Освітні, педагогічні науки

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Нормативно-правове забезпечення системи освіти
 • Моделювання діяльності фахівця
 • Філософські основи сучасної освіти
 • Системний підхід у вищій школі
 • Педагогічний контроль в системі освіти
 • Дидактичні системи у вищій школі
 • Інноваційні технології навчання
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Cтажування

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Менеджмент у сфері освіти
 • Педагогічна риторика
 • Тренінг професійного самоусвідомлення
 • Психологічний тренінг викладача
 • Методика вузівського викладання
 • Психологія організації
 • Основи PR
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Науково-виробнича практика
 • Педагогічна (асистентська) практика

Наукові гуртки:

 • Науковий гурток викладання англійської мови професора Х.В. Хачатуряна.
 • Науковий гурток «Формування комунікативної компетентності викладачів вищої школи». Науковий керівник: С.М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
 • Студентський науковий гурток «Теоретичні та практичні проблеми психологічного консультування». Науковий керівник: Н.Д. Абрамян, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки
Може займати посади:
 • асистента
 • викладача закладів вищої освіти
 • викладача професійного освітнього закладу
 • наукового співробітника (методи навчання)
 • наукового співробітника-консультанта (методи навчання)
06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч