Міжнародна діяльність КиМУ

Одним з основних напрямів діяльності ПЗВО «Київський міжнародний університет» є розвиток міжнародної співпраці, налагодження міжнародного співробітництва з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними міжурядовими і неурядовими організаціями; просування української культури, традицій, науково-технічного та освітнього потенціалу України на світовому рівні; розвиток інституційного співробітництва у сфері мобільності студентів та науково-педагогічних працівників; розробка спільних освітніх програм; освітніх проектів; підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Виконання відповідних завдань в освітньому процесі полягає в:

 • застосуванні досвіду провідних зарубіжних ЗВО у визначенні спеціалізації, вибіркових курсів, організації навчально-виховного процесу;
 • висвітленні суспільно-політичних, правових, економічних, філологічних, культурологічних, історичних та інших проблем з урахуванням світового досвіду, в контексті взаємин України з іншими державами;
 • поглибленому вивченні іноземних мов, зокрема англійської (робочої) мови наданні студентам навичок побутового, офіційно-ділового, професійного спілкування;
 • вивченні іноземних мов, що є пріоритетним напрямком роботи КиМУ;
 • викладанні іноземних мов із залученням фахівців - носіїв мов на основі короткострокових і довгострокових програм співпраці за міждержавними угодами і за домовленостями з посольствами та іншими установами і закладами освіти зарубіжних країн;
 • системному залученні до освітнього процесу, в тому числі під час виробничих та навчальних практик, фахівців–іноземців, які є співробітниками посольств, міжнародних фондів, організацій, для підвищення практичної спрямованості підготовки студентів і актуалізації набутих ними знань та вмінь;
 • забезпечені виконання програм короткострокового та довгострокового стажування науково-педагогічних працівників та студентів за кордоном;
 • впровадженням нових технологій навчання, визнаних як в Україні, так і за її межами.

Важливим показником науково-методичного рівня навчального закладу є використання результатів досліджень, авторських методик фахівців у ЗВО інших країн світу, зокрема використання методики інтенсивного навчання іноземних мов проф. Х.В.Хачатуряна в центрах вивчення іноземних мов у“Інтерконтакт” (Бельгія).

Міжнародна діяльність Університету спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою, створення оптимальних умов для академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників, реалізації спільних освітніх програм, підготовки наукових кадрів. Партнерами університету є заклади вищої освіти Великобританії, США, Франції, Німеччини, Польщі, Індії, Хорватії, Молдови, Латвії, Литви, Грузії, КНР та ін.

Університети – партнери


Центр міжнародних і громадських зв’язків втілює у життя програму “Україна і світ”, у межах якої постійно вдосконалюються форми роботи з представництвами міжнародних організацій, посольств, акредитованих в Україні, іноземними відомими діячами бізнесу, кіно і театру, міжнародними асоціаціями, представниками закладів вищої освіти, які зацікавлені у співпраці з Київським міжнародним університетом. Активно розвивається і поглиблюється співпраця КиМУ з закордонними закладами вищої освіти, зокрема, участь науковців Київського міжнародного університету у програмах академічної мобільності та європейських наукових форумах і конференціях.


Київський міжнародний університет є активним учасником європейських проектів за програмою ЄС "Темпус" (до 2014 року) та Еразмус+ та здобув фінансування ЄС на такі проекти:

 • Erasmus + (KA1) з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего в Катовіцах (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2017-2020 between institutions from Programme and Partner Countries)
 • “Європейські стандарти в навчанні економіки міжнародного туризму” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Технологічний освітній інститут Західної Македонії (Греція); Політехнічний університет Каталонії (м. Барселона, Іспанія)
 • “Європейська практика студентського самоврядування в українських університетах” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Дюнкера (Франція), Національна спілка студентів Великобританії (Великобританія)
 • “Модернізація офісів міжнародного співробітництва” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія), Університет прикладних наук м. Мідвайда (Німеччина)
 • “Аналіз криз і прийняття рішень в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Штутгартський університет (Німеччина), Римський університет “La Sapienza” (Італія)
 • “Європейсько-український підхід до визначення міжуніверситетського рейтингу в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія), Варшавська школа економіки (Польща)
 • “Інформаційні технології в сучасній журналістиці” (грант Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні)
 • “Безпека людини (навколишнє середовище,якість продуктів харчування, охорона здоров’я та суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами”, (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Пармський університет (Італія), Шведський університет сільсько-господарських наук (Швеція), Білоруський державний університет (Мінськ, Білорусія), Університет Кордоби (Іспанія)

Зазначені проекти було реалізовано у співпраці з університетами країн Європейського Союзу, а саме:

 • Технологічний освітній інститут Західної Македонії (Греція)
 • Політехнічний університет Каталонії (Іспанія)
 • Університет Кордоби (Іспанія)
 • Університет Дюнкерку (Франція)
 • Штутгартський університет (Німеччина)
 • Римський університет «La Sapienza» (Італія)
 • Варшавська школа економіки (Польща)
 • Університет прикладних наук м. Міттвайда(Німеччина)

ПЗВО «Київський міжнародний університет» реалізує низку договорів про участь у програмі мобільності з наступними ЗВО-партнерами:

Erasmus + (KA1) з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего в Катовіцах (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2017-2020 between institutions from Programme and Partner Countries)

Erasmus + (KA1) з Академією ВСБ (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2017-2020 between partner countries)

Erasmus + (KA1) з Сопотською Вищою Школою (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2017-2020 between partner countries)

Erasmus+ — це програма Європейського Союзу для освіти, навчання, молоді та спорту. Програма Erasmus+ спрямована на підвищення кваліфікації та можливості працевлаштування, а також на модернізацію освіти, навчання та роботи з молоддю. Програма надає можливість та фінансову підтримку для навчання, проходження стажування чи викладання в іншій країнах, які беруть участь у програмі.

Діяльність Університету сприяє інтернаціоналізації вищої освіти і виведенню сучасної української освіти на рівень світових вимог,.Університет готує випускників, здатних гідно захищати і представляти інтереси України на міжнародній арені.

Важливим напрямком міжнародної діяльності КиМУ є робота над міжнародними грантовими заявками. В червні 2021 Київський міжнародний університет отримав грант від Польсько-української ради обміну молоддю та Міністерства освіти і науки Польщі на проведення спільного міжнародного проєкту між КиМУ та Академією ВСБ “Ukrainian – Polish Workshop on Entrepreneurial Attitudes in the Era of Modern Technologies”. У жовтні 2021 десять студентів КиМУ взяли участь у Міжнародному конкурсі “Ukrainian – Polish Workshop on Entrepreneurial Attitudes in the Era of Modern Technologies” у Польщі. Місія конкурсу – залучити покоління майбутніх лідерів, здатних стати чинником позитивних змін, у інноваційні підприємницькі проєкти, з метою сприяння позитивним змінам у світі, а також мета створення міжнародних підприємницьких проєктів, що полягає в обміні інноваційними ідеями і наданні студентам можливостей побудови їхньої професійної кар'єри.

В межах програми партнерства з ліцензованим в Україні центром міжнародних екзаменів з англійської мови (Grade Education Center) Київський міжнародний університет здійснює підготовку до іспитів з англійської мови Сambridge ESOLEnglish for Speakers of Other Languages рівня В2. Функціонують курси іноземних мов "Поліглот".

Ведеться робота щодо підготовки і виконання разом із зарубіжними партнерами програм із обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в освітній процес як в Університеті, так і в навчальних закладах-партнерах.

Спільні освітні програми:

Переваги спільних освітніх програм:
 • істотне заощадження часу на навчання за спеціальністю. За один і той же час можна отримати два дипломи вітчизняного і зарубіжного вищих навчальних закладів;
 • фінансова вигода для студентів: вони не оплачують всі роки навчання, як би це відбувалось за самостійним вступом до зарубіжного ЗВО;
 • можливість одержати досвід перебування в умовах принципово іншої системи вищої освіти, практико-орієнтованого, компетентністного навчання з використанням сучасного технічного оснащення у навчальних аудиторіях, лабораторіях, наукових центрах тощо;
 • отримання якісної фахової освіти та міжнародно визнаного диплому, що уможливлює працевлаштування за кордоном без підтвердження диплома;
 • відвідування лекцій провідних професорів Європи, участь у спільних дослідницьких, а також освітніх програмах;
 • можливість одержати додаткові знання у суміжних галузях науки, професійних напрямах, спеціалізаціях;
 • набуття під час проходження практик досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, офісах, підприємствах європейської країни;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • можливість ознайомлення з культурою і традиціями, особливостями ведення бізнесу в одній з країн Євросоюзу;
 • психологічний захист через організацію навчання в групах студентів-співвітчизників, наставництво.