Бібліотека, читальна зала


Університет має власну бібліотеку, читальну залу на 360 місць (співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів складає 8,8%), близько 109774 примірників наукової та навчально-методичної літератури (абонемент - 67350, читальна зала – 42424). Зокрема, укомплектований каталог навчально-методичної літератури складає 81774 примірників, наукової літератури – 23433 примірників, художньої – 4567 примірників. Періодичні видання є органічною частиною фонду бібліотеки і відіграють провідну роль у забезпеченні інформаційних запитів користувачів (налічують близько 98 найменувань).

До послуг студентів та викладачів – електронна бібліотека, яка постійно поповнюється новими електронними виданнями, доступними користувачам не тільки в бібліотеці, а й в комп’ютерних класах і на кафедрах.

У бібліотеці Університету склалася типова для вузівських бібліотек система обслуговування читачів. Крім читальної зали, до послуг читачів – абонемент. Крім того, викладачі і студенти мають можливість користуватися кафедральними бібліотеками. Ефективність використання ресурсів бібліотеки в цілому залежить від рівня її технічної оснащеності, тому серед пріоритетних завдань найголовніше – запровадження нових технологій, перетворення бібліотеки в справжній інформаційний центр. Постійно діють виставочні стенди, проходить ознайомлення з новою літературою. Студенти мають можливість користуватись ксерокопіювальною технікою в читальній залі.