Освітні, педагогічні науки

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Теорія і практика вищої школи в Україні
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Філософські основи сучасної освіти
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Методологія та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Менеджмент у сфері освіти
 • Моделювання діяльності фахівця
 • Педагогічна компаритивістика
 • Системний підхід у вищій школі
 • Педагогічний контроль в системі освіти
 • Дидактичні системи у вищій школі
 • Педагогічний консалтинг
 • Нормативно-правове забезпечення системи освіти

Вибіркові дисципліни:

 • Тренінг професійного самоусвідомлення
 • Психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення
 • ІКТ у професійній діяльності
 • Сучасні виклики професійної діяльності
 • Психолого-педагогічний супровід у складних життєвих ситуаціях
 • Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях
 • Інклюзивна освіта
 • Корекційна педагогіка
 • Конфліктологія у сфері освіти
 • Міжособистісна взаємодія в освіті
 • Культура професійного спілкування
 • Ділове спілкування у сфері освіти
 • Педагогічна риторика
 • Мовленнєво-риторична культура педагога
 • Психологічний тренінг викладача
 • Соціально-психологічний тренінг особисто-професійного становлення фахівця
 • Основи PR
 • PR-технології в освітньому процесі

Освітній процес проводиться в спеціалізованих аудиторіях.

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є заклади вищої освіти.

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

Результати науково-дослідної діяльності викладачів і студентів кафедри висвітлюються у наукових публікаціях, виступах на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогіних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (дистанційна форма проведення), 25-26 березня 2021 року, м. Київ, КиМУ
 • Круглий стіл «Самоорганізація та тайм-менеджмент» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки), січень 2021 р., м. Київ, КиМУ
 • Круглий стіл «Використання психодрами у подоланні кризових станів» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки), лютий 2021 р., м. Київ, КиМУ
 • Круглий стіл «Сучасні методи навчання іноземній мові за професійним спрямуванням» (організатор Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Кафедра іноземних мов), березень 2021 р., м. Київ, КиМУ
 • Майстер-клас  «Актуальні питання теорії та практики психолого- педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа) березень 2021 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогіних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (дистанційна форма проведення), 21-22 травня 2020 року, м. Київ, КиМУ
 • Науково-практичний семінар «Covid-19: реальна загроза чи міф? Шляхи профілактики» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки,  відповідальна особа) вересень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Науково-практичний семінар «Психологічні запити в період пандемії» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки), жовтень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Науково-практичний семінар «Основні вимоги до проведення занять англійської мови у ЗВО і застосування методики викладання іноземних мов Х.В. Хачатуряна» (Організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології , Кафедра германських мов та перекладу), жовтень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Майстер-клас «Методи і прийоми ефективної комунікативної взаємодії» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки), жовтень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Круглий стіл «Емоційний інтелект і мистецтво володіти собою» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки), грудень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Майстер-клас  «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», лютий 2020  р., м. Київ, КиМУ
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року, м. Київ, КиМУ

Cтудентські досягнення

Під керівництвом викладачів кафедри започатковано видання збірника наукових праць студентів «Студентська наука: від ідеї до результатів», у якому публікуються найвагоміші результати теоретико-методологічних та експериментально-пошукових досліджень студентів, магістрів і аспірантів у галузях психології, педагогіки та лінгвістики.