Менеджмент

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • економетрія
 • політична економія
 • мікроекономіка
 • макроекономіка
 • історія економіки та економічної думки
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економіко-математичне моделювання
 • економічна інформатика
 • статистика
 • трудове право
 • підприємницьке право
 • адміністративне право
 • фінансове право України
 • цивільне право
 • маркетинг
 • гроші та кредит
 • міжнародні економічні відносини
 • державне та регіональне управління
 • менеджмент і адміністрування. Основи менеджменту
 • менеджмент і адміністрування. Операційний менеджмент
 • менеджмент і адміністрування. Управління персоналом
 • менеджмент і адміністрування. Інформаційні системи в менеджменті
 • менеджмент і адміністрування. Організація праці менеджера
 • економіка і фінанси підприємства. Економіка підприємства
 • економіка і фінанси підприємства. Фінанси
 • бухгалтерський облік і аудит
 • логістика
 • регіональна економіка
 • управлінські рішення
 • організаційна поведінка
 • комунікативний та офісний менеджмент

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • підприємництво і малий бізнеc
 • світова економіка
 • національна економіка
 • діловий протокол
 • оподаткування підприємства
 • формування бізнес-моделі підприємства
 • ризик-менеджмент
 • бізнес-адміністрування
 • венчурний бізнес
 • лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • організація і планування на підприємстві

Для вибору студентів спеціальності "Менеджмент" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Підприємництво і малий бізнеc
 • Діловий протокол
 • Організація і планування на підприємстві
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Ризик-менеджмент
 • Бізнес-адміністрування
 • Венчурний бізнес
 • Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • Офісний менеджмент
 • Економіко-математичне моделювання
 • Управління ЗЕД
 • Оподаткування підприємств
 • Управління командами
 • Маркетингове управління
 • Стратегічний менеджмент
 • Іноземна мова (бізнес-курс)
 • Крос-культурний менеджмент
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Управління економічною та соціальною безпекою діяльності підприємства
 • Бізнес-планування
 • Оцінка ефективності бізнесу
 • Управління інвестиціними проектами
 • Міжнародні економічні відносини
 • Тайм-менеджмент
 • Сучасні практики корпоративної соціальної відповідальності
 • Теорія управління
 • Політична економія
 • Етика бізнесу
 • Управління якістю / Тренерські технології

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • фінансово-кредитних установах
 • інвестиційних, консалтингових компаніях
 • виробничих і комерційних підприємствах

Після закінчення навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням виробництвом
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом
 • економічними розрахунками і прогнозуванням
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • організацією оплати і стимулювання праці
 • дослідженням й аналізом ринків
 • збутом і організацією продажів
 • матеріально-технічним забезпеченням
може займати посади:
 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч
29 02/2020
10:00
Зустріч