Філологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра германських мов та перекладу.Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • латинська мова
 • основи інформатики та прикладної лінгвістики
 • історія зарубіжної літератури
 • сучасна зарубіжна література
 • вступ до перекладознавства
 • вступ до мовознавства
 • загальна теорія перекладу
 • основи наукових досліджень в лінгвістиці
 • історія першої іноземної мови
 • історія перекладу
 • порівняльна лексикологія англійської та української мов
 • стилістика першої іноземної мови
 • практична та порівняльна граматика першої іноземної мови
 • практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови
 • практичний курс першої іноземної мови
 • практична фонетика першої іноземної мови
 • практика перекладу першої іноземної мови
 • практична граматика і фонетика другої іноземної мови
 • практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови
 • лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 • загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови
 • практика перекладу другої іноземної мови

Спільна освітня програма КиМУ:


Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Позааудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club
 • Espanol
 • німецької
 • французької
 • іспанської мов
 • майстерня художнього перекладу
наукові гуртки:
 • стиль і переклад
 • теоретичні основи адекватного перекладу
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови