Студентський парламент

Президент Київського міжнародного університету

Левківська Марина

Голова Студентського парламенту
Студентка III курсу Коледжу КиМУ (спеціальність "Сценічне мистецтво").

До структури студентського парламенту КиМУ входять такі комітети:

Президент Київського міжнародного університету

Андрушко Максим

Голова комітету
Студент III курсу Коледжу КиМУ (спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія")

Комітет з питань інформаційного забезпечення та зовнішніх зв’язків

Основні завдання Комітету з питань інформаційного забезпечення та зовнішніх зв’язків:

 • організовувати співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями, міжнародними організаціями, іноземними вищими навчальними закладами;
 • забезпечувати зустріч поважних гостей;
 • висвітлювати діяльність СтП КиМУ;
 • інформувати студентство про всі заходи, у яких бере участь СтП КиМУ;
 • інформувати студентів про проходження виборів голови СтП КиМУ під час їхнього проведення;
 • проводити соціологічне опитування й «екзит-поли» серед електорату під час виборів голови СтП КиМУ;
 • інші завдання, що належать до його компетенції або покладені на нього Загальними зборами СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ чи Головою СтП КиМУ.

Президент Київського міжнародного університету

Зубенко Нікіта

Голова комітету
III курс Коледжу КиМУ (спеціальність "Право").

Комітет з питань правового врегулювання

Основні завдання комітету з питань правового врегулювання:

 • проводити роботу із захисту прав та інтересів студентів КиМУ;
 • винятково до компетенції комітету належить розробка нормативних документів СтП КиМУ;
 • винятково до компетенції комітету належить право надавати консультації, роз'яснення та висновки щодо відповідності нормативних актів СтП КиМУ данному Положенню та чинному законодавству;
 • проводити роботу із забезпечення правовою допомогою студентів КиМУ (спільно з відповідними службами);
 • виконувати інші завдання, що належать до його компетенції або покладені на нього Загальними зборами СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ чи головою СтП КиМУ.

Президент Київського міжнародного університету

Скальська Олександра

Голова комітету
Студентка III курсу Коледжу КиМУ (спеціальність "Сценічне мистецтво").

Комітет з питань благодійної та волонтерської діяльності

Основні завдання комітету з питань благодійної та волонтерської діяльності:

 • налагодження зв’язків з благодійними організаціями;
 • написання сценаріїв вистав для дітей в дитячих будинках;
 • збір благодійних коштів;
 • збір речей та відправка їх потребуючим.

Президент Київського міжнародного університету

Говоруха Олена

Голова комітету
Студентка III курсу Коледжу КиМУ (спеціальність "Економіка").

Ревізійна комісія

Основні завдання ревізійної комісії:

 • перевірка діяльності органів СтП КиМУ, контроль за відповідністю дій керівних органів СтП КиМУ нормам Положення про СтП КиМУ;
 • контроль за виконанням покладених на органи СтП КиМУ функцій та завдань;
 • розгляд апеляції щодо представництва в органах СтП КиМУ;
 • розгляд внутрішньоорганізаційних конфліктних ситуацій; робить висновки, після чого виносить своє рішення, яке є обов’язковим до виконання. У разі не згоди Президії СтП КиМУ з рішенням Рк СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ може бути подана скарга до Загальних зборів СтП КиМУ;
 • перевірка локальних нормативно-правових актів СтП КиМУ щодо відповідності даному положенню та чинному законодавству, з можливим призупиненням їх дії, що ініціюється головою Рк СтП КиМУ, або головою СтП КиМУ. Час перевірки - до п’яти робочих днів. В разі невідповідності даних актів Положенню СтП КиМУ та чинному законодавству вони вважаються недійсними;
 • контроль за дотриманням регламенту засідань органів СтП КиМУ будь – якого рівня;
 • проведення виховної роботи зі студентами КиМУ;
 • контроль за виконанням студентами дисциплінарних стягнень.
23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40