Методичний семінар «Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання»

25.11.2022

25 листопада 2022 року о 10.00 відбувся методичний семінар «Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання», в якому взяли участь директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, провідні науковці.

Модератор: Борейчук І.О. – завідувач кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук, доцент.

Насичена програма семінару була присвячена обговоренню питань щодо критеріїв, принципів і форм оцінювання, видів контролю та підсумковому оцінюванню навчальних досягнень здобувачів освіти, практичних навичок в умовах змішаного навчання.

Зокрема, доповідь канд.псих.н. Назаревич В.В. було присвячено інноваційним методам оцінювання майбутніх психологів, у якій було представлено результати використання методу «кейсів» в освітньому процесі майбутніх психологів, фокусуючи увагу на практичній підготовці фахівців; канд.псих.н. Борейчук І.О. виступила з темою «Контроль та принципи оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання», закцентувавши увагу на мотивації здобувачів освіти до навчання через залучення у процес оцінювання самого студента – мйбутнього психолога; канд.фарм.н. Гетало О.В. у своєму виступі «Особливості оцінювання навчальних досягнень фармацевтів», наголосила на важливості підтримки зв’язків зі стейкхолдерами для майбутнього працевлаштування фармацевтів; канд.мед.н. Шупяцький І.М. зазначив важливість ролі викладача в системі оцінювання знань майбутніх стоматологів; канд.мед.н. Зволинська А.М. поділилася основними маркерами в оцінюванні студентів стоматологів в умовах змішаного навчання; Кочержук Д.В. звернув увагу на принципи, засоби та форми оцінювання студентів мистецької галузі ЗВО під час воєнного стану; доповідь канд.філол.н. Козак В.А. була присвячена формуванню системи оцінювання в умовах змішаного навчання. Доповідачі та виступаючі канд.мед.н. Маложанов І.О., Сініченко С.В., Курілова Ю.О. визначили перспективні питання оцінювання навчальних досягнень студентів на наступних методичних семінарах.

Підбиваючи підсумки, учасники заходу дійшли думки, що оцінювання навчальних досягнень студентів потребує переосмислення змісту в умовах змішаного навчання адже методичний семінар є атмосферою конструктивних дискусій у колі однодумців.