Правила прийому до Київського міжнародного університету у 2018 році

Провадження освітньої діяльності у Київському міжнародному університеті здійснюється відповідно до ліцензії МОН України про надання освітніх послуг, IV рівень акредитації.

Правила прийому до Київського міжнародного університету (далі– Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Київського міжнародного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.