Корпоративна культура та академічна доброчесність

Однією з важливих складових внутрішньої системи забезпечення якості в закладах вищої освіти є університетська система забезпечення наукової та академічної доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками університету, створює особистісно орієнтоване середовище нетерпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних стосунків.

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і визначених законом правил провадження освітньої (освітньо-творчої) та наукової (науково-дослідної) діяльності, які є обов’язковими для всіх учасників (суб’єктів) такої діяльності та мають на меті забезпечувати довіру до результатів навчання, творчості, науково-дослідної діяльності.

Академічна доброчесність визнається засадничою цінністю, на якій мають ґрунтуватися стосунки в академічному середовищі.

Пріоритетними завданнями Університету є:

  • Підвищення рівня корпоративної культури, академічної доброчесності та інноваційної освіти
  • Сприяння публікаційній та професійній активності науково-педагогічних працівників, проходження міжнародного стажування
  • Підняття статусу та перереєстрація наукових фахових видань Університету
  • Публікація наукових статей у виданнях, віднесених до баз даних Scopus/Web of Science
  • Удосконалення форм протидії академічному плагіат
 


 

Заходи з популяризації академічної доброчесності

27 11/2021
10:00
Зустріч
10 11/2021
11:40