Публічне управління та адміністрування

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Фахівець з публічного управління та адміністрування

(публічне управління, бізнес-адміністрування)

Це якісна управлінська освіта, яка є гарантом вашої особистої конкурентоспроможності як менеджера. Мистецтво управління, якого навчають на програмі ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, спирається на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку бізнес-адміністрування. Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою комп’ютерних ділових ігор виробляють у студентів комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами.

Освітній процес забезпечується високопрофесійними фахівцями - економістами, юристами, практиками-управлінцями.

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • договірне право
 • методологія та організація наукових досліджень
 • охорона праці в галузі, цивільний захист та інтелектуальна власність
 • електронне врядування
 • інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • правові засади адміністративної діяльності
 • кадрова політика у публічній сфері
 • публічна політика
 • парламентська діяльність
 • публічне адміністрування
 • іноземна мова професійного спілкування
 • психологія управління
 • комунікації в публічному управлінні
 • публічна служба
 • техніка адміністративної діяльності

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • політичний піар
 • управління розвитком персоналу
 • регіональна політика і місцеве самоврядування
 • бізнес-економіка
 • крос-культурний менеджмент
 • управлінський екаутинг
 • маркетингові дослідження та аналіз інформації

Навчальні програми розроблено з урахуванням сучасних вимог підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Освітній процес побудований на практико-орієнтованій основі.

11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч
29 02/2020
10:00
Зустріч