Філологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра германських мов та перекладу.Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • сучасна українська мова
 • філософія
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • політологія
 • латинська мова
 • новітня українська література
 • основи екології та безпеки життєдіяльності
 • основи інформатики та прикладної лінгвістики
 • історія зарубіжної літератури
 • сучасна зарубіжна література

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • вступ до перекладознавства
 • вступ до мовознавства
 • загальна теорія перекладу
 • основи наукових досліджень в лінгвістиці
 • історія англійської мови
 • історія перекладу
 • порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • стилістика англійської мови
 • практична та порівняльна граматика англійської мови
 • практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • практичний курс англійської мови (Частина 1)
 • практична фонетика англійської мови
 • практика перекладу англійської мови
 • практична граматика і фонетика другої іноземної мови
 • практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 1)
 • практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 2)
 • лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 • загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови
 • практика перекладу другої іноземної мови
 • порівняльна стилістика
 • перекладацька практика з англійської мови (виробнича)

Вибіркові дисципліни:

 • лінгвокраїнознавство англійської мови
 • практичний курс англійської мови (за професійним спрямуванням)
 • практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 2)
 • практичний курс другої іноземної мови (Частина 1)
 • практичний курс другої іноземної мови (Частина 2)
 • основи професійної діяльності перекладача
 • переклад цивільно-правового дискурсу
 • переклад кримінально-правового дискурсу
 • основи перекладацького аналізу тексту
 • переклад міжнародно-правового дискурсу
 • національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови (англомовні країни)
 • фахова комунікація англійською мовою
 • теоретичні та прикладні аспекти фахової діяльності перекладача
 • переклад офіційно-ділового мовлення
 • засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів
 • аналітичні основи інтерпретації перекладів та їх практичне використання
 • редагування науково-технічного перекладу
 • перекладацька практика (навчальна)
 • перекладацька практика з другої іноземної мови (виробнича)

Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Позааудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club
 • Espanol
 • німецької
 • французької
 • іспанської мов
 • майстерня художнього перекладу
наукові гуртки:
 • стиль і переклад
 • теоретичні основи адекватного перекладу
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови
31 10/2020
10:00
Зустріч
13 10/2020
11:40
Зустріч