Освітні, педагогічні науки

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра психології та педагогіки.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні;
 • Педагогічна та професійна психологія;
 • Нормативно-правове забезпечення системи освіти;
 • Моделювання діяльності фахівця;
 • Філософські основи сучасної освіти;
 • Системний підхід у вищій школі;
 • Педагогічний контроль в системі освіти;
 • Дидактичні системи у вищій школі;
 • Інноваційні технології навчання;
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності;
 • Cтажування.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Менеджмент у сфері освіти;
 • Педагогічна риторика;
 • Тренінг професійного самоусвідомлення;
 • Психологічний тренінг викладача ;
 • Методика вузівського викладання;
 • Психологія організації;
 • Основи PR;
 • Методика та організація наукових досліджень;
 • Науково-виробнича практика;
 • Педагогічна (асистентська) практика.

Наукові гуртки:

 • Студентський науковий гурток «Теоретичні та практичні проблеми психологічного консультування». Науковий керівник: Н.Д. Абрамян, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.
 • Науковий гурток «Формування комунікативної компетентності викладачів вищої школи». Науковий керівник: С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з питань розвитку КиМУ.
 • Науковий гурток викладання англійської мови професора Х.В. Хачатуряна.
Може обіймати посади:
 • асистента;
 • викладача закладів вищої освіти;
 • викладача професійного навчально-виховного закладу;
 • наукового співробітника (методи навчання);
 • наукового співробітника-консультанта (методи навчання).