Філологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра германських мов та перекладу.Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Загальне мовознавство;
 • Педагогіка та психологія вищої школи;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Послідовний та письмовий переклад іноземної мови (англійської);
 • Техніка висловлювання усного перекладача;
 • Синхронний переклад;
 • Проблеми комунікативної лінгвістики;
 • Риторика;
 • Практичний курс перекладу з рідної мови.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Основи теорії міжкультурної комунікації;
 • Особливості перекладу юридичних документів;
 • Переклад та редагування художнього тексту;
 • Науково-технічний переклад;
 • Теорія перекладу;
 • Жанрова теорія перекладу;
 • Основи теорії міжкультурної комунікації;
 • Комп’ютерна лексикографія і переклад;
 • Основи машинного перекладу;
 • Соціолінгвістика;
 • Методика викладання перекладу;
 • Новітні інформаційні технології у професійній діяльності.

Спільна освітня програма КиМУ з:


Після повного курсу навчання фахівець з філології може обіймати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах;
 • перекладача-референта;
 • перекладача науково-технічної літератури;
 • редактора-перекладача;
 • гіда-перекладача;
 • фахівця туристичного агенства;
 • пресс-секретаря в PR-агенціях;
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні);
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика);
 • перекладач-фрілансер.

Позаудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club;
 • Espanol;
 • німецької;
 • французької;
 • майстерня художнього перекладу.
наукові гуртки:
 • стиль і переклад;
 • теоретичні основи адекватного перекладу;
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови.
23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40