Публічне управління та адміністрування

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Фахівець з публічного управління та адміністрування

(публічне управління, бізнес-адміністрування)

Це якісна управлінська освіта, яка є гарантом вашої особистої конкурентоспроможності як менеджера. Мистецтво управління, якого навчають на програмі ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, спирається на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку бізнес-адміністрування. Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою комп’ютерних ділових ігор виробляють у студентів комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами.

Науково-педагогічна робота забезпечується високопрофесійними фахівцями - економістами, юристами, практиками-управлінцями.

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • договірне право;
 • методологія та організація наукових досліджень;
 • охорона праці в галузі, цивільний захист та інтелектуальна власність;
 • електронне врядування;
 • інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • правові засади адміністративної діяльності;
 • кадрова політика у публічній сфері;
 • публічна політика;
 • парламентська діяльність;
 • публічне адміністрування;
 • іноземна мова професійного спілкування;
 • психологія управління;
 • комунікації в публічному управлінні;
 • публічна служба;
 • техніка адміністративної діяльності.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • політичний піар;
 • управління розвитком персоналу;
 • регіональна політика і місцеве самоврядування;
 • бізнес-економіка;
 • крос-культурний менеджмент;
 • управлінський екаутинг;
 • маркетингові дослідження та аналіз інформації.

Навчальні програми розроблені з урахуванням сучасних вимог підготовки фахівців в сфері публічного управління та адміністрування. Навчальний процес побудований на практичній основі.

23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40