Психологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра психології та педагогіки.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Педагогіка і психологія вищої школи;
 • Методика викладання у вищій школі;
 • Психологічні основи стратегічного менеджменту;
 • Теоретико-методологічні проблеми психології ;
 • Методика та організація наукових досліджень.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Психологія масової поведінки;
 • Психологічні технології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу;
 • Психологічне забезпечення переговорного процесу;
 • Основи Паблик Рилейшнз;
 • Психологія творчості;
 • Гендерна психологія;
 • Психологія іміджу;
 • Клінічна психодіагностика;
 • Психологія організації;
 • Основи пcихотерапії;
 • Технології психологічного консультування;
 • Психофармакологія;
 • Геронтопсихологія;
 • Кризове психологічне консультування;
 • Проблеми психологічної сумісності в практичній діяльності;
 • Сучасні психокорекційні техніки в практичній психології.

Студенти Інституту психології та педагогіки проходять практичну підготовку в:

 • центрах психологічної допомоги;
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму;
 • органах державного управління;
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС;
 • центрах психологічної реабілітації;
 • комерційних установах та інших організаціях.

Після повного курсу навчання фахівець з психології

підготовлений до:
 • консультативної діяльності з питань психології;
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні;
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем;
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу;
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводження виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності;
 • педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах.
може працювати:
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів);
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи;
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі;
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції.
може обіймати посади:
 • практичного психолога у закладах освіти;
 • практичного психолога в органах державної влади та управління;
 • психолога при наркологічному диспансері;
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”;
 • практичного психолога у рекламному бізнесі;
 • кадрового консультанта;
 • тренінг-менеджера;
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС;
 • викладача загальної психології і прикладних психологічних дисциплін.