Центр доуніверситетської підготовки КиМУ

Центр доуніверситетської підготовки КиМУ

Центр доуніверситетської підготовки – структурний підрозділ університету, який забезпечує пошук і підтримку талановитої молоді, формування пізнавальних здібностей, інтересів й інтелектуальних потреб старшокласників.

Основними завданнями центру доуніверситетської підготовки є:

 • реалізація програми співпраці «Школа – КиМУ: партнери в освіті»
 • проведення профорієнтаційної роботи
 • координація роботи структурних підрозділів щодо профорієнтаційної роботи
 • залучення науково-педагогічних працівників КиМУ до роботи з учнями старших класів закладів середньої освіти (ЗСО)
 • підвищення інтелектуального рівня старшокласників
 • підготовка до ЗНО
 • розроблення і впровадження перспективних освітніх технологій, розробка методичних рекомендацій та вказівок до опанування програмним матеріалом
 • надання методичної допомоги викладачам підготовчого відділення, підготовчих курсів, ЗСО, проведення семінарів з усіх навчальних предметів із впровадженням перспективних освітніх технологій і викладанням іноземних мов за авторською методикою проф. Х.В. Хачатуряна
 • проведення лекції для абітурієнтів і старшокласників з предметів, винесених на вступні випробування

Підготовче відділення

Підготовче відділення – структурний підрозділ Центру доуніверситетської підготовки. Програми підготовчого відділення передбачають поглиблене вивчення іноземної та української мов, української літератури, математики, історії України, географії, біології, хімії, професійної майстерності, що є для майбутніх студентів надійним підґрунтям для успішного навчання за обраним фахом. Слухачами підготовчого відділення можуть стати учні 9-х і 11-х класів і ті, хто вже має загальну середню освіту.

При вступі на підготовче відідлення подаються такі документи:
 • Документ про освіту або довідку зі школи про навчання в 9-х і 11-х класах
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • 4 фотокарток 3х4
 • Копію паспорта (свідоцтва про народження)
27 11/2021
10:00
Зустріч
10 11/2021
11:40