Місія і візія університету

Місією університету є здійснення вагомого внеску в суспільний розвиток шляхом підготовки конкурентноспроможних фахівців і креативних особистостей, проведення досліджень, генерування та поширення нових ідей та інновацій.

Візія університету досягається шляхом реалізації проектів і програм розвитку відповідно до цінностей Київського міжнародного університету: компетентність, професіоналізм, патріотизм, якість, креативність і доброчесність.

Пріоритетні напрями розвитку освітнього середовища університету:

  • Створення відкритого інноваційного освітнього, дослідницького, інформаційного та виховного середовища підготовки фахівців нового покоління з широким спектром необхідних професійних знань і компетентностей.
  • Поглиблене оновлення освіти, заснованої на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях.
  • Відкритий зовнішній розвиток шляхом створення різноманітних мережевих освітніх співтовариств університету з метою підвищення якості освіти і формування студентів різних рівнів підготовки.
  • Проведення актуальних наукових досліджень із проблем безперервної освіти.
  • Розширення спектра освітніх послуг, орієнтованих на потреби вирішення завдань соціально-економічного розвитку.
  • Створення авангардної (прогресивної) системи підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки та стажування фахівців.
  • Розвиток сучасної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи університету з метою забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.
  • Інтеграція в міжнародний освітній і науковий простір, широкий розвиток міжнародних зв'язків і високої академічної мобільності для підвищення конкурентоспроможності університету та якості освітнього процесу загалом.