Освітні, педагогічні науки

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Теорія і практика вищої школи в Україні
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Філософські основи сучасної освіти
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Методологія та організація наукових досліджень

Дисциплины цикла профессиональной подготовки:

 • Менеджмент у сфері освіти
 • Моделювання діяльності фахівця
 • Педагогічна компаритивістика
 • Системний підхід у вищій школі
 • Педагогічний контроль в системі освіти
 • Дидактичні системи у вищій школі
 • Педагогічний консалтинг
 • Нормативно-правове забезпечення системи освіти

Вибіркові дисципліни:

 • Тренінг професійного самоусвідомлення
 • Психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення
 • ІКТ у професійній діяльності
 • Сучасні виклики професійної діяльності
 • Психолого-педагогічний супровід у складних життєвих ситуаціях
 • Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях
 • Інклюзивна освіта
 • Корекційна педагогіка
 • Конфліктологія у сфері освіти
 • Міжособистісна взаємодія в освіті
 • Культура професійного спілкування
 • Ділове спілкування у сфері освіти
 • Педагогічна риторика
 • Мовленнєво-риторична культура педагога
 • Психологічний тренінг викладача
 • Соціально-психологічний тренінг особисто-професійного становлення фахівця
 • Основи PR
 • PR-технології в освітньому процесі

Наукові гуртки:

 • Наукова школа "Методика викладання англійської мови професора Х.В. Хачатуряна". Науковий керівник: Хачатурян Х. В., кандидат філологічних наук, професор, президент КиМУ.
 • Науковий школа «Формування комунікативної компетентності викладачів вищої школи». Науковий керівник: С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
 • Наукова школа «Проблеми теорії та практики виховання та навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів». Науковий керівник: Л.В. Артемова, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки.
Може займати посади:
 • асистента
 • викладача закладів вищої освіти
 • викладача професійного освітнього закладу
 • наукового співробітника (методи навчання)
 • наукового співробітника-консультанта (методи навчання)
24 04/2021
10:00
Зустріч