Філологія

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра германських мов та перекладу.Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Загальне мовознавство
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Методологія наукових досліджень
 • Риторика

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Усний переклад
 • Послідовний та письмовий переклад іноземної мови
 • Техніка висловлювання усного перекладача
 • Синхронний переклад
 • Теорія перекладу
 • Жанрові теорії перекладу
 • Комп'ютерне забезпечення перекладу
 • Комп'ютерна лексикографія і переклад
 • Основи машинного перекладу
 • Соціолінгвістика
 • Проблеми комунікативної лінгвістики
 • Практичний курс перекладу з рідної мови
 • Основи теорії міжкультурної комунікації
 • Науково-асистентська практика

Для вибору студентів спеціальності "Філологія" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Галузевий переклад
 • Особливості перекладу юридичних документів
 • Переклад та редагування художнього тексту
 • Науково-технічний переклад
 • Методика викладання перекладу
 • Новітні інформаційні технології у професійній діяльності
 • Перекладацька практика
 • Переклад міжнародного правового дискурсу
 • Переклад фармацевтичних текстів
 • Переклад текстів компютерної тематики
 • Методика викладання іноземної мови
 • Інноваційні технології викладання іноземних мов у вищій школі
 • Переклад стандартизованої документації

Спільна освітня програма КиМУ з:


Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Позааудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club
 • Espanol
 • німецької
 • французької
 • майстерня художнього перекладу
наукові гуртки:
 • стиль і переклад;
 • теоретичні основи адекватного перекладу
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч
29 02/2020
10:00
Зустріч