Філологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра германських мов та перекладу.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Сучасна українська мова
 • Філософія
 • Латинська мова
 • Новітня українська література
 • Історія зарубіжної літератури

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Вступ до перекладознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Загальна теорія перекладу
 • Основи наукових досліджень в лінгвістиці
 • Історія англійської мови
 • Історія перекладу
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Стилістика англійської мови
 • Практична та порівняльна граматика англійської мови
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • Практичний курс англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практика перекладу англійської мови
 • Практична граматика і фонетика другої іноземної мови
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 2)
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 • Загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови
 • Практичний курс другої іноземної мови ( 1 частина)
 • Практичний курс другої іноземної мови ( 2 частина)
 • Практика перекладу англійської мови
 • Порівняльна стилістика

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Політологія
 • Психологія
 • Сучасні інформаційні технології в діяльності перекладача
 • Інформаційно-ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності
 • Література США
 • Література європейських країн
 • Основи послідовного перекладу
 • Технологія перекладацького скоропису в діяльності усного перекладача
 • Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 • Національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови, яка вивчається
 • Засоби прагматичної адаптації казок і дитячої літератури
 • Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда
 • Перекладацька практика (усний переклад)
 • Перекладацька практика (письмовий переклад)
 • Практика письмового перекладу другої іноземної мови
 • Практика усного перекладу другої іноземної мови
 • Англійська мова ділового спілкування
 • Фахова комунікація англійською мовою
 • Переклад текстів у галузі права
 • Переклад офіційно-ділового мовлення
 • Стилістичні та граматичні особлисвосі перекладу художніх текстів
 • Основи перекладацького аналізу і редагування
 • Психологія кадрового менеджменту
 • Психологія HR-менеджменту
 • Дипломатичний протокол перекладача
 • Засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів
 • Перекладацька практика з другої іноземної мови (усний переклад)
 • Перекладацька практика з другої іноземної мови (письмовий переклад)
 • Перекладацькі трансформації при перекладі текстів сучасних ЗМІ
 • Переклад фразеологізмів у художніх текстах

Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Практична підготовка

 • ТОВ «АБІ ЛЕНГВІДЖ СЕРВІСЕЗ»;
 • ТОВ «ЛІНГО»;
 • ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АНГА ТРЕВЕЛ»;
 • ТОВ «ТРЕВЕЛ СТУДІО»;
 • Центр кар’єри «Юнікс»;
 • міжнародний центр «Антей»;
 • правозахисна організація Amnesty International Ukraine;
 • Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького;
 • ТОВ «Група компаній «Форс»;
 • ТОВ «Бюро перекладів «Альфа-Груп»;
 • Скандинавська гімназія (м. Київ);
 • Гімназія «Троєщина» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району (м. Київ);
 • ПЗНЗ «Ліцей Київського міжнародного університету»;
 • Український колеж імені Василя Сухомлинського (м. Київ).

Позааудиторна робота

 • «Halloween-марафон-2017» під гаслом «Святкуймо та навчаймося!» (жовтень 2019 року, студенти ННІ ЛіПс та науково-педагогічні працівники кафедри германських мов і перекладу, кафедри психології та педагогіки та запрошені учні шкіл)
 • Екскурсія німецькою мовою у Музеї-аптеці для партнерів КиМУ з ФРН та Австрії (28 листопада 2019 року, студенти спеціальності «Філологія», доц. Борисенко Ю.А.)
 • Форум «Формула успіху: «Високоякісна освіта-Високоякісний фахівець-Високоякісний рівень життя» (листопад 2019 року, науково-педагогічні працівники кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М. П. Драгоманова; викладачі з Хмельницького національного університету (к.психол.н., доцент кафедри іноземних мов ХНУ Кравчина Тетяна Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов ХНУ Олександренко Катерина Валентинівна)
 • Методичний семінар «Методи інтенсивного навчання іноземної мови за методикою професора Х.В. Хачатуряна» (листопад 2019 року, викладачі кафедр ГМП та ІМ і демонстрації окремих етапів проведення занять із застосуванням методики викладання іноземних мов проф.. Х.В. Хачатуряна)
 • зустріч з відомим українським поетом і перекладачем поезії з японської, китайської, російської, англійської мов Турковим Геннадієм Леонідовичем (листопад 2020 року, студенти спеціальності «Філологія»)
 • круглий стіл з носієм мови з Австрії Йоганном Аманном на тему «Україна – Австрія. «Співпраця в галузі освіти та науки». (2 квітня 2021 року в дистанційній формі із застосуванням Zoom conference Meetings)
 • «Філологічний марафон – 2021»: лекції, інтерактивні заняття, розмовні клуби, дискусійні платформи від викладачів ННІ ЛіП