Психологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Теорія і практика вищої школи
 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Психологічні основи стратегічного менеджменту
 • Теоретико-методологічні проблеми психології
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Методика та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Психологічне забезпечення переговорного процесу
 • Психологія творчості
 • Гендерна психологія
 • Психологія іміджу
 • Клінічна психодіагностика
 • Психологія організації
 • Основи психотерапії
 • Технології психологічного консультування
 • Науково-дослідна практика
 • Педагогічна (асистентська) практика

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Теоретичні основи психосоціального розвитку особистості
 • Теоретичні засади психології соціальної депривації
 • Методологія психології  бізнес-консультування та бізнес-тренінгу
 • Методологія психології управлінського консультування
 • Теорія і практика неврології та психіатрії
 • Теорія і практика психології психічно хворих
 • Теоретико-методологічні засади корекційної андрагогіки
 • Теорія і практика психологічного супроводу  інклюзивної освіти
 • Теоретичні аспекти психокорекції кризових станів
 • Теоретичні основи психології життєвих криз
 • Теорія і методологія психології лідерства
 • Теорія і практика психології конкурентно здатності
 • Теоретико-методологічні основи психології масової поведінки
 • Теоретико-методологічні засади психології консолідації
 • Теоретичні аспекти профайлінгу 
 • Теоретичні засади нейротехнологій
 • Теорія і практика організації психологічної служби в закладах освіти
 • Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності психолога

Освітній процес підготовки студентів здійснюється в спеціалізованих аудиторіях: лабораторія експериментальної психології, тренінговий центр, кабінеті індивідуального консультування. Майже у всіх аудиторіях  є  можливість застосування спеціального мультимедійного обладнання.

Після повного курсу навчання фахівець з психології може займати первинні посади:

2445 Професіонали в галузі психології

2445.1 Наукові співробітники (психологія)

2445.2 Психологи

2310 Викладач вищих навчальних закладів


Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам освітніх програм. Серед них:

 • Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу».
 • Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України».
 • ТОВ «Укртехінвестгаз».
 • КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус».
 • Київська міська клінічна лікарня.
 • Центр позашкільної освіти.
 • Києво-Святошинський районний навчально-методичний Центр практичної психології.
 • Інститут лінгвістики та психології КиМУ (психологічна служба)
 • Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
 • Національна гвардія України в,ч 3066
 • Рада ветеранів АТО Дніпровського району м. Києва
 • Надвірнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 • Дитячий центр «Королівство знань»
 • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України»

В університеті діє Психологічна служба

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

           

 • Майстер-клас  «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», лютий 2020  р.,  м. Київ, КиМУ
 • ХХV Міжнародна науково-практична  конференція  «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року, м. Київ, КиМУ
 • Науково-практичний семінар «Covid-19: реальна загроза чи міф? Шляхи профілактики» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології,  Кафедра психології та педагогіки,  відповідальна особа Дроздова І. В.) вересень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Науково-практичний семінар «Психологічні запити в період пандемії» (організатор  Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології,  Кафедра психології та педагогіки,  відповідальна особа Кулакевич Т.В), жовтень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Науково-практичний семінар «Основні вимоги до проведення занять англійської мови у ЗВО і застосування методики викладання іноземних мов Х.В. Хачатуряна» (Організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології , Кафедра германських мов та перекладу, відповідальні особи: Нагачевська О.О. Долгош К. І. Тимошенко І.Б., Щудла Н.М., Борисенко Ю.А), жовтень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Майстер-клас «Методи і прийоми ефективної комунікативної взаємодії» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Мартиненко С.М),  жовтень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • круглий стіл «Емоційний інтелект і мистецтво володіти собою» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Дроздова І. В.), грудень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • круглий стіл «Самоорганізація та тайм-менеджмент» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Кулакевич Т. В.), січень 2021 р., м. Київ, КиМУ
 • круглий стіл «Використання психодрами у подоланні кризових станів» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Дроздова І. В),  лютий 2021 р., м. Київ, КиМУ
 • круглий стіл «Сучасні методи навчання іноземній мові за професійним спрямуванням» (організатор Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Кафедра іноземних мов, відповідальні особи Тіменко І.В., Абрамович В.Є),  березень 2021 р., м. Київ, КиМУ
 • Майстер-клас  «Актуальні питання теорії та практики психолого- педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Кулакевич Т.В.) березень 2021 р.

Cтудентські досягнення

Під керівництвом викладачів кафедри започатковано видання збірника наукових праць студентів «Студентська наука: від ідеї до результатів», у якому публікуються найвагоміші результати теоретико-методологічних та експериментально-пошукових досліджень студентів, магістрів і аспірантів у галузях психології, педагогіки та лінгвістики.