Філологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра германських мов та перекладу.Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Сучасна українська мова
 • Філософія
 • Латинська мова
 • Новітня українська література
 • Історія зарубіжної літератури

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Вступ до перекладознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Загальна теорія перекладу
 • Основи наукових досліджень в лінгвістиці
 • Історія англійської мови
 • Історія перекладу
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Стилістика англійської мови
 • Практична та порівняльна граматика англійської мови
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • Практичний курс англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практика перекладу англійської мови
 • Практична граматика і фонетика другої іноземної мови
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 2)
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 • Загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови
 • Практичний курс другої іноземної мови ( 1 частина)
 • Практичний курс другої іноземної мови ( 2 частина)
 • Практика перекладу англійської мови
 • Порівняльна стилістика

Вибіркові дисципліни:

 • Політологія
 • Психологія
 • Сучасні інформаційні технології в діяльності перекладача
 • Інформаційно-ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності
 • Література США
 • Література європейських країн
 • Основи послідовного перекладу
 • Технологія перекладацького скоропису в діяльності усного перекладача
 • Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 • Національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови, яка вивчається
 • Засоби прагматичної адаптації казок і дитячої літератури
 • Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда
 • Перекладацька практика (усний переклад)
 • Перекладацька практика (письмовий переклад)
 • Практика письмового перекладу другої іноземної мови
 • Практика усного перекладу другої іноземної мови
 • Англійська мова ділового спілкування
 • Фахова комунікація англійською мовою
 • Переклад текстів у галузі права
 • Переклад офіційно-ділового мовлення
 • Стилістичні та граматичні особлисвосі перекладу художніх текстів
 • Основи перекладацького аналізу і редагування
 • Психологія кадрового менеджменту
 • Психологія HR-менеджменту
 • Дипломатичний протокол перекладача
 • Засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів
 • Перекладацька практика з другої іноземної мови (усний переклад)
 • Перекладацька практика з другої іноземної мови (письмовий переклад)
 • Перекладацькі трансформації при перекладі текстів сучасних ЗМІ
 • Переклад фразеологізмів у художніх текстах

Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Позааудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club
 • Espanol
 • німецької
 • французької
 • іспанської мов
 • майстерня художнього перекладу
наукові гуртки:
 • стиль і переклад
 • теоретичні основи адекватного перекладу
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови