Публічне управління та адміністрування

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Фахівець з публічного управління та адміністрування

(публічне управління, бізнес-адміністрування)

Це якісна управлінська освіта, яка є гарантом вашої особистої конкурентоспроможності як менеджера. Мистецтво управління, якого навчають на програмі ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, спирається на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку бізнес-адміністрування. Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою комп’ютерних ділових ігор виробляють у студентів комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами.

Освітній процес забезпечується високопрофесійними фахівцями - економістами, юристами, практиками-управлінцями.

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • правові засади адміністративної діяльності
 • організаційна поведінка та діловий протокол
 • методологія наукових досліджень та системне мислення
 • наукове спілкування іноземною мовою

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • ділове адміністрування
 • публічне адміністрування
 • техніка адміністративної роботи
 • PR-технології та комунікації в публічному управлінні
 • стратегічний менеджмент
 • інноваційний менеджмент
 • регіональна політика
 • електронне урядування
 • моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні
 • інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів
 • міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління
 • методологія дослідження Європейської та євроатлантичної інтеграції

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • засади національної безпеки
 • правовий захист інтелектуальної власності
 • методологічні засади реінжинірингу бізнес-процесів та бізнес-планування
 • аудит та методологічні підходи доі оцінювання управлінської діяльності
 • управління командами
 • тайм-менеджмент
 • практики корпоративно-соціальної відповідальності у сфері публічного управління
 • інформаційна безпека та ризик-менеджмент
 • демократичне самоврядування
 • публічні фінанси
 • міжнародна економіка
 • міжнародний бізнес
 • бізнес-економікс
 • управлінський екаутинг
 • методологія маркетингових досліджень та аналіз інформації
 • бізнес-курс з іноземної мови

Навчальні програми розроблено з урахуванням сучасних вимог підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Освітній процес побудований на практико-орієнтованій основі.