Публічне управління та адміністрування

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Фахівець з публічного управління та адміністрування

(публічне управління, бізнес-адміністрування)

Це якісна управлінська освіта, яка є гарантом вашої особистої конкурентоспроможності як менеджера. Мистецтво управління, якого навчають на програмі ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, спирається на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку бізнес-адміністрування. Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою комп’ютерних ділових ігор виробляють у студентів комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами.

Освітній процес забезпечується високопрофесійними фахівцями - економістами, юристами, практиками-управлінцями.

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • інформаційні системи і технології в управлінні
 • правові засади адміністративної діяльності
 • організаційна поведінка та діловий протокол
 • бізнес-економіка
 • іноземна мова

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • логістичний менеджмент
 • міжнародний фінансовий менеджмент
 • управління трудовими ресурсами
 • техніка адміністративної роботи
 • сратегічний менеджмент
 • ділове адміністрування
 • аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • публічне адміністрування
 • міжнародний бізнес
 • інвестиційний менеджмент

Вибіркові дисципліни:

 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування
 • оподаткування підприємств
 • демократичне самоврядування
 • міжнародна економіка
 • основи наукових досліджень та системне мислення
 • маркетингові дослідження та аналіз інформації
 • крос-культурний менеджмент
 • практикум з іншомовного наукового спілкування
 • моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні
 • правовий захист інтелектуальної власності
 • PR-технології та комунікації в публічному управлінні
 • управлінський екаутинг
 • міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління
 • інформаційна безпека та ризик-менеджмент
 • публічні фінанси

Навчальні програми розроблено з урахуванням сучасних вимог підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Освітній процес побудований на практико-орієнтованій основі.

17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч