Філологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра германських мов та перекладу.Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • латинська мова;
 • основи інформатики та прикладної лінгвістики;
 • історія зарубіжної літератури;
 • сучасна зарубіжна література;
 • вступ до перекладознавства;
 • вступ до мовознавства;
 • загальна теорія перекладу;
 • основи наукових досліджень в лінгвістиці;
 • історія першої іноземної мови;
 • історія перекладу;
 • порівняльна лексикологія англійської та української мов;
 • стилістика першої іноземної мови;
 • практична та порівняльна граматика першої іноземної мови;
 • практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови;
 • практичний курс першої іноземної мови;
 • практична фонетика першої іноземної мови;
 • практика перекладу першої іноземної мови;
 • практична граматика і фонетика другої іноземної мови;
 • практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови;
 • лінгвокраїнознавство другої іноземної мови;
 • загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови;
 • практика перекладу другої іноземної мови.

Спільна освітня програма КиМУ:


Після повного курсу навчання фахівець з філології може обіймати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах;
 • перекладача-референта;
 • перекладача науково-технічної літератури;
 • редактора-перекладача;
 • гіда-перекладача;
 • фахівця туристичного агенства;
 • пресс-секретаря в PR-агенціях;
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні);
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика);
 • перекладач-фрілансер.

Позаудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club;
 • Espanol;
 • німецької;
 • французької;
 • іспанської мов;
 • майстерня художнього перекладу.
наукові гуртки:
 • стиль і переклад;
 • теоретичні основи адекватного перекладу;
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови.
23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40