Філологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна

Випускова кафедра - кафедра іноземної філології та перекладу.
Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Сучасна українська мова
 • Філософія
 • Латинська мова
 • Новітня українська література
 • Історія зарубіжної літератури

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Вступ до перекладознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Загальна теорія перекладу
 • Основи наукових досліджень в лінгвістиці
 • Історія англійської мови
 • Історія перекладу
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Стилістика англійської мови
 • Порівняльна стилістика
 • Практична та порівняльна граматика англійської мови
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови
 • Теорія і практика перекладу
 • Практика перекладу англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Основи перекладацького аналізу тексту
 • Лінгвокраїнознавство
 • Сучасні інформаційні технології в діяльності перекладача
 • Практична граматика і фонетика другої іноземної мови
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 • Загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови
 • Редагування перекладів різногалузевих текстів
 • Практика перекладу другої іноземної мови

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Риторика
 • Конфліктологія
 • Політологія
 • Психологія спілкування
 • Основи PR
 • Основи медіаграмотності
 • Основи професійної діяльності перекладача
 • Етичний та психолінгвістичний аспекти перекладацької діяльності
 • Методика навчання іноземній мові
 • Основи педагогіки
 • Основи машинного та автоматизованого перекладу
 • Основи локалізації
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Іміджеологія
 • Національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови, яка вивчається
 • Перекладацькі трансформації в текстах сучасних ЗМІ
 • Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда
 • Особливості перекладу суспільно-політичних текстів
 • Бізнес-комунікація
 • Культура мовлення
 • Англійська мова ділового спілкування
 • Мова дипломатичних документів
 • Переклад медійних та рекламних текстів
 • Основи аудіовізуального перекладу
 • Переклад текстів в IT галузі
 • Інтерпретація тексту
 • Анотування і реферування (англійська мова)
 • Офісна діяльність і легалізація
 • Основи перекладу художнього тексту
 • Військовий переклад
 • Основи послідовного перекладу
 • Технологія перекладацького скоропису в діяльності усного перекладача
 • Переклад текстів в галузі права
 • Переклад офіційно-ділового мовлення

Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Практична підготовка

 • ТОВ «АБІ ЛЕНГВІДЖ СЕРВІСЕЗ»;
 • ТОВ «ЛІНГО»;
 • ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АНГА ТРЕВЕЛ»;
 • ТОВ «ТРЕВЕЛ СТУДІО»;
 • Центр кар’єри «Юнікс»;
 • міжнародний центр «Антей»;
 • правозахисна організація Amnesty International Ukraine;
 • Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького;
 • ТОВ «Група компаній «Форс»;
 • ТОВ «Бюро перекладів «Альфа-Груп»;
 • Скандинавська гімназія (м. Київ);
 • Гімназія «Троєщина» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району (м. Київ);
 • ПЗНЗ «Ліцей Київського міжнародного університету»;
 • Український колеж імені Василя Сухомлинського (м. Київ).