Круглий стіл: «Алгоритм самостійної перевірки наукової роботи на плагіат у системі АСАП»

12.10.2021

12 жовтня 2021 року на фармацевтичному факультеті відбувся круглий стіл: «Алгоритм самостійної перевірки наукової роботи на плагіат у системі АСАП» для студентів 4 і 5 курсів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Модераторами круглого столу були: Мартиненко С.М. – проректор з науково-педагогічної діяльності, доктор педагогічних наук, професор; Кулакевич Т.В – методист Наукового відділу, адміністратор системи Strikeplagiarism.com; Шостак Л.Г. – декан фармацевтичного факультету, к.фарм.н., доцент КиМУ; Гетало О.В. – заступник декана фармацевтичного факультету, к.фарм.н., доцент.

Мартиненко С.М. ознайомила студентів з Положенням про протидію академічному плагіату в КиМУ, звернула увагу на принципи і правила дотримання академічної доброчесності під час виконання магістерського дослідження та наукових публікацій.

Кулакевич Т.В. продемонструвала учасникам круглого столу  презентацію «Система ASAP як альтернатива Moodle», ознайомила з елементами аналізу магістерських робіт на плагіат, виокремила нові можливості Звіту подібності.

Шостак Л.Г. підкреслила важливість дотримання академічної доброчесності студентами – майбутніми фармацевтами під час роботи над магістерською роботою та написанням публікацій, наголосила, що наукові керівники відповідають за вчасність виконання досліджень, його оригінальність і самостійність.

Гетало О.В. у своїй  презентації зупинилася на деталях оформлення цитувань і посилань на джерела інформації, дотримання стандартів: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ознайомила з методичними рекомендаціями щодо виконання і захисту магістерських робіт.

Круглий стіл пройшов у теплій атмосфері, з великою зацікавленістю аудиторії. Студенти фармацевтичного факультету отримали необхідну інформацію про написання і захист магістерських робіт.