Наукова дискусія «Мотивація здобувачів освіти до навчання як складова академічної доброчесності»

28.02.2023

21 лютого 2023 року о 16.00 пройшла наукова дискусія «Мотивація здобувачів освіти до навчання як складова академічної доброчесності»

Модератори: Мартиненко С.М. – проректор з науково-педагогічної діяльності, доктор педагогічних наук, професор; Кулакевич Т.В. – методист Наукового відділу, доцент кафедри психології та педагогіки.

Проведення наукових заходів такого формату стало традиційним, адже щомісяця науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти збираються разом для обміну цікавою і корисною інформацією щодо дотримання принципів академічної доброчесності та корпоративної культури. Тож і наукова дискусія такого формату не була винятком, адже порушені питання є важливими для університетської спільноти саме зараз, в період воєнного стану, коли освітній процес відбувається в змішаній формі.

Дискусію розпочала Мартиненко С.М., зазначивши, що пріоритетними завданнями діяльності багатопрофільного університету в умовах воєнного стану, окрім забезпечення якісної конкурентоспроможної освіти, є формування мотивації до навчання як складової академічної доброчесності, використання сучасних форм і технологій навчання в поєднанні з науковими дослідженнями і розробленнями.

Під час виступу Сініченко С.В. зосередив увагу на значенні наукової комунікації в сучасному освітньому процесі, необхідності дотримання принципів академічної доброчесності.

Шостак Л.Г.  підкреслила важливість проведення опитування студентів для визначення рівня забезпечення якості освіти, проаналізувала результати анкетування здобувачів вищої освіти (фармація) анкетування щодо їхнього розуміння політики та дотримання академічної доброчесності в Університеті.

Шакалець О.В. запропонувала шляхи запобігання порушенням академічної доброчесності для студентів спеціальності «Філологія», зокрема застосування під час написання наукових робіт машинного перекладу та компіляції наукових текстів.

Усманов Ю.І. поділилився також власним досвідом застосування інтернет-ресурсів, зокрема найбільш поширених серед користувачів платформ, обгрунтував доцільність їх використання з метою поліпшення якості наукових досліджень і дотримання принципів академічної доброчесності.

Кочержук Д.В. проаналізував концепцію розвитку інтернет технології в царині культури і мистецтва, звернув увагу на дотримання авторського права в галузі музичного мистецтва, зокрема запозичення авторських творів.

Дроздова І.В. зазначила, що на період навчання студентів у ЗВО припадає становлення і формування у них цінностей, установок і моделі поведінки, які визначатимуть місце молодої людини у дорослому житті, тому утвердження принципів академічної культури та доброчесності, формування внутрішньої мотивації слугує передумовою розбудови громадянської культури в суспільстві загалом, культивування у молоді поваги до її індивідуальності, інтелектуальної власності, авторських прав, що є важливою гуманітарною складовою здійснення успішних реформ в українському суспільстві.

Наукова дискусія пройшла в продуктивному інформаційному полілозі, доброзичливій атмосфері, що є підтвердженням сформованості в Університеті корпоративної культури та професійної етики.