Навчання іноземних студентів

В університеті здійснюється підготовка іноземних громадян за акредитованими освітніми програмами:

 • Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Журналістика
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • Менеджмент
 • Міжнародне право
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Міжнародні економічні відносини
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Психологія
 • Сценічне мистецтво
 • Туризм
 • Фармація, промислова фармація
 • Філологія (англійська мова)
 • Економіка
 • Медицина
 • Стоматологія
 • Архітектура та містобудування
 • Медсестринство
 • Право

Підготовче відділення для іноземних громадян ПЗВО «Київський міжнародний університет» здійснює підготовку іноземців:

 • українською мовою - $ 1200 н.р.
 • англійською мовою (галузі знань 22 «Охорона здоров'я» - медицина; стоматологія; фармація, промислова фармація, медсестринство) - $ 1700 н.р.

Іноземні громадяни мають змогу навчатись в університеті:

Науково-педагогічний склад, задіяний для підготовки іноземців та осіб без громадянства, володіє англійською мовою на рівні В2 за загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Більш детальну інформацію щодо особливостей прийому на навчання іноземців можна знайти на сайті університету в правилах прийому.

Студенти-іноземці забезпечуються гуртожитком

Загальне керівництво організацією навчання іноземних студентів в ПЗВО «Київський міжнародний університет» здійснює Відділ по роботі з іноземними студентами.

Контактна інформація
+380 93 594 03 04
+380 97 594 03 04
+380 44 594 03 04