Навчання

Підготовка фахівців у КиМУ здійснюється за спеціальностями (набір з 2018 р.)

Основні спеціальності Ступінь вищої освіти Освітньо-професійна програма
БакалаврМагістр
На базі фахової базової вищої освіти На базі базової вищої освіти з іншої спеціальності

Інститут міжнародних відносин

 • зовнішня політика країн світу;
 • регіональні проблеми міжнародних відносин;
 • інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаМіжнародні відносини
 • міжнародне публічне право;
 • міжнародне приватне право;
 • право Європейського Союзу.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна 2 роки денна/заочнаМіжнародне право
 • управління зовнішньоекономічною діяльністю;
 • міжнародний бізнес.
4 роки денна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаУправління зовнішньоекономічною діяльністю
 • політичне і державне управління;
 • політичний менеджмент та реклама.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПолітологія
 • економіка міжнародного туризму;
 • позиціонування та брендинг в туризмі;
 • бізнес-технології в туристичній діяльності.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаТуризм

Економічний факультет

 • економіка підприємства;
 • міжнародна економіка;
 • економічна безпека бізнесу.
4 роки денна/заочнаЕкономіка підприємства
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • менеджмент у сфері медичних та фармацевтичних послуг;
 • менеджмент підприємницької діяльності;
 • менеджмент інвестиційної діяльності;
 • управління проектами;
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна 2 роки денна/заочнаМенеджмент організацій і адміністрування
 • підприємницька діяльність;
 • біржова діяльність на товарному ринку;
 • організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі.
4 роки денна/заочнаПідприємницька діяльність
 • фінанси і кредит;
 • страхова справа.
4 роки денна/заочнаФінанси і кредит
 • публічне управління;
 • бізнес адміністрування.
2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПублічне управління

Інститут лінгвістики та психології

 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
 • педагогічна психологія з кваліфікацією вчитель англійської мови та зарубіжної літератури;
 • психологія управління;
 • психологія особистісного та професійного розвитку.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПсихологія
 • педагогіка вищої школи.
2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПедагогіка вищої школи
 • Мова й література (Англійська).
2 роки заочна2 роки заочнаСередня освіта (Мова й література (Англійська))

Інститут театрального мистецтва

 • акторська майстерність;
 • режисура театру;
 • театрознавство.
4 роки деннаСценічне мистецтво

Юридичний інститут

 • публічне право;
 • приватне право;
 • адміністративне та фінансове право*.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаПраво

Інститут журналістики, кіно і телебачення

 • аудіовізуальне медіа мистецтво;
 • аудіовізуальне виробництво (режисура кіно і телебачення, операторство);
 • мультимедійне сценічне мистецтво.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаАудіовізуальне мистецтво
 • реклама та PR;
 • тележурналістика;
 • друковані ЗМІ;
 • інтернет-журналістика;
 • медіа-бізнес.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочнаЖурналістика

Факультет будівництва та архітектури

 • промислове і цивільне будівництво;
 • цивільна інженерія (водопостачання та водовідведення, теплогазопостачання і вентиляція)).
4 роки денна/заочнаПромислове і цивільне будівництво
 • архітектура будівель і споруд;
 • дизайн архітектурного середовища;
 • ландшафтний дизайн.
4 роки деннаАрхітектура будівель і споруд

Факультет інформаційних технологій

 • управління проектами у сфері інформаційних технологій;
 • інформаційні технології аналізу та моделювання бізнес-процесів;
 • інструментальні засоби та технології Web-дизайну;
 • мобільні інформаційні технології;
 • комп’ютерні мережі та адміністрування.
4 роки денна/заочнаКомп'ютерні науки та інформаційні технології

Медико-фармацевтичний факультет

 • організація роботи аптечних закладів;
 • фармацевтичне виробництво;
 • промислова фармація;
 • управління якістю, стандартизація та безпека лікарських засобів.
4 роки денна/заочна2 роки;
5 років (на базі повної середньої освіти) денна/заочна
Фармація, промислова фармація

Медичний факультет

 • сестринська справа.
4 роки денна/заочнаСестринська справа

Стоматологічний факультет

 • організація та управління лікувально-профілактичною допомогою;
 • стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія
5 років (на базі повної середньої освіти) деннаCтоматологія
* Магістерські програми

Коледж Київського міжнародного університету

Основні спеціальності Ступінь вищої освіти
Молодший спеціалістБакалавр
На базі 9 класів На базі 11 класів
3, 5 роки2,5 роки4 роки*
4 роки3 роки4 роки*
3 роки2 роки4 роки*
3 роки2 роки4 роки*
4 роки3 роки4 роки*
3 роки2 роки4 роки*
4 роки3 роки4 роки*
4 роки3 роки4 роки*
* Cкорочений термін навчання на бакалавраті

Освітня діяльність

Навчальний процес у КиМУ – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в університеті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього процесу в КиМУ", освітні (освітньо-професійні програми) підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і рівнів вищої освіти.