Збірник наукових праць «Юридична освіта і наука»

Збірник наукових праць «Юридична освіта і наука»
Збірник наукових праць «Юридична освіта і наука»

Збірник наукових праць «Юридична освіта і наука» є друкованим засобом масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ 23500-13340 Р від 24.05.2018 р.).

Співзасновниками збірника наукових праць «Юридична освіта і наука» є ПВНЗ «Київський міжнародний університет» та Верхньосілезька вища комерційна школа ім. Войцєха Корфанти (Польща).

У збірнику наукових праць «Юридична освіта і наука» розглядаються актуальні проблеми теорії і практики українського, зарубіжного та міжнародного права, публікуються статті проблемного характеру, які висвітлюють проблемні аспекти юридичної освіти і науки, пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства, досягнення правової науки зарубіжних країн. До наукового збірника приймаються статті з конституційного, цивільного, цивільно-процесуального, господарсько-процесуального, адміністративного, трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінально-процесуального, податкового, фінансового, авторського, міжнародного публічного права, міжнародного приватного права та інших галузей права.

Редакція збірника наукових праць «Юридична освіта і наука» запрошує до співробітництва докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців, практикуючих юристів, а також інших осіб, які займаються науковою діяльністю.

Редакційна колегія:

Голова редколегії:
  • Савченко Л.А. - доктор юридичних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент з наукових та юридичних питань Київського міжнародного університету.
Заступник голови редколегії:
  • Панфілова Ю.М. - кандидат юридичних наук, доцент, директор навчально-наукового юридичного інституту Київського міжнародного університету.