Економіка

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • політична економія
 • мікроекономіка
 • макроекономіка
 • історія економіки та економічної думки
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економіко-математичне моделювання
 • економічна інформатика
 • статистика
 • економіка підприємства
 • національна економіка
 • маркетинг
 • логістика
 • фінанси
 • бухгалтерський облік
 • соціально-трудові відносини
 • Паблік Рилейшнз
 • підприємництво і малий бізнес
 • економетрія
 • регіональна економіка
 • менеджмент
 • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 • стратегія підприємства
 • планування і контроль на підприємстві
 • організація і планування на підприємстві
 • проектний аналіз
 • потенціал і розвиток підприємства

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • основи економіки праці
 • інноваційне підприємство
 • ціноутворення
 • етика бізнесу
 • управління ризиками
 • лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • оподаткування підприємства
 • економічний аналіз
 • інвестування
 • бізнес-планування

Для вибору студентів спеціальності "Економіка" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Паблік Рилейшнз
 • Підприємництво і малий бізнес
 • Іноземна мова (за профспрямуванням)
 • ЗЕД підприємства
 • Венчурний бізнес
 • Міжнародна економіка
 • Психологія бізнесу
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • Управління проектами
 • Економічний аналіз галузі
 • Академічне підприємництво
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Управління командами
 • Етика бізнесу
 • Цифрова економіка
 • Ділова іноземна мова
 • Основи економіки праці
 • Інноваційне підприємництво
 • Ціноутворення
 • Управлінський облік
 • Управління ризиками
 • Глобальні фактори бізнесу
 • Оподаткування підприємства
 • Економіка та організація торгівлі
 • Інвестування
 • Бізнес-планування
 • Ринкові дослідження

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • компаніях і фірмах різних форм власності
 • банках
 • інвестиційних компаніях
 • консалтингових компаніях
 • органах державного управління

Після закінчення навчання фахівець з економіки

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • економічними розрахунками й прогнозуванням
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • оцінюванням кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб
 • організацією оплати й стимулювання праці
 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, контроль і регулювання портфеля активів)
 • дослідженням й аналізом ринків
 • збутом й організацією продажів
 • матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його підрозділів
 • дослідженнями й розробками в галузі гуманітарних і суспільних наук
 • консультаціями з питань комерційної діяльності й управління
 • керуванням підприємствами
 • державним управлінням
може займати посади:
 • економіста у вітчизняних, іноземних компаніях і фірмах
 • фахівця з фінансово-економічної безпеки
 • керівника малого, середнього підприємства, філіалу, помічника керівника
 • головного фахівця, керівника підрозділів в комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державної і місцевої влади
 • бухгалтера, фінансового експерта
 • фінансового аналітика, аудитора
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч
29 02/2020
10:00
Зустріч