Менеджмент

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • економетрія;
 • політична економія;
 • мікроекономіка;
 • макроекономіка;
 • історія економіки та економічної думки;
 • вища математика;
 • теорія ймовірностей і математична статистика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • економічна інформатика;
 • статистика;
 • трудове право;
 • підприємницьке право;
 • адміністративне право;
 • фінансове право України;
 • цивільне право;
 • маркетинг;
 • гроші та кредит;
 • міжнародні економічні відносини;
 • державне та регіональне управління;
 • менеджмент і адміністрування. Основи менеджменту;
 • менеджмент і адміністрування. Операційний менеджмент;
 • менеджмент і адміністрування. Управління персоналом;
 • менеджмент і адміністрування. Інформаційні системи в менеджменті;
 • менеджмент і адміністрування. Організація праці менеджера;
 • економіка і фінанси підприємства. Економіка підприємства;
 • економіка і фінанси підприємства. Фінанси;
 • бухгалтерський облік і аудит;
 • логістика;
 • регіональна економіка;
 • управлінські рішення;
 • організаційна поведінка;
 • комунікативний та офісний менеджмент.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • підприємництво і малий бізнеc;
 • світова економіка;
 • національна економіка;
 • діловий протокол;
 • оподаткування підприємства;
 • формування бізнес-моделі підприємства;
 • ризик-менеджмент;
 • бізнес-адміністрування;
 • венчурний бізнес;
 • лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності;
 • організація і планування на підприємстві.

Спільна освітня програма КиМУ


Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • фінансово-кредитних установах;
 • інвестиційних, консалтингових компаніях;
 • виробничих і комерційних підприємствах.

Після повного курсу навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням виробництвом;
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом;
 • економічними розрахунками і прогнозуванням;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • організацією оплати і стимулювання праці;
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • збутом і організацією продажів;
 • матеріально-технічним забезпеченням.
може обіймати посади:
 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії;
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі;
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління.
23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40