Інститут лінгвістики

Нагачевська Олена Олександрівна

Нагачевська Олена Олександрівна

Директор інституту, к.філол.н., доцент.
decanat_ilp@kymu.edu.ua
Відео-презентація Інституту
Діє програма подвійного диплому:

«Професійно-мовна компетенція в бізнесі» (SSW, Польща).

Освітній процес у Навчально-науковому інституті лінгвістики забезпечує кафедра

Центр німецької мови та Європейської культури – допомога в отриманні досконалих знань з німецької мови, культури та традицій німецькомовних країн у процесі спілкування з носіями мови.


Особливістю навчання на відділенні «Філологія» є поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійська та друга іноземна мова). Усі теоретичні й практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін, семінарські заняття ведуться англійською мовою.

Студенти, які вивчали перші дві іноземні мови на «відмінно», мають змогу вивчати третю іноземну мову, яка планується з урахуванням ринкової кон’юнктури й на замовлення міністерств, відомств та інших державних установ.

Освітню діяльність у Навчально-науковому інституті лінгвістики здійснюють науково-педагогічні працівники, серед яких: доктори наук, професора, кандидати філологічних наук, доценти та викладачі.


Навчально-методичне забезпечення викладання іноземних мов

Іноземні мови в Навчально-науковому інституті вивчаються за авторською методикою ректора університету професора Х.В. Хачатуряна. В основі методики - комунікативний підхід, що базується на використанні під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделюванні реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і допомагають у створенні реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування.


Наукова діяльність

Науково-дослідна тема ННІ лінгвістики на 2019-2024 рр. «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації». Зареєстрована в УКРІНТЕЇ Державний реєстраційний номер: 0119U102019 від 11.06.2019. Науковий керівник теми - к.філол.н., доцент О.О. Нагачевська.

Наукова діяльність в Інституті є невід’ємною частиною освітнього процесу поряд з навчально-методичною діяльністю та відповідно до профілю дисциплін, які викладаються. Наукові доробки викладачів і студентів інституту знаходять відображення у статтях і тезах, зокрема в Збірниках наукових праць, які видаються в Інституті:

1. Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, педагогіки, викладання іноземних мов та світової літератури: збірник наукових праць [наук. ред.: Нагачевськаа О.О.]. Київ: КиМУ, 2019.

2. Збірник наукових статей Навчально-науковий інститут лінгвістики. Серія: «Студентська наука: від ідеї до результатів». К.: КиМУ, 2019.

Результати наукових розвідок викладачів і студентів інституту проходять апробацію в вигляді виступів на міжнародних, міжвузівських, всеукраїнських конференціях, науково-практичних і методичних семінарах, круглих столах, при створенні навчальних посібників і підручників, написанні дисертацій:

Упродовж 2016 - 2019 зусиллями викладачів Навчально-наукового інституту опубліковано монографії, навчальні посібники, курси лекцій, хрестоматії:

 • Художньо-публіцистичний дискурс: функціонал і декодування: колективна монографія. К.: КиМУ, 2018. 289 c.
 • Борисенко Ю.А., Долгош К.І. Сучасна німецька мова (інтегрований курс рівня B1 для студентів старших курсів, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навч. посібник К.: КиМУ, 2019. 144 с.
 • Тимошенко І.Б., Щудла Н.М. Англійська мова(для студентів 2 курсу ННІ журналістики, кіно і телемистецтва.): навч. посібник. К.: КиМУ, 2019. 120 с.
 • Нагачевська О.О. Лінгвокраїнознавство: Велика Британія та США: навчальний посібник / О.О. Наначевська. – Ч.1. – Київ: КиМУ, 2018. – 223 с.
 • Борисенко Ю.А. Соціолінгвістика: курс лекцій / Ю.А. Борисенко. – Київ: КиМУ, 2018. – 159 с.
 • Нагачевська О.О. Канада, Австралія, Нова Зеландія: лінгвокраїнознавчий аспект : навчальний посібник / О.О. Наначевська. – Ч.2. – Київ: КиМУ, 2018. – 187 с.
 • Кінщак О.М., Глінська Л.В., Козлова Д.І. Переклад юридичного дискурсу (англійська та українська мови): Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Л.В. Глінська, Д.І. Козлова. – К.: КиМУ, 2017. – 232 с.
 • Нагачевська О.О., Мушкудіані О.Н. «Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навчальний посібник / О.О. Нагачевська та ін. – Київ: КиМУ, 2017. – 193 с.
 • Нагачевська О.О. «Oscar Wilde: Life, Aesthetics and Creative Works. Reading «The Picture of Dorian Gray»» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Тіменко І.В., Шакалець О.В. English for Lawyers (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко., О.В. Шакалець. – Київ: КиМУ, 2017. – 86 c.
 • Нагачевська О.О. Методичні вказівки до вивчення теми «Іменник» з граматики англійської мови для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 107 с.
 • Типологія перекладацьких трансформацій: Навчально-методична розробка на базі англійської мови – Київ: КиМУ, 2017. –47 с.
 • Нагачевська О.О. Методичні вказівки для розвитку навичок аудіювання, аналізу, обговорення та перекладу автентичних фільмів англійською мовою («Форест Гамп») для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 75 с.
 • Абрамович В.Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Київ: КиМУ, 2017.
 • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття (Частина І) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету: курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 186 с.
 • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття (Частина ІІ) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету: курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 156 с.
 • Абрамович В.Є. Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Київ: КиМУ, 2017.
 • Борисенко Ю.А. Загально-теоретичний курс німецької мови (для студентів 4-го курсу, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2017. – 108 с.
 • Кінщак О.М., Рибенок І.О. Науково-технічний переклад. Частина II (англійська та українська мови): Навчальний посібник. / О.М. Кінщак, І.О. Рибенок. – К.: КиМУ, 2016. – 274 с.
 • Тіменко І.В., Кушнерова І.П. English for (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, І.П. Кушнерова. – Київ: КиМУ, 2016. – 103 с .
 • Мушкудіані О.Н. З потоку літ. Збірник статей / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2016. – 760 с.
 • Тіменко І.В., Тимошенко І.Б. English for Producers (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, І.Б. Тимошенко. – К.: КиМУ, 2016. – 59 с.
 • Мушкудіані О.Н. Ніко Лордкіпанідзе. Мініатюри, новели, оповідання. Упорядкування, переклад з грузинської та вступна стаття Олександра Мушкудіані / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2016. – 332 с.
 • Тіменко І.В., Щудла Н.М. English for Economists (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В Тіменко, Н.М Щудла. – Київ: КиМУ, – 2016. – 106 с.
 • Мушкудіані О.Н., Лукяненко Я.В. Історія зарубіжної літератури: Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: КиМУ, 2016. – 138 с.
 • Абрамович В.Є. Теорія і методика вищої медичної освіти: французький досвід: навч.-метод. посіб. – Київ, 2016. – 120 с.
 • Тіменко І.В., Сахнова Н.М. English for Architects (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Н.М. Сахнова. – Київ: КиМУ, 2016. – 80 с .
 • Лавриненко О.О. Практичний курс перекладу (англійська – українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 208 с.
 • Тіменко І.В., Тимошенко І.Б. English for Actors (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко., І.Б. Тимошенко. – Київ: КиМУ, 2016. – 51 с.
 • Абрамович В.Є. Модернізація професійної підготовки сімейних лікарів в Україні на досвіді Франції: метод. рек. – Київ, 2016. – 57 с.
 • Тіменко І.В., Галицька Ю.Г. English for Tour Agents (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Ю.Г Галицька. – К.: КиМУ, 2016. – 196 с.
 • Тіменко І.В., Модестова Т.В. English for Doctors (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Т.В. Модестова. – Київ: КиМУ, 2016. – 57 с.
 • Sоme topics general translation theory: Навчально-методичний посібник з теорії та практики перекладу (на базі англійської мови). – К.: КиМУ, 2016. – 56 с.
 • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Англійська мова. Тексти та вправи: Методична розробка. – К.: КиМУ, 2016. – 103 с.
 • Тимошенко І.Б. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 1 та 2 курсів Коледжу КиМУ. – Київ: КиМУ, 2016. – 62 с.
 • Борисенко Ю.А. Практикум з перекладу (нім. та укр. мови). Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
 • Щудла Н.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 2 курсу Коледжу КиМУ. – К.: КиМУ, 2016. – 83 с.
 • Кінщак О.М., Мельниченко Т.М. Науково-технічний переклад. Частина II (англійська та українська мови): Навчальний посібник. / О.М. Кінщак, Т. Мельник. – К.: КиМУ, 2015. – 274 с.
 • Гарник І.В., Мушкудіані О.Н. Вступ до перекладознавства: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2015. – 106 с.

Заняття з філології проводяться у навчальних аудиторіях, комп’ютерних лабораторіях, спеціалізованих (лінгафонних) кабінетах. Усі навчальні аудиторії забезпечені необхідним обладнанням, аудіо- та відеотехнікою, науковою та навчально-методичною літературою, мультимедійним обладнанням.

Студенти Інституту проходять практичну підготовку - перекладацьку (навчальну і виробничу), науково-виробничу, педагогічну (асистентську), науково-асистентську, відповідно до угод з базами практики: у навчальних закладах, бюро перекладів, провідних сумісних фірма.


Виховна робота

Основна мета виховного процесу в інституті полягає у вихованні особистості студента з високим рівнем культури та освіти, майбутнього професіонала, який:

 • усвідомлює власну життєву позицію;
 • постійно й творчо працює над власним професійним удосконаленням і розвитком для оволодіння сучасними конкурентоздатними знаннями;
 • активно займається самовдосконаленням власної особистості;
 • здатний максимально ефективно використовувати у професійній діяльності набуті в Університеті знання і фахові вміння;
 • гордий тим, що навчається в такому сучасному навчальному закладі, як КиМУ.

Основна форма виховання - індивідуально-виховна робота, яка складається з індивідуальних бесід і консультацій. Значний обсяг виховної роботи виконує інститут кураторства, завданням якого є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей студента, формування потреби саморозвитку та самореалізації. Куратори організовують цікаві та корисні заходи, екскурсії, контролюють відвідування занять та успішність студентів, підтримують зв’язок з батьками, проводять бесіди, тематика яких присвячується вихованню дисциплінованості, відповідального ставлення до навчання та поваги до рідної країни, рідного університету, прищепленню культури мовного спілкування студентів.

Студенти старших курсів регулярно залучаються до профорієнтаційної роботи у межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», зокрема до проведення Всеукраїнських олімпіад та інтелектуальних ігор, майстер-класів, вікторин серед школярів м. Києва та інших регіонів України.