Історія університету

Київський міжнародний університет: історія, сучасність і перспективи розвитку

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочав свою діяльність 1994 року. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії МОН України про надання освітніх послуг.

Місією університету є здійснення вагомого внеску в суспільний розвиток шляхом підготовки конкурентноспроможних фахівців і креативних особистостей, проведення досліджень, генерування та поширення нових ідей та інновацій.

Візія університету досягається шляхом реалізації проектів і програм розвитку відповідно до цінностей Київського міжнародного університету: компетентність, професіоналізм, патріотизм, якість, креативність і доброчесність.

Орієнтирами для розвитку університету обрано академічне лідерство, інноваційність, інтернаціоналізацію (міжкультурну взаємодію, освітню мобільність, міжнародну популяризацію результатів наукових досліджень).

Пріоритетами Університету було визначено: Освіта і Творчість, Професіоналізм і Культура, Патріотизм і Толерантність, а три «кити», на яких ґрунтується його освітня, науково-дослідна діяльність – дисципліна, субординація і професіоналізм – дали змогу втілити в життя ідею якісної підготовки високопрофесійного фахівця.

Специфікою та однією із суттєвих переваг КиМУ є вивчення іноземних мов. Освітній процес в університеті здійснюється двома мовами – українською й англійською.

За 25 років існування Університету сформовано науково-педагогічний склад висококваліфікованих фахівців у галузі права, економіки, міжнародних відносин, філології, журналістики, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інформаційних технологій, архітектури і будівництва, сфери обслуговування з вченими званнями й науковими ступенями.

Історія КиМУ розпочалася з 1994 року, коли Хачатур Володимирович Хачатурян висловив ідею про створення закладу вищої освіти з метою підготовки для незалежної України фахівців-дипломатів, які змогли б заповнити вакуум, що існував тоді в Україні на терені східної дипломатії. Цю ідею було підтримано провідними політиками і дипломатами незалежної Української держави. У своєму становленні КиМУ пройшов декілька етапів: початок покладено Центром інтенсивного вивчення іноземних мов «Knowledge», де метод інтенсиву професора Хачатуряна Х.В. підтвердив ефективність нових технологій навчання іноземним мовам; визнання Міністерством освіти і науки України Міжнародного інституту лінгвістики і права як закладу вищої освіти і надання йому права на освітню діяльність; перетворення Міжнародного інституту лінгвістики і права в Київський міжнародний університет.

Нині у структуру Університету входять 6 інститутів (інститути лінгвістики та психології; міжнародних відносин; журналістики, кіно і телебачення; театрального та музичного мистецтва; юридичний; медичний), 5 факультетів (економічний; фармацевтичний; стоматологічний; будівництва та архітектури; інформаційних технологій).

Підготовка фахівців освітніх рівнів бакалавр, магістр здійснюється за наступними спеціальностями:

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; туризм; політологія; комп’ютерні науки; право; журналістика; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; сценічне мистецтво; музичне мистецтво; філологія; психологія; освітні, педагогічні науки; середня освіта (мова й література (англійська)); фармація, промислова фармація; стоматологія; медсестринство; медицина; економіка; фінанси, банківська справа та страхування; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; менеджмент; публічне управління та адміністрування; будівництво та цивільна інженерія; архітектура та містобудування.

За роки своєї роботи Київський міжнародний університет випустив більше 15 тисяч фахівців з міжнародних відносин, права, економіки, лінгвістики, журналістики, психології тощо.

Випускники Університету працюють у посольствах України в Великобританії, Канади, Іспанії, Лівії, Нігерії, Данії, Нідерландах, США, на радіо і телебаченні, у юридичних компаніях, очолюють компанії і мають власний бізнес, поповнили плеяду українських науковців у галузі філології та юриспруденції.

У забезпеченні освітнього процесу бере участь 21 кафедра: іноземних мов; слов'янської філології та загального мовознавства; комп'ютерних наук; міжнародних відносин і туризму; міжнародного права та порівняльного правознавства; публічноправових дисциплін; теоретичних та приватноправових дисциплін; соціальних комунікацій; аудіовізуального мистецтва та виробництва; сценічного мистецтва; германських мов та перекладу; психології та педагогіки; економіки, підприємництва, менеджменту; будівництва та архітектури; управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів; фармації; стоматології; хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії; загальної медицини; клінічних дисциплін та медсестринства.

Висока якість освіти неможлива без її поєднання з науково-дослідною роботою, метою якої є забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності. Основними напрямами наукових досліджень в Університеті є: міжнародно-правові, політичні та економічні засади європейської інтеграції України; захист прав людини; міжнародні й національні аспекти; Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації світу. Науковці переймаються проблемами конституційних реформ, беруть активну участь у суспільному, громадському і політичному житті держави, організують проведення круглих столів з обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України», який запропонований Президентом України суспільству. Колектив Університету підтримує зусилля Президента України щодо вступу України до Європейського Союзу, необхідності проведення політичних і економічних реформ.

Упродовж 25 років науково-педагогічними працівниками університету підготовлено до друку і видано 180 монографій, 308 підручників і 548 курсів лекцій, постійно ведеться робота щодо забезпечення освітнього процесу курсами лекцій англійською мовою.

Традицією Університету є щорічне проведення міжнародної науково-практичної конференції “Україна в євроінтеграційних процесах”, а також конференцій з найважливіших суспільно-політичних проблем, зокрема: «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції»; «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України»; «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів», за результатами яких видаються збірники наукових праць.

Запорукою успішної науково-дослідної діяльності є висококваліфікований колектив учених. Університет пишається видатними науковцями, які відомі не лише в нашій державі, а й за її межами, а саме: професори Х.В. Хачатурян, Р.П. Іванченко, С.М. Мартиненко, І.П. Ющук, Л.А. Савченко, О.Н. Мушкудіані, С.А. Асланян, Л.В. Артемова, Л.А. Сидорчук , Р.М. Ступницький, Г.Б. Костинський, М.В. Омельяненко, Л.М. Щербак, В.В. Сокирська, Н.Є. Костинська та ін.

В аспірантурі КиМУ навчається 48 аспірантів. За період з 2010 по 2019 роки захищено 62 дисертації на наукове звання кандидат наук. Видаються наукові вісники таких серій: "Педагогічна теорія і практика", "Проблеми міжнародних відносин", "Сучасні питання економіки і права", "Психологічні науки: проблеми і здобутки", а також фахові журнали «Наше право» і «Європейські перспективи», у яких друкуються статті як викладачів, так і студентів, учасників конференцій, круглих столів, майстер-класів. Високий рівень підготовки молодих фахівців сприяє визнанню Київського міжнародного університету на міжнародній арені. Студенти КиМУ неодноразово були переможцями національних раундів з міжнародного публічного і гуманітарного права та представляли Університет і Україну за кордоном:

 • Гаага (Нідерланди) – Міжнародний конкурс ім. Б. Телдерса «Міжнародний суд» (2-ге та 1-е місця в номінації «Кращий адвокат Європи» серед 25 команд Європи)
 • Афіни (Греція) – Міжнародний конкурс ім. Ж. Пікте
 • Варшава (Польща) – Міжнародний конкурс ім. Ф.Мартенса з міжнародного гуманітарного права
 • Женева (Швейцарія) – Міжнародний конкурс ім. Ж. Пікте з міжнародного гуманітарного права
 • Кшижова (Польща) – Міжнародний конкурс «Модельний міжнародний кримінальний суд»
 • Вашингтон (США) – Міжнародний конкурс ім. Ф. Джессопа з міжнародного публічного права
 • Москва (Росія) - Міжнародний конкурс ім. Б. Телдерса (3-тє місце)

Студенти Університету є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів, зокрема: «Дипломатичний БОМОНД-2009», «Кришталеві джерела», кінофестиваль «Молодість», Дрезденський фестиваль (2009), Всеукраїнських студентських конкурсів і олімпіад з іноземних мов, програм і грантів на продовження навчання у закладах вищої освіти Західної Європи й США.

З 2003 по 2014 р. Київський міжнародний університет є активним учасником європейських проектів за програмою ЄС "Темпус" та здобув фінансування ЄС на такі проекти:

 • “Європейські стандарти в навчанні економіки міжнародного туризму” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Технологічний освітній інститут Західної Македонії (Греція); Політехнічний університет Каталонії (м. Барселона, Іспанія)
 • “Європейська практика студентського самоврядування в українських університетах” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Дюнкера (Франція), Національна спілка студентів Великобританії (Великобританія)
 • “Модернізація офісів міжнародного співробітництва” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія), Університет прикладних наук м. Мідвайда (Німеччина)
 • “Аналіз криз і прийняття рішень в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Штутгартський університет (Німеччина), Римський університет “La Sapienza” (Італія)
 • “Європейсько-український підхід до визначення міжуніверситетського рейтингу в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія), Варшавська школа економіки (Польща)
 • “Інформаційні технології в сучасній журналістиці” (грант Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні)
 • “Безпека людини (навколишнє середовище,якість продуктів харчування, охорона здоров’я та суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами”, (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Пармський університет (Італія), Шведський університет сільсько-господарських наук (Швеція), Білоруський державний університет (Мінськ, Білорусія), Університет Кордоби (Іспанія)

Зазначені проекти було реалізовано у співпраці з університетами країн Європейського Союзу, а саме:

 • Технологічний освітній інститут Західної Македонії (Греція)
 • Політехнічний університет Каталонії (Іспанія)
 • Університет Кордоби (Іспанія)
 • Університет Дюнкерку (Франція)
 • Штутгартський університет (Німеччина)
 • Римський університет «La Sapienza» (Італія)
 • Варшавська школа економіки (Польща)
 • Університет прикладних наук м. Міттвайда(Німеччина)

Завдяки реалізації міжнародних проектів було обладнано комп'ютерні класи, клас відео-конференцій, який використовується для проведення лекцій з закордонними викладачами, створено ресурсний центр Університету.

У межах міжуніверситетських угод Університет співпрацює з закладами вищої освіти Європейського Союзу, зокрема: з Університетом в Домброві Гурнічій (WSB University, Польща), Сопотською Вищою Школою (СВШ, Польща), Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща). Співробітництво здійснюється за програмою «Подвійний диплом», для вступу на яку не беруться до уваги сертифікати ЗНО, випускники отримують європейський диплом.

Статус Університету як міжнародного, завдання, які ним виконуються, покладено в основу концепції програми міжнародних і громадських зв’язків. У межах програми здійснюються постійні творчі контакти з посольствами країн, мови яких вивчаються в КиМУ, міжнародними організаціями, залучення до викладання фахівців-іноземців, організація практик і стажувань студентів як в Україні, так і за кордоном. Так, упродовж останніх років в Університеті відбулись зустрічі та гостьові лекції представників більше 30 дипломатичних представництв і міжнародних організацій, зокрема: (Куба, Індія, Китай, Індонезія, Іран, Ірак, Єгипет, Кувейт, Польща, Японія, Сирія, Пакистан, Алжир, Афганістан, Марокко, Корея, Німеччина, США, Швеція, Норвегія, Іспанія, Естонія, Туреччина, Великобританія, Чехія, ФРН, Словаччина, Туркменістан, Сербія, Таджикистан). У конференціях брали участь і виступили з лекціями перед студентами громадські діячі, лідери політичних партій, члени уряду, народні депутати України, керівництво Представництва Європейської Комісії та Ради Європи в Україні.

Невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців є позааудиторна робота, спрямована на виховання патріотизму, набуття знань про людське суспільство, розуміння призначення особистості. Університет є єдиним закладом вищої освіти в Україні, де викладається курс «Університетська освіта», метою якого є ознайомлення студентів із досвідом і цінностями національної і світової культур, життям видатних людей різних епох і цивілізацій, їхнім внеском в історію розвитку людства.

Центр доуніверситетської підготовки Університету забезпечує роботу підготовчого відділення в м. Києві. Особливостями й пріоритетами його роботи є реалізація проектів: «Інтелект» і «КиМУ–школа: партнери в освіті».

З 01 вересня 2009 року розпочав роботу Ліцей Київського міжнародного університету – сучасний інноваційний профільний заклад середньої освіти, який забезпечує науково-теоретичну підготовку старшокласників (5–11 класів) до майбутньої професійної діяльності.

З 01 вересня 2011 рокуКоледж Київського міжнародного університету, на базі якого здійснюється підготовка молодших спеціалістів з права, економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, туризму, журналістики, сценічного мистецтва, фармації, будівництва та цивільної інженерії.

Київський міжнародний університет має сучасну матеріально-технічну базу: загальна площа власних приміщень, за рахунок реконструкції і добудови існуючих університетських корпусів, складає 30 тис.749 кв.м. де на належному рівні обладнано: спеціалізовані кабінети з сучасною технічною базою – залa судового засідання; центр міжнародного права; криміналістичний полігон; дипломатична студія; навчальний театр «Ковчег»; психологічна лабораторія; лінгвістичні й комп’ютерні, музичні кабінети, фізичні і хімічні лабораторії; акторські майстерні, кабінети фармації; власна клінічна база (фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології, класи ортопедії, ортодонтії, зуботехнічна лабораторія, клінічний кабінет з хірургічної стоматології та імплантології, кабінети поліклінічного прийому, загальної медицини, фізіології та паталогічної фізіології), університетська клініка, сучасні навчальні теле-, та радіостудії; хореографічні зали; спортивний і тренажерний зали; бібліотека й читальна зала з найсучаснішою фаховою літературою – 112 тис. 354 примірники.

Університетом забезпечено безкоштовний доступ студентів і викладачів до мережі INTERNET. Видається Всеукраїнська університетська студентська газета «Постскриптум Плюс» та телевізійна програма «Студентський квиток».

Рівень забезпечення освітнього процесу обладнанням, інструментарієм, сучасною аудіо- та відеотехнікою, комп’ютерами відповідає нормативним вимогам.

Київський міжнародний університет є активним учасником наукового, політичного, культурного і духовного життя України.

26 09/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч