіяльності
 • інженерне обладнання території та транспорт
 • економіка архітектурного проектування
 • іноземна мова за професійним спрямуванням
 • основи економіки будівництва

Практична підготовка забезпечується такими видами практики:

 • обмірювально-геодезична практика (І курс)
 • художньо-ознайомча практика (ІІ курс)
 • будівельно-технологічна практика (ІІІ курс)
 • проектна практика (ІV курс)

Студенти проходять практичну підготовку в:

 • в українскьких компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують найновітніші технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд
 • проектних організаціях
 • інвестиційних компаніях
 • будівельних компаніях

Після закінчення навчання фахівець з архітектури та містобудування підготовлений до діяльності, пов'язаної з:

 • архітектурним проектуванням житлових будинків та комплексів, громадських і промислових будівель та споруд
 • реставрацією та реконструкцією архітектурних об’єктів
 • архітектурним менеджментом
 • архітектурним проектуванням систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ
 • плануванням та забудовою житлових і промислових районів
 • вирішенням архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування, дизайну міського середовища
 • проектуванням об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених пунктів
 • реконструкцією забудови промислових і цивільних споруд
 • архітектурно-художнім проектування об’єктів архітектурного середовища
 • проектування інтер’єрів, обладнання і меблів
 • художнім конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища
 • плануванням виробничо-господарської і фінансової діяльності
 • дослідженням в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування
 • управлінням розвитку міста

Фахівець здатний займатися самостійною інженерною, дослідницькою, керівною і організаційною діяльністю у сфері проектування та будівництва районного, обласного та державного рівнів, працювати в області вишукувань і здатний виконувати професійну роботу архітектора під керівництвом професіонала-фахівця, магістра чи ліцензованого архітектора. Може займати посаду архітектора без категорії.