Економіка

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • філософія
 • іноземна мова
 • політологія
 • основи екології та безпека життєдіяльності
 • цивільна оборона
 • основи охорони праці
 • вища математика

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • іноземна мова
 • політична економія
 • мікроекономіка
 • макроекономіка
 • історія економіки та економічної думки
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економіко-математичне моделювання
 • економічна інформатика
 • статистика
 • економіка підприємства
 • національна економіка
 • маркетинг
 • логістика
 • фінанси
 • бухгалтерський облік
 • соціально-трудові відносини
 • економетрія
 • регіональна економіка
 • менеджмент
 • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 • інноваційне підприємство
 • стратегія підприємства
 • планування і контроль на підприємстві
 • організація і планування на підприємстві
 • проектний аналіз
 • потенціал і розвиток підприємства

Вибіркові дисципліни:

 • Паблік Рилейшнз
 • підприємництво і малий бізнес
 • іноземна мова (за профспрямуванням)
 • ЗЕД підприємства
 • венчурний бізнес
 • міжнародна економіка
 • психологія бізнесу
 • формування бізнес-моделі підприємства
 • лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • управління проектами
 • економічний аналіз галузі
 • академічне підприємництво
 • інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • управління командами
 • етика бізнесу
 • цифрова економіка
 • ділова іноземна мова
 • основи економіки праці
 • інноваційне підприємництво
 • ціноутворення
 • управлінський облік
 • управління ризиками
 • глобальні фактори бізнесу
 • оподаткування підприємства
 • економіка та організація торгівлі
 • інвестування
 • бізнес-планування
 • ринкові дослідження

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • компаніях і фірмах різних форм власності
 • банках
 • інвестиційних компаніях
 • консалтингових компаніях
 • органах державного управління

Після закінчення навчання фахівець з економіки

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • економічними розрахунками й прогнозуванням
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • оцінюванням кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб
 • організацією оплати й стимулювання праці
 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, контроль і регулювання портфеля активів)
 • дослідженням й аналізом ринків
 • збутом й організацією продажів
 • матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його підрозділів
 • дослідженнями й розробками в галузі гуманітарних і суспільних наук
 • консультаціями з питань комерційної діяльності й управління
 • керуванням підприємствами
 • державним управлінням
може займати посади:
 • економіста у вітчизняних, іноземних компаніях і фірмах
 • фахівця з фінансово-економічної безпеки
 • керівника малого, середнього підприємства, філіалу, помічника керівника
 • головного фахівця, керівника підрозділів в комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державної і місцевої влади
 • бухгалтера, фінансового експерта
 • фінансового аналітика, аудитора
17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч