Психологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Теорія і практика вищої школи
 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Психологічні основи стратегічного менеджменту
 • Теоретико-методологічні проблеми психології
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Методика та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Психологічне забезпечення переговорного процесу
 • Психологія творчості
 • Гендерна психологія
 • Психологія іміджу
 • Клінічна психодіагностика
 • Психологія організації
 • Основи пихотерапії
 • Технології психологічного консультування

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Теоретичні основи психосоціального розвитку особистості
 • Теоретичні засади психології соціальної депривації
 • Методологія психології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу
 • Методологія психології управлінського консультування
 • Теорія і практика неврології та психіатрії
 • Теорія і практика психології психічно хворих
 • Теоретико методологічні засади корекційної андрагогіка
 • Теорія і практика психологічного супроводу інклюзивної освіти
 • Теоретичні аспекти психокорекції кризових станів
 • Теоретичні основи психології життєвих криз
 • Теорія і методологія психології лідерства
 • Теорія і практика психології конкурентно здатності
 • Теоретико методологічні основипсихології масової поведінки
 • Теоретико методологічні засади психології консолідації
 • Теоретичні аспекти профайлінгу
 • Теоретичні засади нейротехнологій
 • Теорія і практика організації психологічної служби в закладах освіти
 • Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності психолога

Студенти проходять практичну підготовку в:

 • центрах психологічної допомоги
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму
 • органах державного управління
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС
 • центрах психологічної реабілітації
 • комерційних установах та інших організаціях

Після закінчення навчання фахівець із психології

підготовлений до:
 • консультативної діяльності з питань психології
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводу виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності
 • педагогічної діяльності у закладах вищої освіти
може працювати:
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів)
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції
може займати посади:
 • практичного психолога у закладах освіти
 • практичного психолога в органах державної влади та управління
 • психолога при наркологічному диспансері
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”
 • практичного психолога у рекламному бізнесі
 • кадрового консультанта
 • тренінг-менеджера
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС
 • викладача загальної психології і прикладних психологічних дисциплін