Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • політична економія
 • мікроекономіка
 • макроекономіка
 • історія економіки та економічної думки
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економіко-математичне моделювання
 • економічна інформатика
 • статистика
 • економіка підприємства
 • теорія держави і права
 • маркетинг
 • логістика
 • фінанси
 • бухгалтерський облік
 • соціально-трудові відносини
 • Паблік Рилейшнз
 • світова економіка
 • національна економіка
 • менеджмент
 • підприємницькі ризики
 • інноваційне підприємство
 • стратегія підприємства
 • підприємництво і малий бізнес
 • економетрія
 • проектний аналіз
 • потенціал і розвиток підприємства.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • інфраструктура підприємницької діяльності
 • ризик-менеджмент
 • лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • етика бізнесу
 • формування бізнес-моделі підприємства
 • контролінг в підприємницькій діяльності
 • венчурний бізнес
 • оподаткування підприємства
 • організація діяльності підприємства
 • правові засади підприємницької діяльності
 • бізнес-планування.

Для вибору студентів спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Інфрастуктура товарного ринку
 • Ризик-менеджмент
 • Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • Філософія бізнесу
 • Маркетингове управління
 • Підприємництво і малий бізнес
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Контролінг в підприємницькій діяльності
 • Венчурний бізнес
 • Оподаткування підприємства
 • Комерційна логістика
 • Правові засади підприємницької діяльності
 • Бізнес-планування
 • Державне регулювання підприємницької діяльності
 • Страховий ринок
 • Страхові послуги
 • Страхова справа
 • Етика бізнесу
 • Паблік Рилейшнз
 • Страхові ризики і їх оцінювання
 • Соціальне страхування
 • Страхове право
 • Економічний аналіз галузі
 • Інновації у страхуванні
 • Страховий маркетинг
 • Бухгалтерський облік, оподаткування та аудит страхових організацій
 • Фінансовий менеджмент у страхуванні
 • "Державне регулювання страхових ринків в економічно-розвинених країнах"
 • Аналіз фінансових ринків
 • Біржове право
 • Основи біржової діяльності
 • Тайм-менеджмент
 • Паблік Рилейшнз
 • Біржовий ринок та поведінковий трейдінг
 • Біржова справа та біржовий аналіз
 • Управлінський облік
 • Ринкові дослідження
 • Основи інвестиційного аналізу
 • Біржові операції
 • Біржовий маркетинг
 • Цінні папери і фондовий ринок
 • Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв'язки
 • торгових представництвах
 • банках і фінансово-кредитних установах
 • інвестиційних компаніях
 • консалтингових фірмах
 • виробничих і комерційних підприємствах.

Після закінчення навчання фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, капіталовкладення в цінні папери, управління фінансовими ринками, фінансові консультації та ін.)
 • кредитними й розрахунковими операціями між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності
 • оптовою і роздрібною торгівлею
 • спільною підприємницькою діяльністю
 • керуванням підприємствами
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • економічними розрахунками й прогнозуванням
 • державним управлінням
 • дослідженням й аналізом ринків
 • наданням послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності.
може займати посади:
 • економіста в іноземних компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв‘язки
 • торговельного представника, агента з комерційних послуг
 • дилера й брокера з фінансових операцій, із купівлі-продажу товарів
 • головного фахівця, керівника підрозділів у комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі, фондових біржах.
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч
29 02/2020
10:00
Зустріч