Центр доуніверситетської підготовки КиМУ

Навчально-методичний центр доуніверситетської підготовки КиМУ

Навчально - методичний центр доуніверситетської підготовки – структурний підрозділ університету, який забезпечує пошук і підтримку талановитої молоді, формування пізнавальних здібностей, інтересів й інтелектуальних потреб старшокласників.

Основними завданнями навчально-методичного центру доуніверситетської підготовки є:

 • реалізація безперервної освіти в умовах суспільних системних змін
 • проведення просвітницької роботи, пропаганда наукових знань
 • координація роботи структурних підрозділів щодо профорієнтаційної роботи
 • залучення науково-педагогічних працівників КиМУ до роботи з учнями старших класів закладів середньої освіти (ЗСО)
 • підвищення інтелектуального рівня старшокласників
 • створення навчальних і навчально-методичних посібників для старшокласників і абітурієнтів
 • розроблення і впровадження перспективних освітніх технологій, удосконалення діючих та укладання нових програм і навчально-методичних комплексів
 • надання методичної допомоги викладачам підготовчого відділення, підготовчих курсів, ЗСО, проведення семінарів з усіх навчальних предметів із впровадженням перспективних освітніх технологій і викладанням іноземних мов за авторською методикою проф. Х.В. Хачатуряна
 • проведення лекції для абітурієнтів і старшокласників з предметів, винесених на вступні випробування, просвітницько-профорієнтаційна робота

Основні напрями співпраці "Школа – КиМУ":

 • організація освітнього процесу згідно з узгодженими планами і програмами
 • спільна профорієнтаційна діяльність, метою якої є підготовка випускників ЗСО до вступу в університет

Програма інтелектуального розвитку "Інтелект-шанс":

Всеукраїнська "Універсіада", інтелектуальні змагання

Всеукраїнські інтелектуальні змагання організовуються з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, нахилів і природних обдарувань.

У кожному факультеті та інституті створено відповідну секцію для проведення науково-дослідної конференції "Універсіада" та відповідної форми інтелектуальних змагань ("Шанс", "Ерудити правознавства", "Захоплююче країнознавство", "Менеджер" тощо).

Переможці та учасники, нагороджені грамотами й дипломами, інтелектуальних змагань, "Універсіади", мають право позаконкурсного вступу до КиМУ.


Підготовче відділення

Підготовче відділення – структурний підрозділ Центру доуніверситетської підготовки. Програми підготовчого відділення передбачають поглиблене вивчення іноземної та української мов, української літератури, математики, історії України, географії, біології, хімії, професійної майстерності, що є для майбутніх студентів надійним підґрунтям для успішного навчання за обраним фахом. Слухачами підготовчого відділення можуть стати учні 9-х і 11-х класів і ті, хто вже має загальну середню освіту.

Охочі надають такі документи:
 • Документ про освіту або довідку зі школи про навчання в 9-х і 11-х класах
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • 4 фотокарток 3х4
 • Копію паспорта (свідоцтва про народження)