Британські галузеві періодичні журнали

Статус та особливості програми

Публікування досліджень у британських галузевих періодичних журналах Календар міжнародних конференцій і першостей з наукової аналітики (12 спеціалізованих журналів; британські ISSN) і неперіодичних виданнях (збірниках наукових праць; британські ISBN) МАНВО.

Авторські дослідження, які висвітлюються в межах програми, проходять у межах проекту GISAP експертну й редакційну атестацію. Усі дослідження, опубліковані в межах проекту, набувають міжнародної реєстрації і проходять антиплагіатну перевірку.

Видання розсилаються в усі провідні бібліотеки Великобританії, а також в авторитетні наукові бібліотеки країн Західної Європи та Північної Америки.

Видання індексуються в таких міжнародних базах даних:

 • «ULRICH GLOBAL SERIALS DIRECTORY»
 • J-GATE, RESEARCHBIB
 • «GOOGLE SCHOLAR»
 • AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
 • «SOCRATES-IMPULSE»
 • «ELIBRARY.RU» (РИНЦ)
 • BIELEFELD ACADEMIC SEARCH ENGINE
 • FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS «AGRIS»
 • CITE FACTOR
 • PUBMED
 • OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX
 • DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING
 • ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, CALAMEO
 • INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL
 • SCIENTIFIC INDEXING SERVICES
 • OPEN LIBRARY, WORLDCAT
 • ISSUU
 • INFOBASE INDEX

Видання МАНВО безперервно розширюють масштаби своєї наукометричної індексації. Нині реалізується складна кваліфікаційна програма реєстрації та індексації видань у базах даних «Scopus» і «Web of Science».

Ефект від участі в проекті для дослідника:

 • публікація у виданнях британської юрисдикції - однієї з найпрестижніших юрисдикцій світу;
 • реєстрація та публікація видань і в електронному, і в друкованому форматах;
 • організаційна та фінансова доступність публікацій;
 • мовна лояльність видань (багатомовність);
 • широка наукометрична індексація досліджень;
 • експертна оцінка досліджень кваліфікованими фахівцями з різних країн світу;
 • міжнародна апробація досліджень;
 • опції практичного впровадження досліджень у різних країнах світу;
 • номінування досліджень у каталогах і літературних експозиціях авторитетних бібліотек світу;
 • паралельна участь авторів досліджень у національних, континентальних і світових першостях з наукової аналітики з перспективою отримання лауреатами престижних і ексклюзивних титулів, дипломів, медалей, призів і залікових призових балів;
 • оформлення публікацій міжнародними документами МАНВО і спеціальними наукометричними сертифікатами;
 • вплив кожної публікації на формування науково-аналітичного рейтингу не лише самого дослідника, а його університету і країни;
 • активні комунікації дослідників з різних країн, їх професійна кооперація та об'єднання в спеціалізовані національні континентальні і всесвітні громадські об'єднання - федерації наукової аналітики;
 • участь в оцінюванні та відкритому обговоренні досліджень учених з різних країн;
 • можливість членства в національних збірних командах з наукової аналітики різних країн;
 • широка міжнародна популяризація (просування) авторів інновацій і їх досліджень у межах програм «Інноваційні ноти» і «Спікери МАНВО»;
 • можливість конвертації (обміну) залікових балів, отриманих у межах першості з наукової аналітики, на кваліфікації додаткової освіти, науково-аналітичні докторські й академічні кваліфікації (британські дипломи МАНВО, документи системи «Europass»);
 • можливість паралельної участі в міжнародних науково-практичних конференціях і міжнародних конгресах МАНВО;
 • можливість участі в освітніх, наукових або видавничих проектах МАНВО як консультанта, експерта, викладача або члена редакційних колегій.

Алгоритм реалізації програми

 • Зацікавлена особа оформляє заявку на участь у проекті на ім'я МАНВО і надає її завідувачу «Британської кафедри» в Університеті разом з текстом свого авторського дослідження в електронному вигляді (оформленим за стандартами МАНВО).
 • Зацікавлена особа сплачує участь у проекті (публікацію).
 • Авторське дослідження розміщується для участі в проекті в електронному вигляді.
 • Після проходження процедури експертного оцінювання дослідження підлягає електронній та друкованій публікації.

Вимоги до матеріалів (для публікування в збірнику наукових праць)

Вимоги до матеріалів (для публікування в збірнику наукових праць)
 1. Формат паперу: А4 - 210х297 мм.
 2. Поля праворуч, ліворуч, зверху і знизу - по 20 мм.
 3. Шрифт - TimesNewRoman.
 4. Розмір шрифту (кегль) - 12 pt.
 5. Міжрядковий інтервал - полуторний.
 6. Вирівнювання тексту - по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).
 7. Відступ першого рядка (тобто абзац) - 10 мм.
 8. Скорочення слів (крім загальноприйнятих - скорочення математичних величин, мір, термінів тощо) не допускаються.
 9. Кожну ілюстрацію до роботи бажано надсилати чорно-білу, тому що в збірнику вони будуть опубліковані в чорно-білому варіанті. Якість опублікованої ілюстрації безпосередньо залежить від надісланого Вами оригіналу.
 10. Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені чітко в межах зазначених вище розмірів сторінки.
 11. Внутрішньотекстові виноски публікуються в збірнику, але не розміщуються на сайті.

Британські галузеві періодичні журнали


УВАГА!!!

Викладу основного змісту роботи повинна передувати коротка анотація дослідження і перелік його ключових слів англійською мовою !!!

Збірник наукових праць, що видається МАНВО, підлягає наукометричній індексації в низці міжнародних наукометричних баз даних, які номінують неперіодичні видання. Тому від якості і повноти англомовного матеріалу дослідження багато в чому буде залежати наукометричний потенціал кожного авторського дослідження і всієї збірки.

Перелік літературних джерел підлягає оформленню відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів.

За посиланням представлений зразок оформлення публікації в англомовному варіанті.