Історія університету

Київський міжнародний університет: історія, сучасність і перспективи розвитку

Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» розпочав свою діяльність 1994 року. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії МОН України про надання освітніх послуг.

Основна мета освітньої діяльності КиМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя науково-педагогічними працівниками Університету.

Пріоритетами Університету були визначені Освіта і Творчість, Професіоналізм і Культура, Патріотизм і Толерантність, а три «кити», на яких ґрунтується його освітньо-наукова діяльність – дисципліна, субординація і професіоналізм – дали змогу втілити в життя ідею підготовки якісного високопрофесійного фахівця.

Специфікою та однією із суттєвих переваг КиМУ є вивчення іноземних мов, в т.ч. країн Близького та Далекого Сходу. Освітній процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.

За роки існування Університету сформовано науково-педагогічні працівники – 190 штатних працівників, з яких 85,3 % – викладачі з вченими званнями й науковими ступенями доктора наук і кандидата наук. До освітнього процесу залучаються керівники і провідні фахівці апарату Верховної Ради України, Конституційного Суду, Верховного Суду, Генеральної прокуратури, МЗС України та інших міністерств. 12 науково-педагогічних працівників є членами іноземних академій і міжнародних наукових товариств. Понад 30 працівників представлені в спеціалізованих і експертних радах, науково-методичних комісіях, спілках, асоціаціях тощо, зокрема, у спеціалізованих радах у захисту кандидатських і докторських дисертацій – 16 осіб; експертних радах ВАК – 4; науково-методичних комісіях Міносвіти – 7; редколегіях видавництв – 8; науковими консультантами комісій Верховної Ради України – 4.

Історія КиМУ розпочалася з 1994 року, коли Хачатур Володимирович Хачатурян висловив ідею про створення вищого навчального закладу з метою підготовки фахівців-дипломатів для незалежної України, які змогли б заповнити вакуум, що існував тоді в Україні на терені східної дипломатії. Ця ідея була підтримана провідними політиками і дипломатами нашої молодої незалежної держави. У своєму становленні КиМУ пройшов декілька етапів: початок покладено Центром інтенсивного вивчення іноземних мов «Knowledge», де метод інтенсиву професора Хачатуряна Х.В. підтвердив ефективність нових технологій навчання іноземним мовам; визнання Міністерством освіти і науки України Міжнародного інституту лінгвістики і права як вищого навчального закладу і надання йому права на освітню діяльність; перетворення Міжнародного інституту лінгвістики і права в Київський міжнародний університет.

Нині у структуру Університету входять 6 інститутів (інститути лінгвістики та психології; міжнародних відносин; журналістики, кіно і телебачення; театрального мистецтва; юридичний; медичний), 5 факультетів (економічний; фармацевтичний; стоматологічний; будівництва та архітектури; інформаційних технологій).

Підготовка фахівців освітніх рівнів бакалавр, магістр здійснюється за наступними спеціальностями:
міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; туризм; політологія; комп’ютерні науки; право; журналістика; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; сценічне мистецтво; філологія; психологія; освітні, педагогічні науки; середня освіта (Мова й література (Англійська)); фармація, промислова фармація; стоматологія; медсестринство; медицина; економіка; фінанси, банківська справа та страхування; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; менеджмент; публічне управління та адміністрування; будівництво та цивільна інженерія; архітектура та містобудування.

Кількість студентів на всіх формах навчання 4800 осіб. За роки своєї роботи Київський міжнародний університет випустив більше 15 тисяч фахівців з міжнародних відносин, права, економіки, лінгвістики, журналістики, психології та ін.

Випускники Університету працюють у посольствах України в Великобританії, Канади, Іспанії, Лівії, Нігерії, Данії, Нідерландах, США, на радіо і телебаченні, у юридичних компаніях, очолюють компанії і мають власний бізнес, поповнили ряди українських науковців у галузі філології та юриспруденції.

У забезпеченні навчального процесу беруть участь 21 кафедра: іноземних мов; слов'янської філології та загального мовознавства; комп'ютерних наук; міжнародних відносин і туризму; міжнародного права та порівняльного правознавства; публічноправових дисциплін; теоретичних та приватноправових дисциплін; теорії та історії журналістики; соціальних комунікацій; аудіовізуального мистецтва та виробництва; сценічного мистецтва; германських мов та перекладу; психології та педагогіки; економіки, підприємництва, менеджменту; будівництва та архітектури; управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів; фармації; стоматології; хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії; загальної медицини; клінічних дисциплін та медсестринства.

Висока якість освіти неможлива без її поєднання з науковою роботою, метою якої є забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності. Основними напрямами наукових досліджень в Університеті є: міжнародно-правові, політичні та економічні засади Європейської інтеграції України; захист прав людини; міжнародні й національні аспекти; Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації світу. Науковці переймаються проблемами конституційних реформ, беруть активну участь у суспільному, громадському і політичному житті держави, організують проведення круглих столів з обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України», який запропонований Президентом України суспільству. Колектив Університету підтримує зусилля Президента України щодо вступу України до Європейського Союзу, необхідності проведення політичних і економічних реформ.

Упродовж останніх 20 років науково-педагогічними працівниками університету підготовлено до друку і видано 147 монографій, 240 підручників і 480 курсів лекцій, постійно ведеться робота із забезпечення освітнього процесу курсами лекцій англійською мовою.

Традицією навчального закладу є щорічне проведення міжнародної науково-практичної конференції “Україна в євроінтеграційних процесах”, а також конференцій з найважливіших суспільно-політичних проблем, зокрема: «Християнство як феномен культури» (2000-річчя християнства); «Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи»; «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії»; «Нове державницьке воскресіння України» (90-річчя Української народної республіки), за результатами яких видано збірники наукових праць.

Запорукою успішної наукової діяльності є висококваліфікований колектив вчених. Університет пишається видатними науковцями, які відомі не лише в нашій державі, а й далеко за її межами, а саме: професори Х.В. Хачатурян, Р.П. Іванченко, С.М. Мартиненко, І.П. Ющук, Л.А. Савченко, О.Н. Мушкудіані, С.А. Асланян, Л.В. Артемова, Л.А. Сидорчук та ін.

В аспірантурі КиМУ навчається 31 аспірант. За період з 2010 по 2015 роки захищено 62 дисертації на наукове звання кандидат наук. Видаються наукові вісники таких серій: "Педагогічна теорія і практика", "Проблеми міжнародних відносин", "Сучасні питання економіки і права", "Психологічні науки: проблеми і здобутки", а також фахові журнали «Наше право» і «Європейські перспективи», у яких друкуються статті як викладачів, так і студентів, учасників конференцій, круглих столів.

Високий рівень підготовки молоді сприяє визнанню Київського міжнародного університету на міжнародній арені. Студенти КиМУ неодноразово були переможцями національних раундів з міжнародного публічного і гуманітарного права та представляли Університет і Україну за кордоном:

2001 – 2015 рр.
 • Гаага (Нідерланди) – Міжнародний конкурс ім. Б. Телдерса «Міжнародний суд» (2-ге місце та 1-е місце в номінації «Кращий адвокат Європи» серед 25 команд Європи);
 • Афіни (Греція) – Міжнародний конкурс ім. Ж. Пікте;
 • Варшава (Польща) – Міжнародний конкурс ім. Ф.Мартенса з міжнародного гуманітарного права;
 • Женева (Швейцарія) – Міжнародний конкурс ім. Ж. Пікте з міжнародного гуманітарного права;
 • Кшижова (Польща) – Міжнародний конкурс «Модельний міжнародний кримінальний суд»;
 • Вашингтон (США) – Міжнародний конкурс ім. Ф. Джессопа з міжнародного публічного права;
 • Москва (Росія) - Міжнародний конкурс ім. Б. Телдерса (3-тє місце).

Студенти Університету неодноразові переможці Всеукраїнських конкурсів – «Дипломатичний БОМОНД 2009», «Кришталеві джерела», кінофестиваль «Молодість», Дрезденський фестиваль (2009 р.), міжвузівських студентських олімпіад з іноземних мов, програм і грантів на продовження навчання у вищих навчальних закладах Західної Європи й США.

Починаючи з 2003-2004 навчального року, Київський міжнародний університет є активним учасником європейських проектів за програмою ЄС "Темпус" та ортимав фінансування ЄС на такі проекти:
 • “Європейські стандарти в навчанні економіки міжнародного туризму” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Технологічний освітній інститут Західної Македонії (Греція); Політехнічний університет Каталонії (м. Барселона, Іспанія);
 • “Європейська практика студентського самоврядування в українських університетах” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Дюнкера (Франція); Національна спілка студентів Великобританії (Великобританія);
 • “Модернізація офісів міжнародного співробітництва” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія); Університет прикладних наук м. Мідвайда (Німеччина);
 • “Аналіз криз і прийняття рішень в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Штутгартський університет (Німеччина); Римський університет “La Sapienza” (Італія);
 • “Європейсько-український підхід до визначення міжуніверситетського рейтингу в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія); Варшавська школа економіки (Польща);
 • “Інформаційні технології в сучасній журналістиці” (грант Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні).
 • “Безпека людини (навколишнє середовище,якість продуктів харчування, охорона здоров’я та суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами.(програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Пармський університет (Італія), Шведський університет сільсько-господарських наук (Швеція), Білоруський державний університет (Мінськ, Білорусія), Університет Кордоби (Іспанія).
Вищевказані проекти були реалізовані у співпраці з університетами Європейського Союзу, а саме:
 • Технологічний освітній інститут Західної Македонії, Греція;
 • Політехнічний університет Каталонії, Барселона, Іспанія;
 • Університет Кордови, Іспанія;
 • Університет Дюнкерку, Франція;
 • Штутгартський університет, Німеччина;
 • Римський університет «La Sapienza», Італія;
 • Варшавська школа економіки, Польща;
 • Університет прикладних наук м. Міттвайди, Німеччина.

Завдяки реалізації міжнародних проектів були обладнані комп'ютерні класи, клас відео-конференцій, який використовується для проведення лекцій європейськими викладачами, створено ресурсний центр Університету.

У межах міжуніверситетських угод Університет співпрацює з вищими навчальними закладами Європейського Союзу , зокрема: з Університетом в Домброві Гурнічій (WSB University, Польща), Сопотською Вищою Школою (СВШ, Польща), Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща). Співробітництво здійснюється за програмою «Подвійний диплом», для вступу на яку не потрібні сертифікати ЗНО, випускники отримують європейський диплом.

Статус Університету як міжнародного, завдання, які ним виконуються, покладено в основу концепції програми міжнародних і громадських зв’язків. У межах програми здійснюються постійні творчі контакти з посольствами країн, мови яких вивчаються в КиМУ, з міжнародними організаціями, залучення до викладання фахівців-іноземців, організація практик і стажувань студентів при відповідних міжнародних організаціях в Україні й за кордоном. Так, упродовж останніх років Університет відвідали 29 послів країн, акредитованих в Україні (Куба, Індія, Китай, Індонезія, Іран, Ірак, Єгипет, Кувейт, Польща, Японія, Лівія, Сирія, Пакистан, Алжир, Афганістан, Марокко, Корея, Німеччина, США, Швеція, Норвегія, Іспанія, Естонія, Туреччина, Великобританія, Чехія, ФРН, Словаччина, Таджикистан), брали участь у конференціях і з лекціями перед студентами виступали громадські діячі, лідери політичних партій, члени уряду, народні депутати України, керівництво Представництва Європейської Комісії та Ради Європи в Україні.

Невід’ємним складником у підготовці висококваліфікованих фахівців є виховна робота, яка спрямована на виховання патріотизму, набуття знань про людське суспільство, розуміння призначення особистості. Університет є єдиним вищим навчальним закладом України, де викладається курс «Університетська освіта», метою якого є ознайомлення студентів із досвідом і цінностями національної і світової культур, життям видатних людей різних епох і цивілізацій та їхньою роллю в історії людства.

Центр довузівської підготовки та Центр гуманітарної освіти Університету забезпечують роботу підготовчого відділення в м. Києві та консультаційних центрів в усіх регіонах України. Особливостями й пріоритетами їхньої роботи є реалізація таких проектів: «Інтелект» і «КиМУ–школа: партнери в освіті».

З 1 вересня 2009–2010 навчального року розпочав роботу Ліцей Київського міжнародного університету – сучасний інноваційний профільний навчальний заклад, який забезпечує науково-теоретичну підготовку старшокласників (5–11 класів) до майбутньої професійної діяльності, а з 1 вересня 2011 рокуКоледж Київського міжнародного університету, де готують молодших спеціалістів з права, економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, туризму, журналістики, сценічного мистецтва, фармації, будівництва та цивільної інженерії.

Київський міжнародний університет має прекрасну матеріальну базу: загальна площа власних приміщень, за рахунок реконструкції і добудови існуючих університетських корпусів, складає 40000 кв.м, де на належному рівні обладнано: спеціалізовані кабінети з сучасною технічною базою – залa судового засідання; криміналістичний полігон; психологічна лабораторія; лінгвістичні й комп’ютерні кабінети, фізичні і хімічні лабораторії; кабінети фармації; власна клінічна база (фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології, класи ортопедії, ортодонтії, зуботехнічна лабораторія, клінічний кабінет з хірургічної стоматології та імплантології), сучасні навчальні теле-, та радіостудії; хореографічні зали; спортивний і тренажерний зали; бібліотека й читальна зала з найсучаснішою фаховою літературою – 101169 примірників.

Університетом забезпечено безкоштовний доступ студентів і викладачів до мережі INTERNET, видається власна Всеукраїнська університетська газета «Постскриптум Плюс» та телевізійна програма «Студентський квиток»

Рівень забезпечення освітнього процесу обладнанням, інструментарієм, сучасною аудіо- та відеотехнікою, комп’ютерами відповідає нормативним вимогам.

Київський міжнародний університет є активним учасником наукового, політичного, культурного і духовного життя України.

23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40