Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова за проф. спрям.
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Політологія
 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Вища математика

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вступ до спеціальності
 • Політична економія
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Історія економіки та економічної думки
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Підприємницькі ризики
 • Економічна інформатика
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Національна економіка
 • Економічна теорія
 • Логістика
 • Підприємництво і малий бізнес
 • Бухгалтерський облік
 • Соціально-трудові відносини
 • Економетрія
 • Світова економіка
 • Менеджмент і маркетинг
 • Інноваційне підприємництво
 • Аналіз конкурентоспроможності
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Стратегія підприємства
 • Інфраструктура ринку
 • Теорія держави і права
 • Підприємницьке право
 • Проектний аналіз

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • ЗЕД підприємства
 • Маркетингові дослідження
 • Страхові ризики і їх оцінювання
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності
 • Психологія бізнесу
 • Організаційна поведінка і діловий протокол
 • Міжнародні економічні відносини
 • Біржова справа та біржовий аналіз
 • Паблік Рилейшнз та ділове спілкування
 • Етика бізнесу
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Соціальне страхування
 • Біржове право
 • Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності
 • Страховий ринок
 • Цінні папери і фондовий ринок
 • Основи інвестиційного аналізу
 • Людський капітал в умовах економіки знань
 • Економічний аналіз галузі
 • Бізнес-планування
 • Академічне підприємництво
 • Управлінський облік
 • Аналіз фінансових ринків
 • Аудит підприємницької діяльності
 • Інноваційні технології у біржовій діяльності
 • Інформаційно-комунікаційні технології в умовах цифрової економіки
 • Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля
 • Фінансовий менеджмент у страхуванні
 • "Правові засади підприємницької діяльності
 • Державне регулювання страхових ринків в економічно-розвинених країнах"
 • Управління командами
 • Тайм-менеджмент
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Оподаткування підприємства

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв'язки
 • торгових представництвах
 • банках і фінансово-кредитних установах
 • інвестиційних компаніях
 • консалтингових фірмах
 • виробничих і комерційних підприємствах.

Після закінчення навчання фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, капіталовкладення в цінні папери, управління фінансовими ринками, фінансові консультації та ін.)
 • кредитними й розрахунковими операціями між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності
 • оптовою і роздрібною торгівлею
 • спільною підприємницькою діяльністю
 • керуванням підприємствами
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • економічними розрахунками й прогнозуванням
 • державним управлінням
 • дослідженням й аналізом ринків
 • наданням послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності.
може займати посади:
 • економіста в іноземних компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв‘язки
 • торговельного представника, агента з комерційних послуг
 • дилера й брокера з фінансових операцій, із купівлі-продажу товарів
 • головного фахівця, керівника підрозділів у комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі, фондових біржах.