Правила прийому до Київського міжнародного університету в 2021 році

Провадження освітньої діяльності у Київському міжнародному університеті здійснюється відповідно до ліцензії МОН України про надання освітніх послуг.

Правила прийому до ПЗВО «Київський міжнародний університет» (далі – Правила прийому) розроблені приймальною комісією ПЗВО «Київський міжнародний університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 року, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.

27 11/2021
10:00
Зустріч
10 11/2021
11:40