Відділ аспірантури

Завідувач відділу аспірантури

Мохнатюк Ігор Олексійович

Кандидат історичних наук, доцент
Інформаційний центр
+380 97 594 03 04
+380 93 594 03 04
+380 44 594 03 04
Аспірантура
+38 044 507 07 30 — 234

В аспірантурі КиМУ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за освітньо-науковими програмами:

  • «Право» зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право
  • «Професійна освіта» зі спеціальності 015 Професійна освіта галузі знань 01 Освіта

Прийом до аспірантури, організація освітнього процесу здійснюється згідно із Законом України “Про вищу освіту”, відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. (зі змінами).


Вступ до аспірантуриПорядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі КиМУСтруктура PhD програм навчанняАтестаціяПам’ятка аспіранту

У КиМУ є періодичні фахові наукові видання зі спеціальностей для публікацій аспірантами результатів досліджень, а саме:

Є можливість публікації в міжнародних фахових виданнях, індексованих в наукометричних базах.

До послуг аспірантів бібліотека КиМУ, яка систематично поповнюється монографіями, авторефератами, кандидатськими й докторськими дисертаціями, навчальними підручниками, посібниками, періодичними виданнями, нормативними положеннями та законодавчими актами України.