Вибіркові дисципліни

Для оформлення індивідуального плану студента за освітньо-професійною програмою необхідно обрати дисципліни з переліку та подати відповідну заяву в директорат інституту/ деканат факультету. Студенти мають право обирати дисципліни в межах обраної освітньої програми та з інших освітніх програм відповідно до Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін.

Нагадуємо, що в університеті діють сертифікатні програми, з якими можна ознайомитись на сайті університету. Вибір сертифікатної програми і успішне її проходження може бути зараховано як результат однієї із вибіркових дисциплін (за бажанням студента).

  Сертифікатні програми:
 • Сертифікатна програма «Підприємницький Startup»
 • Сертифікатна програма «Міжнародне право: механізми захисту прав людини»
 • Сертифікатна програма «Управління IT-проектами»
 • Сертифікатна програма "Східноазійські студії"
 • Сертифікатна програма «Медичне страхування в Україні»
 • Навчальний курс «Інформаційні технології в перекладацькій діяьності»
 • Навчальний курс «Англійська мова для ІТ-фахівців»
 • Навчальний курс «Business startup-school»
 • Навчальний курс «Англійська мова телефонних розмов та e-mail листування»
 • Навчальний курс «Англійська мова для переговорів і укладання угод»

Запис на сертифікатні програми здійснюється в Центрі громадських і міжнародних зв’язків - каб. 207 (тел.: +38 044 594 03 04)

При наявності сертифікату про закінчення курсу/програми результати зараховуються як результати вивчення вибіркової дисципліни з занесенням в індивідуальний план студента.

Вибіркові навчальні дисципліни для студентів:

Вільний вибір освітніх компонентів

Каталог загальноуніверситетських вибіркових дисциплін