Психологія

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра психології та педагогіки.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • соціологія
 • конфліктологія і теорія переговорів
 • основи біології та генетики людини
 • анатомія людини
 • фізіологія ЦНС та ВНД
 • математична статистика
 • педагогіка
 • історія психології
 • методи багатомірної статисти
 • сучасні інформаційні технології
 • математичні методи в психології
 • диференційна психофізіологія та психологія
 • теоретичні методи психологічного дослідження
 • функції та специфіка роботи практичного психолога
 • основи психоаналізу
 • риторика
 • психологія праці
 • інженерна психологія
 • основи індивідуального консультування
 • практикум із загальної психології
 • методи психологічної експертизи
 • клінічна психологія
 • політична психологія
 • профорієнтація та профвідбір
 • юридична психологія
 • теоретичні основи вступу до спеціальності
 • практикум зі вступу до спеціальності
 • загальна психологія "Вступ до загальної психології"
 • загальна психологія "Відчуття та сприймання"
 • загальна психологія "Увага, пам`ять, мислення, мовлення"
 • загальна психологія "Уява, емоції, воля"
 • загальна психологія "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання"
 • психологія особистості "Теоретичні основи психології особистості"
 • психологія особистості "Практикум із психології особистості"
 • вікова психологія
 • соціальна психологія
 • психодіагностика
 • педагогічна психологія
 • психологія міжособистісного розуміння

Студенти проходять практичну підготовку в:

 • центрах психологічної допомоги
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму
 • органах державного управління
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС
 • центрах психологічної реабілітації
 • комерційних установах та інших організаціях

Після закінчення навчання фахівець із психології

підготовлений до:
 • консультативної діяльності з питань психології
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводження виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності
може працювати:
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів)
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції
може займати посади:
 • практичного психолога у закладах освіти
 • практичного психолога в органах державної влади та управління
 • психолога при наркологічному диспансері
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”
 • практичного психолога у рекламному бізнесі
 • кадрового консультанта
 • тренінг-менеджера
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС
06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч