Менеджмент

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Договірне право
 • Організація та методологія наукових досліджень
 • Методика викладання у вищій школі
 • Психологія і педагогіка вищої школи
 • Психологія управління

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Публічне адміністрування
 • Ділове адміністрування
 • Фінансовий менеджмент
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Виробнича практика
 • Педагогічна (асистентська) практика
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Переддипломна практика
 • Стратегічний менеджмент

Для вибору студентів спеціальності "Менеджмент" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Організаційна поведінка та діловий протокол
 • Глобальна макроекономічна політика
 • Адміністративне управління
 • Міжнародний бізнес
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • Інноваційний менеджмент
 • Логістичний менеджмент
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Управлінська риторика
 • Теорія управління
 • Маркетинг-менеджмент
 • Тайм-менеджмент
 • Управління змінами
 • Організація і проектування операційних систем
 • Корпоративна соцііальна відповідальність бізнесу

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • фінансово-кредитних установах
 • інвестиційних, консалтингових компаніях
 • виробничих і комерційних підприємствах

Після закінчення навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням виробництвом
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом
 • економічними розрахунками і прогнозуванням
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • організацією оплати і стимулювання праці
 • дослідженням й аналізом ринків
 • збутом і організацією продажів
 • матеріально-технічним забезпеченням
може займати посади:
 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч
29 02/2020
10:00
Зустріч