"Школа – КиМУ: партнери в освіті"

В основу програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» покладено профорієнтаційну роботу, яка традиційно є важливою складовою діяльності ПЗВО «Київський міжнародний університет», і забезпечує ефективне професійне самовизначення учнів закладів загальної середньої освіти з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, бажань і можливостей, а також запитів ринку праці.

Програма «Школа – КиМУ: партнери в освіті» реалізується через:

 • допомогу учням у конкретному професійному виборі
 • забезпечення профільного навчання в закладах загальної середньої освіти шляхом створення сприятливих умов для підготовки старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, з урахуванням їхніх інтересів, здібностей та особистісних якостей
 • надання допомоги закладам загальної середньої освіти в забезпеченні допрофільного навчання у формі факультативів, курсів лекцій, предметних гуртків, наукових шкільних товариств, предметних олімпіад тощо, які на рівні 5 –7 класів сприяють формуванню профільних інтересів, пізнавальних інтересів і мотивів пізнання, а на рівні 8–9 класів – становленню профільних намірів
 • активізацію пізнавально-пошукової профорієнтаційної діяльності учнів
 • допомогу учням в оволодінні способами самооцінювання індивідуально-психологічних особливостей, здібностей, інтересів і можливостей
 • формування в учнів навичок діяльності, пов’язаної з оволодінням майбутньою професією
 • сприяння здійсненню професійного вибору учнями закладів загальної середньої освіти

Основні напрями реалізації програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» у 2019/20 навчальному році:

1. Підготовка до ЗНО випускників закладів загальної середньої освіти:

базові конкурсні предмети
 • українська мова
 • українська література
 • англійська мова
 • профільні конкурсні предмети відповідно до обраної спеціальності: історія України; математика; географія; хімія; біологія; основи фахової майстерності

2. Забезпечення інтелектуальної діяльності учнів закладів середньої освіти, слухачів підготовчого відділення КиМУ

Пошук, відбір і підготовка інтелектуально розвиненої, обдарованої молоді на основі проведення таких заходів:

 • програма «Інтелект» (інтелектуальні ігри):
 • Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин “Як стати дипломатом”, “Захоплювальне країнознавство”, фестиваль “Діалог держав – партнерство в освіті”
  Навчально-науковий Інститут лінгвістики та психології “Mr Know-All”, “Як стати лідером”, “Майбутній психолог”
  Навчально-науковий юридичний інститут“На терезах Феміди”
  Навчально-науковий Інститут журналістики, кіно і телебачення“Creative-media”
  Навчально-науковий Інститут театрального мистецтваФестиваль “Зірки, що зійдуть завтра”
  Економічний факультет“Менеджер”
  Факультет інформаційних технологійКонкурс комп’ютерних презентацій
  Факультет будівництва та архітектури Конкурс концептуальних архітектурних проектів «Мій дім» Конкурс «Видатна будівля України» Конкурс «Мальовнича Україна» Фестиваль «Архітектурна феєрія»
 • олімпіада – «Абітурієнт»
 • творчі конкурси
 • науково-дослідна робота МАН – «Універсіада»
 • пробні вступні випробування / пробне тестування у формі ЗНО, програми «День КиМУ в школі», «День школи, гімназії ліцею в КиМУ», «День тіні»

3. Профільна і допрофільна орієнтація учнів закладів загальної середньої освіти

З метою визначення рівнів освітньої підготовки, інтересів, нахилів і здібностей, потенційних можливостей учнів та створення умов для їх виявлення, формування стійкого інтересу до вивчення окремих предметів і практичного досвіду в різних сферах пізнавальної діяльності; активної орієнтації на вибір профілю майбутньої спеціальностіі, розвиток професійних інтересів і здібностей учнів, використовуючи можливості структурних підрозділів (інститутів, факультетів) КиМУ (участь у різнорівневих олімпіадах із базових предметів, спільних профорієнтаційних заходах, дослідно-експериментальній, науково-пошуковій роботі, проектній діяльності)

 • проект «Професійний вибір через профільне навчання»
 • відкриті лекції в загальноосвітніх навчальних закладах науково-педагогічними працівниками за профільною спрямованністю, визначеною КиМУ
 • профорієнтаційна робота
 • психологічне тестування
 • дні відкритих дверей
 • презентації спеціальностей
 • пробні вступні випробування
 • програми («День КиМУ в школі», «День школи, гімназії ліцею в КиМУ», «День тіні»)