Студентський парламент

Положення про студентське самоврядуванняЧекаємо на Вас у складі Студентського парламенту!Портфоліо заходів студентського парламенту

Юрій Щербина

голова Студентського парламенту
Студент II курсу КиМУ (спеціальність "Міжнародне право")

До структури студентського парламенту КиМУ входять такі комітети:

Софія Ракітянська

Голова комітету
Студентка II курсу КиМУ (спеціальність "Міжнародне право")

Комітет з питань інформаційного забезпечення та зовнішніх зв’язків

Основні завдання Комітету з питань інформаційного забезпечення та зовнішніх зв’язків:

 • організовувати співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями, міжнародними організаціями, іноземними вищими навчальними закладами
 • забезпечувати зустріч поважних гостей
 • висвітлювати діяльність СтП КиМУ
 • інформувати студентство про всі заходи, у яких бере участь СтП КиМУ
 • інформувати студентів про проходження виборів голови СтП КиМУ під час їхнього проведення
 • проводити соціологічне опитування й «екзит-поли» серед електорату під час виборів голови СтП КиМУ
 • інші завдання, що належать до його компетенції або покладені на нього Загальними зборами СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ чи Головою СтП КиМУ

Поліна Чабак

в.о. голови комітету
Студентка II курсу КиМУ (спеціальність "Міжнародні відносини")

Комітет з питань культурно-масової та спортивної діяльності

Основні завдання комітету з культурно-масових питань і спортивної діяльності:

 • сприяти творчій діяльності студентів
 • сприяти створенню необхідних умов туристичного відпочинку студентів
 • пропагувати здоровий спосіб життя
 • залучати студентів до художньої самодіяльності, проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти в студенти, випускних вечорів, днів інститутів і факультетів
 • створювати різноманітні студентські гуртки, об’єднання, клуби за інтересами
 • сприяти фізичному розвитку й становленню студентства
 • забезпечувати дозвілля студентів у КиМУ
 • інші завдання, що належать до його компетенції або покладені на нього Загальними зборами СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ чи Головою СтП КиМУ

Злата Гуцуляк

Голова комітету з питань правового регулювання
Студентка I курсу магістратури КиМУ (спеціальність "Філологія").

Комітет з питань правового регулювання

Основні завдання комітету з питань правового врегулювання:

 • проводити роботу із захисту прав та інтересів студентів КиМУ
 • винятково до компетенції комітету належить розробка нормативних документів СтП КиМУ
 • винятково до компетенції комітету належить право надавати консультації, роз'яснення та висновки щодо відповідності нормативних актів СтП КиМУ данному Положенню та чинному законодавству
 • проводити роботу із забезпечення правовою допомогою студентів КиМУ (спільно з відповідними службами)
 • виконувати інші завдання, що належать до його компетенції або покладені на нього Загальними зборами СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ чи головою СтП КиМУ

Анастасія Лунькова

Голова комітету
Студентка II курсу КиМУ (спеціальність "Міжнародне право")

Комітет з питань благодійної та волонтерської діяльності

Основні завдання комітету з питань благодійної та волонтерської діяльності:

 • налагодження зв’язків з благодійними організаціями
 • написання сценаріїв вистав для дітей в дитячих будинках
 • збір благодійних коштів
 • збір речей та відправка їх потребуючим

Дар'я Степаненко

в.о. голови комітету
Студентка II курсу КиМУ (спеціальність "Міжнародні відносини").

Комітет старост

Основні завдання комітету старост:

 • внутрішнє забезпечення якості освіти
 • проведення роботи зі студентами щодо належного ставлення до якості навчання
 • забезпечення організації освітнього процесу
 • робота зі студентами щодо ліквідації академічної заборгованості
 • проведення роботи зі студентами щодо відпрацювання пропущених занять

Нікіта Зубенко

Голова ревізійної комісії
Студент IV курсу КиМУ (спеціальність "Міжнародне право").

Ревізійна комісія

Основні завдання ревізійної комісії:

 • перевірка діяльності органів СтП КиМУ, контроль за відповідністю дій керівних органів СтП КиМУ нормам Положення про СтП КиМУ
 • контроль за виконанням покладених на органи СтП КиМУ функцій та завдань
 • розгляд апеляції щодо представництва в органах СтП КиМУ
 • розгляд внутрішньоорганізаційних конфліктних ситуацій; робить висновки, після чого виносить своє рішення, яке є обов’язковим до виконання. У разі не згоди Президії СтП КиМУ з рішенням Рк СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ може бути подана скарга до Загальних зборів СтП КиМУ
 • перевірка локальних нормативно-правових актів СтП КиМУ щодо відповідності даному положенню та чинному законодавству, з можливим призупиненням їх дії, що ініціюється головою Рк СтП КиМУ, або головою СтП КиМУ. Час перевірки - до п’яти робочих днів. В разі невідповідності даних актів Положенню СтП КиМУ та чинному законодавству вони вважаються недійсними
 • контроль за дотриманням регламенту засідань органів СтП КиМУ будь – якого рівня
 • проведення виховної роботи зі студентами КиМУ
 • контроль за виконанням студентами дисциплінарних стягнень