Менеджмент

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • філософія
 • іноземна мова
 • політологія
 • основи екології та безпека життєдіяльності
 • цивільна оборона
 • основи охорони праці
 • вища математика

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • іноземна мова
 • риторика
 • економетрія
 • мікроекономіка
 • макроекономіка
 • історія економіки та економічної думки
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економічна інформатика
 • статистика
 • трудове право
 • підприємницьке право
 • адміністративне право
 • фінансове право України
 • цивільне право
 • маркетинг
 • гроші та кредит
 • державне та регіональне управління
 • менеджмент і адміністрування. Основи менеджменту
 • менеджмент і адміністрування. Операційний менеджмент
 • менеджмент і адміністрування. Управління персоналом
 • менеджмент і адміністрування. Інформаційні системи в менеджменті
 • менеджмент і адміністрування. Організація праці менеджера
 • економіка і фінанси підприємства. Економіка підприємства
 • економіка і фінанси підприємства. Фінанси
 • бухгалтерський облік і аудит
 • логістика
 • регіональна економіка
 • управлінські рішення
 • світова економіка
 • національна економіка
 • організаційна поведінка

Вибіркові дисципліни:

 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • підприємництво і малий бізнеc
 • діловий протокол
 • організація і планування на підприємстві
 • маркетингове управління
 • венчурний бізнес
 • лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • офісний менеджмент
 • економіко-математичне моделювання
 • управління ЗЕД
 • оподаткування підприємств
 • управління командами
 • ризик-менеджмент
 • стратегічний менеджмент
 • іноземна мова (бізнес-курс)
 • управління інвестиціними проектами
 • основи науково-аналітичних досліджень
 • економіка та організація інноваційної діяльності
 • управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства
 • управління якістю
 • крос-культурний менеджмент
 • міжнародні економічні відносини
 • тайм-менеджмент
 • сучасні практики корпоративної соціальної відповідальності
 • управління інформаційними ресурсами та захист інформації
 • політична економія
 • етика бізнесу
 • бізнес-планування

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • фінансово-кредитних установах
 • інвестиційних, консалтингових компаніях
 • виробничих і комерційних підприємствах

Після закінчення навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням виробництвом
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом
 • економічними розрахунками і прогнозуванням
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • організацією оплати і стимулювання праці
 • дослідженням й аналізом ринків
 • збутом і організацією продажів
 • матеріально-технічним забезпеченням
може займати посади:
 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління
17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч