Публічне управління та адміністрування

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Організаційна поведінка та діловий протокол
 • Методологія наукових досліджень та системне мислення
 • Наукове спілкування іноземною мовою

Дисципліни циклу професійної підготовки (силабуси):

 • Ділове адміністрування
 • Публічне адміністрування
 • Техніка адміністративної роботи
 • PR-технології та комунікації в публічному управлінні
 • Стратегічний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Регіональна політика
 • Електронне урядування
 • Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів
 • Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління
 • Методологія дослідження європейської та євроатлантичної інтеграції

* Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

Вибіркові дисципліни (силабуси):

 • Проблеми національної та регіональної безпеки
 • Правовий захист інтелектуальної власності
 • Методологічні засади реінжинірингу бізнес-процесів та бізнес-планування
 • Аудит та методологічні підходи до оцінювання управлінської діяльності
 • Управління командами
 • Тайм-менеджмент
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності у сфері публічного управління
 • Інформаційна безпека та ризик-менеджмент
 • Демократичне самоврядування
 • Публічні фінанси
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародний бізнес
 • Бізнес-економікс
 • Управлінський екаутинг
 • Методологія маркетингових досліджень та аналіз інформації
 • Практикум з іншомовного наукового спілкування

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і аудиторіях.


Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
 • Київська міська державна адміністрація,
 • Торговельно-промислова палата України,
 • Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада,
 • Спостережна рада Кредитної спілки "Освіта",
 • Економічний факультет,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ "Світаб-трейд",
 • ТОВ "АС Вектор",
 • ТОВ "ЛуБор",
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

управлінською діяльністю в якості керівників структурних підрозділів та топ-менеджменту в організаціях:

 • Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади
 • Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
 • Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
 • Керівники підприємств, установ та організацій
 • Професіонали державної служби

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з публічного управління, які здатні приймати обґрунтовані рішення щодо державного управління та спроможні забезпечити ефективне функціонування національної економіки.

Магістр з публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи в органах державної влади і місцевого самоврядування, у державних установах та організаціях, у громадських об’єднаннях, у центральних та місцевих органах виконавчої влади, у міжнародних неурядових організаціях, у некомерційних організаціях, у наукових та освітніх установах, у державних та громадських фондах, у антикорупційному бюро.

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади
 • Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
 • Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
 • Керівники підприємств, установ та організацій
 • Професіонали державної служби

Представники роботодавців: ТОВ «АС Вектор», ТОВ «Старкі-Індастрі», ТОВ «Імпел Гріффін Груп», «ТОВ «ЛуБор», «ТОВ «Світаб-трейд», Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Київська міська державна адміністрація, Торговельно-промислова палата України, Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада, Спостережна рада Кредитної спілки «Освіта» та інші приймають участь у перегляді ОПП «Економіка», забезпечують практичну підготовку, беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

У межах забезпечення якості ОПП «Публічне управління та адміністрування» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: ТОВ «АС Вектор», ТОВ «Старкі-Індастрі», ТОВ «Імпел Гріффін Груп», «ТОВ «ЛуБор», «ТОВ «Світаб-трейд», департаментом економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації, Факультетом економіки та менеджменту ПВНЗ «Європейський університет», ННІ економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Науково-дослідним інститутом економіки і менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, ФБатумським державним університетом ім. Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія), Державним університетом штату Вашингтон (м. Пуллман, США).