Пам’ятка аспіранту

ПАМ’ЯТКА АСПІРАНТА!

ПЛАН ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТА КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ

 1. Визначення теми наукового дослідження.
 2. Підготовка плану дисертації.
 3. Затвердження теми дисертаційного дослідження та індивідуального плану підготовки аспіранта вченою радою КиМУ.
 4. Опрацювання літератури з теми дослідження та інших джерел інформації.
 5. Виконання освітньої складової навчальної програми.
 6. Підготовка звіту про виконання індивідуального плану аспіранта за І півріччя та його розгляд на кафедрі.
 7. Підготовка та публікація статей у фахових виданнях за темою дисертаційного дослідження.
 8. Підготовка тез доповідей та виступи на наукових конференціях.
 9. Проведення планових досліджень та розгляд 1 розділу дисертаційної роботи на кафедрі.
 10. Підготовка звіту про виконання індивідуального плану аспіранта за ІІ півріччя та затвердження його на кафедрі.
 11. Атестація аспіранта.

ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ

 1. Виконання освітньої складової навчальної програми.
 2. Підготовка та публікація не менше 2 статей у фахових виданнях за темою дисертаційного дослідження.
 3. Підготовка тез доповідей та виступи на наукових конференціях.
 4. Підготовка звіту про виконання індивідуального плану аспіранта за І півріччя та його розгляд на кафедрі.
 5. Проведення планових досліджень.
 6. Подання 2 розділу дисертаційної роботи на кафедру.
 7. Підготовка звіту про виконання плану аспіранта за ІІ півріччя та затвердження його на кафедрі.
 8. Атестація аспіранта.

ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ

 1. Проходження педагогічної (асистентської) практики.
 2. Підготовка та публікація не менше 2 статей у фахових виданнях та 1 статті у міжнародному виданні за темою дисертаційного дослідження.
 3. Підготовка тез доповідей та виступи на наукових конференціях.
 4. Підготовка звіту про виконання індивідуального плану аспіранта за І півріччя та його розгляд на кафедрі.
 5. Подання 3 розділу дисертаційної роботи на кафедру.
 6. Підготовка звіту про виконання плану аспіранта за ІІ півріччя та затвердження його на кафедрі.
 7. Атестація аспіранта.

ЧЕТВЕРТИЙ РІК НАВЧАННЯ

 1. Розгляд кафедрою дисертаційної роботи.
 2. Підготовка статті для публікації у виданнях, що входять до БД Scopus (у співавторстві з науковим керівником) за темою дисертаційного дослідження.
 3. Підготовка тез доповідей та виступи на наукових конференціях.
 4. Підготовка звіту про виконання плану аспіранта за весь період навчання та затвердження його кафедрою.
 5. Атестація аспіранта (захист дисертації).