Психологія

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Педагогіка
 • Конфліктологія і теорія переговорів
 • Основи біології та генетики людини
 • Анатомія людини
 • Фізіологія ЦНС та ВНД
 • Профорієнтація та профвідбір
 • Історія психології
 • Математичні методи в психології
 • Диференційна психофізіологія та психологія
 • Теоретичні методи психологічного дослідження
 • Основи психоаналізу
 • Психологія праці
 • Інженерна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Методи психологічної експертизи
 • Клінічна психологія
 • Політична психологія
 • Вступ до спеціальності
 • "Теоретичні основи та практикум вступу до спеціальності"
 • Загальна психологія
 • "Вступ до загальної психології"
 • "Відчуття та сприймання"
 • "Увага, пам`ять, мислення, мовлення"
 • "Уява, емоції, воля"
 • "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання"
 • Психологія особистості
 • "Теоретичні основи психології особистості"
 • "Практикум із психології особистості"
 • Вікова психологія
 • Соціальна психологія
 • Психодіагностика
 • Педагогічна психологія
 • Психологія міжособистісного розуміння
 • Безпека життєдіяльності

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Психологія інтелекту та креативності
 • Тренінг емоційного інтелекту
 • Психологія маніпуляцій
 • Психологічні проблеми в контексті сім'ї
 • Політологія
 • Соціологія
 • Юридична психологія
 • Кримінальна психологія
 • Нейропсихологічна діагностика
 • Психологія профайлінгу
 • Медична психологія
 • Реабілітаційнапсихологія
 • Психологія управління
 • Психологічні технології маркетингу
 • Основи індивідуального та сімейного консультування
 • Засади особистісного й групового консультування
 • Психотерапія і психотренінг
 • Психотерапія і психокорекція
 • Психологія самопізнання та саморегуляції
 • Психологія досягнень та успіху
 • Функції та специфіка роботи практичного психолога
 • Основи психодіагностики та психокорекції
 • Психологія кадрового менеджменту
 • Психологія HR-менеджменту
 • Психологічні основи інклюзивної освіти
 • Корекційна педагогіка
 • Арт-терапія
 • Мистецтво і творчість у арт-терапії
 • Когнітивно поведінкова терапія
 • Психотерапія поведінки та емоцій
 • Сучасні інформаційні технології
 • Психокорекційні інформаційні технології

Освітній процес підготовки студентів здійснюється в  спеціалізованих аудиторіях : лабораторія експериментальної психології, тренінговий центр, кабінеті індивідуального консультування. Майже у всіх аудиторіях  є  можливість застосування спеціального мультимедійного обладнання. 

Після повного курсу навчання фахівець з психології може займати первинні посади «Психолог» та працювати у психологічних центрах, державних, громадських та бізнес організаціях з надання психологічної допомоги, освітніх, медичних, медико-соціальних і реабілітаційних установах, органах внутрішніх справ, займатись приватною підприємницькою діяльністю з надання психологічних послуг та ін.


Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам освітньо-професійних програм і зацікавлені в отриманні психолого-педагогічного супроводу їх діяльності. Серед них:

 • Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу».
 • Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України».
 • ТОВ «Укртехінвестгаз».
 • КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус».
 • Київська міська клінічна лікарня.
 • Центр позашкільної освіти.
 • Києво-Святошинський районний навчально-методичний Центр практичної психології.
 • Інститут лінгвістики та психології КиМУ (психологічна служба)
 • Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
 • Національна гвардія України в,ч 3066
 • Рада ветеранів АТО Дніпровського району м. Києва
 • Надвірнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 • Дитячий центр «Королівство знань»
 • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України»

            В Університеті діє Психологічна служба 

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

 • Майстер-клас  «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», лютий 2020  р.,  м. Київ, КиМУ
 • ХХV Міжнародна науково-практична  конференція  «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року, м. Київ, КиМУ
 • Науково-практичний семінар «Covid-19: реальна загроза чи міф? Шляхи профілактики» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології,  Кафедра психології та педагогіки,  відповідальна особа Дроздова І. В.) вересень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Науково-практичний семінар «Психологічні запити в період пандемії» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології,  Кафедра психології та педагогіки,  відповідальна особа Кулакевич Т.В), жовтень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Науково-практичний семінар «Основні вимоги до проведення занять англійської мови у ЗВО і застосування методики викладання іноземних мов Х.В. Хачатуряна» (Організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології , Кафедра германських мов та перекладу, відповідальні особи: Нагачевська О.О. Долгош К. І. Тимошенко І.Б., Щудла Н.М., Борисенко Ю.А), жовтень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • Майстер-клас «Методи і прийоми ефективної комунікативної взаємодії» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Мартиненко С.М),  жовтень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • круглий стіл «Емоційний інтелект і мистецтво володіти собою» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Дроздова І. В.), грудень 2020 р., м. Київ, КиМУ
 • круглий стіл «Самоорганізація та тайм-менеджмент» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Кулакевич Т. В.), січень 2021 р., м. Київ, КиМУ
 • круглий стіл «Використання психодрами у подоланні кризових станів» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Дроздова І. В),  лютий 2021 р., м. Київ, КиМУ
 • круглий стіл «Сучасні методи навчання іноземній мові за професійним спрямуванням» (організатор Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Кафедра іноземних мов, відповідальні особи Тіменко І.В., Абрамович В.Є),  березень 2021 р., м. Київ, КиМУ
 • Майстер-клас  «Актуальні питання теорії та практики психолого- педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (організатор Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології, Кафедра психології та педагогіки, відповідальна особа Кулакевич Т.В.) березень 2021 р.

Cтудентські досягнення

Під керівництвом викладачів кафедри започатковано видання збірника наукових праць студентів «Студентська наука: від ідеї до результатів», у якому публікуються найвагоміші результати теоретико-методологічних та експериментально-пошукових досліджень студентів, магістрів і аспірантів у галузях психології, педагогіки та лінгвістики.

Кафедра пишається випускниками:

Тетяна Дугельна

Випускниця Інституту психології та соціально-політичних наук 2006 року.

Професійні здобутки: практикуючий сімейний психолог, засновник Центру психології сім’ї «Лелека», автор дев’яти книг з психології, лауреат Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття» (2010 р.).

Володимир Крейденко

Випускник Інституту психології та соціально-політичних наук 2009 року.

Професійні здобутки: кандидат наук з державного управління, переможець гранту Президента України для обдарованої молоді (2011 рік), з 2012 року - помічник-консультант народного депутата України, голова Політичної партії «Республіканців», з 2019 року - народний депутат України 9-го скликання.

Анжеліка Вінніченко

Випускниця Інституту психології та соціально-політичних наук 2013 року.

Професійні здобутки: менеджер з досліджень дослідницького агентства «IRS Group»