Психологія

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Педагогіка
 • Конфліктологія і теорія переговорів
 • Основи біології та генетики людини
 • Анатомія людини
 • Фізіологія ЦНС та ВНД
 • Профорієнтація та профвідбір
 • Історія психології
 • Математичні методи в психології
 • Диференційна психофізіологія та психологія
 • Теоретичні методи психологічного дослідження
 • Основи психоаналізу
 • Психологія праці
 • Інженерна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Методи психологічної експертизи
 • Клінічна психологія
 • Політична психологія
 • Вступ до спеціальності
 • "Теоретичні основи та практикум вступу до спеціальності"
 • Загальна психологія
 • "Вступ до загальної психології"
 • "Відчуття та сприймання"
 • "Увага, пам`ять, мислення, мовлення"
 • "Уява, емоції, воля"
 • "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання"
 • Психологія особистості
 • "Теоретичні основи психології особистості"
 • "Практикум із психології особистості"
 • Вікова психологія
 • Соціальна психологія
 • Психодіагностика
 • Педагогічна психологія
 • Психологія міжособистісного розуміння
 • Безпека життєдіяльності

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Психологія інтелекту та креативності
 • Тренінг емоційного інтелекту
 • Психологія маніпуляцій
 • Психологічні проблеми в контексті сім'ї
 • Політологія
 • Соціологія
 • Юридична психологія
 • Кримінальна психологія
 • Нейропсихологічна діагностика
 • Психологія профайлінгу
 • Медична психологія
 • Реабілітаційнапсихологія
 • Психологія управління
 • Психологічні технології маркетингу
 • Основи індивідуального та сімейного консультування
 • Засади особистісного й групового консультування
 • Психотерапія і психотренінг
 • Психотерапія і психокорекція
 • Психологія самопізнання та саморегуляції
 • Психологія досягнень та успіху
 • Функції та специфіка роботи практичного психолога
 • Основи психодіагностики та психокорекції
 • Психологія кадрового менеджменту
 • Психологія HR-менеджменту
 • Психологічні основи інклюзивної освіти
 • Корекційна педагогіка
 • Арт-терапія
 • Мистецтво і творчість у арт-терапії
 • Когнітивно поведінкова терапія
 • Психотерапія поведінки та емоцій
 • Сучасні інформаційні технології
 • Психокорекційні інформаційні технології

Студенти проходять практичну підготовку в:

 • центрах психологічної допомоги
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму
 • органах державного управління
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС
 • центрах психологічної реабілітації
 • комерційних установах та інших організаціях

Після закінчення навчання фахівець із психології

підготовлений до:
 • консультативної діяльності з питань психології
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводження виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності
може працювати:
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів)
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції
може займати посади:
 • практичного психолога у закладах освіти
 • практичного психолога в органах державної влади та управління
 • психолога при наркологічному диспансері
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”
 • практичного психолога у рекламному бізнесі
 • кадрового консультанта
 • тренінг-менеджера
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС