Партнерство в освіті

В основу програми «Партнерство в освіті» покладено профорієнтаційну роботу, яка є важливою складовою діяльності ПЗВО «Київський міжнародний університет», яка забезпечує ефективне професійне самовизначення учнів закладів загальної середньої освіти з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, бажань і можливостей, а також запитів ринку праці.

Програма «Партнерство в освіті» реалізується шляхом:

 • допомоги учням у конкретному професійному виборі
 • забезпечення профільного навчання в закладах загальної середньої освіти, створення сприятливих умов для підготовки старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, з урахуванням їхніх інтересів, здібностей та особистісних якостей
 • надання допомоги закладам загальної середньої освіти в забезпеченні допрофільного навчання у формі факультативів, курсів лекцій, предметних гуртків, наукових шкільних товариств, предметних олімпіад  
 • активізації пізнавально-пошукової профорієнтаційної діяльності
 • формування в учнів навичок діяльності, пов’язаної з вибором майбутньої професії

Основні напрями і форми реалізації програми «Партнерство в освіті»:

 1. Підготовка випускників закладів загальної середньої освіти до НМТ:

базові конкурсні предмети:

 • українська мова
 • українська література
 • англійська мова
 • профільні конкурсні предмети відповідно до обраної спеціальності: історія України; математика; географія; хімія; біологія; основи фахової майстерності
 1. Інтелектуальна діяльність учнів закладів середньої освіти, слухачів підготовчого відділення
 • Інтелектуальні проєкти
 • Олімпіада
 • Універсіада