Філологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра германських мов та перекладу.Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Теорія і практика вищої школи
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Загальне мовознавство
 • Методологія наукових досліджень
 • Риторика

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Порівняльна типологія іноземної та української мов
 • Послідовний та письмовий переклад іноземної мови
 • Синхронний переклад
 • Теорія перекладу
 • Жанрові теорії перекладу
 • Соціолінгвістика
 • Проблеми комунікативної лінгвістики
 • Основи теорії міжкультурної комунікації
 • Нормативний курс

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Переклад та редагування художнього тексту
 • Переклад фармацевтичних текстів
 • Науково-технічний переклад
 • Переклад текстів компютерної тематики
 • Вибірковий курс
 • Особливості перекладу юридичних документів
 • Переклад міжнародного правового дискурсу
 • Техніка висловлювання усного перекладача
 • Новітні інформаційні технології у професійній діяльності
 • Інноваційні технології викладання іноземних мов у вищій школі
 • Комп'ютерна лексикографія і переклад
 • Основи машинного перекладу

Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Позааудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club
 • Espanol
 • німецької
 • французької
 • майстерня художнього перекладу
наукові гуртки:
 • стиль і переклад;
 • теоретичні основи адекватного перекладу
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови