Менеджмент

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова за проф. спрям.
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Політологія
 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Вища математика

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вступ до спеціальності
 • Політична економія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Історія економіки та економічної думки
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Регіональна економіка
 • Економічна інформатика
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Національна економіка
 • Економічна теорія
 • Логістика
 • Фінанси підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Управління персоналом
 • Економетрія
 • Світова економіка
 • Менеджмент і маркетинг
 • Корпоративна культура
 • Управління ЗЕД
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Операційний менеджмент
 • Державне та регіональне управління
 • Трудове та цивільне право
 • Підприємницьке право
 • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Сучасні технології менеджменту в практиці
 • Маркетингові дослідження
 • Управління інвестиціними проектами
 • Управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства
 • Психологія бізнесу
 • Підприємництво і малий бізнеc
 • Міжнародні економічні відносини
 • Соціально-економічні стратегії розвитку організації
 • Паблік Рилейшнз та ділове спілкування
 • Організація рекламної діяльності
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Управління якістю
 • Офісний менеджмент
 • Крос-культурний менеджмент
 • Управління процесами
 • Управління відносинами з клієнтами
 • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • Людський капітал в умовах економіки знань
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Капіталізація бренду
 • Академічне підприємництво
 • Управлінський облік
 • Венчурний бізнес
 • Менеджмент в умовах цифрової економіки
 • Економіко-математичне моделювання
 • Управління інформаційними ресурсами та захист інформації
 • Управління проектами
 • Інвестування
 • Бізнес-планування
 • Управління науково-технічним потенціалом підприємства
 • Управлінські рішення
 • Самоменеджмент
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Оподаткування підприємства

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • фінансово-кредитних установах
 • інвестиційних, консалтингових компаніях
 • виробничих і комерційних підприємствах

Після закінчення навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням виробництвом
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом
 • економічними розрахунками і прогнозуванням
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • організацією оплати і стимулювання праці
 • дослідженням й аналізом ринків
 • збутом і організацією продажів
 • матеріально-технічним забезпеченням
може займати посади:
 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління