Публічне управління та адміністрування

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Організаційна поведінка та діловий протокол
 • Методологія наукових досліджень та системне мислення
 • Наукове спілкування іноземною мовою

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Ділове адміністрування
 • Публічне адміністрування
 • Техніка адміністративної роботи
 • PR-технології та комунікації в публічному управлінні
 • Стратегічний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Регіональна політика
 • Електронне урядування
 • Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів
 • Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління
 • Методологія дослідження європейської та євроатлантичної інтеграції

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Проблеми національної та регіональної безпеки
 • Правовий захист інтелектуальної власності
 • Методологічні засади реінжинірингу бізнес-процесів та бізнес-планування
 • Аудит та методологічні підходи до оцінювання управлінської діяльності
 • Управління командами
 • Тайм-менеджмент
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності у сфері публічного управління
 • Інформаційна безпека та ризик-менеджмент
 • Демократичне самоврядування
 • Публічні фінанси
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародний бізнес
 • Бізнес-економікс
 • Управлінський екаутинг
 • Методологія маркетингових досліджень та аналіз інформації
 • Бізнес-курс з іноземної мови

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.

Після повного курсу навчання фахівець з публічного управління та адміністрування може займати первинні посади:

 • Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади
 • Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
 • Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
 • Керівники підприємств, установ та організацій
 • Професіонали державної служби

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють діяльність на економічному ринку України. Серед них: науково-дослідницькі інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок організаційної та науково-дослідницької діяльності у галузі економіки, зокрема:

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
 • Київська міська державна адміністрація,
 • Торговельно-промислова палата України,
 • Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада,
 • Спостережна рада Кредитної спілки "Освіта",
 • Економічний факультет,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ "Світаб-трейд",
 • ТОВ "АС Вектор",
 • ТОВ "ЛуБор",
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

 1. 19-20 березня 2020 р. науково-педагогічні працівники кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, доцент, кандидат економічних наук Могилевська Ольга Юріївна, а також студенти Київського міжнародного університету взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів», яка проходила в КНЕУ (м. Київ).
 2. 15 жовтня 2020 р. студенти Київського міжнародного університету взяли участь в організаційній зустрічі Всеукраїнського конкурсу LoNG-2020 (LOOK OF NEW GENERATION / ПОГЛЯД НОВОГО ПОКОЛІННЯ) в режимі ZOOM-конференції, підготувавши наукове дослідження на актуальну тему: «Проблема людських ресурсів в промисловому секторі економіки України»(науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Могилевська О.Ю.). Об’єктом дослідження стали міграційні процеси в Україні. Мета дослідження – зупинити трудову еміграцію в Україні за рахунок підвищення науково-технічного потенціалу України та формування менталітету українського народу. https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-studentiv-u-vseukrayinskomu-konkursi-long-2020-look-of-new-generation-poglyad-novogo-pokolinn/
 3. 10 листопада 2020 року було проведено майстер-клас для студентів університету на тему «Цифрові технології у сучасному світі», присвячений Всесвітньому Дню Науки. Організатори майстер-класу доцент Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук) та доцент Слободяник А.М., НУБІП України. https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-tsyfrovi-tekhnologiyi-u-suchasnomu-sviti/
 1. 11 листопада 2020 року відбувся круглий стіл на тему «Виклики економічних знань» для студентів Київського міжнародного університету за участю завідуючої кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Могилевської О.Ю., модератор круглого столу– доктор економічних наук, доцент, декан факультету В.І. Виноградчий. Були розглянуті питання змін світової економіки, господарських, соціально-демографічних, політичних і психологічних чинників економічної системи, внутрішньої природи кризових явищ у ринковій економіці на макрорівні. https://kymu.edu.ua/news/2020/kruglyy-stil-vyklyky-ekonomichnykh-znan/
 2. Участь студентів Київського міжнародного університету у написанні колективної монографії за матеріалами круглого столу «Виклики економіки знань» на тему «Соціально-економічна модель розвитку України в умовах 4-ої промислової революції», за ред. Могилевської О.Ю. Київ. КиМУ. 2020.
 3. 27 листопада 2020 року було проведено майстер-клас «Фінансово-економічні аспекти банківської справи». Організатори майстер-класудоцент Момот Олександр Михайлович (доктор економічних наук) спільно з роботодавцем Наумець О.В. (керуючий відділенням №30 АТ ПУМБ, м. Київ) з метою уявлення майбутніми фахівцями особливостей функціонування банківської системи на вітчизняному та світовому ринку та банку, як учасника банківського ринку. Проведений майстер-клас є актуальним у теперішніх економічних умовах, студенти отримали багато корисної інформації. Було обговорені актуальні проблеми ведення банківської діяльності з використанням сучасних технологій. https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-finansovo-ekonomichni-aspekty-bankivskoyi-spravy/
 4. 07 грудня 2020 року було проведено майстер-клас «Міжнародна економіка, власний бізнес, (Start-up), сучасні технології бізнесу, менеджмент; практики КСВ - вітчизняний і зарубіжний досвід» для студентів університету спеціальностей «Економіка», «Підприємництво», «Менеджмент». Організатор майстер-класу доцент Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук). Під час майстер-класу були обговорені питання міжнародної економіки, відкриття власного бізнесу, сучасних технологій бізнесу та менеджменту тощо. https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-naukovtsiv-kymu-u-svyati-den-litseyu/
 5. 19 лютого 2021 року було проведено майстер-клас «Україна в умовах цифрової економіки». Студенти економічного факультету університету (спеціальності: економіка, підприємництво, менеджмент) прийняли участь в майстер-класі на тему «Україна в умовах цифрової економіки», який провела Каліна Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту дизайну, архітектури та журналістики, метою якого є набуття професійних компетентностей майбутнім фахівцем в сфері фінансів, менеджменту, маркетингу з використанням сучасних інноваційних технологій. Організатори майстер-класу доцент Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук) та Каліна Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту дизайну, архітектури та журналістики. https://kymu.edu.ua/news/2021/mayster-klas-ukrayina-v-umovakh-tsyfrovoyi-ekonomiky/
 6. Постійна участь студентів Київського міжнародного університету у публікаціях статей до збірнику «Сучасні питання економіки і права». https://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-suchasni-pitannya-ekonomiki-i-prava/
 7. Участь студентів Київського міжнародного університету у ХХVІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих викладачів «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи», яка відбудеться 20 травня 2021 р. у Київському міжнародному університеті.

Cтудентські досягнення

Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту пишається своїми випускниками, які нині активно працюють у економічній та управлінській сферах й покращують розвиток економічної галузі України. Серед них – Скіпальська Галіна (випускниця 2020 року, директорка представництва HealthRight International, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду (МБФ) "Українська фундація громадського здоров'я", заснованого міжнародною організацією з охорони здоров’я та прав людини HealthRight International), Котляр Руслан (випускник 2020 року, заступник міського голови Прилуцької міської Ради), Котляр Тетяна (випускниця 2020 року, директор Прилуцького фахового медичного коледжу), Сандлер Ерік (випускник 2020 року, директор компанії «IT-Technologies», Ізраїль), Штанько Олексій (випускник 2018 року, директор ТОВ „ЗТКС „Компресор Україна”, м. Дніпро).

Предметні гуртки/Наукові студії/Проблемні групи

 • науковий гурток «Публічне управління» (керівник – професор Виноградчий В.І.)
 • науковий гурток «Студентський бізнес-клуб» (керівник – доцент Могилевська О.Ю.)
 • науковий гурток «Електронне урядування» (керівник – професор Момот О.М.)
 • проблемна група «Топ-менеджмент в сучасній системі адміністративного управління» (керівник – доцент Опанасюк В.В.)
 • проблемна група «Світова економічна система: проблеми і перспективи розвитку» (керівник – доцент Касабова І.А.)

Діяльність  предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з економічних дисциплін;
 • знайомство з науковими основами і досягненнями сучасної економічної практики тощо.