Економічний факультет

Відео-презентація факультету
Діє програма подвійного диплому:

бакалавр - «Економіка» (СВШ, Польща); «Менеджмент» (WSB, Польща);

магістр - «Облік і фінанси» (SSW, Польща); «Менеджмент (сп.: менеджмент організацій; проектний менеджмент)» (WSB, Польща).

Освітній процес на економічному факультеті забезпечує:

Основним завданням науково-педагогічних працівників факультету є підготовка фахівців із економіки та менеджменту, фінансів та публічного управління, здатних ефективно працювати в умовах ринкової економіки. Освітній процес побудований на основі Концепції розвитку Університету, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів, навчально-методичних комплексів. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці з галузі економіки, управління та адміністрування: доктори і кандидати економічних наук, кандидат наук із державного управління, професори, доценти.

Стратегічною метою факультету є забезпечення високого рівня якості освіти фундаментальними і актуальними науковими дослідженнями професійної та предметної підготовки студентів для підготовки майбутньої інтелектуальної еліти України.

Економічний факультет дає змогу студентам здобути якісну освіту, стати кваліфікованим фахівцем, гармонійною цілеспрямованою особистістю, яка зможе конкурентоспроможною на ринку праці.

Навчальний процес на факультеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.


Науково-дослідна діяльність

Пріоритетним напрямом діяльності економічного факультету є науково-дослідна робота. В умовах євроінтеграції, глобалізації бізнесу важливими напрямами наукової роботи є розроблення низки актуальних проблем сучасного бізнесу, управлінської праці; співпраця з науковими організаціями, апробація результатів наукових досліджень у бізнес-стуктурах, органах державної влади, наукових публікаціях українських і зарубіжних виданнях.

Основний напрямок наукового дослідження економічного факультету – «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0116U005366, 2014 р.).

Економічний факультет випускає збірник наукових праць – «Сучасні питання економіки і права», який внесено до переліку фахових видань України, призначених для дослідників, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, хто цікавиться актуальними питаннями економіки і права.

Результати науково-дослідної роботи викладачів факультету знаходять своє відображення в матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, серед яких

 • VIII Міжнародна конференція «Асоціація перспективних досліджень і вищої освіти «Схід-захід», м. Відень, Австрія, серпень 2015 р.
 • ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», м. Краків, Польща, 1-11 листопада 2015 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія», м. Братислава, Словаччина, 17-22 січня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р.
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини «Україна», 25 березня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи», м. Запоріжжя, 20-21 січня 2017 р.
 • Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», КНЕУ, м. Київ, 03 березня 2017 р.
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава», м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.
 • International scientific conference «Economy and management: modern transformations in epoch of globalization», Klaipeda, Lithuania, 24 of March 2017
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегії», м. Львів, 31 березня 2017 р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», м. Полтава, 20 квітня 2017 р.
 • Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю «Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки», м. Житомир, ЖДТУ, 27 квітня 2017 р.
 • Міжнародний науковий семінар «Формування економічних знань як бізнесу інформаційного суспільства», Греція. Афіни, 29 квітня; 8 травня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи і практичні аспекти розвитку», м. Одеса, 09-10 червня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні і соціальні чинники розвитку міжнародних економічних відносин», м. Дніпро, 16-17 червня 2017 р.
 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні економічні дослідження: кооперація, банківська справа, публічне управління в умовах децентралізації», Польща, Кельце, 29 вересня 2017 р.
 • Круглий стіл «Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку». Проблеми залучення інвестицій промисловими підприємствами в Україні, Київ, НУБІП, 12 жовтня 2017 р.
 • Круглий стіл «Інноваційне підприємництво як стратегічний напрям сучасної промислової бізнес-структури», Ірпінь, УДФСУ, 26-27 жовтня 2017 р.
 • Круглий стіл «Сучасні економічні тенденції в умовах глобалізації», 14 листопада 2017 р.
 • Науково-практичний семінар «Індустрія 4.0; місце України в міжнародній кооперації і спеціалізації», м. Київ, КиМУ, 20 грудня 2017 р.
 • Науково-практичний семінар «Методологія економічного дослідження», м. Київ, КиМУ, 7 лютого 2018 р.
 • Майстер-клас «Золотий перетен» у мистецтві і науці, м. Київ, КиМУ, 14 лютого 2018 р.
 • Круглий стіл "Вектори активізації залучення інвестицій в Україну", м. Київ, КиМУ, 26 лютого 2018 р.
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2018 р.
 • Науково-практичний семінар «Методи активізації наукової роботи студентів та магістрантів з підготовки економічних напрямів», м. Київ, КиМУ, 21 березня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу», ХДУХТ, м. Харків, 22 березня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка міста та урбаністика», КНЕУ, Київ, 23 березня 2018 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи», ЦЕДР, м. Одеса, 07 квітня 2018 р.
 • II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності», ДДУУ, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р.
 • «Self-managed teamwork», участь команди студентів в екологічному проєкті – «Залучення соціальних інвестицій до модернізації водоочистних споруд міста», Київ, КиМУ, 10 жовтня 2018 р.
 • ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», Київ, Європейський ун-т, 18 жовтня 2018 р.
 • 72-а Науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансового розвитку аграрного сектору економіки України», Київ, НУБІП, 23 листопада 2018 р.
 • Круглий стіл «Сучасний менеджмент в стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку», м. Київ, КиМУ, 23 листопада 2018 р.
 • Майстер-клас «Знайомство студентів з роботою української товарної біржі з використанням сучасних інформаційних технологій», м. Київ, КиМУ, 04 грудня 2018 р.
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів»,Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київ, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 року

Науково-педагогічними працівниками факультету були видані монографії, навчальні посібники, наукові статті:

 • Виноградчий В.І. Сучасні інформаційні технології, інформаційні небезпеки, 32. Т.№ 3(186), 2014, С.23 – 28
 • Могилевська О.Ю. Формування системи управління промисловою інтегрованою бізнес-структурою / Економіка та держава: НЖП. - Київ, 2014. №5. С. 48-51
 • Мягкова О.В. • Мягкова О.В. Кластеризація промисловості України як механізм підвищення економічного добробуту в умовах глобалізації / "Україна в умовах европейськоїінтеграції та глобалізації світу": Монографія / [за ред. О.А. Чумаченко]. – К.: КиМУ, 2014. – С. 375 – 432
 • Виноградчий В.І. Охорона праці:управління, умови та безпека. (монографія)- Херсон: Айлант, 2014.- 80 с
 • Мягкова О.В., Григорович В.Р., Воронов М.П. Державне управління процесами підготовки та прийняття управлінських рішень у системі охорони здоров’я України: монографія [за ред. О.В. Мягкової]. – К.: КиМУ, 2014. – 450 с
 • Вяткін П.С. Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture / Вісник "Проблеми економіки та управління", 2014. № 779. С. 8-13
 • Виноградчий В.І. Безпека життєдіяльності та концепція стійкого розвитку людської спільноти. (монографія) - Херсон: Айлант, 2014.- 60 с
 • Вяткіна Т.Г. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1(9). – Київ, 2015. – С. 8-16
 • Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в туристичній індустрії / Проблеми міжнародних відносин: Збірник. наукових праць. – Вип. 10.– К.: КиМУ, 2015. – С. 170–176
 • Вяткіна Т.Г. Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.2(10) – Київ, 2015. – С. 14-21
 • Могилевська О.Ю. Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 378 с
 • Виноградчий В.І. “Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації” / Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – 2016. – № 41. – С. 65-69
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 349 с
 • В.В. Опанасюк Економічні передумови індивідуального виробництва в умовах четвертої науково-технічної революції / Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка фінанси право". - 2016. - с. 4-7
 • Виноградчий В.І. Підготовка працівників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях (посібник ) - Херсон: Айлант, 2016. - 276 с
 • Могилевська О.Ю. Тайм-менеджмент: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 305 с
 • Виноградчий В.І. Методологічні засади управління якістю діяльності консультаційних пунктів з цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних радах) - ( методичний посібник), м. Херсон - 2016 р
 • Могилевська О.Ю. Біржовий ринок: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 248 с
 • Оlga Mohylevskaya The competitiveness of industrial enterprise in the system of partner relations loyalty / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4 (2), 2017
 • В.В. Опанасюк Трансформація виробничої сили в епоху науково-промислової революції 4.0 на IT-ринку України / Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць - Київ: КиМУ, 2017. - Випуск 1 - 2(5,6). - С.122-203
 • Могилевська О.Ю. «Перспективи створення інноваційного кластера в київському регіоні за участю тов нвп «білоцерківмаз» / «Міжнародний науковий журнал Інтернаука», №3, 2017, С. 73-76, м. Київ
 • Могилевська О.Ю. «Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу України» / «Економіка та суспільство», №9, 2017, (Index Copernicus), МДУ, м. Мукачево
 • Коміренко В.І. «Міжнародний бізнес. Шляхи до успіху» у формі мультимедійного засобу. Навчальний посібник. Електронний ресурс, 2017
 • Оlga Mohylevskaya «THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF PARTNER RELATIONS LOYALTY», Germany: «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2017, 54 p
 • Могилевська О.Ю. Уфімцева Т.М., Cлободяник А.М. «Економіка підприємства: теорія і практика» Київ, КиМУ, 2017, 295 с
 • Mohylevska Оlga A collective monograph «Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects». «METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF EFFICIENCY OF REGIONAL POLICY» , Riga, Latvia, ISMA University, 2017
 • Могилевська О.Ю. «Інноваційна бізнес-модель сучасного промислового ринку» / «an innovative business model of the contemporary industrial market», Оксфордський університет, Великобританія. Журнал Scopus «Oxford Review of Economic Policy», №1(33) / 2017
 • Могилевська О.Ю. Монографія «Біржовий фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку», Киів, КиМУ, 2017, 262 с
 • Виногррадчий В.І. "Досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС" Науковий вісник ІДУ ЦЗ 2018 р
 • Могилевська О.Ю. «Економічна сутність інвестиційної привабливості промислового холдингу» «Глобальні та національні проблеми економіки», Миколаїв, МНУ, №21, 2018, (Index Сopernicus)
 • Могилевська О.Ю. Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності підприємств промислового комплексу / Сучасні питання економіки і права: зб.наук.праць. – К.: КиМУ, 2018. – Випуск 1(7)
 • Могилевська О.Ю. «Роль маркетингу в формуванні конкурентоспроможного потенціалу підприємства» «Сучасні питання економіки і права», Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018
 • Опанасюк В.В. «Інвестиційні перспективи криптоіндустрії України» «Сучасні питання економіки і права», Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018
 • Виноградчий В.І. «Наскрізне практичне навчання студентів – наближення їх до виробничої сфери» «Сучасні питання економіки і права», Київ, КиМУ, Збірник наукових прац, випуск 2(8), 2018
 • Могилевська О.Ю. Словник сучасного маркетингу. – Київ: КиМУ, 2018. – 213 с
 • Могилевська О.Ю. Навчальний посібник «БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» – Київ: КиМУ, 2018. – 136 с
 • Mohylevska Оlga A collective monograph «Management of innovative development the economic entities». «MANAGEMENT BY MODERN BUSINESS IN STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT», University of Social and Economic Scinces, Przeworsk, Poland, P. 43-51, June 2018
 • Mohylevska Оlga International of scientifically-practical conference «Global challenges of contemporary issues» 28-th September, 2018, France, Paris «Marketing management by foreign economic activity of an industrial enterprises» P.142-145
 • Виноградчий В.І. Формування конкурентоспроможності територій регіону та деякі аспекти покращення конкурентоздатності Херсонської області Науковий журнал “Молодий вчений” №6(58) червень 2018р. С.192-196 Index Copernicus (Польща)
 • Виноградчий В.І. “Конкурентоспрможність та конкурентні переваги регіону як “Економічне явище”. Міжнароднаконференції «Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу», 29 липня 2018р. (Лісабон, Португалія). С.5-8
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. CURRENT LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN THE EU AS A “ROAD MAP” FOR UKRAINE. Collective monograph INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY: GLOBAL TRENDS AND NATIONAL FEATURES Kaunas, Lithuania 2018

Науково-дослідна робота студентів

Колектив факультету активно залучає студентів до науково-дослідної роботи, що проводиться в органічній єдності з освітнім процесом.

Студенти факультету постійно беруть участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах:

Результати наукових досліджень студенти публікують у збірнику наукових праць «Сучасні питання економіки і права», матеріалах за підсумками проведених конференцій тощо.

Починаючи з 2007 року, на факультеті сформоване й здійснює свою діяльність Студентський науковий гурток «Бізнес-клуб», члени якого є активними учасниками етапів Всеукраїнських олімпіад з економіки, менеджменту, фінансів, стипендіальної програми «Zavtra ua», науково-практичної всеукраїнської конкурсної програми LoNG (Look of New Generation / Погляд нового покоління), міжнародних змагань зі стратегічного менеджменту, студентських конференцій.

На засіданнях наукового гуртка «Бізнес-клуб» обговорюються й дискутуються питання, пов’язані з практичним менеджментом, функціонуванням підприємства, реальним бізнесом, управлінською і маркетинговою діяльністю підприємств України, а також студенти отримують консультації щодо здійснення наукових досліджень, написання наукових робіт і виголошення доповідей.

Заняття студентів проводяться у спеціалізованих аудиторіях із використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота у малих групах, активно використовуються ділові ігри.

До послуг студентів обладнані мультимедійними засобами аудиторії для проведення лекційних і лабораторно-практичних занять, комп'ютерні класи, навчальна бібліотека, спортивна зала. На факультеті створено спеціалізований комп'ютерний кабінет економіки, меркетингу та комерційної діяльності із сучасним програмним забезпеченням, який підключений до мережі Internet, що надає змогу студентам під керівництвом провідних викладачів факультету виконувати практичні ситуаційні завдання економічного та управлінського змісту. Характерною особливістю при підготовці фахівців у галузі економіки є інтелектуальний розвиток особистості, що забезпечується завдяки участі студентів у проекті «Університетська освіта».


Виховна робота

Виховна робота на факультеті спрямована, передусім, на те, щоб обґрунтовано довести до свідомості кожного студента, що фахівець у галузі економіки та менеджменту повинен мати широку ерудицію, належну підготовку з основ гуманітарних знань, орієнтуватись у питаннях розвитку науки й культури, досконально володіти професією.

Для формування освітньо-професійних якостей студентів проводяться такі заходи:

 • викладання фундаментальних дисциплін і дисциплін спеціалізації здійснюється в органічному зв’язку з процесом виховання, з позицій утвердження України як суверенної держави, завдань зростання її економіки та життєвого рівня її населення
 • організація виховних годин на курсах
 • виховання професійної гідності (на заняттях, у наукових гуртках, у розвиту спеціальностей, лекціях зі вступу до спеціальності)
 • ознайомлення першокурсників з Києвом і його історичними пам’ятками і культурними центрам

У межах професійного виховання студентської молоді працівниками факультету постійно організовуються екскурсії на підприємства, організації і установи відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей.

У межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» регулярно проводяться інтелектуальні ділові ігри, конкурси, олімпіади з учнями м. Києва та регіонів України, а також майстер-класи, тренінги, курси лекцийй з економіки, менеджменту в закладах середньої освіти м. Києва.

Зокрема, серед абітурієнтів регулярно проводяться олімпіади, конкурси, інтелектуальні ігри «Як стати успішним менеджером», «Як стати мільйонером», переможці яких зараховуються до Університету на пільгових умовах.


Суспільно-громадське життя студентів

На факультеті організоване змістовне дозвілля, діє рада студентського самоврядування. Студентський актив організовує різноманітні культурно-масові заходи: туристичні походи, екскурсійні поїздки, спортивні змагання.

Важливе місце в освітньому процесі економічного факультету приділяється формуванню активної громадянської позиції студентів. Студенти беруть участь у міських заходах, зокрема, присвячених Міжнародному дню студента, є активними учасниками щорічної Всеукраїнської студентської наукової конференції, до Дня науки, щорічних наукових програм і конкурсів. Розвитку їхньої професійної майстерності сприяють зустрічі з представниками бізнес-структур м. Києва. Студентам надаються можливості прослухати лекції з актуальних соціально-економічних проблем, взяти участь у цікавих дискусіях, круглих столах.

Стало традиційним св’яткування в листопаді Тижня науки, в межах якого організовано круглі столи, майстер-класи, а також проведення Дня економічного факультету, Дня підприємця, проведення конкурсу на кращий бізнес-план і кращу газету, що сприяє згуртуванню студентів усіх курсів, реалізації їхнього творчого і наукового потенціалу та формуванню активної громадянської позиції.

Факультет пишається своїми випускниками, які успішно працюють на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Більшість випускників факультету продовжують навчання в магістратурі.

23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40