Менеджмент

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Методика викладання у вищій школі
 • Теорія і практика вищої школи
 • Організаційна поведінка та діловий протокол
 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Методологія наукових досліджень та системне мислення
 • Розвиток менеджменту в умовах трансформаційних змін економічних систем
 • Договірне право
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Управління командами і тайм-менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Маркетинг-менеджмент
 • Проектний менеджмент
 • Топ-менеджмент
 • Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-моделювання
 • Аудит та методологічні підходи доі оцінювання управлінської діяльності

Дисципліни циклу професійної підготовки (силабуси):


* Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

Вибіркові дисципліни (силабуси):

 • Адміністративне управління в умовах цифрової економіки
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Ділове адміністрування
 • Управлінська риторика
 • Методологія управління міжнарожними проектами
 • Бізнес-курс з іноземної мови
 • Фінансовий менеджмент
 • Організація і проектування операційних систем
 • Методологічні засади антикризового управління
 • Наукові підходи до управління змінами
 • Бізнес-етика
 • Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
 • Глобальна макроекономічна політика
 • Бізнес-економікс
 • Міжнародний бізнес
 • Глобальні партнерські мережі

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і аудиторіях.


Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • Економічний факультет,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

управлінською діяльністю в якості керівників структурних підрозділів та топ-менеджменту на підприємствах:

 • роздрібної та оптової торгівлі
 • дистрибуції матеріальних та нематеріальних потоків
 • виробничої діяльності
 • зовнішньоекономічної діяльності
 • сфери послуг
 • некомерційної діяльності

управлінською діяльністю в якості керівників структурних підрозділів та топ-менеджменту в організаціях:

 • органів влади
 • освіти
 • науково-дослідних структур
 • банківських, страхових, біржових структур

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які здатні приймати обґрунтовані рішення щодо управління персоналом, виробництвом, зовнішньоекономічною діяльністю та спроможні забезпечити ефективне функціонування національної економіки.

Магістр з менеджменту підготовлений для роботи в різноманітних підрозділах організацій і підприємств будь-якої галузі та форми власності.

Після повного курсу навчання фахівець з менеджменту організацій та адміністрування, менеджер організації може займати первинні посади:

 • Керівники підприємств, установ та організацій
 • Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Головні фахівці-керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку
 • Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
 • Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності
 • Керівники функціональних підрозділів
 • Менеджери в будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку
 • Менеджери в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
 • Менеджери в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
 • Менеджери  у фінансовій діяльності
 • Менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
 • Менеджери з питань комерційної діяльності та управління
 • Менеджери з реклами
 • Менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу
 • Менеджери із соціальної та корпоративної відповідальності
 • Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів (викладач вищого навчального закладу)
 • Викладачі середніх навчальних закладів

Представники роботодавців: ТОВ «АС Вектор», ТОВ «Старкі-Індастрі», ТОВ «Імпел Гріффін Груп», «ТОВ «ЛуБор», «ТОВ «Світаб-трейд» та інші приймають участь у перегляді ОПП «Економіка», забезпечують практичну підготовку, беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

У межах забезпечення якості ОПП «Менеджмент» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: ТОВ «АС Вектор», ТОВ «Старкі-Індастрі», ТОВ «Імпел Гріффін Груп», «ТОВ «ЛуБор», «ТОВ «Світаб-трейд», ПрАТ «Полтавамаш», АТ «ПУМБ», відділення №30, Факультетом економіки та менеджменту ПВНЗ «Європейський університет», ННІ економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Науково-дослідним інститутом економіки і менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія), Державним університетом штату Вашингтон (м. Пуллман, США).