Правила прийому до Київського міжнародного університету в 2019 році

Провадження освітньої діяльності у Київському міжнародному університеті здійснюється відповідно до ліцензії МОН України про надання освітніх послуг.

Правила прийому до Київського міжнародного університету (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Київського міжнародного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21грудня 2018 року за № 1456/32908.

22 06/2019
10:00
Зустріч
24 05/2019
16:15
Конкурс
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч