Психологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • педагогіка і психологія вищої школи
 • методика викладання у вищій школі
 • психологічні основи стратегічного менеджменту
 • теоретико-методологічні проблеми психології
 • методика та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • психологічне забезпечення переговорного процесу
 • основи Паблик Рилейшнз
 • психологія творчості
 • гендерна психологія
 • психологія іміджу
 • клінічна психодіагностика
 • психологія організації
 • основи пcихотерапії
 • технології психологічного консультування

Вибіркові дисципліни:

 • психосоціальний розвиток особистості
 • психологічні технології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу
 • психофармакологія
 • корекційна андрагогіка
 • кризове психологічне консультування
 • психологія політичних конфліктів
 • психологія мистецтва
 • психологія соціальної депривації
 • психологія організаційного та управлінського консультування
 • психокорекція стресових станів
 • психологічні технології інклюзивної практики
 • психологія професійного вигорання
 • психологія консолідації
 • психологія інтелекту та креативності

Студенти проходять практичну підготовку в:

 • центрах психологічної допомоги
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму
 • органах державного управління
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС
 • центрах психологічної реабілітації
 • комерційних установах та інших організаціях

Після закінчення навчання фахівець із психології

підготовлений до:
 • консультативної діяльності з питань психології
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводу виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності
 • педагогічної діяльності у закладах вищої освіти
може працювати:
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів)
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції
може займати посади:
 • практичного психолога у закладах освіти
 • практичного психолога в органах державної влади та управління
 • психолога при наркологічному диспансері
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”
 • практичного психолога у рекламному бізнесі
 • кадрового консультанта
 • тренінг-менеджера
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС
 • викладача загальної психології і прикладних психологічних дисциплін
31 10/2020
10:00
Зустріч
13 10/2020
11:40
Зустріч