Освітній процес

Підготовка фахівців у КиМУ здійснюється за спеціальностями / освітніми програмами

Основні спеціальності Ступінь вищої освіти Освітньо-професійна програма
БакалаврМагістр
На базі фахової базової вищої освіти На базі базової вищої освіти з іншої спеціальності

Інститут міжнародних відносин

**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Міжнародні відносини" - бакалавр
"Internation relations" - bachelor
"Міжнародні відносини" - магістр
**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна 2 роки денна/заочна"Міжнародне право" - бакалавр
"International Law" - bachelor
"Міжнародне право" - магістр
**4 роки денна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Міжнародні економічні відносини" - бакалавр
"Міжнародні економічні відносини" - магістр
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Політологія" - бакалавр
"Політологія" - магістр
**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Туризм" - бакалавр
"Туризм" - магістр

Економічний факультет

**4 роки денна/заочна"Економіка" - бакалавр
"Economics" - bachelor
**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна 2 роки денна/заочна"Менеджмент" - бакалавр
"Менеджмент" - магістр
**4 роки денна/заочна"Підприємництво" - бакалавр
**4 роки денна/заочна"Фінанси" - бакалавр
2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Публічне управління та адміністрування" - магістр

Інститут лінгвістики та психології

**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Психологія" - бакалавр
"Психологія" - магістр
2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Педагогіка вищої школи" - магістр
**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Переклад (англійська)" - бакалавр
"Переклад (англійська)" - магістр
2 роки заочна2 роки заочна"Середня освіта (англійська мова та література)" - магістр

Інститут театрального мистецтва

**4 роки денна"Сценічне мистецтво" - бакалавр
4 роки денна"Музичне мистецтво" - бакалавр

Юридичний інститут

4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Право" - бакалавр
"Право" - магістр

Інститут журналістики, кіно і телебачення

**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" - бакалавр
"Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" - магістр
**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна"Журналістика" - бакалавр
"Журналістика" - магістр

Факультет будівництва та архітектури

**4 роки денна/заочна"Будівництво" - бакалавр
4 роки денна"Архітектура" - бакалавр

Факультет інформаційних технологій

**4 роки денна/заочна"Комп'ютерні науки" - бакалавр

Фармацевтичний факультет

4 роки денна/заочна2 роки;
** 5 років (на базі повної середньої освіти) денна/заочна
"Фармація" - бакалавр
"Фармація" - магістр (4 роки 10 місяців)
"Фармація" - магістр (1 рік 10 місяців)
"Pharmacy" - master

Медичний інститут

4 роки денна/заочна"Сестринська справа" - бакалавр
** 6 років (на базі повної середньої освіти) денна"Медицина" - магістр
"Medicine" - master

Стоматологічний факультет

** 5 років (на базі повної середньої освіти) денна"Cтоматологія" - магістр
"Stomatology" - master
** З підготовкою іноземних громадян

Коледж Київського міжнародного університету

Основні спеціальності Освітньо-кваліфікаційний рівень Освітньо-професійна програма
Молодший спеціалістБакалавр
На базі 9 класів На базі 11 класів
3, 5 роки1,5 роки4 роки*Туризм
4 роки2 роки4 роки*Право
3 роки1 рік4 роки*Економіка
3 роки1 рік4 роки*Підприємництво
4 роки2 роки4 роки*Журналістика
3 роки1 рік4 роки*Фармація
4 роки2 роки4 роки*Сценічне мистецтво
4 роки2 роки4 роки*Будівництво
* Cкорочений термін навчання на бакалавраті

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за спеціальностями (набір з 2020 р.)

Основні спеціальності Освітньо-кваліфікаційний рівень Освітньо-професійна програма
Фахова передвища освіта
На базі
9 класів
На базі
11 класів
3 роки 5 місяців1 рік 5 місяцівТуризм
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівПраво
2 роки 10 місяців10 місяцівЕкономіка
2 роки 10 місяців10 місяцівПідприємництво
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівЖурналістика
2 роки 10 місяців10 місяцівФармація
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівСценічне мистецтво
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівКомп’ютерні науки
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівБудівництво

Освітня діяльність

Освітній процес у КиМУ – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в університеті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього процесу в КиМУ", освітні (освітньо-професійні програми) підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і рівнів вищої освіти.

Моніторинг якості освітнього процесу

17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч