Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика»

Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика»
Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика»

Збірник наукових праць «Педагогічна теорія і практика» є друкованим засобом масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ 22349-1224 ПР від 23.09.2016 р.). Співзасновниками збірника наукових праць «Педагогічна теорія і практика» є ПВНЗ «Київський міжнародний університет» (Україна), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна), Вища школа бізнесу у Думброві Ґурнічній (Польша).

Збірник є правонаступником наукового видання внесеного до Переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук Наказ №1413 МОН України від 24.10.2017 року, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії, доктора наук, кандидата педагогічних наук, доцента, професора.

Подані матеріали будуть цікавими для фахівців із педагогічних наук, психології, соціології, викладачів вищої школи з різних галузей педагогічних знань.

Керівництво редакційної колегії:

  • Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Київського міжнародного університету – головний редактор;
  • Артемова Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки Київського міжнародного університету – заступник головного редактора
  • Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української літератури Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя – заступник головного редактора
  • Валанчик Марек, доктор наук, професор Вищої школи бізнесу в Домброві Ґурнічій, проректор з наукової частини – заступник головного редактора

У збірнику наукових праць «Педагогічна теорія і практика» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем педагогічної теорії. Збірник «Педагогічна теорія і практика» присвячено актуальним проблемам і результатам наукових досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень з педагогіки підготовки викладачів, аспірантів, студентів магістратури, здобувачів. Даний збірник висвітлює проблеми всебічного виховання молодого покоління в умовах різних соціальних інституцій – сімей, дошкільних навчальних закладів, шкіл всіх типів, вищих навчальних закладів з орієнтацією на національні та загальнолюдські цінності.


11 03/2023
10:00
Зустріч