Cambridge English - Підготовчий центр КиМУ

Міжнародні іспити з англійської мови

Міжнародні іспити з англійської мови
Центр підготовки до іспитів Cambridge English - Київського міжнародного університету

В межах програми партнерства з ліцензованим в Україні центром міжнародних екзаменів з англійської мови Grade Education Center Київський міжнародний університет здійснює підготовку студентів, аспірантів, викладачів до іспитів з англійської мови Сambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages piзних рівнів з отриманням сертифікату Cambridge English.

У зв'язку із затвердженням МОН України «Порядку підготовки докторів філософії та докторів наук» надаємо роз’яснення про основні питання щодо міжнародних іспитів з англійської мови рівня В1(PET), В2 (FCE), які є обв'язковими для аспірантів та викладачів для успішного захисту наукових дисертацій:

B1–середній рівень володіння мовою, достатній для навчання, роботи, подорожей, а також повсякденного життя;

В2 –рівень володіння мовою, який регламентується документом Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, затвердженим Радою Європи (завдяки їх зрозумілості та універсальності ними користується більшість викладачів мов світу). Сам документ можна знайти на сайті Ради Європи (https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf).

Рівень В2 можна коротко охарактеризувати наступним чином: той, хто складає іспит, розуміє загальний зміст складних текстів на абстрактні та конкретні теми, у тому числі вузькоспеціальні. Розмовляє досить швидко й спонтанно, щоб постійно спілкуватися з носіями мови без особливих труднощів для будь-якої зі сторін, уміє робити чіткі, докладні повідомлення на різні теми та викласти свій погляд на основну проблему, показати перевагу і недоліки різних думок.

Кембриджські тести – це низка тестів Cambridge English:
 • First (FCE) - відповідає рівню В2, може бути також рекомендований для старшокласників середніх навчальних закладів відповідно до листа МОН України (№94 від 08.02.2016) і зараховується як 12 балів з англійської мови (Державна Підсумкова Атестація);
 • Advanced (CAE)є всесвітньо визнаним екзаменом, сертифікат якого приймають ведучі вищі навчальні заклади та компанії всього світу. Навчальні заклади Австралії, Великобританії та Канади приймають сертифікат САЕ на рівні з TOEFL и IELTS при зарахуванні іноземних студентів на навчання;
 • BEC Vantageвибір для тих, хто хоче використовувати знання англійської мови в міжнародному бізнес-середовищі, сертифікат визнається комерційними структурами усього світу, а також освітні заклади та імміграційні програми).
Переваги підготовки слухачів Центром Київського міжнародного університету до здачі Cambridge test ESOL
 • доступ до навчальних матеріалів і методичних рекомендацій безпосередньо від розробників екзаменів Cambridge English;
 • залучення до викладання сертифікованих викладачів (носії мови і українські фахівці), які мають міжнародні дипломи;
 • можливість проведення екзаменів на базі Київського міжнародного університету;
 • використання розсилок від Cambridge ESOL з останніми новинами у сфері мовних екзаменів;
 • навчальні групи у кількості 8-10 осіб.
Терміни навчання
 • 4,5 місяці = 3 семестра по 6 тижнів
 • 54 заняття -108 годин
Вартість навчання
 • 2500 грн (за семестр)
Початок занять
 • з 1 жовтня 2020 року

Реєстрація за телефонами:

+380 68 920 36 89, +380 63 935 19 28, +380 44 594 03 04

info@kymu.edu.ua

Дані для реєстрації: ПІБ, рівень освіти, контактний телефон

Юридична і фактична адреса: 03179, Київ, вул. Львівська, 49