Правила прийому до Київського міжнародного університету в 2019 році

Провадження освітньої діяльності у Київському міжнародному університеті здійснюється відповідно до ліцензії МОН України про надання освітніх послуг.

Правила прийому до Київського міжнародного університету (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Київського міжнародного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21грудня 2018 року за № 1456/32908.