Менеджмент

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • договірне право
 • організація та методологія наукових досліджень
 • методика викладання у вищій школі
 • психологія і педагогіка вищої школи
 • психологія управління

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • публічне адміністрування
 • ділове адміністрування
 • фінансовий менеджмент
 • інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • правові засади адміністративної діяльності
 • стратегічний менеджмент

Вибіркові дисципліни:

 • організаційна поведінка та діловий протокол
 • глобальна макроекономічна політика
 • адміністративне управління
 • міжнародний бізнес
 • аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • реінжиніринг бізнес-процесів
 • інноваційний менеджмент
 • логістичний менеджмент
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • управлінська риторика
 • теорія управління
 • маркетинг-менеджмент
 • тайм-менеджмент
 • управління змінами
 • організація і проектування операційних систем
 • корпоративна соціальна відповідальність бізнесу

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • фінансово-кредитних установах
 • інвестиційних, консалтингових компаніях
 • виробничих і комерційних підприємствах

Після закінчення навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням виробництвом
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом
 • економічними розрахунками і прогнозуванням
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • організацією оплати і стимулювання праці
 • дослідженням й аналізом ринків
 • збутом і організацією продажів
 • матеріально-технічним забезпеченням
може займати посади:
 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління
17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч