Менеджмент

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Методика викладання у вищій школі
 • Теорія і практика вищої школи
 • Організаційна поведінка та діловий протокол
 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Методологія наукових досліджень та системне мислення
 • Розвиток менеджменту в умовах трансформаційних змін економічних систем
 • Договірне право
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Управління командами і тайм-менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Маркетинг-менеджмент
 • Проектний менеджмент
 • Топ-менеджмент
 • Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-моделювання
 • Аудит та методологічні підходи доі оцінювання управлінської діяльності

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Адміністративне управління в умовах цифрової економіки
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Ділове адміністрування
 • Управлінська риторика
 • Методологія управління міжнарожними проектами
 • Бізнес-курс з іноземної мови
 • Фінансовий менеджмент
 • Організація і проектування операційних систем
 • Методологічні засади антикризового управління
 • Наукові підходи до управління змінами
 • Бізнес-етика
 • Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
 • Глобальна макроекономічна політика
 • Бізнес-економікс
 • Міжнародний бізнес
 • Глобальні партнерські мережі

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • фінансово-кредитних установах
 • інвестиційних, консалтингових компаніях
 • виробничих і комерційних підприємствах

Після закінчення навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням виробництвом
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом
 • економічними розрахунками і прогнозуванням
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • організацією оплати і стимулювання праці
 • дослідженням й аналізом ринків
 • збутом і організацією продажів
 • матеріально-технічним забезпеченням
може займати посади:
 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління