Менеджмент

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • договірне право;
 • публічне адміністрування;
 • ділове адміністрування;
 • фінансовий менеджмент;
 • інформаційні системи і технології в управлінні організацією.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • правові засади адміністративної діяльності;
 • психологія управління;
 • організаційна поведінка та діловий протокол;
 • глобальна макроекономічна політика;
 • адміністративне управління;
 • міжнародний бізнес;
 • аудит і оцінювання управлінської діяльності;
 • стратегічний менеджмент;
 • реінжиніринг бізнес-процесів;
 • інноваційний менеджмент;
 • логістичний менеджмент.

Спільна освітня програма КиМУ


Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • фінансово-кредитних установах;
 • інвестиційних, консалтингових компаніях;
 • виробничих і комерційних підприємствах.

Після повного курсу навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням виробництвом;
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом;
 • економічними розрахунками і прогнозуванням;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • організацією оплати і стимулювання праці;
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • збутом і організацією продажів;
 • матеріально-технічним забезпеченням.
може обіймати посади:
 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії;
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі;
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління.
23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40