Філологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра германських мов та перекладу.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Сучасна українська мова
 • Філософія
 • Латинська мова
 • Новітня українська література
 • Історія зарубіжної літератури

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Вступ до перекладознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Загальна теорія перекладу
 • Основи наукових досліджень в лінгвістиці
 • Історія англійської мови
 • Історія перекладу
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Стилістика англійської мови
 • Практична та порівняльна граматика англійської мови
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • Практичний курс англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практика перекладу англійської мови
 • Практична граматика і фонетика другої іноземної мови
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови (Частина 2)
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 • Загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови
 • Практичний курс другої іноземної мови ( 1 частина)
 • Практичний курс другої іноземної мови ( 2 частина)
 • Практика перекладу англійської мови
 • Порівняльна стилістика

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Політологія
 • Психологія
 • Сучасні інформаційні технології в діяльності перекладача
 • Інформаційно-ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності
 • Література США
 • Література європейських країн
 • Основи послідовного перекладу
 • Технологія перекладацького скоропису в діяльності усного перекладача
 • Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 • Національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови, яка вивчається
 • Засоби прагматичної адаптації казок і дитячої літератури
 • Краєзнавство в діяльності перекладача-гіда
 • Перекладацька практика (усний переклад)
 • Перекладацька практика (письмовий переклад)
 • Практика письмового перекладу другої іноземної мови
 • Практика усного перекладу другої іноземної мови
 • Англійська мова ділового спілкування
 • Фахова комунікація англійською мовою
 • Переклад текстів у галузі права
 • Переклад офіційно-ділового мовлення
 • Стилістичні та граматичні особлисвосі перекладу художніх текстів
 • Основи перекладацького аналізу і редагування
 • Психологія кадрового менеджменту
 • Психологія HR-менеджменту
 • Дипломатичний протокол перекладача
 • Засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів
 • Перекладацька практика з другої іноземної мови (усний переклад)
 • Перекладацька практика з другої іноземної мови (письмовий переклад)
 • Перекладацькі трансформації при перекладі текстів сучасних ЗМІ
 • Переклад фразеологізмів у художніх текстах

Після закінчення навчання фахівець із філології може займати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах
 • перекладача-референта
 • перекладача науково-технічної літератури
 • редактора-перекладача
 • гіда-перекладача
 • фахівця туристичного агенства
 • пресс-секретаря в PR-агенціях
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні)
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика)
 • перекладач-фрілансер

Практична підготовка

 • ТОВ «АБІ ЛЕНГВІДЖ СЕРВІСЕЗ»;
 • ТОВ «ЛІНГО»;
 • ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АНГА ТРЕВЕЛ»;
 • ТОВ «ТРЕВЕЛ СТУДІО»;
 • Центр кар’єри «Юнікс»;
 • міжнародний центр «Антей»;
 • правозахисна організація Amnesty International Ukraine;
 • Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького;
 • ТОВ «Група компаній «Форс»;
 • ТОВ «Бюро перекладів «Альфа-Груп»;
 • Скандинавська гімназія (м. Київ);
 • Гімназія «Троєщина» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району (м. Київ);
 • ПЗНЗ «Ліцей Київського міжнародного університету»;
 • Український колеж імені Василя Сухомлинського (м. Київ).

Позааудиторна робота

 • 23 листопада 2022 - науково-практичний семінар на тему: «Застосування методики викладання іноземних мов Х.В. Хачатуряна та основні вимоги до проведення занять з англійської мови у ЗВО» https://kymu.edu.ua/news/2022/naukovo-praktychnyy-seminar-zastosuvannya-metodyky-vykladannya-inozemnykh-mov-kh-v-khachaturyana-osn/?sphrase_id=45984
 • 22 листопада 2022 – онлайн-семінар доцента кафедри іноземної філології та перекладу Щудли Н.М. на тему «Засоби перекладацької майстерності» для студентів спеціальності «Філологія» https://kymu.edu.ua/news/2022/seminar-na-temu-zasoby-perekladatskoyi-maysternosti/?sphrase_id=45983
 • 30 вересня 2022 – нагородження переможців конкурсу на кращий поетичний переклад та святковий вітальний концерт до Міжнародного дня перекладача https://kymu.edu.ua/news/2022/perekladatskyy-tyzhden-v-nni-lingvistyky-ta-psykhologiyi-kymu/?sphrase_id=45976
 • 29 вересня 2022 – майстер-клас студентів 3 курсу спеціальності "Психологія" під керівництвом завідувача кафедри психології та педагогіки, канд.психол.наук Борейчук І.О., для студентів спеціальності «Філологія» на тему «Стрес в роботі перекладача» https://kymu.edu.ua/news/2022/perekladatskyy-tyzhden-v-nni-lingvistyky-ta-psykhologiyi-kymu/?sphrase_id=45976
 • 28 вересня 2022 – онлайн майстер-клас перекладачки-синхроністки Асі Штефан на тему «Специфіка роботи перекладача-синхроніста» https://kymu.edu.ua/news/2022/perekladatskyy-tyzhden-v-nni-lingvistyky-ta-psykhologiyi-kymu/?sphrase_id=45976
 • 28 вересня 2022 – онлайн майстер-клас кандидата філологічних наук, Лавриненка Олександра Олександровича, директора компанії LEGAL ENGLISH SERVICES на тему «Особливості юридичного перекладу» https://kymu.edu.ua/news/2022/perekladatskyy-tyzhden-v-nni-lingvistyky-ta-psykhologiyi-kymu/?sphrase_id=45976
 • 28 вересня 2022 – майстер-клас директора Міжнародного центру перекладів та легалізації документів «Антей» Ліпського Анатолія Вікторовича на тему «Специфіка роботи перекладацького агентства» https://kymu.edu.ua/news/2022/perekladatskyy-tyzhden-v-nni-lingvistyky-ta-psykhologiyi-kymu/?sphrase_id=45976
 • 27 вересня 2022 – майстер-клас від студентів 4-го курсу спеціальності «Філологія» для студентів коледжу спеціальності «Філологія» на тему «Усний послідовний переклад» https://kymu.edu.ua/news/2022/perekladatskyy-tyzhden-v-nni-lingvistyky-ta-psykhologiyi-kymu/?sphrase_id=45976
 • 26 вересня 2022 – круглий стіл на тему: «Усний та письмовий переклад: з’єднуючи світи».https://kymu.edu.ua/news/2022/perekladatskyy-tyzhden-v-nni-lingvistyky-ta-psykhologiyi-kymu/?sphrase_id=45976
 • 21-30 вересня 2022 – Конкурс на кращий поетичний переклад. https://kymu.edu.ua/news/2022/perekladatskyy-tyzhden-v-nni-lingvistyky-ta-psykhologiyi-kymu/?sphrase_id=45976
 • 19 вересня 2022 – Відкрита дискусія на тему «Видатні українські та світові перекладачі» зі студентами 1-го курсу Фахового коледжу КиМУ спеціальності «Філологія» під керівництвом директора ННІ лінгвістики і психології Шакалець О.В. https://kymu.edu.ua/news/2022/dyskusiya-na-temu-vydatni-ukrayinski-ta-svitovi-perekladachi/?sphrase_id=45975
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників КиМУ «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесі: погляд науковців і практиків», 25–26 березня 2021 року. Київ: КиМУ, 2021. За участю Андрієнко Т.П., Кінщак О.М., Жукович І.І., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М. ,Лук'яненко Я.В. https://kymu.edu.ua/news/2021/khkhvi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-problemy-profesiynoyi-pidgotovky-v-umovakh-yevro/?sphrase_id=45974
 • 5-а Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, світової літератури та викладання іноземних мов»( у форматі ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції науково- педагогічних працівників КиМУ «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесі: погляд науковців і практиків», 25–26 березня 2021 року. Київ: КиМУ, 2021. За участю Андрієнко Т.П., Кінщак О.М., Жукович І.І., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М. https://kymu.edu.ua/news/2021/naukovo-praktychna-konferentsiya-teoretychni-ta-prykladni-aspekty-perekladu-psykhologiyi-svitovoyi-l/?sphrase_id=45967
 • Науково-практична студентська конференція до Міжнародного дня перекладу Вересень 2021. За участю Андрієнко Т.П., Кінщак О.М., Жукович І.І., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М.
 • Регіональна конференція 2021 ABC Southwester U.S. March 17-20, 2021 березень.За участю Циганчук М.
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика» грудень 2021 Кінщак О.М., Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М
 • Основні вимоги до проведення занять з англійської мови у ЗВО і застосування методики викладання іноземних мов Х.В. Хачатуряна Жовтень 2021 Борисенко Ю.А.,Тимошенко І.Б., Сахнова Н.М., Щудла Н.М
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів» , 28- 29 травня 2020р. (дистанційна форма проведення)
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21- 21 травня 2020р. (дистанційна форма проведення)
 • IV Міжнародна науково- практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, світової літератури та викладання іноземних мов» до 90-річчя Дмитра Павличка, 17- 18 березня 2020р.(дистанційна форма проведення)
 • I Міжнародна науково- практична конференція «Переяславська мовознавча толока», 19- 20 вересня 2019
 • I Міжнародна науково - практична конференція «Переяславська мовознавча толока», 19 - 20 вересня 2019
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України»,18 квітня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів»,14 березня 2019 року
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики»,18 квітня 2018 року
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави,14 березня 2018 року
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України»,19 квітня 2017 року
 • Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури», 28 лютого 2017 року
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ, КиМУ, 28 лютого 2017 року
 • XXI Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 2016 року
 • ХXV Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго. 21-23 червня 2016 року
 • Міжнародна конференція "ІХ Міжнародна конференція Чичерінські читання "Світова літ-ра і літературознавчому дискурсі ХХІ ст." ЛНУ ім.І.Франка, 15-16 жовтня 2015 року
 • Всеукраїнська наукова конференція Онтологія літератури в сучасному комунікативному просторі. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 10 квітня 2015 року
 • Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво». Харківськийнаціональний університет імені В.Н. Каразіна, 2–3 квітня 2015 року
 • XX Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій». Секція іноземних мов. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 року