Навчання

Підготовка фахівців у КиМУ здійснюється за спеціальностями

Основні спеціальності Ступінь вищої освіти Освітньо-професійна програма
БакалаврМагістр
На базі фахової базової вищої освіти На базі базової вищої освіти з іншої спеціальності

Інститут міжнародних відносин

 • зовнішня політика країн світу;
 • регіональні проблеми міжнародних відносин;
 • інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.
**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаМіжнародні відносини
 • міжнародне публічне право;
 • міжнародне приватне право;
 • право Європейського Союзу.
**4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна 2 роки денна/заочнаМіжнародне право
 • управління зовнішньоекономічною діяльністю;
 • міжнародний бізнес.
4 роки денна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаМіжнародні економічні відносини
 • політичне і державне управління;
 • політичний менеджмент та реклама.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПолітологія
 • економіка міжнародного туризму;
 • позиціонування та брендинг в туризмі;
 • бізнес-технології в туристичній діяльності.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаТуризм

Економічний факультет

 • економіка підприємства;
 • міжнародна економіка;
 • економічна безпека бізнесу.
**4 роки денна/заочнаЕкономіка
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • менеджмент підприємницької діяльності;
 • менеджмент інвестиційної діяльності;
 • управління проектами.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна 2 роки денна/заочнаМенеджмент
 • підприємницька діяльність;
 • біржова діяльність на товарному ринку;
 • організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі.
4 роки денна/заочнаПідприємництво
 • підприємницька фінансова діяльність;
 • банківська справа.
4 роки денна/заочнаФінанси
 • публічне управління;
 • бізнес адміністрування.
2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПублічне управління та адміністрування

Інститут лінгвістики та психології

 • психологія управління;
 • психологія особистісного та професійного розвитку.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПсихологія
 • педагогіка вищої школи.
2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПедагогіка вищої школи
 • Переклад (англійська)
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПереклад (англійська)
 • Мова й література (Англійська).
2 роки заочна2 роки заочнаСередня освіта (англійська мова та література)

Інститут театрального мистецтва

 • акторська майстерність;
 • режисура театру;
 • театрознавство.
4 роки деннаСценічне мистецтво

Юридичний інститут

 • публічне право;
 • приватне право;
 • адміністративне та фінансове право.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПраво

Інститут журналістики, кіно і телебачення

 • аудіовізуальне медіа мистецтво;
 • аудіовізуальне виробництво (режисура кіно і телебачення, операторство);
 • мультимедійне сценічне мистецтво.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаАудіовізуальне мистецтво та виробництво
 • реклама та PR;
 • тележурналістика;
 • друковані ЗМІ;
 • інтернет-журналістика;
 • медіа-бізнес.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаЖурналістика

Факультет будівництва та архітектури

 • промислове і цивільне будівництво;
 • цивільна інженерія (водопостачання та водовідведення, теплогазопостачання і вентиляція).
4 роки денна/заочнаБудівництво
 • архітектура будівель і споруд;
 • дизайн архітектурного середовища;
 • ландшафтний дизайн.
4 роки деннаАрхітектура

Факультет інформаційних технологій

 • управління ІТ-проектами;
 • комп’ютерні мережі та адміністрування.
4 роки денна/заочнаКомп'ютерні науки

Фармацевтичний факультет

 • організація роботи аптечних закладів;
 • фармацевтичне виробництво;
 • промислова фармація;
 • управління якістю, стандартизація та безпека лікарських засобів.
4 роки денна/заочна2 роки;
** 5 років (на базі повної середньої освіти) денна/заочна
Фармація

Медичний інститут

 • сестринська справа.
4 роки денна/заочнаСестринська справа
 • лікар.
** 6 років (на базі повної середньої освіти) деннаМедицина

Стоматологічний факультет

 • організація та управління лікувально-профілактичною допомогою;
 • стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія
** 5 років (на базі повної середньої освіти) деннаCтоматологія
** З підготовкою іноземних громадян

Коледж Київського міжнародного університету

Основні спеціальності Освітньо-кваліфікаційний рівень Освітньо-професійна програма
Молодший спеціалістБакалавр
На базі 9 класів На базі 11 класів
3, 5 роки1,5 роки4 роки*Туризм
4 роки2 роки4 роки*Право
3 роки1 рік4 роки*Економіка
3 роки1 рік4 роки*Підприємництво
4 роки2 роки4 роки*Журналістика
3 роки1 рік4 роки*Фармація
4 роки2 роки4 роки*Сценічне мистецтво
4 роки2 роки4 роки*Будівництво
* Cкорочений термін навчання на бакалавраті

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за спеціальностями (набір з 2020 р.)

Основні спеціальності Освітньо-кваліфікаційний рівень Освітньо-професійна програма
Фахова передвища освіта
На базі
9 класів
На базі
11 класів
3 роки 5 місяців1 рік 5 місяцівТуризм
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівПраво
2 роки 10 місяців10 місяцівЕкономіка
2 роки 10 місяців10 місяцівПідприємництво
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівЖурналістика
2 роки 10 місяців10 місяцівФармація
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівСценічне мистецтво
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівКомп’ютерні науки
3 роки 10 місяців1 рік 10 місяцівБудівництво

Освітня діяльність

Освітній процес у КиМУ – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в університеті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього процесу в КиМУ", освітні (освітньо-професійні програми) підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і рівнів вищої освіти.

Доступність до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40