Семінар-практикум на тему «Електронна бібліотека на допомогу науковцю»

26.04.2022

26 квітня 2022 року в онлайн-форматі відбувся семінар практикум на тему «Електронна бібліотека на допомогу науковцю»

Під час роботи онлайн-семінару було порушено питання про користування електронною бібліотекою, електронними ресурсами, наукометричними та бібліометричними дослідженнями у процесі проведення науково-дослідної роботи, експериментально-прикладних досліджень, а також написання здобувачами освіти випускних кваліфікаційних і магістерських робіт в умовах дистанційного навчання під час воєнного стану.

Учасники семінару-практикуму поділилися власним досвідом щодо застосування інтернет-ресурсів, надали інформацію про найбільш поширені серед користувачів інтернет-платформи, обговорили їх доцільність із метою поліпшення якості наукових досліджень.

Детальніше за посиланнями.

Відкриті світові наукові ресурси 

Академічні англомовні ресурси для пошуку наукової інформації new — ресурси, на яких можна знайти повнотекстові наукові публікації у вільному доступі, різних форматів і дисциплін.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) — міжнародний реєстр унікальних ідентифікаторів учених, створений на некомерційній основі. ORCID підтримує постійний цифровий ідентифікатор автора, який розпізнає його серед інших наукових співробітників та забезпечує перехресні зв’язки між всіма об’єктами його професійної активності.

Як зареєструватись в ORCID (інструкція)

Зарубіжні дисертації у відкритому доступі

ProQuestDigitalDissertations – вміщує бібліографічні описи більше двох мільйонів докторських і магістерських дисертацій, в основному захищених в Північній Америці та Європі. Більшість дисертацій, захищених з 1996 року, представлені повними текстами 24-х перших сторінок (у вільному доступі). Є можливість замовлення повнотекстової версії дисертації, з оплатою по кредитній карті.

Elsevier – наукові журнали відкритого доступу видавництва.

Springer & Kluwer Academic Journal Searching – реферативно-бібліографічна база, що містить понад 1200 журналів видавництва Springer та Kluwer (біля 9 млн.документів). Сюди також входить 300 періодичних видань із суспільних наук.

Springer– повнотекстові журнали міжнародного наукового видавництва Springer із медичних, соціальних, фізичних, технічних наук англійською мовою.

ROAR (Registry of Open Access Repositories) – реєстр архівів відкритого доступу університетів і наукових організацій світу. 

ScientificCommons.org – забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної тематики, опублікованих і розташованих у відкритих архівах усього світу.

OAPEN – Open Access Publishing in European Networks – Міжнародний проект відкритого доступу до монографій в галузі гумантарних та соціальних наук.

E-LIS – найбільший міжнародний відкритий електронний архів із бібліотекознавства та інформаційних наук.

Electronic Journals Library – портал доступу до 52340 назв журналів, серед яких 7104 оригінальні (існують лише в електронному вигляді)

CogPrints – архів із психології, неврології, біології, лінгвістики, філософії та медицини, антропології та комп’ютерних наук.

 

Наукові ресурси України

Наукова періодика України – колекція понад 2,3 тис. журналів і збірників наукових праць України. Ресурс Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 

Бібліотека авторефератів – повнотекстова електронна база авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 по 2012 рр. Ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

Відкриті електронні архіви України – електронні архіви, що надають відкритий доступ до наукових праць власних інституцій. 

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною метою без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.

Бібліометрика української науки – інформаційно-аналітична система призначена для надання суспільству цілісної картини стану українського наукового середовища, представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури. Джерельною базою Системи є створені вченими на платформі Google Scholar бібліометричні профілі, що містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності. Ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Наукова періодика України – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), яка забезпечує для наукових періодичних видань України процеси редакційного опрацювання, публікації, післяпублікаційної підтримки. Ресурс видавничої служби УРАН.

Український індекс наукового цитування – система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України. Основною функцією системи є надання можливостей аналізу загальних тенденцій розвитку наукового комплексу України, ролі і місця окремих учених та установ у розвитку національних наукових шкіл. Ресурс видавничої служби УРАН.

Open Science in Ukraine – проєкт по комплексній підготовці наукових журналів до індексування в міжнародних наукометричних базах даних.