Збірник наукових праць "Сучасні питання економіки і права"

Збірник наукових праць
Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права»

Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права» – наукове фахове видання, свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №17357-6127Р від 24.12.2010 р.

Співзасновниками збірника наукових праць «Сучасні питання економіки і права» є ПВНЗ «Київський міжнародний університет» та ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» (м. Херсон).

Згідно з наказом МОН України №747 від 13.07.2015 року збірник внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук

Керівництво редакційної колегії:

  • Гончаров Юрій Вікторович, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, професор кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Київського міжнародного університету – головний редактор;
  • Білоусова Світлана Валентинівна, доктор економічних наук, професор, президент Міжнародного університету бізнесу і права – заступник головного редактора;
  • Виноградчий Віктор Іванович, доктор економічних наук, доцент, декан економічного факультету Київського міжнародного університету – заступник головного редактора;
  • Могилевська Ольга Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Київського міжнародного університету – відповідальний секретар.

У збірнику «Сучасні питання економіки і права» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з більш найактуальних проблем економічної теорії, права, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, публічного управління та адміністрування, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку й аудиту, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, правових відносин та аспектів господарської діяльності, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

До публікації приймаються статті проблемного, узагальнювального, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які публікуються вперше, з таких нижче тематичних розділів видання:

  • Економіка та управління підприємствами.
  • Економіка та управління національним господарством.
  • Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
  • Фінанси, гроші, кредит.
  • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
  • Право.