Освітні, педагогічні науки

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Теорія і практика вищої школи в Україні
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Філософські основи сучасної освіти
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Методологія та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Менеджмент у сфері освіти
 • Моделювання діяльності фахівця
 • Педагогічна компаритивістика
 • Системний підхід у вищій школі
 • Педагогічний контроль в системі освіти
 • Дидактичні системи у вищій школі
 • Педагогічний консалтинг
 • Нормативно-правове забезпечення системи освіти

Вибіркові дисципліни:

 • Тренінг професійного самоусвідомлення
 • Психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення
 • ІКТ у професійній діяльності
 • Сучасні виклики професійної діяльності
 • Психолого-педагогічний супровід у складних життєвих ситуаціях
 • Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях
 • Інклюзивна освіта
 • Корекційна педагогіка
 • Конфліктологія у сфері освіти
 • Міжособистісна взаємодія в освіті
 • Культура професійного спілкування
 • Ділове спілкування у сфері освіти
 • Педагогічна риторика
 • Мовленнєво-риторична культура педагога
 • Психологічний тренінг викладача
 • Соціально-психологічний тренінг особисто-професійного становлення фахівця
 • Основи PR
 • PR-технології в освітньому процесі

Освітній процес проводиться в спеціалізованих аудиторіях.

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є заклади вищої освіти.

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • педагогічною діяльністю (викладанням) у закладах загальної середньої освіти та вищій школі; науково-педагогічних установах; закладах підвищення кваліфікації; закладах післядипломної освіти;
 • брати участь у створенні та впровадженні нових змісту освіти та методик (технологій) навчання, поєднувати власну педагогічну діяльність на високому професійному рівні з поширенням кращої практики, експертною діяльністю та наставництвом на основі власного педагогічного досвіду.

Випускники, можуть займати посади:

 • викладача закладу вищої освіти (університету, інституту, академії, технікуму, коледжу);
 • вчителем-методистом загальноосвітнього навчального закладу; педагогічним працівником у закладі вищої освіти;
 • завідувачем методичним кабінетом у навчальному закладі; викладачем професійно-технічного закладу; завідувачем відділу (лабораторією);
 • викладачем науково-дослідного інституту;
 • викладачем закладу післядипломної освіти.

Представники роботодавців:

КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж». Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус». Центр позашкільної освіти. Кафедра психології та педагогіки КиМУ