Філологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра германських мов та перекладу.Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • загальне мовознавство
 • педагогіка та психологія вищої школи
 • методологія наукових досліджень
 • риторика

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • послідовний та письмовий переклад іноземної мови
 • техніка висловлювання усного перекладача
 • синхронний переклад
 • теорія перекладу
 • жанрові теорії перекладу
 • комп'ютерна лексикографія і переклад
 • основи машинного перекладу
 • соціолінгвістика
 • проблеми комунікативної лінгвістики
 • практичний курс перекладу з рідної мови
 • основи теорії міжкультурної комунікації

Вибіркові дисципліни:

 • особливості перекладу юридичних документів
 • переклад та редагування художнього тексту
 • науково-технічний переклад
 • методика викладання перекладу
 • новітні інформаційні технології у професійній діяльності
 • перекладацька практика
 • переклад міжнародного правового дискурсу
 • переклад фармацевтичних текстів
 • переклад текстів компютерної тематики
 • методика викладання іноземної мови
 • інноваційні технології викладання іноземних мов у вищій школі
 • переклад стандартизованої документації

Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Позааудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club
 • Espanol
 • німецької
 • французької
 • майстерня художнього перекладу
наукові гуртки:
 • стиль і переклад;
 • теоретичні основи адекватного перекладу
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови
17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч