Бібліотека, читальна зала


Важливим підрозділом Університету є бібліотека (площа 1250 кв.м) з читальною залою (468 кв.м., загальна кількість посадкових місць -170), яка забезпечує доступність до інформації, підвищення рівня знань, ефективний розвиток освітньої і наукової діяльності та задоволення інформаційних потреб науково - педагогічних працівників та студентів. Бібліотека забезпечує доступ до навчальної та наукової інформації на різноманітних носіях (підручники, навчальні посібники, періодика, аудіо - відеодокументи, електронні документи, CD-ROМи, бази даних, у тому числі, бази даних Інтернет і ін.) у достатній кількості, що задовольняє потребу учасників освітнього процесу на 100%. Станом на 01.09.2021 року бібліотечний фонд налічує 124 768 примірників, з них: навчальної літератури – 88843 тис. примірників; наукової літератури 30130 тис. примірників; художньої літератури – 5795 тис. примірників.

До послуг студентів та викладачів – електронна бібліотека, яка постійно поповнюється новими електронними виданнями, доступними користувачам не тільки в бібліотеці, а й в комп’ютерних класах і на кафедрах.

У бібліотеці Університету склалася типова для вузівських бібліотек система обслуговування читачів. Крім читальної зали, до послуг читачів – абонемент. Крім того, викладачі і студенти мають можливість користуватися кафедральними бібліотеками. Ефективність використання ресурсів бібліотеки в цілому залежить від рівня її технічної оснащеності, тому серед пріоритетних завдань найголовніше – запровадження нових технологій, перетворення бібліотеки в справжній інформаційний центр. Постійно діють виставочні стенди, проходить ознайомлення з новою літературою. Студенти мають можливість користуватись ксерокопіювальною технікою в читальній залі.