Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин»

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин»
Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин»

Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» є друкованим засобом масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ 22110-12010 ПР від 27.05.2016 р.).

Співзасновниками збірника наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» є ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Сопотська Вища Школа (Польща), Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва».

Збірник зареєстровано як фахове видання постановою Президії ВАК України № 996 від 11 липня 2017 р.

Редакційна колегія:

Голова редколегії:
  • Некряч А.І., доктор політичних наук, академік Української академії політичних наук, проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету.
Заступник голови редколегії:
  • Судак І.І., кандидат історичних наук, керівник відділу забезпечення контролю якості освіти

Науково-експертна рада:

Співголови ради:
  • Бойко О.Д., доктор політичних наук, професор, Перший проректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
  • Матюханов А.І., виконавчий директор Інституту євроатлантичного співробітництва.
Члени ради:
  • Крупеня І.М., кандидат політичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму.
  • доктор Анна Шимчак, декан економічно-суспільного факультету Сопотської вищої школи (Польща);
  • доктор Томаш Бойяр-Фіялковський, професор Сопотської вищої школи (Польща);
  • доктор Томаш Калиновський, професор Сопотської вищої школи (Польща).

У збірнику наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень світових політичних процесів, міжнародних відносин та їх особливостей в різних регіонах, сучасних геополітичних тенденцій; проблем в галузі політичних та історичних наук; інтеграції Української держави в світовий та європейський простір.

Окрема увага звертається на питання історії міжнародних відносин.

Подані матеріали будуть цікавими для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин і світової політики.