Освітні, педагогічні науки

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • теорія і практика вищої школи в Україні
 • педагогічна та професійна психологія
 • філософські основи сучасної освіти
 • соціальна та екологічна безпека діяльності
 • методика та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • менеджмент у сфері освіти
 • моделювання діяльності фахівця
 • системний підхід у вищій школі
 • педагогічний контроль в системі освіти
 • дидактичні системи у вищій школі
 • нормативно-правове забезпечення системи освіти
 • методика вузівського викладання
 • психологія організації

Вибіркові дисципліни:

 • тренінг професійного самоусвідомлення
 • інноваційні технології навчання
 • стажування
 • педагогічна риторика
 • психологічний тренінг викладача
 • методика вузівського викладання (галузь)
 • основи PR
 • психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення
 • сучасні педагогічні технології та методи навчання
 • професійний розвиток і викладацька майстерність
 • мовленнєво-риторична культура педагога
 • соціально-психологічний тренінг особисто-професійного становлення фахівця
 • теорія і методика викладання у вищий школі
 • PR-технології в освітньому процесі

Наукові гуртки:

 • Наукова школа "Методика викладання англійської мови професора Х.В. Хачатуряна". Науковий керівник: Хачатурян Х. В., кандидат філологічних наук, професор, президент КиМУ.
 • Науковий школа «Формування комунікативної компетентності викладачів вищої школи». Науковий керівник: С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
 • Наукова школа «Проблеми теорії та практики виховання та навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів». Науковий керівник: Л.В. Артемова, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки.
Може займати посади:
 • асистента
 • викладача закладів вищої освіти
 • викладача професійного освітнього закладу
 • наукового співробітника (методи навчання)
 • наукового співробітника-консультанта (методи навчання)
31 10/2020
10:00
Зустріч
13 10/2020
11:40
Зустріч