Науково-практичний семінар з теми «Академічна доброчесність: від теорії до практики»

13.12.2021

13 грудня 2021 року в 13.15 в читальній залі для студентів 3 курсів ОПП «Медицина», «Медсестринство» та «Фармація» відбувся науково-практичний семінар з теми «Академічна доброчесність: від теорії до практики».

Модератори: Мартиненко С.М. – проректор з науково-педагогічної діяльності, доктор педагогічних наук, професор; Кулакевич Т.В – методист Наукового відділу, доцент кафедри психології та педагогіки; Павловська М.О. – директор Навчально-наукового медичного інституту, доктор медичних наук, доцент; Гетало О.В. – заступник декана фармацевтичного факультету, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Семінар розпочала Мартиненко С.М., яка ознайомила студентів з Положенням про академічну доброчесність та етику академічних стосунків, звернула увагу на принципи і правила дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти, науковими та науково-педагогічними працівниками у процесі проведення наукових досліджень.

Кулакевич Т.В. продемонструвала учасникам семінару  презентацію «Академічна недоброчесність та шляхи її подолання», ознайомила з елементами аналізу наукових робіт на плагіат, підтвердивши конкретними прикладами перевірку наукових досліджень функціоналом системи StrikePlagiarism.com, наголосила на необхідності правильного оформлення списку використаних джерел, дотримання правил цитування та оформлення посилань на роботи інших авторів.

Павловська М.О. підкреслила важливість дотримання академічної доброчесності, проаналізувала результати проведеного серед здобувачів вищої освіти (медицина) анкетування щодо їхнього розуміння політики академічної доброчесності, яка проводиться в Університеті.

Гетало О.В. у своєму виступі зупинилася на характеристиці видів академічного плагіату в наукових працях здобувачів освіти, проаналізувала види відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності, ознайомила з методичними рекомендаціями щодо виконання і захисту курсових і магістерських робіт.

Науково-методичний семінар пройшов у науково-інформаційному діалозі, доброзичливій атмосфері, викликав у студентів помітну зацікавленість, що підтвердилася великою кількістю запитань, на які здобувачі отримали вичерпні відповіді.

Сподіваємося, що така конструктивна розмова сприятиме якості наукових досліджень, розширить кругозір майбутніх фахівців-медиків, зацікавить пошуковою роботою.