Центр міжнародних та громадських зв’язків

Керівник центру міжнародних та громадських зв’язків

Чучковська Ольга Миколаївна

Відмінник освіти України, доцент.

Центр міжнародних та громадських зв’язків Київського міжнародного університету – це структурний підрозділ, створений для надання системної інформаційно-консультативної допомоги, спрямованої на висвітлення загальних питань діяльності Університету, налагодження міжнародних зв’язків, представництва інтересів КиМУ у державних і місцевих органах влади, у закладах науки й культури, налагодження партнерських стосунків із закладами освіти, встановлення взаємин із засобами масової інформації.

Основними завданнями Центру є організація інформаційної, рекламної діяльності КиМУ, сприяння у проведенні наукових і навчально-виховних заходів різних рівнів, реалізації освітніх міжнародних програм й інтелектуальних проектів, надання допомоги й інформаційної підтримки в організації довузівської і профорієнтаційної роботи, організація процесу надання консультативної допомоги науково-педагогічним працівникам Університету, громадськості, абітурієнтам і студентам.

Центр міжнародних та громадських зв’язків КиМУ:

  • бере участь у підготовці проектів договорів, угод і протоколів про співробітництво Університету з іноземними державами й міжнародними організаціями;
  • сприяє налагодженню і підтриманню Університетом ділових взаємин із дипломатичними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій в Україні; здійснює заходи щодо підготовки візитів послів, іноземних делегацій до Університету;
  • узагальнює довідково-аналітичні матеріали про співпрацю з іноземними представництвами в Україні, громадськими й міжнародними організаціями;
  • здійснює заходи щодо забезпечення реклами Університету й висвітлення його діяльності в засобах масової інформації, бере участь у підготовці інформаційно-рекламних й іміджевих матеріалів із використанням сучасних технологій;
  • допомагає кафедрам Університету в організації практичної підготовки студентів;
  • забезпечує організацію і проведення брифінгів і прес-конференцій з нагоди важливих подій у діяльності Університету;
  • постійно поповнює інформаційний банк даних про діяльність КиМУ; створює фото-, аудіо-, відеотеку про заходи, що проводяться в Університеті.