Психологія

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • філософія
 • іноземна мова
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • педагогіка
 • конфліктологія і теорія переговорів
 • основи біології та генетики людини
 • анатомія людини
 • фізіологія ЦНС та ВНД
 • профорієнтація та профвідбір
 • історія психології
 • математичні методи в психології
 • диференційна психофізіологія та психологія
 • теоретичні методи психологічного дослідження
 • основи психоаналізу
 • психологія праці
 • інженерна психологія
 • практикум із загальної психології
 • методи психологічної експертизи
 • клінічна психологія
 • політична психологія
 • теоретичні основи вступу до спеціальності
 • практикум зі вступу до спеціальності
 • загальна психологія "Вступ до загальної психології"
 • загальна психологія "Відчуття та сприймання"
 • загальна психологія "Увага, пам`ять, мислення, мовлення"
 • загальна психологія "Уява, емоції, воля"
 • загальна психологія "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання"
 • психологія особистості "Теоретичні основи психології особистості"
 • психологія особистості "Практикум із психології особистості"
 • вікова психологія
 • соціальна психологія
 • психодіагностика
 • педагогічна психологія
 • психологія міжособистісного розуміння
 • безпека життєдіяльності

Вибіркові дисципліни:

 • політологія
 • медична психологія
 • основи індивідуального та сімейного консультування
 • юридична психологія
 • психотерапія і психотренінг
 • функції та специфіка роботи практичного психолога
 • реабілітаційна психологія
 • сучасні інформаційні технології
 • психологія управління
 • психологічні основи інклюзивної освіти
 • психологія самопізнання та саморегуляції
 • арт-терапія
 • нейропсихологічна діагностика
 • психологія маніпуляцій
 • когнітивно поведінкова терапія
 • соціологія
 • клінічна психологія
 • засади особистісного й групового консультування
 • кримінальна психологія
 • психотерапія і психокорекція
 • основи психодіагностики та психокорекції
 • психологія у реабілітології
 • психокорекційні інформаційні технології
 • психологія менеджменту
 • корекційна педагогіка
 • психологія досягнень та успіху
 • мистецтво і творчість у арт-терапії
 • психологія профайлінгу
 • психологічні проблеми в контексті сім'ї
 • психотерапія поведінки та емоцій

Студенти проходять практичну підготовку в:

 • центрах психологічної допомоги
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму
 • органах державного управління
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС
 • центрах психологічної реабілітації
 • комерційних установах та інших організаціях

Після закінчення навчання фахівець із психології

підготовлений до:
 • консультативної діяльності з питань психології
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводження виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності
може працювати:
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів)
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції
може займати посади:
 • практичного психолога у закладах освіти
 • практичного психолога в органах державної влади та управління
 • психолога при наркологічному диспансері
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”
 • практичного психолога у рекламному бізнесі
 • кадрового консультанта
 • тренінг-менеджера
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС
31 10/2020
10:00
Зустріч
13 10/2020
11:40
Зустріч