Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика»

Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика»
Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика»

Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика» є друкованим засобом масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ 22349-1224 ПР від 23.09.2016 р.). Співзасновниками збірника наукових праць «Педагогічна теорія і практика» є ПВНЗ «Київський міжнародний університет» (Україна), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна), Вища школа бізнесу у Думброві Ґурнічній (Польша).

Збірник є правонаступником наукового видання внесеного до Переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук Наказ №1413 МОН України від 24.10.2017 року, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії, доктора наук, кандидата педагогічних наук, доцента, професора.

Подані матеріали будуть цікавими для фахівців із педагогічних наук, психології, соціології, викладачів вищої школи з різних галузей педагогічних знань.

Керівництво редакційної колегії:

  • Артемова Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, кафедри психології і педагогіки Київського міжнародного університету – головний редактор;
  • Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української літератури Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя – заступник головного редактора;
  • Валенчик Марек, доктор наук, професор Вищої школи бізнесу в Домброві Ґурнічій (Польща), проректор з наукової частини – заступник головного редактора;
  • Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Київського міжнародного університету – заступник головного редактора;
  • Кулакевич Тетяна Василівнавідповідальний секретар.

У збірнику наукових праць «Педагогічна теорія і практика» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем педагогічної теорії. Збірник «Педагогічна теорія і практика» присвячено актуальним проблемам і результатам наукових досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень з педагогіки підготовки викладачів, аспірантів, студентів магістратури, здобувачів. Даний збірник висвітлює проблеми всебічного виховання молодого покоління в умовах різних соціальних інституцій – сімей, дошкільних навчальних закладів, шкіл всіх типів, вищих навчальних закладів з орієнтацією на національні та загальнолюдські цінності.