Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • політична економія
 • мікроекономіка
 • макроекономіка
 • історія економіки та економічної думки
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економіко-математичне моделювання
 • економічна інформатика
 • статистика
 • економіка підприємства
 • теорія держави і права
 • маркетинг
 • логістика
 • фінанси
 • бухгалтерський облік
 • соціально-трудові відносини
 • Паблік Рилейшнз
 • світова економіка
 • національна економіка
 • менеджмент
 • підприємницькі ризики
 • інноваційне підприємство
 • стратегія підприємства
 • підприємництво і малий бізнес
 • економетрія
 • проектний аналіз
 • потенціал і розвиток підприємства.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • інфраструктура підприємницької діяльності
 • ризик-менеджмент
 • лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • етика бізнесу
 • формування бізнес-моделі підприємства
 • контролінг в підприємницькій діяльності
 • венчурний бізнес
 • оподаткування підприємства
 • організація діяльності підприємства
 • правові засади підприємницької діяльності
 • бізнес-планування.

Для вибору студентів спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • аналіз фінансових ринків
 • бізнес-планування
 • біржова справа та біржовий аналіз
 • біржове право
 • біржовий маркетинг
 • біржові операції
 • бухгалтерський облік, оподаткування та аудит страхових організацій
 • венчурний бізнес
 • етика бізнесу
 • іноземна мова (за проф.спрямуванням)
 • інфраструктура підприємницької діяльності
 • контролінг в підприємницькій діяльності
 • лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • навчально-ознайомча практика (практика з еом)
 • оподаткування підприємства
 • організація діяльності підприємства
 • основи біржової діяльності
 • основи інвестиційного аналізу
 • основи страхування
 • паблік рилейшнз
 • підприємництво і малий бізнес
 • правові засади підприємницької діяльності
 • ризик-менеджмент
 • соціальне страхування
 • страхова справа
 • страховий маркетинг
 • страхові послуги
 • теорія ризику у страхуванні
 • фінансовий менеджмент у страхуванні
 • фондовий ринок
 • формування бізнес-моделі підприємства

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв'язки
 • торгових представництвах
 • банках і фінансово-кредитних установах
 • інвестиційних компаніях
 • консалтингових фірмах
 • виробничих і комерційних підприємствах.

Після закінчення навчання фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, капіталовкладення в цінні папери, управління фінансовими ринками, фінансові консультації та ін.)
 • кредитними й розрахунковими операціями між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності
 • оптовою і роздрібною торгівлею
 • спільною підприємницькою діяльністю
 • керуванням підприємствами
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням
 • економічними розрахунками й прогнозуванням
 • державним управлінням
 • дослідженням й аналізом ринків
 • наданням послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності.
може займати посади:
 • економіста в іноземних компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв‘язки
 • торговельного представника, агента з комерційних послуг
 • дилера й брокера з фінансових операцій, із купівлі-продажу товарів
 • головного фахівця, керівника підрозділів у комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі, фондових біржах.