Менеджмент

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова за проф. спрям.
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Політологія
 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Вища математика

Дисципліни циклу професійної підготовки (силабуси):

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вступ до спеціальності
 • Політична економія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Історія економіки та економічної думки
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Регіональна економіка
 • Економічна інформатика
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Національна економіка
 • Економічна теорія
 • Логістика
 • Фінанси підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Управління персоналом
 • Економетрія
 • Світова економіка
 • Менеджмент і маркетинг
 • Корпоративна культура
 • Управління ЗЕД
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Операційний менеджмент
 • Державне та регіональне управління
 • Трудове та цивільне право
 • Підприємницьке право
 • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

* Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

Вибіркові дисципліни (силабуси):

 • Сучасні технології менеджменту в практиці
 • Маркетингові дослідження
 • Управління інвестиціними проектами
 • Управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства
 • Психологія бізнесу
 • Підприємництво і малий бізнеc
 • Міжнародні економічні відносини
 • Соціально-економічні стратегії розвитку організації
 • Паблік Рилейшнз та ділове спілкування
 • Організація рекламної діяльності
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Управління якістю
 • Офісний менеджмент
 • Крос-культурний менеджмент
 • Управління процесами
 • Управління відносинами з клієнтами
 • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • Людський капітал в умовах економіки знань
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Капіталізація бренду
 • Академічне підприємництво
 • Управлінський облік
 • Венчурний бізнес
 • Менеджмент в умовах цифрової економіки
 • Економіко-математичне моделювання
 • Управління інформаційними ресурсами та захист інформації
 • Управління проектами
 • Інвестування
 • Бізнес-планування
 • Управління науково-технічним потенціалом підприємства
 • Управлінські рішення
 • Самоменеджмент
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Оподаткування підприємства

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і аудиторіях.


Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • ТОВ «АС Вектор»,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»,
 • ТОВ «ЛуБор»,
 • ТОВ «Світаб-трейд».

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

економічною та управлінською діяльністю на підприємствах:

 • роздрібної та оптової торгівлі
 • дистрибуції матеріальних та нематеріальних потоків
 • виробничої діяльності
 • зовнішньоекономічної діяльності
 • сфери послуг
 • некомерційної діяльності

економічною та управлінською діяльністю в організаціях:

 • органів влади
 • банківських, страхових, біржових структур

Бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи в різноманітних підрозділах організацій і підприємств будь-якої галузі та форми власності.

Після повного курсу навчання фахівець з менеджменту та адміністрування може займати первинні посади:

 • Технічні та торговельні представники
 • Закупники
 • Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
 • Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції
 • Агенти із зайнятості й трудових контрактів
 • Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
 • Технічні фахівці в галузі управління
 • Секретарі адміністративних органів
 • Організатори діловодства (види економічної діяльності)
 • Помічники керівників підприємств, установ та організацій
 • Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів
 • Помічники керівників малих підприємств без апарату управління
 • Інспектори митної служби
 • Інспектори податкової служби
 • Інспектори із соціальної допомоги
 • Інспектори з ліцензій

Представники роботодавців: ТОВ «АС Вектор», ТОВ «Старкі-Індастрі», ТОВ «Імпел Гріффін Груп», «ТОВ «ЛуБор», «ТОВ «Світаб-трейд» та інші приймають участь у перегляді ОПП «Економіка», забезпечують практичну підготовку, беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

У межах забезпечення якості ОПП «Менеджмент» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: ТОВ «АС Вектор», ТОВ «Старкі-Індастрі», ТОВ «Імпел Гріффін Груп», «ТОВ «ЛуБор», «ТОВ «Світаб-трейд», ПрАТ «Завод «Будмаш», АТ «ПУМБ», відділення №30, Факультетом економіки та менеджменту ПВНЗ «Європейський університет», ННІ економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Науково-дослідним інститутом економіки і менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія), Державним університетом штату Вашингтон (м. Пуллман, США).