Філологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра германських мов та перекладу.Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Сучасна українська мова
 • Філософія
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Політологія
 • Латинська мова
 • Новітня українська література
 • Основи екології та безпеки життєдіяльності
 • Основи інформатики та прикладної лінгвістики
 • Історія зарубіжної літератури
 • Сучасна зарубіжна література

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Вступ до перекладознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Загальна теорія перекладу
 • Основи наукових досліджень в лінгвістиці
 • Історія англійської мови
 • Історія перекладу
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Стилістика англійської мови
 • Практична та порівняльна граматика англійської мови
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • Практичний курс англійської мови (Частина 1)
 • Практичний курс англійської мови (Частина 1)
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практика перекладу англійської мови
 • Практична граматика і фонетика другої іноземної мови
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 2)
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 • Загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови
 • Практика перекладу другої іноземної мови
 • Порівняльна стилістика
 • Перекладацька практика з англійської мови (виробнича)
 • Курсова робота

Для вибору студентів спеціальності "Філологія" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Лінгвокраїнознавство англійської мови
 • Практичний курс англійської мови (за професійним спрямуванням)
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 2)
 • Практичний курс другої іноземної мови (Частина 1)
 • Практичний курс другої іноземної мови (Частина 2)
 • Основи професійної діяльності перекладача
 • Переклад цивільно-правового дискурсу
 • Переклад кримінально-правового дискурсу
 • Основи перекладацького аналізу тексту
 • Переклад міжнародно-правового дискурсу
 • Перекладацька практика (навчальна)
 • Перекладацька практика з другої іноземної мови (виробнича)
 • Національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови (англомовні країни)
 • Фахова комунікація англійською мовою
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 2)
 • Практичний курс другої іноземної мови (Частина 1)
 • Практичний курс другої іноземної мови (Частина 2)
 • Теоретичні та прикладні аспекти фахової діяльності перекладача
 • Переклад офіційно-ділового мовлення
 • Засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів
 • Аналітичні основи інтерпретації перекладів та їх практичне використання
 • Редагування науково-технічного перекладу
 • Перекладацька практика (навчальна)
 • Перекладацька практика з другої іноземної мови (виробнича)

Спільна освітня програма КиМУ:


Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Позааудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club
 • Espanol
 • німецької
 • французької
 • іспанської мов
 • майстерня художнього перекладу
наукові гуртки:
 • стиль і переклад
 • теоретичні основи адекватного перекладу
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч
29 02/2020
10:00
Зустріч