Психологія

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра психології та педагогіки.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • соціологія;
 • конфліктологія і теорія переговорів;
 • основи біології та генетики людини;
 • анатомія людини;
 • фізіологія ЦНС та ВНД;
 • математична статистика;
 • педагогіка;
 • історія психології;
 • методи багатомірної статистики;
 • сучасні інформаційні технології;
 • математичні методи в психології;
 • диференційна психофізіологія та психологія;
 • теоретичні методи психологічного дослідження;
 • функції та специфіка роботи практичного психолога;
 • основи психоаналізу;
 • риторика;
 • психологія праці;
 • інженерна психологія;
 • основи індивідуального консультування;
 • практикум із загальної психології;
 • методи психологічної експертизи;
 • клінічна психологія;
 • політична психологія;
 • профорієнтація та профвідбір;
 • юридична психологія;
 • теоретичні основи вступу до спеціальності;
 • практикум зі вступу до спеціальності
 • загальна психологія "Вступ до загальної психології";
 • загальна психологія "Відчуття та сприймання";
 • загальна психологія "Увага, пам`ять, мислення, мовлення";
 • загальна психологія "Уява, емоції, воля";
 • загальна психологія "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання";
 • психологія особистості "Теоретичні основи психології особистості";
 • психологія особистості "Практикум із психології особистості";
 • вікова психологія;
 • соціальна психологія;
 • психодіагностика;
 • педагогічна психологія;
 • психологія міжособистісного розуміння.

Студенти Інституту психології та педагогіки проходять практичну підготовку в:

 • центрах психологічної допомоги;
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму;
 • органах державного управління;
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС;
 • центрах психологічної реабілітації;
 • комерційних установах та інших організаціях.

Після повного курсу навчання фахівець з психології

підготовлений до:
 • консультативної діяльності з питань психології;
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні;
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем;
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу;
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводження виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності.
може працювати:
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів);
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи;
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі;
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції.
може обіймати посади:
 • практичного психолога у закладах освіти;
 • практичного психолога в органах державної влади та управління;
 • психолога при наркологічному диспансері;
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”;
 • практичного психолога у рекламному бізнесі;
 • кадрового консультанта;
 • тренінг-менеджера;
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС.